Galvenie » 2016 » Novembris » 25 » Vēsts: 24.11.16. Katrēns "Rudens"
12:52
Vēsts: 24.11.16. Katrēns "Rudens"

Vēsts: 24.11.16. Katrēns "Rudens"
............................................................Катрен "Осень"………………………………………Quatrain "Autumn"

Cilvēcei, kā arī cilvēkiem, rudens ir! .. Человечество, как и люди, имеет осень!...............Autumn is for humanity, as also for people!
Sadalīts uz divpadsmit daļām! ........... Разделённое на двенадцать частей!...................Divided in twelve parts!
Žēl ļoti, ka ne astoņas daļas, ............. Очень жаль, что частей не восемь,………………Very sorry, that not in eight parts,
Astoņas daudz godīgāk būtu! ............ Восем было бы много честней!...........................Eight could be much more honest!

Rudens, tas ne tikai krāsu parāde! .... Осень - это не только парад красок!...................Autumn- that is not only parade of colors!
Rudens - kustības rezultāti! ............... Осень - итоги движения!....................................Autumn- movement results!
Analīze nopietna bez izpušķojumiem . Серёзный анализ без всяких прикрас…………....Analysis serious without embroidery,
Cilvēcisko sasniegumu! ...................... Человеческих достижений!...............................Human achievement

Cilvēcei vērts uzzināt, kas notika, ....... Человечеству стоит знать, что случилось,…......Worth to know for humans, what happened,
Ko nākotnē gaidīt! ............................... И что в будущем ожидать!...............................What to wait in future!
Kādēļ neizdevās daudz kas? .............. Почему многое не получилось?..........................Why failed so much?
Un cilvēki ko turpina gaidīt? ................ И что люди продолжают ждать?.........................And people for what continue to wait!

Cilvēce - organisms Vienots! .............. Человечество - организм Единый!......................Humanity- United organism!
Taču slimo arī kā cilvēks! .................... Но болеет тоже, как человек!.............................But is ill also like human!
Kaut viņa Apziņa nedalāma, ............... Хоть Сознание его неделимо,…………………......Although his Consciousness indivisible,
Saasinājās grūtsirdība pēdējā laikā! ... Хандра обострилась в последний век!.................Become aggravated melancholy in last time!

Katrai grūtsirdībai atbildes ir, ............... У каждой хандры есть ответы,…………………..Every melancholy have an answer,
Bet tās apraktas pagātnē tālā! ............. Но они зарыты в далёком прошлом!................But they are buried in the distant past!
Atgriezties - zīme slikta ........................ Возвращаться - плохая примета!...................To turn back- forebrain
Taču priekš Dieva tas arī iespējams! ... Но для Бога и это возможно!............................But it is possible for the God!

Jūs mainījāt Mamona labā, .................. Вы меняли в угоду Мамоне,…………………….You changed for good to Mammon,
Uz rudeni neatskatoties! ...................... Не оглядываясь на осень,……………………….Without looking back to the autumn!
VISS, ieskaitot zvaigžņu agoniju, ......... ВСЁ, включая и звёзд агонию,………………….ALL, including stars agony
Pieņemot divpadsmit astoņu vietā! ...... Двенадцать приняв вместо восемь!..................Accepting twelve replaced with eight!

Bet rudens vienmēr ir rudens! .............. Но осень всегда есть осень!............................But autumn always is autumn!
Un ne tikai zelta krāsa! ......................... И не только золота цвет!.................................And not only gold color!
Vienalga astoņi atgriežas, .................... Всё равно возвращается восемь,……………...However eight turns back
Kā Dieva Novēlējums no pagātnes! ..... Как из прошлого Бога Завет!..............................Like the God's Wishes from the past!

Neaiziet no pagātnes Nostāstiem, ........ Не уйти от Преданий прошлого,……………......To don't go away from past Stories
Rudenī tas vērojams ļoti! ...................... Осенью это заметно очень!.............................That very observed in the autumn!
Astoņi kļuva iespēja! ............................. Восемь стало возможностью!.........................Eight become an opportunity
RUDENS pie cilvēces atnāca! .............. К человечеству пришла ОСЕНЬ!......................AUTUMN came to the humanity!

Āmen. ................................................... Аминь……………………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. ...................................... Отец Абсолют……………………………………Father Absolute
24.11.16. ............................................... 24.11.16…………………………………………..24.11.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.11.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /25.11.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/25.11.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 25.11.2016

Skatījumu skaits: 710 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: