Galvenie » 2017 » Decembris » 17 » Vēsts: 17.12.17. Katrēns "Mūžības līdzība" - *
22:39
Vēsts: 17.12.17. Katrēns "Mūžības līdzība" - *

Vēsts: 17.12.17. Katrēns "Mūžības līdzība" - *
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Sfēriskos plašumos!" / *(ОР) "В сфериных просторах!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_sferiskos_plasumos/2014-10-01-1227 , и находки: https://www.youtube.com/watch?v=1bjS0Lx4oPo , узнать интересно: http://spekavots.ucoz.ru/news/mate_zeme_ari_vilnus_rada_saule/2014-09-30-1226 / Mать Земля. И волна рождает Солнце. Журн. "МЧ" № 1(17) 2013 - Инт.адр.: http://world-channeling.com/ )

17.12.17 Катрен "Подобие Вечности"

Общество, как и Пространство, ............. Sabiedrībai, kā arī Telpai,
Имеет свою конструкцию, ....................... Ir sava konstrukcija,
Равенство всему доказательство, .......... Vienlīdzība visam pierādījums,
Единая на всё конституция! .................... Konstitūcija Viena uz visu!

Вы говорите об Обществе, ...................... Jūs runājiet par Sabiedrību,
Точнее, о структуре страны, .................... Precīzāk, par valsts struktūru,
Страна - это не скопище, ......................... Valsts - tā ne gūzma,
Это подобие Небесной среды! ............... Tā līdzība Debesu videi!

Там, на Небе - другая среда, ................... Tur, Debesīs - cita vide,
Но, квантуется на восемь, ........................ Taču, kvantējas uz astoņi,
Нет, Там кровной родни, ........................... Nav, Tur asins radu,
Энергия, как зимы проседь! ...................... Enerģija, kā ziemas iesirmums!

Если люди поймут, .................................... Ja cilvēki sapratīs,
Что подобие предполагает, ..................... Ko līdzība paredz,
Многие тогда смогут, ................................. Daudzi tad varēs,
Что людям не полагается! ........................ Kas cilvēkiem nepienākas!

Граница времён разделяет: ...................... Laiku robeža atdala:
Подобие на мгновение, ............................ Līdzību uz mirkli,
От подобия, что Бог выделяет, ................ No līdzības, ko Dievs iedala,
Как основа происхождения! ...................... Kā izcelšanās pamatu!

Всё едино в Большом и Малом, ............... Viss vienots Lielā un Mazā,
Основа, повторяю, в подобии! ................. Pamats, atkārtoju, līdzībā!
Человек - это частица Малая, ................... Cilvēks - tā Mazā daļa,
Для Творца очень удобная! ....................... Priekš Radītāja ļoti ērta!

Можно Творить - пробуя! ............................ Var Radīt - mēģinot!
Перестраивать Пространство! ................... Pārkārtot Telpu!
Можно многое по подобию, ........................ Var pēc līdzības daudz,
В рамках одного - важно! ............................ Viena ietvaros - svarīgi!

Одно - это структура Миров! ....................... Viens - tā Pasauļu struktūra!
Конструкция Мироздания, ........................... Pasaules-ēkas konstrukcija,
Путь человека таков, ................................... Cilvēka ceļš tāds,
Возвращается к Первозданности! .............. Atgriežas pie Pirmatnīguma!

Был эксперимент на Свободу! .................... Bija eksperiments uz Brīvību!
Человеку давалось Право! .......................... Cilvēkam tika dotas Tiesības!
Идти, не считая брода, ................................. Iet, neskaitot braslus,
Отстаивая свою Правду! .............................. Savu Taisnību aizstāvot!

Эксперимент не удался, ............................... Eksperiments neizdevās,
Люди забыли про Бога! ................................. Cilvēki aizmirsa par Dievu!
Стало всё продаваться, ................................ Sākās visa pārdošana,
К обывателю скатились в итоге! ................... Rezultātā mietpilsoņos ieripoja!

Теперь нет никакого подобия! ..................... Tagad nav nekādas līdzības!
Практика отличается от теории! ................... Prakse no teorijas atšķiras!
Кому-то стало удобным, ................................ Kādam kļuva ērti,
Другая определена акватория! ..................... Noteikta cita akvatorija!

Критерий жизни теперь мамона! .................. Tagad mamona dzīves kritērijs!
Люди поклонились насилию, ........................ Cilvēki vardarbībai klanās,
Фактически правит Горгона, .......................... Gorgona faktiski valda,
Расписались в своём бессилии! ................... Savā nespēkā atzinās!

Бессилие - подобие смерти! ........................ Nespēks - nāves līdzība!
Человек выпадает из схемы! ........................ Cilvēks no shēmas izkrīt!
Если нет подобия, то поверьте, ................... Ja nav līdzības, tad ticiet,
У людей большие проблемы! ........................ Cilvēkiem problēmas lielas!

Проблемы очень серьёзные, ......................... Problēmas ļoti nopietnas,
Потеряна связь с Целым! ............................... Saikne ar Veselumu pazaudēta!
Нет для будущего возможностей, .................. Nav priekš nākotnes iespēju,
Не быть стране Белой! ................................... Nebūt valstij Baltai!

Для человечества - драма! ............................. Priekš cilvēces - drāma!
Планета усугубит условия, ............................. Planēta apstākļus palielinās,
Нарушена Бога Программа, ........................... Dieva Programma traucēta,
Теперь только послесловие! .......................... Tagad tikai pēcvārds!

Есть Надежда только на Русь, ....................... Ir Cerība tikai uz Krievzemi,
Народ ещё помнит Истоки! ............................. Tauta vēl Sākotnes atceras!
Позабыто подобие пусть, ............................... Aizmirsta līdzība lai,
В Душах шумят потоки! .................................... Dvēselēs plūsmas trokšņo!

Потоки Полярного круга! .................................. Polārā loka plūsmas!
Тысячелетнее хранилище, .............................. Tūkstošgadīgā glabātuve,
Север - это Истоков округа, ............................. Ziemeļi - tas Sākumu apvidus,
Новой цивилизации вместилище! ................... Jaunās civilizācijas tvertne!

Проснётся Грозный Великан, ....................... Pamodīsies Bargais Milzis,
"Снеги" принесут Очищение, ........................ "Sniegi" Attīrīšanu atnesīs,
К удивлению многих стран. ........................... Daudzām valstīm par pārsteigumu.
Подобие станет определяющим! .................. Līdzība kļūs noteicošā!

Аминь. ................................................................. Āmen.
Отец Абсолют. .................................................... Tēvs Absolūts.
17.12.17 .............................................................. 17.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.12.17.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.12.2017.

Skatījumu skaits: 536 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: