Galvenie » 2018 » Februāris » 23 » Vēsts: 23.02.18. Katrēns "Ticība un Spēks..."
22:02
Vēsts: 23.02.18. Katrēns "Ticība un Spēks..."

23.02.18 Катрен ​"Вера и Сила…" ​​

Это нормально не говорить о Боге?
Это нормально не говорить о Народе?
Выбор Президента из ничего в итоге!
Страна покатилась в чертоги!

Претендентов много - нет Единения!
Каждый хвалит свой ход!
Никто не интересуется людей мнением,
На неудачу обречён этот поход!

Поход за Россию Великую!
Неприятны людям, кто в списках,
Их больше волнует безликая,
И чтоб пули у Её виска!

Россия сейчас в осаде!
Окружена врагами без Совести,
Есть ещё и внутри, посажены,
Нет печальнее в Мире повести!

Повесть писана не Народом,
А людьми, захватившими власть!
На Руси есть и такая порода,
Воровать и пировать всласть!

Терпение Народа лопнуло!
Никто не видит будущего!
Мнение людей перевёрнуто,
Армия воров снующая!

Страна привыкла к порядку!
Всё принадлежит Народу!
Никогда Она не давала задаток,
Для людей процентов не было сроду!

Народ хорошо знает кассу,
Кассу взаимопомощи!
Не наживали мамоны массу,
Страна набирала мощь!

Всё было, как в сказке!
Стояли друг за друга стеной!
Теперь генетические маски,
Разделяют людей порой!

Страна опухла от слёз!
Слёз горького разочарования,
Человек в лёд неверия вмёрз,
Нет в Душе понимания!

Все ждут решения Первого,
Трудная доля, но есть доверие!
Нужно Ему выбрать путь Веры!
Веры, но не поверья!

Пора принимать решение!
Времени мало до 18-го,
Народ хочет услышать мнение,
Человека Богом определённого!

Решение Руси ждёт и Планета!
«Свобода от океана до океана»!
Свобода на Руси уже воспета,
От Питера до Магадана!

Благодатная территория!
В ней сконцентрировано всё!
Определит человечества акваторию,
И главное для Мира жнивьё!

Команда учёных уже готова!
Есть и готовое предложение!
Для Народа - это на счастье подкова,
Которое, в Книге Судеб изложено!

Нужно верить в Мудрость Народа!
Силы ему не занимать!
Человечество - все народы,
Будут России внимать!

Теперь последнее Народа слово!
Мудрейший сказать должен!
Настоящим будет итогом!
Царь Православный возложен!

Россия - снова Держава!
Крест освящён в купели!
Сколько тысячелетий держала,
Веру вернуть сумела!

Аминь.
Отец Абсолют.

23.02.18

 

Vēsts: 23.02.18. Katrēns "Ticība un Spēks..."​

Vai tas normāli par Dievu nerunāt?
Vai normāli tas par Tautu nerunāt?
Rezultātā Prezidnta izvēle ne no kā!
Valsts greznumos [в чертоги ?] aizripoja!

Pretendentu daudz - Vienošanās nav!
Katrs savu gājienu slavē!
Nevienu neinteresē cilvēku viedoklis!
Neveiksmei nolemts šis gājiens!

Gājiens par Krieviju Diženo!
Cilvēkiem nepatīkami, kuri sarakstos,
Viņus vairāk bezpersoniskā satrauc,
Un lai lodes pie Viņas deniņiem!

Krievija tagad aplenkumā!
Naidnieku bez Sirdsapziņas aplenkta,
Ir jau vēl arī iekšienē, iesēdināti,
Nav Pasaulē bēdīgāka stāsta!

Stāsts ne Tautas rakstīts,
Bet cilvēku, varu sagrābušu!
Krievzemē ir arī tāda suga,
Zagt un dzīrot vara!

Tautas pacietība galā!
Neviens nākotni neredz!
Cilvēku viedoklis apgriezts,
Zagļu armija ... [снующая ?]!

Zeme pie kārtības pierada!
Viss Tautai pieder!
Nekad viņa nedeva rokasnaudu,
Procentu savu mūžu prieš cilvēkiem nebija!

Tauta labi zina kasi,
Savstarpējās palīdzības kasi!
Mamoni nesapelnīja masu,
Zeme uzņēma spēku!

Viss bija, kā pasakā!
Viens par otru kā siena stāvēja!
Tagad ģenētiskās maskas,
Cilvēkus dažkārt izdala!

Zeme no asarām pietūka!
Rūgtām vilšanās asarām,
Cilvēks neticības ledū iesala,
Dvēselē saprašanas nav!

Visi gaida Pirmā lēmumu,
Grūta daļa, bet uzticība ir!
Viņam izvēlēties vajag Ticības ceļu!
Ticības, taču ne ticējuma!

Laiks lēmumu pieņemt!
Laika līdz 18-jam maz,
Tauta viedokli dzirdēt grib,
Dieva noteikta cilvēka!

Krievzemes lēmumu gaida arī Planēta!
"Brīvība no okeāna līdz okeānam"!
Brīvība Krievzemē jau apdziedāta,
No Pītera līdz Magadanai!

Svētlaimīga teritorija!
Tur viss sakoncentrēts!
Cilvēce noteiks akvatoriju,
Un galveno priekš Pasaules rugaini!

Zinātnieku komnada gatava jau!
Ir arī gatavs prikšlikums!
Priekš Tautas - tas pakavs uz laimi,
Kas, Likteņu Grāmatā izskaidrots!

Tautas Gudrībai ticēt vajag!
Spēkus viņai neaizņemties!
Cilvēce - visas tautas,
Būs Krievijas uzklausītas!

Tagad Tautas pēdējo vārdu!
Gudrākajam jāsaka!
Rezultāts īsts būs!
Pareizticīgo cars uzlikts!

Krievija - atkal Lielvalsts!
Krusts iesvētīts fontā [в купели ?]
Cik tūkstošgades turēja,
Ticību atgriezt mācēja!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
23.02.18.

23.02.18. Quatrain "Faith and Power…"

Is it normal not to talk about God?
Is it normal not to talk about Nation?
The choice of the President from nothing in the end!
The country rolled into the palaces!

There are many applicants- no Union!
Everyone praises his move!
No one is interested in the people's opinion!
To failure this journey is doomed!

Campaign for the Great Russia!
Unpleasant for people, who are on the list,
They are more concerned about the faceless
And if the bullets to their temple!

Russia is now under siege!
Surrounded by enemies without Conscience,
There are also inside, planted,
There is no sadder the story in the World!

The story is not written by the Nation,
But by people, who seized power!
In Russia there is also such a breed
Power of steal and feast!

Patience of the Nation has burst!
Nobody sees the future!
Opinion of people is turned upside down
And army of thieves!

The country is used to order!
Everything belongs to the people!
She never gave Me a deposit,
For people, there was no interest!

The nation knows the cashier well,
Cash desk of mutual aid!
Didn't make a lot of mammons,
The country was gaining power!

Everything was as in fairy tale!
Stood by each other as a wall!
Now genetic masks,
People are divided sometimes!

The country is swollen from tears!
Tears of bitter disappointment,
The human is frozen in the ice of unbelief,
There is no understanding in the Soul!

Everyone is waiting for the decision of the First,
Difficult part, but there is trust!
It's necessary for Him to choose the road of Faith!
Faith, but not belief!

It's time to make a decision!
Time is short till 18th,
The nation want to hear the opinion,
Human determined by God!

The decision of Russia awaits also the Planet!
"Freedom from the ocean to the ocean"!
Freedom of Russia has already been sung,
From Peter to Magadan!

Gracious territory!
Everything is concentrated in it!
Humanity will determine the water area,
And the main thing for the World is stubble!

The team of scientists is already ready!
There is also proposal ready
For the Nation- it is the horseshoe to happiness,
Which is in the Book of Fate set out!

Must believe in the Wisdom of Nation!
Forces don't hold to her!
Humanity- is all nations,
They will listen to Russia!

Now the last word of the Nation!
The wisest must say!
The result will be real!
The Tsar of Russia is entrusted!

Russia- again the Power!
The cross is consecrated in the font!
How many Millennium held,
I managed to regain Faith!

Amen
Father Absolute
23.02.18.Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.02.18.html   , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.02.2018

Skatījumu skaits: 500 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: