Galvenie » 2016 » Novembris » 7 » Vēsts: 06.11.16. Katrēns "Sniegi"
17:26
Vēsts: 06.11.16. Katrēns "Sniegi"

Vēsts: 06.11.16. Katrēns "Sniegi"
......................................................... Катрен "Снега"……………………………………..Quatrain "Snow"

Sniegi šodien atnāca agri, ............... Сегодня снега пришли рано,………………..Snow came early today,
Redzams laiks izmainījās! ............... Видимо изменился срок!...........................Seems weather was changed!
Un kādu ļoti iepriecināja - ................ И кого-то очень обрадовало -………………..And someone was made happy
Virs Planētas Liketenis noliecies! .... Над Планетой склонился Рок!.....................Fate bend down above the Planet!

Ripo veikumu bezdibenī, .................. Катится в пропасть совершений,…………...Rolls in abyss of performance
Apturēt vēsturi nevar! ....................... Остановить нельзя историю!.......................Can't to stop the history
Dodas pēdējā kustība, ...................... Последнее даётся движение,……………….Are going in final movement,
Lai pēdējo simfoniju dzirdētu! ........... Чтоб последнюю слышать симфонию!.........To hear the last symphony!

Ritmus izmainīt neiespējami! ............ Ритми изменить невозможно!.....................To change the rhythms impossible!
Tie ir un tie - Liktenis! ....................... Они есть и они - Судьба!...........................They are and they- Fate!
Un priekš Planētas, iespējams, ........ И для Планеты, возможно,…………………..And for Planet, possible,
Pēdējais ritms, kā lūgums! ................ Последний ритм, как мольба!....................Last rhythm as request!

Ritmi vēsturi maina, ........................... Ритмы меняют историю,…………………….Rhythms are changing history
Nosaka attīstību civilizācijām! ............ Определяют цивилизаций развитие!...........Designate the development to civilizations!
Tā melodija pastāvīga ........................ Это постоянная мелодия…………………....It's permanent melody
Kosmiskā Cīnītāja! .............................. Космического Воителя!...........................Space Fighter!

Pazīmes - Manas priekšā teikšanas! .. Приметы - Мои подсказки!........................Signs- my tips!
Tur Gudrība un termiņi! ....................... В них Мудрость и сроки!.........................There Wisdom and terms!
Un tās nebūt ne pasakas - .................. И это совсем не сказки -…………………..And they are not at all fairy tales-
Plūsmas informatīvās! ......................... Информационные потоки!........................Information flows!

Sniegi - arī pazīmes, ........................... Снега - тоже приметы,……………………..Snow- also signs,
Un pat ļoti reālas! ................................ И даже очень реальные!........................And even very real!
Piemērs priekš jums kļūs .................... Станут для вас примером………………...Will become an example for you
Dievišķai neitralitātei! .......................... Божественной нейтральности!.................For Divine neutrality!

Sevi Sākumam gatavojiet ................... Готовьте себя к Началу…………………….Make yourself ready for Beginning,
Un virsū nākošai Pārveidošanai! ........ И наступающеми Преображению!..............And on top coming Transformation!
Ritmi jau sašūpoja .............................. Ритмы уже прокачали……………………..Rhythms already rocked,
Garīgo rūgšanu jūsos! ........................ Духовное в вас брожение!......................Spiritual fermentation inside you!

Āmen. ................................................. Аминь…………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. .................................... Отец Абсолют………………………………Father Absolute
06.11.16. ............................................. 06.11.16……………………………………..06.11.2016.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/06.11.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /07.11.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/07.11.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 07.11.2016.

Skatījumu skaits: 584 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: