Galvenie » 2018 » Marts » 4 » Vēsts: 04.03.18. Katrēns "Prezidenta solis"
19:18
Vēsts: 04.03.18. Katrēns "Prezidenta solis"

04.03.18 Катрен ​​"Шаг Президента"

В России глухих мало!
Но, говорящих больше!
Такое время настало,
Когда объединиться проще!

Россия в ваших руках!
Одна страна, другой нет!
Проекция Её на облаках,
У всех только один билет!

Один билет у каждого,
Включая и Президента!
Понимать это важно,
Чтобы не было инцидентов!

Внешние "друзья" не дремлют!
Покоя не даёт территория!
Пусть по-прежнему млеют,
Россия - это Бога акватория!

Нужно терпение - не все готовы!
Команда вокруг Президента,
Для него она - есть оковы,
Сегодня, с учётом момента!

Исторический выбор сегодня!
Не только выборы Президента!
Россия ждала этого дня,
Словно выход из подземелья!

Россия - уникальный Народ!
Он подустал от реальности,
Который сколько раз кряду,
Проявляет свою нейтральность!

Однако, Небеса подгоняют,
Церкви за продолжение,
Народ решения ожидает,
Не потерпит Он одолжения!

Одолжения быть не может!
Момент говорить "Да" или "Нет"!
Только Единение сложит,
Цветы в единый букет!

Прочь гордыня - Россия в опасности!
Ракетами не перешибёшь!
Идея одна "Единение" - ясно,
Россию тогда не возьмёшь!

Гордыня - пример неверия!
Все равны перед Богом!
Единение - основа Веры,
Россия стала Истоком!

Нужно понимать - Вы корни!
Единого людей дерева!
Перед Богом вы только одни,
Предстанете первыми!

Вопрос к каждому, к Президенту!
Что Россия теперь даст Миру?
Какие внутри аргументы?
Как защищать Веру?

Сегодня Момент спасения!
Страна выбирает путь!
Главное - Единое мнение,
В чём же России суть?

Сегодня, как раз понятно,
Единое Христосознание!
Президент должен сказать внятно,
Россия - Исток Мироздания!

Шаг решительный, но надо!
Мир вздрогнет от значения,
На Россию выбор Бога пал,
Великое предназначение!

Ждём Президента решение!
"До" или "После" - надо сказать!
Ждём решительного поведения,
Это - Президентская стать!

Аминь.
Отец Абсолют.

04.03.18

 

Vēsts: 04.03.18. Katrēns "Prezidenta solis"

Krievijā kurlo maz!
Taču, runājošo vairāk!
Tāds laiks pienāca,
Kad apvienoties vienkāršāk!

Krievija jūsu rokās!
Viena valsts, citas nav!
Viņas projekcija mākoņos,
Visiem tikai viena biļete!

Viena biļete katram,
Arī Prezidentu ieskaitot!
Saprast to svarīgi,
Lai incidentu nebūtu!

Ārējie "draugi" nesnauž!
Mieru teritorija nedod!
Lai tvīkst kā iepriekš,
Krievija - tā Dieva akvatorija! 

Pacietība nepieciešama - ne visi gatavi!
Komanda apkārt Prezidentam,
Priekš viņa tā - važas ir,
Šodien, momentu ņemot vērā!

Šodien izvēle Vēsturiska!
Ne tikai Prezidenta vēlēšanas!
Krievija gaidīja šo dienu,
It kā no pazemes izeju!

Krievija - unikāla Tauta!
No realitātes Viņa pagura,
Kurā cik reizes pēc kārtas,
Savu neitralitāti izpauž!

Tomēr Debesis mudina,
Baznīcai par turpinājumu,
Tauta lēmumu gaida,
Necietīs Viņa pakalpujumu!

Būt nevar pakalpojums!
Moments saka "Jā" vai "Nē"!
Tikai Vienošana saliks,
Ziedus vienotā pušķī!

Prom augstprātība - Krievija bīstamībā!
Ar raķetēm nepārsitīs!
Ideja viena "Vienošana" - skaidrs,
Tad Krieviju nepaņemt!

Augstprātība - neticības piemērs!
Visi vienlīdzīgi Dieva priekšā!
Vienošana - Ticības pamats,
Krievija Sākotne kļuva!

Atcerēties vajag - saknes Jūs!
Viena cilvēku koka!
Dieva priekšā jūs tikai vieni,
Stāsieties pirmie!

Jautājums katram, Prezidentam!
Ko tagad Krievija Pasaulei dos?
Kādi iekšķīgi argumenti?
Kā Ticību aizsargāt?

Šodien glābšanas moments!
Valsts ceļu izvēlas!
Galvenais - Vienots viedoklis,
Kur gan Krievijas būtība?

Šodien, aprotams tieši,
Kristusapziņa Viena!
Prezidentam saprotami jāsaka,
Krievija - Pasaulsēkas Sākotne!

Solis izšķirošs, bet vajag!
Pasaule nodrebēs no nozīmes,
Uz Krieviju Dieva izvēle krita,
Uzdevums Dižens! 

Prezidenta lēmumu gaidām!
"Līdz" vai "Pēc" - teikt vajag!
Uzvedību izšķirošu gaidām,
Tā - Prezidenta nostāja!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
04.03.18.

04.03.18. Quatrain "Step of the President"

There are not many deaf people in Russia!
But, speaking ones are more!
Such a time has come,
When to unite is easier!

Russia is in your hands!
One country, another is not!
Projection of her on the clouds,
All have only one ticket!

One ticket for everyone,
Including also the President!
It's important to understand this,
That there were not incidents!

External "friends" don't snooze!
Rest doesn't give territory!
Let them continue to mellow,
Russia- is water area of God!

Need patience- not everyone is ready!
The team around the President,
For him it is- fetters,
Today, taking into account the moment!

Historical choice today!
Not only election of the President!
Russia was waiting for this day,
Like an exit from the dungeon!

Russia- is a unique Nation!
She got tired from reality,
In which many times in a row,
Shows her neutrality!

However, Heaven is driven,
Church for the continuation,
The Nation expect for decision,
She will not tolerate a favor!

Favors can't be!
The Moment to say "Yes" or "No"!
Only Unity will fold,
Flowers in united bouquet!

Away from pride- Russia is in a danger!
Can't outrun with rockets!
The idea is one "Unity"- is clear,
Russia then you will not take!

Pride- is an example of unbelief!
Everyone is equal front of the God!
Unity- is the foundation of the Faith,
Russia became the Source!

Must remember- You are the roots!
One tree of people!
Front of the God, you are alone,
Will come first!

A question for everyone, for President!
What will give the Russia now to the World?
What are the internal arguments?
How to protect the Faith?

Today is the Moment of Salvation!
The country picks the way!
The main thing is- a common opinion,
Where is the essence of Russia?

Today, it is clear,
The Consciousness of Christ is One!
The President should say clearly,
Russia- the Source of the Universe!

A decisive step, but it's necessary!
The World will shudder from meaning,
The choice of God fell on Russia,
Great destiny!

We are waiting for the decision of the President!
"Till" or "After"- have to say!
We are waiting for decisive behavior,
This is- the becoming of the President!

Amen
Father Absolute
04.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.03.2018.

Skatījumu skaits: 503 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: