Galvenie » 2016 » Novembris » 15 » Vēsts: 15.11.16. Katrēns "Hologramma un dzīve"
17:15
Vēsts: 15.11.16. Katrēns "Hologramma un dzīve"

Vēsts: 15.11.16. Katrēns "Hologramma un dzīve"
............................................................. Катрен "Голограмма и жизнь"……………Quatrain "Hologram and life"

Ir hologramma no fizikas, .................... Есть голограмма от физики,………………....Is hologram from physics,
Ir Hologramma no Dieva! .................... Есть Голограмма от Бога!............................Is hologram from God!
Pirmajā gadījumā - tikai lirika, ............. В первом случае - только лирика,…………...In the first case- only lyrics,
Otrajā - ceļš augšup! ........................... Во втором - вверх дорога!..........................In second- the way up!

Pirmajā gadījumā - tikai Matērija, ........ В первом случае - только Материя,………....In the first case- only Matter,
Otrajā - Gars, bet ne izdoma! .............. Во втором - Дух, а не умысел!....................In second- Spirit, but not imagination!
Pirmajā - zinātnes feerija, .................... В первом - науки феерия,…………………....In first- extravaganza of science,
Otrajā - Dieva nodoms! ........................ Во втором - Божий промысел!....................In second- God's purpose!

Nemeklējiet tur kolerāciju! .................... Не ищите в том корреляции!......................Don't search there for correlation!
Jūs - apdvēseļota hologramma! ........... Вы - одушевлённая голограмма!.................You- animate hologram!
Zinātne meklē aprobāciju, .................... Наука ищет апробацию,……………………..Science search for approbation,
Taču jūs - Dieva Programma! ............... Вы же - Бога Программа!...........................But you- God's Program!

Jūs, protams, korelācija ar Dievu, ........ Вы, конечно, корреляция с Богом,………....You, of course, correlation with God,
Visā Viņa atspoguļojums! ..................... Во всём Его отражение!............................In all is His reflection!
Pat jūsu ceļa izvēle - ............................. Выбор даже вашей дороги -……………….Even your way choice-
Arī lēmums Dievišķs! ............................ Тоже Божетвенное решение!.....................Also Divine decision!

Jums neaiziet no Radītāja! .................... Вам не уйти от Создателя!........................You don't walk away from the Creator!
Hologramma jūs, kopija precīza! ........... Голограмма вы, точная копия!....................You hologram, exact copy!
Dievi nevar būt mietpilsoņi, ................... Боги не могут быть обывателями,……….....Gods can't be philistine,
Jēga tādai dzīvei - utopija! .................... Смысл такой жизни - утопия!.......................Sense of like this life- utopia!

Pārtrauciet lūkoties uz Matēriju! ............ Перестаньте смотреть на Материю!...........Stop to look at the Matter!
Tā priekš jums tikai apvalks! ................. Это только для вас оболочка!....................That for you only shell!
Dzīve Matērijā - zaudēta dzīve, ............. Жизнь в Материи - жизнь потеряна,…….....Life in Matter- lost life,
Dzīve Matērijā - vilcināšanās! ................ Жизнь В Материи - проволочка!.................Life in Matter- hesitation!

Paceļaties virs Pasaules blīvās, ............. Поднимитесь над Миром плотным,……....Rise above dense World,
Tā ne jūsu Telpa! .................................... Это не ваша Пространство!....................That not your Space!
Blīvais plāns - purvs priekš Gara, ........... Плотный план - для Духа болото,…….......Dense plan- swamp for Spirit,
Bet pavisam ne rotājums Dievam! .......... А совсем не Бога убранство!....................But not even decoration for God!

Gaidīt atlicis nedaudz! ............................. Ждать осталось совсем немного!..........To wait have left a little!
Dzīve izkārtos visus bez nolūka! ............. Жизнь расставит всех без умысла!..........Life will collocate all without purpose!
Un, protams, ne visus, itin visus, ............. И, конечно, не всех поголовно,……….....And, of course, not all polls,
Bet pēc Dieva nodoma līmeņa! ............... А по уровню Божего промысла!...............But by God's purpose level!

Āmen. ...................................................... Аминь………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ......................................... Отец Абсолют……………………………..Father Absolute
15.11.16. .................................................. 15.11.16…………………………………….15.11.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.11.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /15.11.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/16.11.2016.
=====
Latviskoja, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 15.11.2016

Skatījumu skaits: 619 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: