Galvenie » 2015 » Aprīlis » 7 » Vājums - ceļš uz spēku
13:26
Vājums - ceļš uz spēku

Vājums - ceļš uz spēku

PERESVETS, Oriona apvienoto civilizāciju Padomes pārstāvis
caur Helēnu Siļukovu, Vācija
Gadi 2011.- 2014.

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija: Nr 5(17) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.04.2015.

Vājums ir ceļa sākums uz spēku, par cik impulss, ejošs no vājuma, pamodina cilvēkā tieksmi iet pa dzīvi uz priekšu. Sākuma stadijā tieši vājums virza cilvēku, ved viņu uz spēka apzināšanos. Jūsu problēma tur, ka jūs baidāties vājumu atlaist un ļaut tam jūs aizvest pie spēka. Ļoti daudz cilvēku klūp uz baiļu programmām, viņos klātesošām bailēm spēka priekšā, un tādēļ viņi nevar attīstīties tālāk, par cik turas pie sava vājuma ar "rokām un kājām". Vājš cilvēks sabiedrībai vairāk patīkams, par cik neparāda savu spēku. Stiprs cilvēks izceļas no pūļa un parāda visiem, ka ir iespēja atgriesties spēkā un atlaist vājumu kopā ar slimībām un psihiskiem uzbudinājumiem. Taču, pirms cilvēks atlaidīs vājumu, viņam nepieciešams uzņemties atbildību par visu apkārt, tanī skaitā, par savu spēku. Jūs, šīs pasaules cilvēki, nepieradāt būt atbildīgi! Par jums vienmēr kāds atbildēja. Jūsu dzīves sistēma atņem jums patstāvību un attālina no dabīgām izdzīvošanas metodēm, sākot no dzemdību nama. Pēc tam bērnudārzi, skolas... Viss tas noved pie tā, ka cilvēks par savām neveiksmēm atbildību pārliek uz svešiem pleciem. "Jā, ja ne skolotājs, kurš mani nemīlēja!", "Jā, ja ne vecāki, kuri mani apvainoja". Un tādu "ja ne" cilvēkiem galvās tūkstoši, visām dzīves situācijām!
Vienmār ir kāds, kurš par jums nes atbildību. Tikai ne jūs. Ņemt uz savu "Es" atbildību ir starpsolis ceļā uz spēku. Un šeit noteicošā ir darbība. Tieši darbība ir svira, lai jūs kļūtu attīstīta persona.
PIRMĀ DARBĪBA. Aizveriet acis un iedomājieties savā priekšā sudrabotu lodi. Tā mirdz, laistas, tās gaismā jūs sākat sajust un uztvert ar iekšējo skatu Garīgas būtnes. Domās uzaiciniet savu Dvēseli un jūsu Augstāko "Es Esmu Klātbūtne" (Dievišķo "Es"). Palūdziet viņus saplūst ar jums, ar mērķi jūsu vājumu pārvērst jūsu spēkā. Pēc tam izsakiet nodomu: "Es izsaku nodomu uzņemties atbildību par savām domām, vārdiem un darbībām". Stādaties priekšā, kā jūsu nodoms kļūst gaismas enerģija un pārplūst Dievišķā mirdzuma lodē. Izdariet dziļu ieelpu, bet ar izelpu, domās sūtiet savu lodi Visumā uz realizēšanu.
OTRĀ DARBĪBA. Atkal savā priekšā iedomājieties Dievišķā Mirdzuma lodi. Bet šinī reizē jūs tur ievietojiet nodomu transformēt vājumu. Vājums ir vesela struktūra, ierīkota jūsos, tādēļ jums nepieciešams noteikt, kas priekš jums šobrīd aktuāls. Piemēram, mēs izvēlēsimies "vājumu lēmumu pieņemšanā". Nodoms: "Es izsaku nodomu atbrīvoties no vājuma lēmumu pieņemšanā, pieaicinu Augstākos Spēkus un Māmiņu Zemi man palīdzēt. Pateicos!" Pēc tam stādaties priekšā, kā Dievišķā mirdzuma lodē ieplūst enerģija "vājums lēmumu pieņemšanā". Stādaties priekšā kā jūsu ķermenis, jūsu enerģētiskie lauki atbrīvojas. Pēc tam, kad jūs sajutīsiet, ka plūsma beidzās, izdariet dziļu ieelpu, bet ar izelpu sūtiet Dievišķā Mirdzuma lodi Zemē. Zeme jūsu acu priekšā atveras un viņas sirds uguns uzsūc lodi kopā ar jūsu vājumu, to transformējot spēkā.
TREŠĀ DARBĪBA. Atkal iedomājieties savā priekšā Dievišķā Mirdzuma lodi. Bet tagad viņā no Zemes ieplūst enerģiju plūsma - "spēks lēmumu pieņemšanai". Bet no Augstākā plāna plūst "spēks atbildībai lēmumu pieņemšanā". Vērojiet šīs plūsmas, līdz lode piepildīsies un plūsmas mitēsies. Tad stādaties priekšā, kā Dievišķā Mirdzuma lode ieiet tavā sirds čakrā un saplūst ar tevi, izšķīstot tavā ķermenī. Sajūti spēku, tavu ķermeni piepildošu. Izjūti spēku tavu "Es" piepildošu.
Nākošajā dienā vingrinājumu variet atkārtot ar šo pašu "vājumu", vai izvēlēties aktuālu tēmu no šī saraksta.
1. Vājums sava "Es" pieņemšanā.
2. Vājums izjust savu Dievišķo "Es".
3. Vājums pieņemt savu "Es".
4. Vājums mīlēt sevi.
5. Psihisks vājums.
6. Fiziskā ķermeņa vājums.
7. Vājums atzīt kļūdas.
8. Vājums aizstāvēt savas intereses.
9. Vājums pieņemt svešu viedokli.
10. Darbību vājums.
11. Vājums mīlēt apkārtējo pasauli.
12. Vājums dzīves ceļu turpināt.
13. Vājums apstākļu priekšā.
14. Ķermeņa orgānu vājums (slims orgāns, piemēram: "aknu vājums").
15. Vājums bagātīguma plūsmā.

Jūs - dabas krāšņums. Jūs esat Visuma krāšņuma daļa. Neskatoties uz jūsu civilizācijas visām grūtībām un agresiju, jūs - unikālas būtnes! Neaizmirstami iespaidi iziet caur gadsimtiem un izpaužas jūsu dzīvē ar nepieņemšanas sabiezinājumu vai jau brīnumainā priekā. Ko tad jums ar šo bagāžu darīt? No iesākumiem savstarpējās attiecības ar pasauli veidojās uz savstarpēju saprašanos un cieņu ne tikai uz dzīvām būtnēm, bet arī smalko pasauli, dabas daudzveidību. Visi viens otram palīdzēja, bet meža "brīnumdari" bija cilvēku pirmie palīgi. Cilvēks varēja uzņemt kā smalkās, tā dabas pasaules būtnes. Tagad var teikt, ka cilvēks, kā eksistēšanas forma, bija pilnīgs, bet tas nozīmēja, ka tālāk attīstīties nebija jēgas. Taču pilnībai nav robežu. Visums vienmēr kustībā un tad starpgalaktiskā Padomē tika pieņemts lēmums, kurā dalību ņēma arī zemes civilizācija, veikt eksperimentu ar būtni cilvēka formā. Viens no mērķiem, dzīves radīšana blīvajā matērijā ar augstiem Dualitātes līmeņiem. Pirmais ar ko sākās Eksperiments - matērijas sablīvēšana, tanī skaitā, priekš tā, lai apslēptu citu pasauļu eksistēšanu. Tālāk tika veikts darbs galvas smadzeņu funkciju pasiprināšanai. Iegremdēšanās procesā matērijas blīvajos slāņos tika noformēti nevienlīdzīgi izdzīvošanas apstākļi un cilvēks iemantoja dažādas jūtu izpausmes, tanī skaitā - negatīvās. Tas noveda pie agresijas, baiļu, skaudības un citu emociju rašanās. Izveidojās karmiskās saites. Cilvēks tik ļoti attālinājās no Dievišķā, ka sāka ignorēt savu personīgo iznīcināšanu. Tas ir, viņš kļuva dalībnieks personīgās iznīcināšanas spēlē. Kad matērijas blīvums sāka tuvoties maksimālajam līmenim, Garīgā pasaule sāka sūtīt savus pārstāvjus - cilvēces Skolotājus, kā Kristu, Babadži, Budu, Muhamedu un citus. Taču pat saskaroties ar brīnumu, lielākais vairums cilvēku nespēja saskatīt patiesu mīlestību un Dievu, viņiem ceļu norādošu. Process iziešanai no blīvās matērijas ilgu laiku īstenojās ļoti smagi. Taču mēs priecājamies paziņot, ka tagad attīstības procesam ir cita forma un Skolotāji savu darbu arī paveica. Viņi iededza Gaismas dzirkstis cilvēku sirdīs, kuri tās nes tālāk, izplatot un iededzot arvien vairāk cilvēku sirdīs. Var jau tagad teikt, ka Zeme un jūsu civilizācija glābta. Jūsu tagadējais ceļš - atgriešanās pie Dievišķās pilnības, cilvēku uzdevums tur, lai ieraudzītu citas pasaules, dabas pasaulē ieraudzītu draugu, bet dabas būtībās - palīgus. Un jūs - ceļā. Kāds iet ātri, kāds pagaidām ietur pauzi, taču kopumā kustība uz priekšu eksistē un pastiprinās, iesaistās arvien lielākas cilvēku masas. Un nevar jūs baidīt tas, ka Zemei vēl vajadzētu daudz laika, lai nonāktu pie Dievišķās pilnības. Jūsu pilnība jau sākās, un TAS galvenais! Pašreizējā laikā jūsu uzdevums ir pārvietot telpā harmoniju - uz visiem laikiem. Šajā telpā postīšanas emociju trūkst. Šajā telpā, pārvietojušies savā iekšienē, jūs iemantosiet iekšējo klusumu un jūsu sirds piepildīsies ar Mīlestību.
Un no šīs telpas jūs varat veicināt attīstību citiem un jūsu darbības kļūst sekmīgas, Es ar mīlestību un pateicību jums to novēlu. Pati Zeme, enerģijas slāņa apņemta, ko var apzīmēt kā Spēku. Šim slānim ir iespējas aktivizēt visas cilvēka iespējas. Ar matēriju tas saistīts tieši. Tas - kvantiskuma slānis. Domās ar to savienojoties, jūsu apziņas attīstības līmenī, var iemantot papildus spēku, virzošu jūs pa jūsu attīstības ceļu. Šis spēks virza matēriju. Līdzsadarbības un kopības apzināšanās ar šo spēku, attīsta cilvēkā arī telekinēzes spējas. No zinātniskā skatījuma, šī enerģija ietekmē augu, dzīvnieku un cilvēku augšanu un attīstību. Tas ir, visu dzīvo matēriju. Zinātnieki meklē paņēmienus šīs enerģijas koncentrēšanai, taču tas nav nepieciešams, tā kā tā jau ir koncentrāts. Kad cilvēki apzināti apvienojas ar to, izpakojas gaismas enerģijas energoinformatīvās paketes, nesošas spēku visam dzīvajam. Augi un dzīvnieki ar šo slāni savsatpēji sadarbojas no iesākumiem. Cilvēkos šī spēja bija uz laiku deaktivizēta, ar mērķi iegremdēties blīvajā matērijā. Taču tagad Zemes Spēks jums atkal kļūst pieejams. Bet Spēks cilvēkam dod brīvību. Mēs aicinām jūs apzināti savienoties ar Zemes īpašo kvantisko slāni. Tā rezultātā aktivizēsies šūnu atmiņa spēku uzkrāšanai cilvēka fiziskajā ķermenī.
Daudzu ejošo ceļā pie Dieva problēma tā, ka viņiem nav pietiekami uzkrāts enerģētiskais potenciāls priekš Garīgās izaugsmes. Tas arī ir vilšanās iemesls, kad cilvēks tiecas uz iekšējām zināšanām, iekšējo harmoniju un pavada gadus lūgšanās, meditācijās bez redzama rezultāta. Vēršoties pie visiem zināšanu alkstošiem, ejošiem Garīgo ceļu: uzkrājiet spēku kvantiskā slānī ap Zemi. Spēks jūs vedīs tālāk. Pārvietojieties domās tur, izšķīstiet šajā slānī, domās pārvērtieties enerģijā, saplūstiet ar to. Kļūstiet spēks, bet pēc tam sapulcējieties atkal enerģētiskā būtnē un nolaidieties fiziskajā ķermenī. Ļaujiet atnākušajām enerģijām izplatīties un piepildīt ķermeni. Spēku uzkrāšana ir saplūšana ar kvantisko lauku. Iemantojot spēku, jūs ar šo lauku kļūstiet vienoti. Ar laiku atkritīs nepieciešamība turp pārvietoties, tā kā jūs atkal iemantosiet un aktivizēsiet pazaudēto saikni. Veiksmi un panākumus Spēku uzkrāšanā!
Gadi 2011.- 2014.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 5(17) 2014, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala elektroniskā adrese: http://world-channeling.com/, Žurnālu Rīgā iespējams iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/07.04.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 07.04.2015. 

Skatījumu skaits: 708 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: