Galvenie » 2015 » Februāris » 19 » "UGUNS DVĒSELE" "Druīdu Gredzenā"
14:23
"UGUNS DVĒSELE" "Druīdu Gredzenā"

"UGUNS DVĒSELE" "Druīdu Gredzenā"

RAMELIUS, Druīdu Uguns Augstākais Priesteris
caur Sergeju Kanaševski

Projekts "Augšupcelšana": Kosmisko Uguņu aktivizēšana
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(18) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 12.02.2015.

"Арме Кана Хайнас! Пуас Карпайте!" - "Солнце вечности в вас приветствую! Огонь храните!"
"Mūžības Uguni sveicinu jūsos! Glabājiet Uguni!"

Tā viens otru sveicināja Druīdu Uguns Priesteri un Glabātāji septiņus tūkstošus gadu atpakaļ. Un tā es tagad sveicinu jūs, mūsdienu Gaismas Radītājus, savos ķermeņos nesošus Mūžības Sauli - Kosmisko Uguni.
Tajos laikos Druīdu Uguns tempļi bija izkaisīti pa visu pasauli. Druīdu Uguns aktīvi izplatījās no Dienvidamerikas teritorijas, kur labas dienas vadīja brīnišķīga Gaismas civilizācija, kuru jums vēl stāv priekšā atcerēties. Jau toreiz Druīdu Uguns Priesteri un Glabātāji radīja nākotnes dzīvi, tanī skaitā, mūsdienu cilvēces dzīvi. Šī radīšana/celtniecība īstenojās ne tikai Uguns izplatīšanās ceļā, ne tikai pateicoties Uguns Tempļu celtniecībai fiziskajā plānā, bet arī aktīvā celtniecībā ar Uguns palīdzību smalkajos Plānos. Smalkais Plāns - tas tiešām PLĀNS, ar kura palīdzību augstākās pasaulēs plānojas un rodas mūsu dzīve daudz blīvākas matērijas pasaulēs. Uguns - enerģija, kas īsteno radīšanas aktus. Taču Druīdu Uguns, kā jebkura Kosmiskā Uguns, tā ne tikai RADĪŠANAS ENERĢIJA, tā arī INFORMĀCIJA PRIEKŠ RADĪŠANAS un vienlaicīgi - CELTNIECĪBAS MATERIĀLS, no kā tiek radītas pasaules, jauna dzīve. Kosmisko Uguni var nosaukt UGUNĪGĀ ENERGOINFORMĀCIJA, kas iegūst blīvumu/miesu pie pasauļu radīšanas, pie Dzīvības/Dzīves dzimšanas un attīstības šajās pasaulēs.
Kad cilvēki sašķēla atomu, viņi PAVĒRA DURVIS SAVAS PASAULES IEKŠIENĒ un saņēma enerģiju. Taču atomenerģija - tā tomēr ārējā enerģija. Ja jūsu zinātnieki tā vietā, lai sašķeltu atomu, pievienotu viņam kādu citu iekšējās pasaules enerģiju, tad viņi spētu iemantot Enerģijas Avotu, kas simtām reižu jaudīgāks par atomenerģiju un mūsdienīgi drošs priekš dzīvības. Tad atkristu nepieciešamība ieviest spēcīgas aizsardzības būves. Tad būtu izslēgtas katastrofu iespējas atomelektrostacijās.
Ziniet, kādu enerģiju var pievienot atomā? Druīdu Uguns enerģiju. Druīdu Uguns var pamodināt/пробуждать atoma enerģiju un darīt to ļoti spēcīgu.
Kā jūs zinat, Druīdu Uguns - viena no Baltās Cēlās Uguns ĒDELVEISS izpausmēm. Tā šo Uguni dēvēja senie Lemūrieši. Vēlāk izpaudās MELHISEDEKA UGUNS, ar laiku viņa arī kļuva par Druīdu Uguns vecāku/родителем. Pašreizējā etapā notiek pretējs process. DRUĪDU UGUNS PALĪDZ MELHISEDEKA UGUNIJ ATDZIMT JŪSU PASAULĒ. Šis Kosmiskās Uguns veids pakāpeniski kļūs BALTĀ CĒLĀ UGUNS ĒDELVEISS, ar kuras palīdzību būs radīta Jauna Dzīve.
ĒDELVEISS-UGUNS MELHISEDEKA-UGUNS DRUĪDU-UGUNS MELHISEDEKA-ĒDELVEISS. Lūk, tādu Kosmiskās Uguns attīstības shematisko ķēdi var jūsu pasaulē uzbūvēt. Šī pēctecība saistīta ar jūsu pasaules matērijas dažu parametru izmaiņām, attīstību.
Uzskaitīsim šos parametrus.
1. Matēŗijas blīvums.
2. Matērijas vibrācijas.
3. Matērijas apgarotība.
4. Matērijas valence/валентность, tās spēja saskaņoties, saaugt ar citu pasauļu matēriju.
5. Matērijas (bērnišķīgs ?) radnieciskums/детородность, tās spēja radīt citas matērijas formas, matēriju priekš citām pasaulēm.
Visus šos piecus parametrus pārvaldīja Uguns Ēdelveiss Lemūrijas laikā, viņas jaunības un uzplaukuma periodā. Pakāpeniski viņa sāka pārdzimt Ugunī, kas jūsu pasaulē saņēma nosaukumu MELHISEDEKA UGUNS. Melhisedeka Uguns pārvaldīja jau ne piecas bet četras īpašības. Viņai bija liegta īpašība radīt matēriju priekš citām pasaulēm. Taču pie tā Melhisedeka Uguns tieši jūsu pasaulē atnesa specifisku enerģiju, viņa priekš tās atnesa Attīstības Programmas un kļuva par Uguni-pamatu priekš jūsu pasaules. Kad Melhisedeka Uguns programmu nodeva DRUĪDU UGUNIJ, tad pēdējai jau bija tikai trīs no uzskaitītajām īpašībām. Druīdu Uguns (bez tā, ka arī nevarēja radīt matēriju priekš citām pasaulēm) nenesa dažādmateriālo programmu valenci/валентности, viņa nevarēja saskaņoties ar citu pasauļu matēriju, par cik viņas uzdevums tajā etapā bija jūsu pasaules izolācija no citām pasaulēm - ar mērķi Dualitātes Eksperimenta vadīšanai. Taču tādēļ Druīdu Uguns atnesa PROGRAMMU-PAMATU jūsu pasaules matērijas attīstībai. Viņa sāka aktīvi srādāt ar jūsu pasaules matērijas blīvumu un viņas vibrācijām. Matērijas blīvums un vibrācijas - tās īpašības savstarpēji ļoti cieši saistītas. Jūs jau informēti par to, ka vibrāciju paaugstināšana dara matēriju mazāk blīvu. Bet matērijas blīvums atkarīgs ne tikai no vibrācijām. Blīvums saistīts ar pašas matērijas struktūru ar viņas organizācijas formu. Blīvās matērijas pamatu nosaka tās pamatus veidojošas/основополагающие struktūras. Tanī skaitā - tie matērijas elementi, kas jums zināmi kā nanopasaules iemītnieki. Kad matērija sablīvējas vai, otrādi, atblīvējas, matērijas struktūras pamati mainās. Un šīs pārmaiņas, vispirms, notiek tādēļ, ka matērijas galvenās struktūras maina formu, pateicoties vibrācijau paaugstināšanai vai pazemināšanai. Vibrāciju kvalitatīvi-skaitliskos /качественно-количественные ?/ raksturojumus nosaka gaismasviļņi. Bet, lūk, gaismasviļņa pamatu nosaka magnētiskie procesi, kas cieši saistīti ar Kosmiskās Uguns izplatīšanās un funkcionāšanas procesiem. Dotajā gadījumā mēs runājam par Druīdu Uguni, kas senatnē atnāca nomainīt Melhisedeka Uguni un sāka matērijas vibrāciju pazemināšanu un tās sablīvēšanu.
Lieta tā, ka pašā Kosmiskajā Ugunī eksistē ENERGOINFORMĀCIJA par matērijas struktūrām-pamatiem. Un ar šīs energoinformācijas palīdzību, Kosmiskā Uguns maina vienas struktūras uz citām. Uguns energoinformācijas nesēji jūsu pasaulē ir tie Gaismas Darbinieki, kuri pagātnē savu dzīvi veltīja kalpošanā Ugunij. Daudzi no mūsdienu Gaismas Darbiniekiem - Uguns energostruktūru Glabātāji. Pienāca laiks šīs struktūras gan aktivizēt, gan pārveidot - atbilstoši Evolūcijas plānam.
Ilgu laiku jūsu čakras, kā energocentri, bāzējās uz enerģētisko struktūru un formu funkcionēšanu trīsziedlapu liesmā. Jūs, Gaismas Darbinieki, ne reizi vien dzirdējāt par trīsziedlapu liesmu eksistēšanu. Trīsziedlapu liemas jūsu ķermeņos ienesa Druīdu Uguns un viņas jūsu ķermeņos saglabājās tieši tādā formā. Tagad jūsu pasaulē atgriežas jauna Druīdu Uguns - jaunas kvalitātes Kosmiskā Uguns, kas, turklāt, aktīvi sāk savstarpēji sadaboties ar jaunā tipa Melhisedeka Uguni. Melhisedeka Uguns nes energoinformāciju par matērijas jaunām struktūrām-pamatiem. Tanī skaitā - energoinformāciju par cilvēka jauno enerģētisko centru struktūru. Uz doto etapu trīsziedlapu liesma pārveidojas ugunīgās toru struktūrās (struktūras toru formā), kas no iekšpuses piesātinātas ne tikai trīsziedlapu liesmām (kā bija agrākLemūrijā), bet arī ar ugunīgām astoņziedlapu liesmām. Dažu cilvēku ķermeņos jau iedegās astoņstaru zvaigznes kopā ar trīsziedlapu liesmām. Un tā - evolūcijas jaunā pakāpiena liecība.
Druīdu Uguns, šķietami, snaudoša pēdējās simtgadēs, patiesībā, ne bezdarbībā. Viņa atradās īpašā stāvoklī, kuru var nosaukt par UGUNĪGO PRALAIJU/ПРАЛАЙЕЙ. Visu šo laiku Druīdu Uguns aktīvi pieņēma jaunās Evolucionārās PROGRAMMAS, kuras gatavojās nodot jaunajai MELHISEDEKA UGUNIJ. Druīdu Uguns tagad izpilda galvenās Kosmiskās Uguns funkcijas PĀREJAS momentā no viena evolūcijas cikla uz citu ciklu. Protams, jūs saprotiet, ka es ruāju par pāreju no Kali-Jugas uz Satja-jugu. Tagad, Ēra Lejupejoša matērijā, nomainās ar Ēru, Augšupejošu no matērijas. UN DRUĪDU UGUNS TAGAD PAAUGSTINA VIBRĀCIJAS matērijai un samazina tās blīvumu. Bet bez tam, viņa aktīvi attīsta matērijas APGAROŠANAS procesu, vienlaicīgi dara to apzinīgāku un gatavu pārmaiņām.
Druīdu Uguns aktīvi, radot kopā ar Melhisedeka Uguni, tagad sāk attīstīt MATĒRIJAS VALENTUMU/VĒRTĪBU, tās spēju saplūst, saaugt ar citu pasauļu matēriju. Pie tam, runa ir kā par augstākās kārtības pasaulēm, tā arī par zemākās kārtības pasaulēm. Svarīgi saprast vienu dotā etapa īpatnību. Druīdu Uguns jūsu četrdimensionālajā pasaulē darbojas TIKAI JŪSU ČETRDIMENSIJU PASAULES robežās. Kad jūs, savastarpēji sadarbojoties ar viņu, pārejat piektajā dimensijā, viņa tūliņ pārstāj būt tikai Druīdu Uguns. Piektajā dimensijā viņa jau tagad saliedēta vienotībā ar Melhisedeka Uguns daļu. Tādēļ jums svarīgi zināt, ka piektajā dimensijā jūs strādājiet ar divvienību DRUĪDU-MELHISEDEKA Uguni. Un, kad jūs, radot ar Druīdu Uguni, aizejiet piektajā dimensijā, bet pēc tam atgriežaties savā četrdimensiju pasaulē, jūs savā pasaulē atnesat ne tikai Druīdu Uguni, bet arī Melhisedeka Uguni, kas pakāpeniski pieņem stafeti no Druīdu Uguns, gatavojot jauno Dzīvības/Dzīves evolūcijas etapu jūsu pasaulē.
Daudzi no Gaismas Darbiniekiem ir Druīdu Uguns Glabātāji. Taču viņi OBLIGĀTI VIENLAICĪGI IR ARĪ MELHISEDEKA UGUNS GLABĀTĀJI.
Dārgie dalībnieki Projektā "Augšupcelšana"! Jūsu uzdevums dotajā etapā aktivizēt dažas struktūras-PAMATUS, kas ir daļa UZREIZ DIVĀS ENERĢĒTISKĀS INFORMĀCIJAS UGUNĪS - DRUĪDU UN MELHISEDEKA.
Daži jūsu gaišredzīgie ieraudzīja trīsziedlapu liesmas ierāmēšanu astoņu uguns ziedlapu struktūrā (Zīm. 1.).

1 ZĪM. Trīs ziedlapu liesma astoņziedlapu liesmas ierāmējumā
Un tas nav nejauši. Astoņziedlapu struktūra, saistoša jūs ar otro Garīgo Centru, ar astoto dimensiju, eksistēja jūsu ķemeņos pat tad, kad trešais Garīgais Centrs bija atdalīts no otrā Garīgā Centra.
Tagad līdzīga struktūra sāk formēties daudziem cilvēkiem Ugunīgās Sistēmas toros. Astoņziedlapu liesma, ilgu laiku atrodošās neaktivizētā stāvoklī, ne tikai sāk izstarot jaunu energoinformāciju, bet kļūst arī pamat-materiāls, "ķieģelīši" priekš toru celtniecības. Pie tam, astoņziedlapu liesma, kā samazināts fraktāls, ieņem vietu trīsziedlapu liesmas pamatnē (apakšā). Bez tam, virs katras no trīs augšējām liesmām, dzimst struktūra no astoņliesmām (2. ZĪM.). Vēl viena svarīga pārmaiņa - centrālā trīsziedlapu liesma nes ne ZELTĪTO, bet BALTO GAISMU. Tā - viņas saikne ar Melhisedeka Uguni. Melhisedeka Uguns dzimst trīsziedlapu liesmas iekšienē.
Vēlās Lemūrijas laikos jūs nosaucāt struktūru, kurā savienojas trīsziedlapu un astoņziedlapu liesmas, "UGUNS DVĒSELE". Cilvēku vairākumam astoņziedlapu liesma tagad iekrāsota zilā krāsā. Dotajā gadījumā, šī krāsa nozīmē, ka astoņu liesmu Uguns atrodas it kā snaudas stāvoklī. Bet tomēr, astoņu liesmu Uguns cilvēkos dzīvo.
Es vēršos pie visiem, kuri jūt, ka viņš - Senās Kosmiskās Uguns Glabātājs. Jūsu iekšienē deg ASTOŅZIEDLAPU LIESMA. Es aicinu jūs Apvienot viņu ar trīsziedlapu liesmu, ar to pašu mēs radām/рождаем JAUNU PAMATU PRIEKŠ MATĒRIJAS. Novietojiet fraktālus uz trīs augšējām astoņu liesmu ziedlapām. Novietojiet "Uguns Dvēseli" apakšā, radot jaunu Enerģētiskā avota vienotību. Piesauciet Melhisedeka Balto Uguni un piesātiniet astoņstaru liesmu ar zetīto enerģiju. Radiet "Uguns Dvēseli" Jaunās Dzīves jaunā etapā. Lai jūsu ķermeņos deg atjaunotā Uguns Dvēsele (3.Zīm.).

2. ZĪM. Trīsziedlapu un astoņziedlapu liesmu savienojums. Energostruktūra "UGUNS DVĒSELE".
3. ZĪM. ATJAUNOTĀ UGUNĪGĀ STRUKTŪRA "UGUNS DVĒSELE".
Druīdu Uguns un Melhisedeka Uguns savu darbu aktivizēs jūsu matērijas transformēšanā. Dotajā etapā viņas aktīvāk sāks celt matērijas vibrācijas un veidot to mazāk blīvu - pateicoties astoņu liesmu darbībai, saistošai jūs ar otro Garīgo Centru. Bez tam, efektīgāk sāks īstenoties matērijas apgarošanas procesa. kā arī sāks kvalitatīvi transformēties jūsu smalkā UGUNĪGĀ MATĒRIJA, no kuras formējas Ugunīgās sistēmas četri tori.
Lai "Uguns Dvēsele" organiski ieietu toru Ugunīgajā sistēmā, aicinu jūs iedzīvināt seno Ugunīgo artefaktu, ar kuru jūs bijāt pazīstami iepriekšējos iemiesojumos. Šis artefakts saucas "DRUĪDU GREDZENS". Priekš viņa radīšanas tora-gredzena iekšienē ievietojam atjaunotās "Uguns Dvēseles" struktūras 16 fraktālus. Tora iekšējais apvalks - astoņkrāsu varavīkšņotās enerģijas (pēdējā, astotā krāsa - baltā, zeltītā ierāmējumā). Tora iekšējais apvalks izausts no trīs gaišziliem enerģiju valgiem/diedziņiem, zeltītu valdziņu ierāmētiem. Varavīkšņotās enerģijas veicina Uguns pieņemšanu, gaišzilie un zeltītie energovaldziņi paredzēti Uguns pārvadīšanai. "Uguns Dvēsele" 16 fraktālus pārveido ugunī, formē viņu kvalitāti, nepieciešamos parametrus.

4.ZĪM. DRUĪDU GREDZENS" - sens uguns artefakts, kurš šobrīd atdzimst priekš evolucionāru uzdevumu īstenošanas.
Tagad aicinu pievērst uzmanību mūsu struktūras daļai, kas izveidojas starp visām "Uguns Dvēseles" apakšējo fraktālu daļām. Šī daļa saskaras ar gredzena iekšējo apvalku un pēc formas atgādina kupolu. Tādu "kupolu" - 16. Iekrāsosim viņus visus zilā krāsā, bet centrā iezīmēsim baltu apvidu/окружность.Tad mēs dabūjam artefaktu "Druīdu Gredzens" mūsdienīgā veidolā (5. ZĪM.).

5. ZĪM. Mūsdienīgs "DRUĪDU GREDZENS" ar Apvienotās Uguns zilu piecziedlapu liesmu. Šīs liesmas iekšienē - Melhisedeka Uguns (balts apvidus).
Zilais "kupols" - tā īstenībā PIECZIEDLAPU DRUĪDU UGUNS, kas palīdz ENERGOAPMAIŅAI. Varavīkšņotā enerģija Uguni pārved/проводит struktūras iekšienē, piesātina viņu ar energoinformāciju. Trīs gaišzilie energopavedieni, kā jau es atzīmēju, veicina Uguns pārvadīšanu citām struktūrām. Taču šie paši valdziņi pieņem energoinformāciju no citām struktūrām, bet piecziedlapu zilā liesma kupola veidā novirza šo enerģiju atpakaļ - pie varavīkšņotā apvalka. Zilā piecziedlapu liesma - tā Druīdu Uguns liesma. Baltais apvidus viņa iekšienē simbolizē Druīdu Uguns sakaru ar Melhisedeka Uguni. Kā jau es paziņoju, piektajā dimensijā viņi saistīti. Un šī savstarpējā saistība īstenojas, tanī skaitā, arī ar artefakta "Druīdu Gredzens" palīdzību, kas tagad aktivizējas un attīstās, lai atbilstu mūsdienīgam evolucionāram etapam.
Jūs tagad reizē risiniet divus uzdevumus. Aktivizējiet Kosmiskās Ugunis jūsu pasaulē un vienlaicīgi turpiniet savas ugunīgās Energosistēmas aktivāciju - četru ugunīgo toru sistēmu. Jūs ar Uguni apgarojiet gan jūsu pasaules matēriju, gan savu Enegoapgādes Ugunīgo Sistēmu. Izpaudiet tīru nodomu priekš savas toru energosistāmas piesātināšanas ar "Uguns Dvēseli" un "Druīdu Gredzena" Uguns enerģiju.
Tagad ļoti svarīgs moments, mani dārgie! Ļoti svarīgs! Jūs Ugunij ne tikai atgriežat viņas senās Radīšanas īpašības, bet arī ienesiet pasaulē jaunas īpašības, kurām viņa agrāk nebija apveltīta! Tagad Druīdu Uguns nes energoinformāciju, kas palīdzēs apvienoties jūsu pasaules matērijai ar citu pasauļu matēriju. Viņa nes matērijas īpašības, nepieciešamas Polipasaulei; rada daudzdimensionālu valentumu/vērtību matērijai. Un, bez tam, ienes jaunus sākumus jūsu toru energosistēmās, gatavojot jūsu sistēmu transformācijai no četriem, piecu toru sistēmā. Par to, ka jūsu četrtoru sistēma mainīsies uz astoņtoru sistēmu, jums jau ziņoja ne vienu reizi vien. Taču nepeciešams saprast: pirms dzimst sistēma no astoņiem toriem jums nepieciešams ienest savā Uguns/Ugunīgajā sistēmā astoņstaru (astoņzidlapu) liesmu, bet precīzāk - astoņstaru liesmu savstarpēji sadarbojošos ar trīsziedlapu liesmām. Tieši šo rezultātu mēs arī saņemam, kad aktivizējam energostruktūru "Uguns Dvēsele", artefaktu "Druīdu Gredzens" un ienesam viņu energoinformāciju jūsu toros.
Gaismas Radītāji! Nosūtiet Mīlestības enerģiju struktūrā "Uguns Dvēsele!" un artefaktā "Druīdu Gredzens". Uz Mīlestības Enerģijas pamata mēs tagad nosūtīsim jaunu Uguns enerģiju jūsu četrtoru energoapgādes sistēmā. Tori Ar-Anahata, Ra-Anahata, Vidžuna un Sananda gaida "Uguns Dvēseli" un "Druīdu Gredzenu"! Šī ilgi gaidītā tikšanās paredzēta/предназначена! Tagad es piedāvāju ievietot "Druīdu Gredzenu" jūsu toru energosistēmas pašā centrā. (6. ZĪM.)

6. ZĪM. "DRUĪDU GREDZENS" ČETRU TORU UGUNS SISTĒMAS CENTRĀ.
Izjūtiet momenta svarīgumu un sajūtiet kā jūsu ķermeņos ieiet jaunās Uguns viļņi, viņas enerģijas Svētība. Jūsu Uguns-sistēma APGAROJAS, viņa saņem jaunu elpu priekš jaunas dzīves. Sajūtiet, kā jūsu energosistēma sirds apvidū ELPO. Sajūtiet, kā ārējie tori apkārt jūsu ķermenim ELPO. Izjūtiet jaunās Ugunis ar visu savu būtību!

Mani dārgie! Tagad mēs kopā ar jums paaugstinām matērijas vibrācijas ne tikai jūsu ķermeņu. Mēs aktīvi sekmējam visas pasaules matērijas VIBRĀCIJU paaugstināšanu. Matērija kļūst mazāk blīva, tādēļ, ka Druīdu Uguns ar Melhisedeka Uguni maina MATĒRIJAS PAMATUS. Vēl vairāk, mēs visi kopā aktivizējam matērijas apgarošanas procesu. Bet vēl "Druīdu Gredzens" palīdz radīt matēriju, kas var savienoties ar citu veidu, citu pasauļu un dimensiju matērijām, tuvinot daudzdimensionālās Polipasaules/Полимира ēru.
Uguns Glabātāji kļūst jaunās matērijas radītāji.
Uguns Glabātāji kļūst jaunās Dzīvības/Dzīves radītāji.
Un tas patiesi tā.
JŪSU RAMELIUS
10.10-15.10.2014.g.

Energostruktūras "Uguns Dvēsele" un "Druīdu Gredzens" atjaunoti līdzjaunradē ar mākslinieku Viktoru Truhinu. Druīdu Uguns Glabātāju aktivizēti 2014.g.18.10.
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 6(18) 2014. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala elektroniskā adrese: http://world-channeling.com/, Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/19.02.2015.nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.02.2015. 

Skatījumu skaits: 832 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: