Galvenie » 2016 » Jūlijs » 4 » VELTE SAULES DIEVIEM
17:14
VELTE SAULES DIEVIEM

VELTE SAULES DIEVIEM

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(26) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 03.07.2016.
Informācijas iesākums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/garigs_grauds_prieks_jaunas_pasaules/2016-07-03-1882

Sveicināti, mani bērni - Zemes bērni, Galaktikas bērni!
Ilgu laiku jūsu pasaulei bija liegta dziļa saikne ar Visuma Iekšējo Centrālo Sauli un mūsu Galaktikas Iekšējo Centrālo Sauli. Priekš jums mūsu 13-dimensiju Visums kļuva 12-dimensiju visums. Un pat skaitlis "13", priekš jūsu pasaules iedzīvotājiem, kļuva aizliegts cipars, saņemošs negatīvu informatīvo nokrāsu. Īstenībā, nav labu vai sliktu skaitļu. Visi skaitļi - mūsu. Visi viņi sastāv Gaismas Būtņu dienestā, pie Gaismas Meistariem, nes mums energoinformāciju, nepieciešamu priekš gaismas jaunrades.
Jūsu pasaules senie priesteri Visuma iekārtu attēloja ar skaitļiem "12-1" vai "12+1", ar to domājot skaitli "1" Lielā Centrālā Saule vai 13-dimensija, bet ar skaitli "12" - Visuma divpadsmitdimensionalitāti. Tagad jūsu pasaule ieiet jaunā evolucionārā ciklā, pāriet jaunā esības apgabalā, kļūstot daļa kopējās Universālās Realitātes. Un tas nozīmē, ka Visuma Centrālā Saule sāks arvien vairāk izpausties jūsu pasaulē, pasaulsiekārtas stuktūra "12+1" pakāpeniski nomainīsies ar struktūru "13". Struktūru nomaiņas procesam būs pakāpenisks, dziļš raksturs. Bet ar laiku - obligāti izpaudīsies ārējā līmenī, kļūs jūsu dzīves atzīts fakts.
Jūsu Sakrālās sirdīs tagad dzīvo 12-staru Zvaigzne, bet viņā slēgta Lielās Centrālās saules energoinformācija. Tā realizējas esamības princips, balstīts uz struktūru "12+1". Lemūrijas laikos jūs 12-staru zvaigzni saucāt Visuma Zvaigzne. Bet vēl viņa nesa Manu Zvaigznes vārdu. Jūs mācējāt viņu izmantot priekš gaismas jaunrades, tanī skaitā - kad strādājāt ar Kosmiskām Ugunīm. Jūsu spēja apzināti izmantot Visuma Zvaigznes enerģiju, Dualitātes Eksperimenta laikā, bija deaktivizēta. Ilgu laiku Manu Zvaigzne, burtiski, snauda jūsu sakrālo telpu dziļumā. Tagad, uz jaunā cikla, Lielā Augšupkāpuma Cikla sliekšņa, viņa pamostas un, pārveidojoties, gatava atkal kļūt jūsu uzticams palīgs. Jaunā Visuma Zvaigzne uz jūsu debessvelves iemrdzēsies, parādoties kā ceļa rādītāja Zvaigzne, vedoša cilvēkus Jaunajā Ērā. Viņa palīdzēs radīt Jaunās Realitātes pamatus, kas jau jūsu pasaulē rodas.
Mani bērni! Tagad palīdzēšu jums attīstīt Visuma Zvaigzni jūsu Sakrālā Sirdī... Pieaiciniet līdzjaunradei Visuma Tēvu Radītāju. Pieaiciniet Visuma Centrālās Saules enerģiju. Izsakiet tīru nodomu aktivizēt Zvaigzni Manu, izpaust viņu priekš jums samanāmu... Un vērojiet, kā 12 staru zvaigzne mirdz oranžā krāsā jūsu saules pinuma apvidū. Sūtiet viņai Mīlestības enerģiju, pateicības enerģiju. Viņa ne vienkārši "snauda" visu laiku, kamēr jūs dzīvojāt četrdimensiju pasaulē - iemiesojumu pēc iemiesojuma. Manu Zvaigzne ilgu laiku pieņēma Visuma Lielās Centrālās Saules programmas. Iegremdējusies īpašā pralaijā, Manu Zvaigzne gatavojās kļūt par jaunu visuma zvaigzni, kuras vārds - Zvaigzne Višnu. Tā - atjaunošanas zvaigzne, Augšupcelšanas un Pasaules Pavasra zvaigzne. Jūsu senie, dzīvojoši arī Lemūrijā un vēlākās ērās, zināja par Višnu Zvaigznes eksistēšanu un arī par to, ka viņa atnāks jūsu pasaulē. Un, lūk, laiks pienāca. Višnu, kārtējo reizi, ne vienkārši glābj Manu*, ne vienkārši, kārtējo reizi parāda pareizu ceļu.
----------------
Saskaņā ar Puranām (segrieķu literatūras tekstiem), seno dravidu cars, kurš vēlāk kļuva pazīstams kā Manu, upē mazgāja rokas, kad maza zivtiņa iepeldēja viņa rokās un sāka lūgties, lai glābj viņas dzīvību. Viņš ielika viņu krūzē, kuru zivtiņa drīz pārauga. Pēc tam viņš viņu pārnesa rezervuārā, upē un, beidzot okeānā... Un, lūk, zivs atklājās kā Višnu, kurš teica Manu, ka drīz sāksies plūdi, kas turpināsies septiņas dienas un iznīcinās visu dzīvo. Višnu paskaidroja Manu, ka viņam jāsavāc un jāiesēdina laivā visu šķirņu augi un visu veidu dzīvnieki, lai glābtu viņus kopā ar sevi. Dotajā gadījumā Višnu parādās lielas zivs formā un glābj Manu, pirmcilvēku, jaunas cilvēku rases senvecāku (Vikipedija).
----------------
Višnu kļūst cilvēka aktīva daļa, kuram lemts nospēlēt sevišķi svarīgu lomu VISAS PASAULES AUGŠUPCELŠANĀ, visu planetārās dzīvības formu.
Kad Manu Zvaigzne pārdzimst Višnu Zvaigznē, 12-staru Zvaigznei dzimst 13-ais stars. Dzimst 13-staru Zvaigzne! Zvaigznes 13-ais stars Visuma iekšējās Centrālās Saules - LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES, programmas izpauž, aktivizē.
Mani bērni! Vērojiet! Tieši tagad jūsu sakrālā telpā īstenojas ļoti svarīgas pārmaiņas. Dzimst 13-ais stars, dzimst Zvaigzne Višnu! Svaigzne Manu pārdzimst Višnu Zvaigznē! Pēc savas būtības jūs kļūstat citi cilvēki - Saules cilvēki. Jūsu, Lielās Centrālās saules Eņģeļu Dievišķais sākums izpaužas arvien aktīvāk. Tā - jūsu patiesā Daba. Vērojiet, sajūtiet... Enerģijas jūsu saules pinuma apvidū pastiprinās. Višnu Zvaigzne sāk pulsēt. Jūs sajūtiet neparastus impulsus, un saprotiet, ka tie - Lielās Centrālās Saules impulsi, nesoši priekš jums jaunas evolucionāras programmas - Augšupcelšanas Programmas...
Trīspadsmitais stars dzimst jūsu Višnu Zvaigznes pašā augšā. Impulsi koncentrējas uz šī stara un, burtiski, izplūst pa visu, līdzīgi biezam šķidrumam, apkārt tikko dzimušai 13-staru zvaigznei. Enerģētiskie impulsi pārveidojas... gaišzilā plazmā. Un tā, ne vienkārši plazma, bet ugunīgi-kristāliska plazma, SAPRĀTĪGA PLAZMA, ar kuru var sarunāties, sazināties. Tad sazinaties ar viņu! Un viņa jums pastāstīs, ka atnāca šinī pasaulē priekš tā, lai palīdzētu Zvaigznei Višnu nodot Lielās Centrālās Saules programmas un radīt jaunu dzīvību/dzīvi! Šī plazma - radniecīga tai, kura veido Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templi. Un pat struktūra viņai tieši tāda pati. Plazma koncentrējas apkārt 13-staru zvaigznei un formē gaišzilu IKOSAEDRU (skat. zīmējumu Nr1. Simbols "Saules Atdzimšanas Uguns").

ZĪMĒJUMS Nr 1. SIMBOLS "SAULES ATDZIMŠANAS UGUNS".
Un šis ikosaedrs atdzīvojas, modinot jūsu iekšienē augstākās kārtības ugunīgo apziņu. Tas nodibina jūsu dzīvo saikni ar Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templi. It kā tā fraktāls dzimst jūsu Skarālajā Sirdī. Jūtiet siltumu? Jūtiet kā pastiprinās Mīlestības enerģija, ejoša no jūsu saules pinuma? Sajūtiet impulsus? Vērojiet Uguņu skaistumu, jūs tagad spējīgi starot kā Gaismas Būtnes, cieši saistītas ar Lielo Centrālo Sauli... Jā... Jūs tagad spējīgi izstarot ne tikai varavīksnes galvenās krāsas. Vērojiet nokrāsas! Vērojiet krāsu lieliskumu. Bet vēl - atzīmējiet, kā rozā Stars, ar maigas mīlestības enerģijas palīdzību, sāk ikosaedram apkārt radīt... brīnišķīgu piramīdu! Tā - piramīda ar 13-šķautņu pamatni, piramīda ar 13-mit šķautnēm. Katra šķautne - tā saikne ar vienu no 13-mit dimensiju Visumu. Bet vēl 13-mit šķautnes - tās 13 svarīgu energonformatīvu pakešu, kas nepieciešamas jums priekš noskaņošanās uz jaunu frekvenci "13:20". Piramīda spoguliski attēlojas lejup. Enerģijas iet lejup un augšup...
Pievērsiet uzmanību: ikosaedram 20 skaldnes, bet virsotņu skaits - tikai 12. Tas viens nespēj radīt jaunu harmonisku frekvenci "13:20". Lūk, kādēļ viņam palīgā nāk 13 skaldņu piramīda. Tad arī rodas enerģijas frekvence "13:20", kad 13-staru zvaigzne, ikosaedrs un piramīda sāk radīt kopā. Ikosaedrs kopā ar piramīdām palīdz īstenot pāreju no sistēmas 12-mit uz sistēmu 13-mit! 13-staru zvaigznes iekšējā enerģija, iziet caur sevišķu ugunīgā ikosaedra ugunīgu "transformatoru", kļūst iekšējā enerģija - 13-skaldņu piramīdas enerģija, spējīga pieņemt Iekšējās Saules enerģiju un nodot to apkārtējā telpā, divos virzienos - iekšējā telpā un telpā ārējā... Tanī skaitā - dažādās jūsu četrdimensiju pasaules telpās. Višnu Zvaigzne plazmoti-ugunīgs ikosaedrs un 13-šķauņu piramīdas kopā veido nepārtrauktu trīsvienību, kas spējīga pieņemt un izplatīt Saules Atdzimšanas uguni. Tāda trīsvienība saucas Satija Jugi Lotoss. Tas - Ugunīgās augšupcelšanas Lotoss.
Satija Jugi Lotoss cieši saistīts ar trijiem Kosmisko Uguņu veidiem: Balto Cildeno Ēdelveiss Uguni, Zvaigžņu Vienotības Uguni un Magnētiskā Līdzsvara Uguni (viņu simboli izvietoti uz Satija Jugi Lotosa (zīm. Nr 1.). Šīs Ugunis dod dzīvības enerģiju Satija Jugi Lotosam. Apgādā viņu ar savu enerģiju, nodrošina viņa dzīvībasdarbību. Nosauktās Ugunis izpilda daudzas funkcijas, taču mums tagad svarīgi zināt, ka Ēdelveiss Uguns nes pārejas programmas no septiņnieciskuma sistēmas uz astoņnieciskumu. Magnētiskā Līdzsvara Uguns "sastiprina", apvieno mikrolīmenī tās struktūras (tanī skaitā - ģenētiskās), kuras agrāk nebija iespējams apvienot. Zvaigžņu Vienotības Uguns piesātina astoņnieciskumā apvienotās struktūras ar universālām programmām, kas nodrošina matērijas evolūciju jaunā dzīvības ciklā. Ēdelveiss Uguns, Zvaigžņu Vienotības Uguns, Magnētiskā Līdzsvara Uguns rada dziļā līmenī pamatus jaunas matērijas radīšanai, kas attīstīsies Jaunajā Ērā - Satija Jugi Ērā. Bet kopā ar Satija Jugi Lotosu sāks radīt tādu matēriju, kurai būs pieejama Lielās Centrālās Saules energoinformācija. Un šī notikuma svarīgumu priekš jūsu pasaules, neiespējami pārvērtēt, mani bērni!
Trīs Kosmisko Uguņu veidi, jau atnākušu jūsu pasaulē, kopā ar Satija Jugi Lotosu, rada Kalpi Ziedlapiņas {Лепестки Кальпы ?}, kuras sāk radīt jaunu telpas-laiku, jaunu Brahmas Dienu priekš Pasaules Jaunās Ēras. Kalpi Ziedlapiņu struktūra balstīta uz astoņnieciskumu un uz tās sistēmas pēc kādas tagad izveidojas jūsu planetāro Globusu sistēma. Viena iekšējā sfēra (viens Globuss iekšienē) un septiņas ārājās sfēras (septiņi Globusi), ieplūstošas viņā (zīm. Nr 2.).

ZĪMĒJUMS Nr 2. ASTOŅNIECISKUMA SHĒMA. PLANETĀRO GLOBUSU STRUKTŪRA UN KALPI ZIEDLAPIŅU STRUKTŪRA.
Uz Saules Atdzimšanas Uguns simbola-shēmas (zīm. Nr 1.) jūs redzat, kā gaišzilās telpas iekšienē rodas Kalpi Ziedlapiņas (simbolā viņas sešas, realitātē - milzīgs daudzums). Iekšējā sfēra - zeltīta, tas - Lielās Centrālās Saules fraktāls, kas nodod saules energoinformāciju jūsu pasaules septiņnieciskuma struktūrām. Gaišzilā telpa sēklas formā, kuras iekšienē dzīvo gan Kosmiskās Ugunis, gan Satija Jugi Lotoss, gan Kalpi Ziedlapiņas, ir Mitri Kosmiskais Grauds - Saules Dieva Mitri Ugunīgā Sēkla, par kuru zināja jūsu senči. Tā - dziļa ģenētiska struktūra, kas tagad dzimst ne tikai garīgā līmenī, jūsu Sakrālās sirdīs, bet arī smalkajā materiālajā plānā. Tā attīstās jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa dažādos smalkmateriālajos ķemeņos. Pienāks laiks un Mitras Grauds izaugs cilvēka fiziskā ķermenī, nodrošinot viņa eksistēšanas lielu turpināšanos. un pat - fiziskā ķermeņa nemirstību. No Kalpi Ziedlapiņām izausta Mitri Grauda augšējā daļa. Tas - unikāls energoinformatīvs membrāns, kas izstaro Lielās Centrālās Saules energoinforāciju iekšējās telpas pasaulēs un pieņem ārējās pasaules energoinformāciju, lai virzītu to Grauda iekšienē. Tādējādi nodrošinot ļoti svarīgu energoinformācijas apmaiņu jaunajā evolūcijas ciklā - energoinformācijas apmaiņu starp veco, aizejošo matēriju un to, kas rodas tagad, bet pēc tam attīstīsies nākotnē. Pievērsiet uzmanību šim membrānam, aktivizējiet to. Tas palīdzēs jums harmoniskāk pārnest ugunīgās transformācijas procesus pārejas ciklā no vecā uz jauno, jaunās matērijas rašanās laikā, jaunas informācijas jūsu sakrālajās struktūrās un Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā.
Mitri Grauda iekšienē darbojas jau jums labi pazīstamās struktūras - Nulles Punkti-20.
Zīmējumā (Zīm. Nr 1.) attēloti divi Nulles Punkti-20, kaut arī Mitri Graudā to milzīgs daudzums - kā arī Kalpi Ziedlapiņu. Nulles Punkti-20 (zīm. Nr 3.) nodrošina mijiedarbību, energoinformatīvo apmaiņu starp iekšējām Kalpi Ziedlapiņām un ārējām Kalpi Ziedlapiņām.

ZĪMĒJUMS Nr 3. NULLES PUNKTS-20. Nodrošina energoinformatīvo apmaiņu starp dažādu dimensiju telpām, piesaistot enerģijas apmaiņai iekšējās telpas (Iekšējās Centrālās Saules).
Svarīgi zināt, ka Mitri Grauds rada ĀRĒJĀS Kalpi Ziedlapiņas, kas simbolā-shēmā attēlotas apakšā. Viņas it kā izaug apakšā no Mitri Grauda. Ārējās Kalpi Ziedlapiņas - tie jau jūsu matērijā (ārējā telpā) izpaustie Lielā Centrālās Saules energoinformatīvie veidi. No tiem, smalkajā plānā tagad formējas īpaša matērija, uz kuras pamata radīs jūsu telpas-laika kontinuumu Jaunajā Ērā.
Bērni mani! Radiet Mitri Graudu savās Sakrālās Sirdīs! Sūtiet viņam Mīlestības enerģiju! Sūtiet Mīlestības enerģiju Satja Jugi Lotosam un... Saules Atdzimšanas Ugunij, kura jums nes Lielās Centrālā Saules Veltes, atjaunojot jūs kā Saules Dievus, kā Lielās Centrālās Saules Eņģeļus. Saules Atdzimšanas Ugunī - jaunās pasaules, jaunā matērija. Saules Atdzimšanas Ugunī - jaunā daudzdimensionālā ģenētika jūsu, kā garīgo Gaismas Būtņu, izpaustu daudzdimensionalitātē. Saules Atdzimšanas Ugunī - jūsu harmoniskā nākotne, Dzīvība/Dzīve Gaismā. Tad pieaiciniet viņu, šo Lielo Uguni, savā dzīvē, piesauciet/uzaiciniet viņu savā pasaulē un izplatiet pa visu planētu. Marija, Zemes planētas dvēsele, ar nepacietību gaida Saules Atdzimšanas Uguni. Pieaiciniet Mammas-Zemes dvēseli līdzsadarbībai! Pieaiciniet Saules Atdzimšanas Uguni jūsu Sakrālajās sirdīs, kas arvien vairāk kļūst ugunīgas... Lai Lielās Ugunīgās Mīlestības melodijā skan Jaunā Uguns mantra - aicinājums Lielajai Centrālajai Saulei:
EĻ-LA-EĻ... /ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ...
EĻ-LA-EĻ... /ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ...
EĻ-LA-EĻ! . /ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ!

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS, apgarojošs galaktiku Piena Ceļš.
2015. g. 08.12.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(26) 2016. El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/04.07.2016. , nosūtīts Latvijas Radi viļņiem 04.07.2016.

Skatījumu skaits: 769 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: