Galvenie » 2016 » Septembris » 9 » Vēsts: 08.09.16. Katrēns "Mans mikropikselis" ... Катрен "Мой микропиксель"……….Quatrain "My micro pixel"
14:54
Vēsts: 08.09.16. Katrēns "Mans mikropikselis" ... Катрен "Мой микропиксель"……….Quatrain "My micro pixel"

Vēsts: 08.09.16. Katrēns "Mans mikropikselis" ... Катрен "Мой микропиксель"……….Quatrain "My micro pixel"

Bet kas priekš manis cilvēks, ............... А что для меня человек,…………………But what for me is a human,
Kuru par Radījumu Es saucu?! ............ Которово зову Я Творением?!.................Whom I calling Creature?!
Mūža apgrūtinājums? ........................... Обременением вовек?..........................Lifelong burder?
Vai tomēr Dāvinājums! .......................... Или всё же Дарением!..........................Or however Gift!

Visas mokas ar viņu saistītas! ............... Все муки связаны с ним!....................All the agony are connect with him!
Viņš Dievs un pretinieks vienlaicīgi! ...... Он Бог и противник одновременно!.......He the God and opponent at the same time
Viņš Manīm mīļš un dzenams, .............. Он Мною Любим и гоним,………………He lovely for Me and driven,
Taču mainās pakāpeniski! ...................... Но меняется постепенно!....................But changing step by step!

Es tomēr paciešu, cerot, ........................ Я всё же терплю, надеясь,…………….However, I endure with hoping,
Ka viņš Mājup atgriezīsies! .................... Что он вернётся Домой!.......................That he will return to the Home!
Es viņā Garu iesēju, ............................... Я в него Дух посеял,……………………I sowed in him the Spirit,
Lai Gudrība atnāk ar galvu! .................... Чтоб Мудрость пришла с головой!.......That Wisdom coming with the head!

Viss svaidās, pasakām ticot! ................... Всё мечется, веря сказкам!..................All throwing, with believing in fairy tales!
Bezpalīdzīgs, kā bērns! .......................... Беспомощен, как дитя!.........................Endless as a child!
Un grēkus uz ragutiņām stiepj, ............... И тащит грехи на салазках,……………...And the sins on the sled pulling,
Sevi un mani mangojot! .......................... Себя и Меня кдяня!...............................You and me scrounging!

Kad gan tu pieaudzis kļūsi, ..................... Когда же ты станешь взрослым,……….When you will become an adult
Sapratīsi, ka pats tu - Dievs?! ................. Поймёшь, что ты сам - Бог?!..................Will understand, by yourself- God?!
Un Gars izaugs jaunaudzē, ..................... И Дух прорастёт порослью,……………...And the Spirit will grown up in coppice,
Lai sevi radīt spētu! ................................. Чтобы создать себя смог!......................To be able to create yourself!

Tagad jau gribi negribi, ............................ Теперь уже хочешь не хочешь,…………Now you want, don't want,
Taču Pasaule pagriezīsies atklāti! ............ Но Мир повернётся открыто!..................But the World will turn openly!
Pats par sevi parūpēsies! ......................... Сам о себе похлопочешь!.....................It will take care by itself!
Atradīsi, kas tevī aprakts! ......................... Найдёшь, что в тебе зарыто!.................Will find what in you described!

08.09.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.09.16_3.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.09.16.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem


=====
Latviskoja intuitīvi Eslauma 09.09.2016., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 09.09.2016.

Skatījumu skaits: 619 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: