Galvenie » 2017 » Decembris » 17 » Vēsts: 16.12.17. Katrēns "Jaunais laiks?" - *
22:38
Vēsts: 16.12.17. Katrēns "Jaunais laiks?" - *

Vēsts: 16.12.17. Katrēns "Jaunais laiks?" - *
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Vārdu putenī!" / *(Н) "Метелица слов!", публиковано: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_vardu_puteni/2014-10-07-1234 , и находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page2 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=115 , вспомним: http://spekavots.ucoz.ru/news/zina_dargie_domubiedri/2014-10-03-1230 , и ущё: http://spekavots.ucoz.ru/news/liela_dievkopiba_weche_mes_gatavi//2014-09-04-1200 )

16.12.17 Катрен "Новое время?"

Ветер перемен бушует! ...................... Pārmaiņu laiks plosās! 
Волны в "девятый вал", ...................... Viļņi "devītajā bangā",
Человечество тоже стартует, ............. Cilvēce arī startē,
Такого никто не видал! ....................... Tādu vēl neredzēja neviens!

Действительно, Новое время? ........... Tiešām, Jaunais laiks?
Столкнулось оно со старым! ............... Ar veco tas saskārās!
Для людей ситуация - бремя! ............. Situācija priekš cilvēkiem - slogs!
Почти, как "девятый вал"! ................... Gandrīz, kā "devītais vilnis"!

Штиль - только мечта! ......................... Bezvējš - tikai sapnis!
Люди накануне преображения, .......... Cilvēki pārveidošanas priekšvakarā, 
Не найти на Планете места, ............... Uz Planētas vietu neatrast,
Где нет никаких изменений! ................ Kur nav nekādu izmaiņu!

Спасение сейчас не в круге! ............... Tagad glābšana ne riņķī!
Спасение в самом человеке! .............. Glābšana pašā cilvēkā!
Нет никого в округе, ............................. Nav neviena apvidū,
Вера - спасение навеки! ...................... Ticība - glābšana uz mūžiem!

Обратите свой взор на Небо, .............. Vērsiet savu skatu uz Debesīm,
В Небе - вы и Создатель! .................... Debesīs - jūs un Radītājs!
Если Вера для вас не небыль, ........... Ja Ticība jums ne neesība,
Значит, вы - часть Создателя! ............ Tātad, jūs - Radītāja daļa!

Любовь помогала людям!..................... Mīlestība palīdzēja cilvēkiem! 
В тяжёлый час испытаний, .................. Pārbaudījumu grūtajā stundā,
Вера - это прелюдия, ........................... Ticība - tā prelūdija,
Счастливого конца скитаний! .............. Klejojumu laimīgām beigām!

Человек - частица Бога! ....................... Cilvēks - Dieva daļa!
Не способен упасть в бездну! ............. Nespējīgs nokrist bezdibenī!
Если неверие, то в итоге, .................... Ja neticība, tad rezultātā,
Нет человека - только "помпезность"!..Nav cilvēka - tikai "pompozums"!

Помпезность - ума отсутствие! ............ Pompozums - saprāta trūkums!
Не понимание Мироздания! ................. Pasaules-ēkas neizpratne!
Значит, неверия присутствие, .............. Tātad, neticības klātbūtne,
Отсутствие Судьбы понимания! .......... Likteņa izpratnes trūkums!

Человек - дуален внутри! ..................... Cilvēks - iekšķīgi duāls!
Знаки разделены не равно! .................. Zīmes sadalītas nevienlīdzīgi!
Жизнь: смотри - не смотри, .................. Dzīve: skaties - ne skaties, 
Переносится в минусовую сторону! ..... Pārnesas mīnusu pusē!

Жизнь - это гармония! ............................ Dzīve - tā harmonija!
Гармония плюса и минуса! .................... Plusa un mīnusa harmonija!
Планета - нейтральная акватория, ....... Planēta - neitrālā akvatorija,
Космос - отсутствие хаоса! .................... Kosmoss - haosa trūkums!

Только человек в смятении, ................... Tikai cilvēks satraukumā,
Выбор за ним самим, .............................. Izvēle viņam pašam,
Вокруг такие же проявления, .................. Apkārt arī izpausmes tādas,
Человек, Богом храним! .......................... Cilvēks, Dieva sargājams!

Внесено искажение в Мир! ..................... Pasaulē kropļojumi ienesti!
Внесено преднамеренно! ....................... Ienesti tīšuprāt!
Выстроен мамоны пир, ........................... Izkārtotas mamona dzīres,
Вера на злато променяна! ...................... Ticība zeltā izmainīta!

Пространство искажено надолго, .......... Telpa izkropļota uz ilgu laiku,
Религии окрасились в злато, .................. Reliģijas zeltā iekrāsojās,
В словах нет никакого толка, .................. Nav vārdos jēgas nekādas,
Власть в стране у богатых! ..................... Valstī vara bagātajiem! 

Богатство уже по "понятиям", ................. Bagātība jau pēc "saprašanas",
Ограблена страна Союзов, ..................... Savienību valsts apzagta,
Людям ограбление не понятно, .............. Cilvēkiem apzagšana nesaprotama,
Власть теперь, как обуза! ........................ Vara tagad kā slogs!

Слова хорошие, уже не к месту, .............. Labi vārdi, vairs ne vietā,
Типичные слова демократии, .................. Demokrātijas tipiskie vārdi,
Не доходит Правды весть, ....................... Patiesības vēsts neaizsniedzas,
Правит всем технократия! ........................ Visu tehnokrātija vada!

Человек никто и ничто - мнение! ............. Cilvēks nekurš un nekas - viedoklis!
Всё подчинено информации, ................... Viss informācijai pakļauts,
Контролируется людей поведение, ......... Cilvēku uzvedība kontrolējas,
Главное, контрольная акция! ................... Galvenais, kontroles akcija!

Живущих по указке - много! ..................... Dzīvojošu pēc rīkojuma - daudz!
Страна разорвана окончательно! ............ Valsts saplosīta galīgi!
Никто не знает итогов, .............................. Neviens rezultātus nezina,
Грозит цифровое "венчание"! .................. Draud ciparu "laulāšana"!

Будущее человечества - роботы, ............. Cilvēces nākotne - roboti,
Касается и граждан России, ..................... Skar arī Krievijas pilsoņus,
Нет человека - нет и заботы, .................... Nav cilvēka - nav arī rūpju,
В чём же России Миссия? ......................... Kur gan tad Krievijas Misija?

Аминь. ......................................................... Āmen.
Отец Абсолют. ............................................ Tēvs Absolūts.
16.12.17 ....................................................... 16.12.17. 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.12.2017.

Skatījumu skaits: 548 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: