Galvenie » 2016 » Novembris » 9 » Vēsts: 09.11.16. Katrēns "Evolūcijas mērķis"
17:52
Vēsts: 09.11.16. Katrēns "Evolūcijas mērķis"

Vēsts: 09.11.16. Katrēns "Evolūcijas mērķis"
........................................................ Катрен "Цель эволюции"…………………Quatrain "Evolutionary purpose"

Evolūcijā pārtaukumu nav, ............. Нет перерывов в эволюции,……………….In evolution have no pause,
Mēdz būt tikai pieturas! .................. Бывают только остановки!......................Might be only stops!
Dеstrukcijas nevar gadīties ............ Не может случиться деструкции…………Destruction can't happen
Pie analīzes sagatavošanas! ......... При анализе подготовки!..........................To analysis preparation!

Cilvēki saprast nevar, ..................... Люди понять не могут,…………………….People can't understand,
Ka putni vienas Ligzdas! ................. Что птицы одного Гнезда!......................That birds from one Nest!
Ka visi - Dieva hologrammas! .......... Что все - голограммы Бога!....................That all- God's hologram!
Tā Mūžīgi, tātad, vienmēr! ............... Так Вечно, а значит, всегда!...................It Forever, so, always!

Radītāja Ligzda aizmirsta! ................ Забыто Гнездо Создателя!.....................Creator Nest forgotten!
Šajā Dievu Izrādē ............................. В этом Спектакле Богов………………….In this Gods Show
Tumsa mietpilsoņos aizveda ............ Тьма увела в обытателей………………....Darkness took in philistine
Debesu ērgļus Diženos! ................... Великих Небесных орлов!......................Heaven Great eagles!

Tagad visi Garā izkaisīti, ................... Теперь все разбросаны в Духе,……….Now all scattered in Spirit,
Bet atmiņa dzēsta uz mūžiem, .......... А память стёрта навечно,………………But memory deleted forever,
Un nīkuļo mokās, .............................. И прозябают в муках,…………………..And languishing in agony,
Dzīvi izkaisot nevērīgi! ...................... Разбрасывая жизнь беспечно!..............Life intersperse carelessly!

Taču Garā šaubas pienāca, .............. Но в Духе пришло сомнение,…………..But doubt came in Spirit,
Senču sauciens neļāva klusēt! ......... Зов предков не дал молчать!.................Ancestral call, didn't leave be silent!
Dvēselēs kustība ienāca, .................. В Душах пришло движение,……………Movement came in the Souls,
Jau nedrīkst gaidīt vairāk! ................. Уже нельзя больше ждать!....................Already can't wait any more!

Kopā visas hologrammas, ................. Все голограммы вместе,……………….All holograms together,
Ir jēga un mērķnodoms! ..................... Есть смысл и целеполагание!.............Have sense and target intention!
Atgriezties Vietā savā - ....................... Вернуться на своё Место -…………..To turn back in your Place-
Uzdevums Dieišķais ir! ....................... Божественное есть задание!..............That is Divine task!

Pavisam atlicis nedaudz, .................... Осталось совсем немного,…………...Have left quite a bit,
Vienotu viedokli vajag! ........................ Единое нужно мнение!.......................Need united viewpoint!
Bet, ticiet, tas daudz! .......................... А это, поверьте, много!.....................But, believe, that much!
Kurš Ticībā, šaubas nezina! ............... Кто в Вере, не знает сомнений!...........Who in Belief, don't know doubt!

Viens vārds un viens mērķis ............... Одно слово и одно цель…………….....One word and one target,
Ar sevi nākotni formē! ......................... Формируют собой будущее!...............Forming future by itself!
Atceraties, pat piliens .......................... Помните, даже капель………………...Remember, even drop
Ir spēks Jauno formējošs! ................... Есть сила Новое формирующая!.........There is power in New forming!

Visi pilieni un visas hologrammas ....... Все капли и все голограммы,………....All drops and all holograms
Ir evolūcijas jēga un būtība! ................ Есть суть и смысл эволюции!..............Is evolution sense and essence!
Tā - Dieva Programma ........................ Это - Бога Программа……………….....That- God's Program
Un Kosmosa Konstitūcija! .................... И Космоса Конституция!...................And Universe Constitution!

Āmen.................................................... Аминь…………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. ..................................... Отец Абсолют…………………………Father Absolute
09.11.16. .............................................. 09.11.16…………………………………09.11.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.11.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /09.11.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/09.11.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 09.11.2016.

Skatījumu skaits: 581 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: