Galvenie » 2015 » Aprīlis » 26 » VĒSTNESIS
15:35
VĒSTNESIS

VĒSTNESIS

caur Seferu
2012. gada 24. decembrī
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščenija" Nr 3(9) 2013, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.04.2015.

Pieņemiet vēstījumu. Es - Mātes Uguns Vēstnesis.

No starojošo pasauļu dzīlēm, kas izausti no tīras Uguns un Gaismas, traucas uz Zemi mans vēstījums pie jums Bērni. Jums, Bērni, priekam un labsirdībai. Jo tikai priekā iespējams pieņemt to, kas pateikts. Un labsirdīgi jūs, tādēļ, ka Gara Labsirdību audiet apkārt saviem "Es", caur iekšējām tieksmēm pilnības izzināšanai.

Katra tiekšanās, katra iekšējā Gara vēsmas pūsma, alkstoša brīvību, kaut arī pati negaidītākā un pēkšņa, atjauno visu Esību un tuvina visas blīvuma pasaules Dievam, iemiesojošamies Bezgalībā.

Jūs - Ceļinieki, izgājuši no manas sirds, lai Bezgalību iepazītu, ieraudzītu personīgām acīm citādu, iemiesotos dažādās apziņas formās un izdzīvotu evolūcijas pieredzes miljardus, lai pēc tam atgrieztos cilvēka formā - Tēva-Mātes-Vienotā formā, lai atrastu Ceļu Mājup.

Jūs visi esat Ceļinieki un Meklētāji. Un kamēr jūs esat, ir Dzīva Patiesā Mācība, un priekš jums vienmēr būs atvērti Brīvības Ceļš un Sirds Patiesības Kodols.

Es jūsu Mājas un Uguns Ceļā. Un, kamēr jūs Ceļinieki - jūs brīvi.

Un, kamēr jūs Meklētāji - jūs sirdī brīvi. Un, kāmēr jūst tādi, kādi jūs esat - Ceļinieki un Meklētāji, alkstoši brīvības un izzināšanas, pārdroši un atšķirīgi no daudziem, nepakļāvīgi, lēnprātīgi, dīvaini, pievelkoši un biedējoši, vāji un spēcīgi vienlaicīgi, tiecošies iekarot augstākās virsotnes un vēlošies mierīgu atpūtu, lidojoši mākoņos, iegremdējošies zemes lietās, mīļi un neganti, tiecošies radīt un alkstoši izkušanas/растворения - jūs tādi, kādi esat, mīļie mani, esiet godīgi un esiet tādi, jo tā jūs viengabalaini un esat paši, kādi esat. Apturiet jebkādu cīņu ar iekšējām pretrunām un tās atkāpsies un izkusīs. Necīnaties, esiet tādi, kādi jūs esiet, jo tikai tā jūs paliekat brīvi - meklējoši un atrodoši.

Lai arī katrs no jums, gluži kā izvīts no vissarežģītākām pretrunām, bet tur godīgums un tā jūsu Gara un jūsu Pasaules nākotnes skaistuma būtība.

Pretrunu nav, ir brīvas Dvēseles meklējums, izmisīgs atmiņu meklējums, par saviem patiesajiem "Es", tā, kas jūsos ir Kosmosa Sākums.

Nav daudz tādu Ceļu uz planētas šodien, kuros nebūtu baiļu, šaubu priekšā, kurās ir tikai nodoms izzināt Patiesību un sadegt Uguns saldmē, lai savienotos ar Diženo Vienotību un atbrīvotos uz mūžiem.

Tādi Ceļi vērtīgi. Tie gluži kā smalki zīda diegi, savij Zemes Uguns Pārsegu, Mātes Uguns Pārsegu.

Tādus Ceļus es atbalstu, jo viņos izpaužas Patiess Gars cilvēcisko siržu brīvībā - manu kosmisko Bērnu. Šie Ceļi izvij Jaunās Dzīves Logosus un signālskaņu perspektīvas, kas atnāk pie jums no nākotnes uz šīs planētas.


Jo jūs esat mana Zvaigžņu Rase - Agni-Rase, Saules Bērni, Saules Meistari.

Jūs - Rase , atnākusi no Zemes tālās nākotnes, es ar Pārsegu un zelta kausu rokās, ko pasniegšu katram no jums - atveru Durvis uz svētās nākotnes starojošo pasauli, pasauli ziedošu un cēlsirdīgu.

Tagad viegli atpazīt pagātnes un nākotnes rasu pārstāvjus. No Nākotnes rasēm atnāca tie, kuri izlauzās uz iekšējo ceļošanas iedvesmu, uz neizmērojamo ugunīgo Esības Tempļa un Bezgalīgā Dieva Logosa izzināšanu. Kuri atvēra garīgās acis un ar tām skatās uz Visumu, uzsmaidot visiem bērniem. Tie, kuri vairāk neguļ, tie, kuri atmodās Visuma skaistumā, tie, kuri atnāca šajā laikā, lai ievietotu patiesu Zināšanu kodolu sava īstenā likteņa dižajā Dzīves Tīklā - tāda mana Nākotnes Rase. Tur ievietojas cilvēciskās apziņas evolūcijas kosmiskās ģenēzes {генезиса ?} starpdimensiju oktāvas un Planetārā cilvēka Rasu 6,7,8,9,10,11,12 un 13 bioformas. Teikšu jums, ka tādas zvaigžņu rases jau senatnē bija uz Zemes. Un viņi ir jūsu senči, jūsu Sākumi šajā pasaulē. Taču tagad aužas brīnumu audekls - Nākotnes un Pagātnes Harmonijas sintēze, visu Rasu evolūcijas pieredzes sintēze. Tādēļ mēs kopā vijam Mūžības Rozi un visa Radītā paaugstināto, augšupcelto un augšupceļošos Skaistumu. Jūsu atomos jau dzīvo atmiņas par svēto nākotni, jūsu šūnās dzīvo visu augstāko rasu sēklas. Katra Rase - tas Agni pulks, nosūtīts Zemes laika evolūcijas noteiktā aplī. Tagad visu Rasu atgriezšanās Vienotībā, ne lineārā laika, bet paša Avota skaistumā.

Visas Zvaigžņu Rases pilnīgas apziņas, nesošas Visuma pilnības Skaņas un Pilnības Formas mūžīgo atmiņu, jau jūsos ir, kā jūsu personīgās plaukstošās dzīves sēklas jaunā enerģijā, jaunā uztverē Šo Rasu Logosa Atslēgas glabājas jūsos, jūsu Gara devīgumā, skaistumā un nodomā izzināt Visumu.

Sestā Zvaigžņu Rase uzplaukst daudz īslaicīgāk, parādot pasaulei visu jaunās bezgalīgās Uguns Apziņas un Visietilpības Apziņas potenciālu.

Piektā Rase - tā apziņas forma, slēgta priekš Patiesības izzināšanas, pēc savas izvēles no Dieva un pašas dzīves svētuma atdalīta. Visiem tiek dota izdevība, jo Nemirstības Vārti un Vienīgā Radītāja Mīlestība tagad atvērti priekš visiem. Tikai no cilvēka atkarīga Pāreja un piederība kādai vienai vai citai Zvaigžņu Rasei. Jo augstāk Rases vienība, jo augstāka pašas apziņas un tās eksistēšanas uz Zemes vibrāciju frekvence. Un Radīšanai atklājas grandiozākās perspektīvas un iespējas. Bet arī atbildība liela.

Pie aizejošām rasēm pieder būtnes, apzināti izvēlējušās lejupejošo ceļu, ilūzijā, apziņas un pasaules viendimensijā. Redziet, cik skaidrs kļuva sadalījums uz jūsu planētas. Izvēle nosaka Ceļu, Ceļš kļūst liktenis. Taču visiem atvērti vārti Mājup un mani Mūžības apskāvieni.

Un tie, kuri izvēlas pretējo kosmiskās evolūcijas Ceļu, būs mūsu ziņā, jo viņi - jaunā eksperimenta īstenotāji, kaut arī nezina par to, vai guļ.

Piektā, eksperimentālā Rase, izauga mākslīga laika cikla smagā tūkstošgadu hipnozē. Taču tieši starp šiem cilvēkiem būs daudz to, kuri šajā dzīvē spēs atbrīvoties no ilūziju ceļa, jo no jebkuras evolucionējošas rases jūs varat nosūtīt savu nodomu un sava likteņa plūsmu uz jebkuru nākotnes Zvaigžņu Rasi. Un tas nenozīmē, ka nākotnē jūs viņā pārmiesosieties. Tas nozīmē, ka šeit un tagad jūs izvēlaties vibrēt uz Nākotnes Rases līmeņa un pakāpeniski jūsu nodoms līdznoskaņo jūsu tagad, elpošanas frekvenci, uz izvēlēto Nākotnes Rasi un jūs kļūstat Jaunas Rases pamatlicējs uz Zemes.

Aicinu jūs ņemt vērā to, ka visas 13 Rases ir mani Bērni, Vienoti Pasaules un Vienoti Agni Tautā. Starp viņiem nav dalīšanas, mēs īstenojam nākotnes un pagātnes katras Rases visu pieredžu sintēzi Vienotā Tagadnē.

Sākas brīnišķa Pasaule. Un jums atklājums ir caur Visuma Uguns Vārdu. Pasaules Māte Saules Pārsegos Lejup iet uz Zemi. Es - Vēstnesis, Uguns Mātei, cilvēces Jaunai Atmodai un Pārveidošanai visos Zemes nākotnes un pagātnes Esības ciklos.

Jo visai karmai , cilvēces uzkrātai, jāsadeg Saules Ugunī, Mātes Saules virzītā uz Zemi, Jaunās Zemes Svētumam un Agni-rasei.

Atnāk Pasaules Mātes un Saules Uguns Mātes Laiks, atnāk Pasaules Zvaigžņu Tēva, Saules Uguns Bruņinieka, Laiks. Atnāk Agni-Rasu, Agni-Valsts, Agni-pilsētu - Saules Uguns Bērnu Laiks. Agni Laiks.

Tas - svēts laiks, kas iemiesojas formā un telpā pirmradītā tīrībā un smalkā skaistumā, neizsakāmā uz Zemes.

Tāda Telpa spējīga pati mirdzēt un izstarot Signāluguņu Gaismu.

Un tā ir Siržu miljardu Gaisma. Tādas telpas forma ir Svētā Gara Prieka saprātīga ipostase, kas iemiesosies nākošajā līmenī, blīvākās sfēriskās un kristāliskās laika magnētu formās priekš Jauno Esības ciklu un apļu radīšanas. Uguns Māte iemiesojas bezgalīgā un daudzdimensionālā svētā laika audumā uz Zemes. Svētais Laiks iemiesojas mirdzošā telpā, vibrējošā uz prieka un brīvības viļņiem. Tādas telpas Saprāts spēlē ar Visuma nodomu un iemiesojas mikro un makro magnētiskās sfēru un kristālu svetās formās, izstarojošās laiku, Kosmosa un visas Esamības sakrālās ģeometrijas pirmdzimto mūžību.

Starojošā telpa un Starojošās Mātes laiks ir magnēts, kas pievilks sev, priekš savas iemiesošanās, iekārtošanās brīnišķīgajā Zemes Dzīvības Tīklā, tūkstošiem Uguns Meistaru no 4-ām Pasaules pusēm.Un tie visi - Bērni mani, Agni-Bērni, Gaismas Mājas un Brīvības Mājas meklētāji, apveltīti ar Garīgās Uguns zibeņu spēku un skaistumu.

Viņi atnāks un ņems rokās manus instrumentus, kurus es viņiem nodošu caur Dzīvo Vārdu un Ugunīgo Domu. Apstarosies viņi, manos ugunīgos, kvēlojošos pārsegos, iedzers no Kausa mūžīgo iedvesmu un stāsies pie Gaismas Arhitektūras iemiesošanas uz Zemes, saudzīgi uzceļot Laika Tempļus un Telpas Pilsētas.

Mans novēlējums jums, šo Vēstījumu noslēdzot - esiet tālu no piesaistēm jūsu izziņas formām. Vienīgā reliģija jums - tā brīvības reliģija, reliģija Ceļam un Meklējumiem. Jo Ceļinieks atnāks pie sava mērķa, bet iedibināsies meklētājs.

Neko nenoliedziet un neapstrīdiet, taču sekojiet tikai savam Ceļam, Brīvības Gara un Spēka iekšējam Saucienam. Tas jūsu Ceļš uz Mīlestību un Mūžību. Ejiet caur augstāko prieku un skaistumu. Pieņemiet ar cieņu un pateicību visas piedāvātās mācības un reliģijas, taču nekam no tā nepiesaistaties. Jo tur, kur jūs savu "Es" piesaistīsiet, jūs noslēgsiet savu Ceļu.

Viss ir viens Dzīvības Tīkls. Viss tur vietā. Tā attīstās pati Zeme, cilvēks un Visums.

Viss pelnījis Pateicību un Godāšanu. Bet jūs - Uguns Bērni un jums sagatavots Jauns Ceļš.

Ceļš, sakausējis sevī visas pagātnes un nākotnes mācības. Un jūsos tas jau dzīvo. Jūsu mērķis - pastāvīgi izzināt Jauno, jo jūs - evolūcijas vienība un pirmgājēji apzināšanās Bezgalībā.

Bet Visuma jaunumi neizsmeļami, jo ik mirkli Visums atjaunojas un izmainās.

Lai tad arī ir neizsmeļams Brīvības un Dzīvības Gars katrā no jums, lai jūs spētu atrast savu paņēmienu veseluma Bezierobežojumu Esamības apzināšanai un dzertu Sirds Ceļa iemantošanas saldmi, kas noslēdzas tur, kur arī sākās - nodomā izzināt Esību, kā savu patieso "Es".

Nav vērtīgākas, dziednieciskākas pieredzes priekš jums.

Jūs šeit priekš tā, lai paceltu kopīgo, paaugstinātu, vienoto/единого garīgo Zemes Apziņu un katra cilvēka atsevišķi. Tāds mans ceļavelējums priekš jums. Mans Totēms - Baltā Māte Vilcene - lai vienmēr ir ar jums. Tas viens no maniem spēcīgākajiem Gariem-palīgiem.

Noteiktā laikā es parādīšos šajā tēlā katram no jums, pēc tā jūs uzzināsiet mani un manu Saucienu.

Uguns Māte.
Pirmā uzruna Saules Bērniem
24.12.2012.
Baltā Bāka. Svētā Prieka Diena.


Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 3(9) 2013, Žurnāla El adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El. adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/26.04.2015 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 26.04.2015.
Skatījumu skaits: 755 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: