Galvenie » 2016 » Novembris » 18 » Vēsts: 18.11.16. Katrēns "Jauns"
17:39
Vēsts: 18.11.16. Katrēns "Jauns"

Vēsts: 18.11.16. Katrēns "Jauns"
................................................................. Катрен "Новь"…………………………………….Quatrain "New"

Mainās, protams, Telpa! .......................... Пространство, конечно, меняется!....................Space, of course, changing!
Taču, pirmkārt, jūsos, .............................. Но, прежде всего, в вас,………………………….But, first of all, in you
Un jūs paši arī maināt ............................. И сами вы тоже меняете…………………………...Also you changing by yourselves
Sevi šajā sarežģītajā stundā! .................. Себя в этот сложный час!...................................Yourself in this difficult hour!

Sevi otrādi izgriežat, ................................ Выворачиваете себя наизнанку,………………..Reversing yourself the reversely
Sevī Jauno atklājot, ................................. Открывая в себе Новое,………………………….Revealing the New inside yourself
Bet lejup jūs velk kreisā puse, ................. Но тянет вас вниз изнанка,………………………..But left side pulled down you,
Kā puds grēku bumbieru! ........................ Как груша грехов пудовая!................................Like a pounds of pear sins!

Lūk tas - Patiesības Moments! ................ Вот он - Момент Истины!....................................Here is- Moment of the Truth
Kopā jūs - varens spēks! ......................... Вместе вы - огромная сила!...............................You together- great power!
Taču jūs sevi redzat patiesi, .................... Но себя вы видите истинно,…………………….....But you see yourself truly,
Jūsu nasta jums ne pa spēkam! .............. Ваша ноша вам не по силам!.............................Your burden not for your power!

Viens jūs - spēks niecīgs, ........................ Вы один - ничтожная мощь,……………………...You alone- negligible force,
Pat Radītājs jums nepalīdzēs! ................. Даже Создатель вам не поможет!.......................Even Creator will not help you!
Bet KOPĀ Jūs - Dieva PALĪDZĪBA, ......... Но Вы ВМЕСТЕ - есть Бога ПОМОЩЬ,……….......But you TOGETHER- God HELP
Kas visu un vienmēr var! ......................... Которая всегда и всё может!..............................Who can all and always!

Debesis pirmoreiz nodrebēja, ................. Небеса впервые вздрогнули,……………………....The Heaven shudder first time,
Un Planēta, beidzot, atbildēja, ................ И Планета, наконец, ответила,…………………......And Planet, finally, answered,
Telpa arī drebēja, .................................... Пространство тоже дрогнуло,…………………......Also Space shudder
Un jūs no KOSMOSA ievēroja! ............... И из КОСМОСА вас заметили!.............................And observe you from UNIVERSE!

Ka, Asns - jau ne nezāle, ........................ Что, Росток - уже не трава,……………………….That sprout- is not even weed,
Bet attīstošās Meka, ............................... А развивающаяся Мекка,…………………………But developing Mekka,
Un, protams, pūlim nav taisnība, ............ И, конечно, толпа не права,…………………….......And, of course, the crowd is not true
Nosaucot Asnu par sektu! ....................... Называя Росток сектою!.....................................Calling sprout like a sect!

Lūk, tagad MĒS uz Pasauli paskatīsimies! .... Вот теперь МЫ посмотрим на Мир!................Now WE will look on the World!
Kurš ir kurš, Mums Planēta parādīs! .............. Кто есть кто, Нам Планета покажет!...............Who is who, Planet will show to us!
Vēl nesen ietekmīgākais elks ......................... Ещё недавно влиятельнейший кумир……....Most powerful idol not so long time ago
Pēkšņi bezpalīdzīgs priekš visiem izrādīsies! . Вдруг беспомощным для всех окажется!.......Suddenly it turned out to be helpless for all!

Taču nesāksim iztirzāšanas labot, ............. Но не будем разборки чинить,…………………....Let's don't start to edit the discussion
Tas viss taču - pagātne! ............................. Ведь это всё - прошлое!...................................That all is- in the past!
Un nesāksim vainot nevienu, ..................... И не будем никого винить,………………………....And will not start to blame anyone
Pagātne visiem sarežģīta! .......................... Прошлое у вас сложное!...................................Past is complex for all of us!

Jūs - Jaunā Dižns Asns! ............................. Вы - Великий Росток Нового!...........................You- Great Sprout in New!
Un ierocis jūsu - Mīlstība! ........................... И оружие ваша - Любовь!.................................And your weapon- Love!
Jūs Radītāji, jūs ne bez ziņas! .................... Вы - Творцы, вы не ведомые!............................You Creators- you not without news!
Jūsu mērķis - Atklāt Jauno! ......................... Ваша цель - открывать НОВЬ!..........................Your target- to Discover New!

Āmen. .......................................................... Аминь………………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ............................................. Отец Абсолют……………………………………...Father Absolute
18.11.16. ...................................................... 18.11.16……………………………………………18.11.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.11.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /18.11.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/19.11.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 18.11.2016.

Skatījumu skaits: 572 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: