Galvenie » 2016 » Novembris » 26 » Vēsts: 25.11.16. Katrēns "Dzīve?!"
19:55
Vēsts: 25.11.16. Katrēns "Dzīve?!"

Vēsts: 25.11.16. Katrēns "Dzīve?!"
............................................................. Катрен "Жизнь?!"…………………………….Quatrain "Life?!"

Aiziet daudzi bez pēdām, .................... Уходят многие бесследно,………………..Many go away without footmarks
Tā arī pēdas neatstājot! ...................... Так не оставив и следа!...........................As well as don't leave footmarks!
Pat dzīvojoši bezbēdīgi, ...................... Даже живущие безбедно,………………….Even living comfortably
Bet bezvērtīgi, kā vienmēr! ................. Но безполезно, как всегда!.......................But useless, as always!

Nav dzīves mērķa, ir grūtsirdība! ......... Нет цели жизни, есть унынье!...................Have no life purpose, have melancholy!
Un dzīve paiet kā vajadzība! ................ И жизнь проходит, как нужда!.................And life passing as a need!
Jautājums arī tagad satrauc! ................ Вопрос волнует и поныне:………………..Question worries also now!
Ko dzīve? Kuram tā vajadzīga? ............ Что жизнь? Кому она нужна?..................What life? To whom need that?

Reliģijas Saprātu aizēnoja, .................... Религии затмили Разум,………………..Religion eclipsed Sense
Draudot ar virsotņu galu, ....................... Грозя конечностью вершин,……………Threaten with end of vertex
Un Ticība viņu, kā dzīves incidents, ....... И Вера их, как жизни казус,…………….And Belief him, as life incident,
Neizskaidro iemeslus visus! ................... Не объясняет всех причин!.................Don't explain all reasons!

Iemesls tas, ka Pasaule - Mīlestība ........ Причина в том, что Мир - Любовь……Reason is, that World- Love
Un Telpā nav domstarpību! ...................... И нет в Пространстве разногласий!....And have no disagreement in the Space!
Radītājs runā jums atkal, ......................... Создатель говорит вам вновь,………Creator again talks to you,
Ka jūs - Radītāji ar Viņa piekrišanu! ........ Что вы - Творцы с Его согласий!.........As you- Creators with His agreement!

Taču jums, vispirms: radīt SEVI! .............. Но, прежде, вам: творить СЕБЯ!........But, first for you is: to create YOURSELF!
Un tas noteikums galvenais! .................... И это главное условие!......................And that is the main rule!
Pēc tam arī Pasauli radīt, MĪLOT, ............ Затем и Мир творить, ЛЮБЯ,……......After then also World to create, with LOVING
Kā ievadu Nākotnei! ................................. Как Будущего предисловие!............As an introduction for Future!

Sevi radīt ne tik daudz ārēji, ..................... Творить себя не столько внешне,…...To create yourself not so much outwardly
Apstākļu sakarā, ....................................... На поводу у обстоятельств,…………In the wake of the circumstances,
Bet iekšēji, kas nepamanāmāks, .............. А внутренне, что неприметней,……….But internally, what imperceptibly,
Zem Gara saistību smaguma! .................. Под грузом в Духе обязательств!........Under load of the Spirit obligations!

Bet galvenais, ka tas NEPIECIEŠAMS .... А главное, что это НУЖНО……………..But the main, that it is NECESSARY
Un TICĪBA atrodas tur! ............................. И ВЕРА в этом состоит!.....................And BELIEF is there!
Ticiet, tas IESPĒJAMS viss ...................... Поверьте, всё это ВОЗМОЖНО……..Believe, it's all possible
Un Mērķis tāds priekšā stāv! .................... И Цель такая предстоит!....................And such purpose stays ahead!

Jums dzīve dota, kā Pārbaudījums, ......... Вам жизнь дана, как Испытание,……...Life given to you as Examination,
Kā Mūžīgais stimuls būt Dievā! ................ Как Вечный стимул в Боге быть!..........As Eternal incentive to be in God!
Sasniegs šo stāvokli ................................. Достигнут это Состояние……………...Will achieve this position
Tikai tie, kuri Dievā dzīvos! ....................... Лишь те, кто в Боге будут жить!..........Only they, who will live in the God!

Āmen. ........................................................ Аминь...........................................Amen
Tēvs Absolūts. ........................................... Отец Абсолют.................................Father Absolute
25.11.16. .................................................... 25.11.16........................................25.11.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.11.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /26.11.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/26.11.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 26.11.2016.

Skatījumu skaits: 570 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: