Galvenie » 2023 » Decembris » 5 » Vēstis: Mihails
23:33
Vēstis: Mihails

Vēstis: Mihails
par nāves baiļu un slimību programmām

Natālija Koteļņikova - Mihails
03.12.2023.02:18
Avotshttps://www.sanatkumara.ru/stati-2023/michail-o-programmach-stracha-smerti-i-bolezney 

-----< Attēls...

02.12.23. 
Daudzus gadus atpakaļ, kad es sēdos meditēt, pēkšņi pusmetru no manis es ieraudzīju gara auguma figūru, tumšā apmetnī ar kapuci. Es ieskatījos viņai sejā, taču nevarēju redzēt, kas tur ir zem kapuces. Tad jautāju: "Kas tu?" "Es - tava nāve!" - teica viņa. Mierīgi un ar cieņu tā teica, bet es nenobijos, tas taču nebija fiziskajā plānā...
Mani pārņēma ziņkāre un es izstiepu roku viņai pretim: "Bet vai tevi pataustīt var?" Viņa iesmējās un teica: "Tu taču neko nesajutīsi, es taču smalkajā ķermenī! Ņem labāk no manis dāvanu!" Taču mans prāts bija sardzē. Es devu viņai ziedu, uzradušos man rokā. Tas tūliņ gāja bojā, galviņa noliecās un tas vienā mirklī kļuva melns. Es teicu: "Nu nē, man mazs bērns, es vēl savus darbus mūzikā neīstenoju un vispār, man vēl daudz darāmā uz Zemes!" Figūra gaisā izšķīda, neko vairāk nesakot.
 Nākošajā dienā es atkal sēdos iemīļotajā krēslā un atkal redzēju līdzīgu figūru. Es izbrīnījos un jautāju: "Tu atkal atnāci? Ko tu no manis gribi?" Atmetot kapuci, viņa teica: "Es tava dzīve un mīlestība!" Manā priekšā stāvēja skaista, blonda sieviete ar gariem matiem, zem apmetņa bija redzama gaišzila kleita... Viņa atkal izšķīda gaisā un manā dzīvē, tiešām, atnāca mīlestība...

------<Sirsniņas attēls...

Gribu nedaudz paplašināt tēmu negatīvo programmu aizvākšanai no planētas. Negaidīti pēdējā dziedināšanas seansā mēs sākām tādu darbu ar Diženo Dievieti. Es saprotu, ka tādu programmu aizvākšanai ir liela jēga dziedināšanā, ka tās tieši ietekmē tos, kuri slimo, baidās saslimt vai baidās nomirt. Es lūdzu Mihailu pastāstīt par šīm programmām, vai uz citām planētām tās ir, kādēļ tās ieviestas uz mūsu planētas un kā vēl var ar tām pastrādāt un citām līdzīgām.

Mihails: Nāves programma nav garīga un cilvēku pie Zemes piesaista viņa bailes no nāves. Protams, tā daļa reliģijas, kad cilvēkam īslaicīgas dzīves apstākļos jāiegrožo savi tikumi un jāiziet uz dvēseli apgaismotam, lai nokļūtu paradīzē, bet ne ellē. Pie tam, nav radīti nekādi apstākļi priekš tā, lai apgaismotos, izņemot tempļus un klejojumus (скитов ?). Un apgaismotie mūki iemanto garīgo varu pār neapgaismoto draudzi, palikušu notikumu gūzmā, viņi sevi jūt kā sevišķu kastu, paaugstinājušos virs vienkāršas tautas. 
Tieši tādēļ likvidētas zināšanas par cilvēka reinkarnācijām, atstājot cilvēkus neziņas tumsā par savu misiju, saviem uzdevumiem un mācībām. Pazemojot koku līdz zāles līmenim, lauvu līdz pelei - tāds uzdevums izpildīts ar dažādu baiļu palīdzību, aizpildot planetārās apziņas.
Protams, jūs tādas programmas pilnībā no planētas neaizvācāt, taču pirmais darbs - ne pēdējais. Es ieteicu, nepārtraukt darbu ar planētu, plānveidīgi un secīgi aizvācot dažādas destruktīvas domformas un ieviest jaunas - konstruktīvas un vērtīgas. Nekādu darbu nevar paveikt vienā reizē, tas saprotams un nevienas pūles nekur nepazūd. 
Kas radīja tādas bailes un programmas?
Mihails: Šī cilvēku reliģiskās vadības daļa. Tie, kuri radīja reliģijas  radīja arī dvēseļu vadīšanu caur reliģijām. Iedomājies, ka aiziešana no Zemes būtu priecīgs un vēlams notikums, cik daudz mazāk būtu slimību un nāvju un aiziešana pati par sevi būtu svētki, bet ne bēdas. Ja cilvēki zinātu, ka drīz satiks tos, kuri aizgāja, tad palikušo ķermeņi un dvēseles nesabruktu no bailēm un bēdām.
Pastāsti par cik nāves baiļu domforma ir kaitīga. Jo katrs cilvēks sevis iekšienē to rada pats, neviens viņam to neiedveš, taču tā ir klātesoša no pašas bērnības. Es atceros, kā maziņa domāju - un ņemšu un nomiršu jums par ļaunu un tad gan nožēlosiet!
Mihails: (izskata manas bērna jūtas): Tas bezspēks, tā nepiekrišana, aizvainojums un tiekšanās nosodīt, atriebties. Bērns sevis iekšienē jau šīs visas programmas zināja no iepriekšējo dzīvju mantojuma. Tās iestrādātas citās inkarnācijās, Tās ievītas zemapziņā un sāk darboties kā apziņas daļa  nopietnos apstākļos (bērnu nosoda par nerātnībām).
Protams, instinktus nekur neliksi, tie nepieciešami izdzīvošanai. Ja cilvēks vispār nebītos nāves, tad rase ietu bojā dažādos apstākļos - karos, kataklizmās, ienaidā utt. Taču mums mūsu sarunā vajag ne instinktu, bet gribu nomācošas aiziešanas neizbēgamības jūtas un pie tā šīs vēstures traģisma sajūtas.  
Nāves rituāli, sodīšana ar nāvi, upurēšana caur nāvi, cīņas utt., ap aiziešanu rada traģiskas jūtas. Uz šīm jūtām balstītas visas traģēdijas mākslā. Visi mīti - ap slepkavībām vai ievainojumiem, visas senās pasakas saistītas ar nāves draudiem un uzvara pār ienaidnieku un tā nonāvēšana, paceļot varoņa rangā. Nonāvēt ienaidnieku - varoņdarbs. Nāve kaujas laukā - varoņdarbs. Nekas, ka ienaidnieki var satikties aiz dzīves robežām un mīlēt viens otru?
Cik tas līdzīgi šaha spēlei!
Mihails: Mīkstināt šo, tieši nāves baiļu domformu, jūs variet, tikai runājot par šo tēmu, dodot piemērus no grāmatām un video, kādi uz Zemes jau ir
Protams, izturēties pret aiziešanu vienaldzīgi vai pat priecīgi - ne garīga cilvēka nenobriedusi pozīcija
Dzīves pārtrūkšanai var būt dažādi iemesli.
Jūs visus uzdevumus izpildījāt. pilnībā realizējāties.
Jūs neizpildījāt savus uzdevumus un neturaties pretim ļaunumam, uzkrājot sevī negatīvu, pazeminiet dvēseles vibrācijas.
Jūs vairāk vajadzīgi vēl kaut kur citur, citās vietās.
Jūs sevī uzkrājāt pārāk daudz negatīva. Dvēsele nepieņem jūsos attīstījušās jūtas, Jūs netikāt galā ar apgaismošanas uzdevumu, kuru izvirzījāt pirms nolaišanās dvēseles iepriekšējās dzīvēs.
Tomēr, Hitlers nodzīvoja ilgu dzīvi
Mihails: Nenodarbosimies atsevišķi ar katru dvēseli. Mēs runājam par cilvēka kopējām programmām. Reptiloīdi dzīvo ilgāk par cilvēkiem.
Ko es gribu teikt tiem, kuri baidās nāves? Dvēsele nemirstīga. Un nāve pati par sevi nav briesmīga.
Taču sevi var sagatavot aiziešanai, radot sevī gaismu, piedošanu un mīlestību, apgaismojot sevi un palīdzot tuviniekiem sagatavoties. Visi dzimst un visi nomirst. Un ilga dzīve - ne apbalvojums un ne priekšrocība. Vienkārši jūsu uzdevumi izstiepjas laikā.
Tagad parunāsim par otru programmu, ar kuru jūs strādājāt, slimības baiļu programmu. Šī programma nopietnāka, jo slimības - jūsu planētas sodība un cilvēks izjūt, to  saku tieši - ciešanas un tieši ciešanu arī baidās cilvēks. Kā atvieglot ciešanas? Nebaidīties nāves - tas pirmais. Netiekties nodzīvot slimībā pēc iespējas ilgāk - tas otrs. Un bīties slimības - tas nozīmē - pievilkt/ievilkt to (slimību) savā mentālajā laukā.
Sniegšu daiļrunīgu piemēru, ka bailes un citas negatīvas jūtas onkoloģijā dod pretējo efektu. Neatceros kādā valstī, ASV vai Japānā, ārsti sadalīja divās grupās onkoloģijas slimniekus - tos, kuri izjuta spēcīgas jūtas, ka viņi saslima un tos, kuri mierīgāk izturējās pret savu saslimšanu. Viņi tos vēroja 5 gadus un noskaidrojās, ka tie, kuri baidījās, šinī laikā nomira 6 reizes vairāk, kā tie, kuri pret savu saslimšanu izturējās mierīgi.
Kā mums strādāt ar moku bailēm vecumā saslimt?

Mihails: Apgaismoti cilvēki nebaidās aiziet, saprotot aiziešanas svarīgumu un atstāj savas lietas pilnīgā kārtībā, savu slimību pieņem, kā to, ar ko vajag pastrādāt. Kas cilvēku, izņemot sāpes, nomoka? Nepadarītie darbi, nepiepildīti sapņi, nesniegtā palīdzība citiem, neatdotie parādi. Domām jābūt virzītām uz iemīļotu darbu un mīlestības izpausmi uz sevi un tuviniekiem, bet ciešanu padziļināšana visam tam traucē apgaismoties.
Un tātad, turiet savus darbus/lietas pilnīgā kārtībā, izpildītus laikā/termiņos ar mīlestību un apmierinātību par padarīto darbu. Esiet godīgi un kārtīgi. Mīliet tuvākos un palīdziet viņiem savu spēku robežās. Viegli atlaidiet savus tuviniekus, saprotot, ka pienāca laiks viņu aiziešanai, pat ja viņi nomira jauni.
Kā pastrādāt planetārā līmenī ar šīm un citām negatīvām programmām?
Mihails: Atrodiet šīs programmas, kā jūs jau tās redzējāt, informatīvā laukā, informatīvu tīklu veidā. Aizvāciet, sadedziniet, satiniet un utilizējiet utilizācijas telpas portālos (melnie caurumi). Sējiet labo un gaišo apmaiņai, aizklājot ar tādām (gaišām ) programmām izveidojušos tukšumu. Un esiet veseli!

Pateicos, dārgais Mihail. 

Atjaunots (03.12.2023.14:27)                                                  
Jūs ar rakstu variet dalīties sociālos tīklos!
-------------                
Vēstis - Natālija Koteļņikova - Mihails - Mihails par nāves baiļu un slimību programmām - no vēstvietnes Sanatkumara ru - informāciju latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.12.2023.
ievietotas Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru  /05.12.2023.
nosūtītas Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.12.2023.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /05.12.2023.
=====
Vēstis: Mihails - ieteicam izlasīt, uzzināt un dāvāt tālāk viskopīgai pieredzei latviešu valodā 05.12.2023.

Skatījumu skaits: 23 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: