Galvenie » 2013 » Februāris » 5 » Vienota Saprāta veidošana
00:18
Vienota Saprāta veidošana
Vienota Saprāta veidošana
     
      Natālija Koteļņikova
       18.10.2011. 20:23

   Debesu Tēvs, pastāsti, lūdzu, par saprāta augstākiem līmeņiem, ar ko tie atšķiras no mūsu saprāta?
Saprāts veidojas uz Saprāta Vienotas Matrices, kura paredz apziņas līmeņu informācijas uzskaitīšanu un iformācijas sintezēšanu Vienotā Domājošā Centrā. Visa informācija saplūst pa daudziem kanāliem Vienotā Loģiskā Centrā, apstrādājas un nostiprinās priekš Vienota Radoša Centra radošas apstrādes.
   Tas ir, visa informācija dalās divās daļās - loģiskā un radošā?
Nē, protams. Tā pirmā apstrāde, "sadale pa failiem".Tad iet interpretācija un modelēšana, "ražošanas apstrāde", strukturēšana, novērtējums un atgriezšana līdz apstrādes pabeigšanai radošajā centrā
   It kā ražošanas nodaļā!
Protams, Kā tu vari izveidot kaut ko pilnīgu, ja neņem vērā iepriekšējo Radītāju pieredzi, tālāk taču neatbīdīsi pilnīgi malā šīs iepriekšējās informācijas, lai nekopētu viņas? Tu sevī izdzēs veco pieredzi, lai turpinātu darboties no tīras lapas. Pēc tam tu īsteno Ideju nedaudzos paraugos un modelē viņu. Neviens veiksmīgs variants, kā vienmēr, tevi neapmierina. Tad tu pieej  radīšanas procesam no negaidītas puses, laužot visus savus priekšstatus par pagātni, stereotipiem un noteikumiem. Taču, lai to darītu, tev viņi jāizstudē/jāizzina, lai nebūtu tā, ka tu "izdomā velosipēdu" no jauna.
   Ņemsim, piemēram, ideju par vienlīdzību un brālību, kā mēs viņu ievadīsim "ražošanā"?
Tā ideja ir mana, ES taču mīlu savus bērnus vienādi, ES viņus radīju vienlīdzīgus, taču no tā laika viss pārveidojās un pasaule pilnveido sevi neatkarīgi no pirmatnējiem noteikumiem.
Tagad iestājas laiks, kad vienlīdzība iziet no Manis, "no augšas". "No apakšas" mēs nesasniedzām rezultātu, tādēļ "Pēc Augstākā Pavēles" Mēs atjaunojam vienlīdzību kaut vai būtību klases iekšienē.
    Priekš kam to vajag?
Lai atjaunotu vienotību apziņas slāņa iekšienē. Šie savienošanas apstākļi vienotā apziņas kristālā - radīt "horizontālo" būtību vienotību ar vienotu piederību - Man. Runa ir par vienlīdzību rases, klases, dzimtas iekšienē. Cilvēku ar odu, dabīgi, ka neviens nesalīdzina. Koncentrēt, aizvākt pierastās sabiedriskā stāvokļa saites, pēc tam savienot citos apstākļos un paskatīties, kā izveidosies kaleidoskops šoreiz.
    Un kādā veidā? Ar vispasaules katastrofu?
Ko tu! Nekādā gadījumā Tādā variantā Mēs zaudējam visvērtīgākās iestrādes. Protams, mēs varam cilvēkiem likvidēt/atņemt gravitāciju, nolikt apsargu katram atsevišķi, veikt masu manipulāciju ar viņu smadzenēm, bet mums gribas, lai tas izveidotos/nobriestu dabīgi, lai mēs ieraudzītu kā tas patstāvīgi attīstās pēc Dievišķiem Likumiem, bez iejaukšanās.
Tagad sākas jauna ēra visā Visumbūvē. Mēs sagatavojām jaunus Likumus sabiedriskās vadības attīstībai un nolēmām izveidot jaunus apstākļus saprāta izaugsmei. Viņš muticēsies /no vārda-mutācija/  kopā ar rasi  vibrāciju paaugstināšanas līmeņa virzienā, izgaismošanā un attīrīšanā no apziņas vecajām drazām.
    Kā tas izpaudīsies?
Atnāks Jauni Skolotāji, Jauna Apziņa no Augšas un viņi sāks ar savu ietekmi apgaismot cilvēkus.
    Kas tad tur jauns?
Mēs atdalīsim tumšo hierarhiju un arvien mazāk tumsas paliks uz planētas. Labvēlīgos saprāta attīstības apstākļos, mēs radīsim jaunus informācijas uztvērējus pie cilvēka, viņa saprāta iekšienē.
    Tas ir jaunus orgānus?
Jā, hipotēze par to, KA CILVĒKS SPĒJĪGS APGŪT MILZĪGU APJOMU INFORMĀCIJAS BITU VIENLAIKUS, APSTIPRINĀS.
Mēs ar VIŅU rēķināmies, Viņa smadzenes - kompjūters, radīts daudz pilnīgāks kā daudzās citās rasēs, tikai viņš neracionāls, neloģisks un pat neintuitīvs, viņam būs jāiziet uz neitrālā, kur varēs vākt informāciju no jebkura apziņas slāņa, atkarībā no viņa apziņas izaugsmes un atvēršanās iespējām.
Uzdevums virzās uz to, lai Lielā Vienotā Eksistēšana domātu kā Vienots Saprāts un radītu uz savu iespēju pamata jaunas superneparastas realitātes.
Tad radīšana būs uz Dievišķa līmeņa ar visu milzīgo Visumbūves telpu. Tas ļaus apziņai iziet uz jauniem iespējamiem apvāršņiem un pamosties kā šūniņai Daudz Vienotākā.
Esot Jaunā Saprātā, Lielā Būtība kļūs pamanāms ieguldījums Daudz Pilnīgākā Radītāja radījumā, pavairojoties un radot uz sava pamata jaunu organismu, simbiozi, orgānu-sistēmu Lielu Būtību Civilizāciju.
Protams, tā ir tikai kopējā ideja un tev grūti uztvert viņu tajās detaļās līdz kurām vēl neattīstījās tavs saprāts, taču kopumā tu saprati.
    Mūsu teksts izskatās tik sauss un zinātnisks, taču kā man izrādīt mīlestību un prieku, cerības un sajūsmu, kuras 
    izplūst no Tevis?
Tā ir radoša enerģija, tu Mani tā uztver. Jebkurš veidojums rodas no mīlestības un iedvesmas uz saprāta un, labuma priekš visiem, pamata. Mēs ņemam vērā šos likumus un īstenojam mūsu idejas uz visu dvēseļu svētlaimes pamata un tieksmēm attīstīties un plaukt.
    Oi, vai tad visas dvēseles svētlaimojas?
Protams, pie tam, ka mūsu straumes iziet gaismā aplaimojot lielāko daļu dvēseļu, notiek to brāķēšana/atlase, kas nevarēja vai nav spējīgas, dabīga atlase eksistē. Tas dod mums iespējas pilnveidot rasi Radītājam vajadzīgajā virzienā.
    Dvēseles eksistēšana dilstošā ķermenī ko dod?
Iespēju laboties, atdot, nolaisties pakāpienu zemāk. Daba sniedz iespēju izdarīt jaunu pacelšanos no tās pozīcijas līdz kurai nolaidis sevi garīgi iepriekšējās inkarnācijās. Mēs nenolaižam cilvēku līdz dzīvnieka līmenim, bet līdz pusdzīvnieka līmenim viņš itin bieži nolaiž pats sevi un izkārpās no tā stāvokļa arī pats, kā var.
    Vai viņam palīdz izkārpīties?
Jā, ja viņš prasa, bet priekš tā arī vajag kaut vai garīgās apziņas sākuma līmeni. Cilvēks ir radīts būt Dievam un par Dievu viņam pašam sevi jārada. Ne ES, ne Erceņģeļi nevarēs viņam palīdzēt, ja viņš nav spējīgs šo palīdzību pieņemt. Viņam jāpaceļas no pašas "apakšas" līdz pašai "augšai" patstāvīgi, tur arī pastāv jēga saprāta evolucionārajā attīstībā. Ne viņam kāds kaut ko "izdarīs", bet viņš pats izveidos sevi ab ovo un tā būs visgrandiozākā Visumbūves radīšana.
 Kā jau tu zini, cilvēciskā rase, līdz ar dažām citām rasēm (būsim godīgi, jūs neesiet vienīgā "zelta radība" radīta noslēgt Pasaulbūves izveidojumu un radīta VIŅAM nomaiņai (tāds vārds Radītājam, kas uzradās saprātā, nav iespējams izteikt, var tikai sajust Milzīgu - Milzīgu Gaismu Visā Kas ESMU). Savienojoties, jūs visi kopā ar citām rasēm "īpaši apdāvināto", veidosiet sintēzi ... (neapzinātu, ne saprātu, ne ķermeņu, ne formu, ne civilizaciju) sintēzi telpas saprāta izstrādātu, kļuvušu kā vienots atoms,  visuma - vienība, gruzītis acī Tālajam Vienotājam, Daudz Vienotākajam, Vārds Viņam - vairāki tādi visumi kā mūsējais un mūsu evolūcija turpināsies atkal.
ab ovo priekš visiem mums un priekš Manis arī - kopībā ar visām dzīvām būtībām mūsu Pasaulbūvē. Tādā veidā arī tiek uzturēta bezgalība mūsu eksistēšanai.
Bet, lai sagatavotu šādu Iznākumu, mūsu prātos jābūt tādam attīstības stratēģijas plānam, Ideju, apzinātu mērķu kustībai daudz "garīgākā garā", mazāk jūtīgā, kā tas, kuru jūs pagaidām sauciet "tukšums", lai piešķirtu viņai "tukšumu" ar savu pieredzi, procesu izpratni apgarot "tukšumu" un piepildīt ar Dzīvi un Saprātu, kā daudz vērtīgākiem radījumiem mūsu Pasaulbūvēs. (???)
Teikšu tev, ka mūsu Pasaulbūve ir uzskatāma par pēdējo radījumu Tēvam - Radītājam, tas nozīmē, ka pats izvirzītākais un pilnīgākais. Taču nav robežu pilnībai. Ceru, kad jūs "paaugstināsiet" sevi, sāksiet arī savai izdabāšanai, savam attīstības kursam radīt vēl daudz pilnīgākas būtību rases, spējīgas daudz ātrāk attīstīties un pilnīgoties, aizraujot visas Pasaulbūves savā virpulī (riņķapgriezieni). Pagaidām mēs paļaujamies uz to, ka tagad jūsu galvas sāk atdzīvoties, palielinot pieplūdumu un informācijas kvalitāti. Drīz informācijas kļūs ... (ekspopeneciaļno ?) vairāk, taču viņa strukturēsies jūsu smadzenēs vienkāršāk un ātrāk, jūs iemācīsieties viņu iestūķēt "pakā", apstrādāt pēc analoģijas un apgūt tikai nepieciešamo. Jūs pārstāsiet tikai iegaumēt, bet būsiet spējīgi atjaunot vajadzīgo pēc loģikas un analoģijas. Jūsu informācija pārstās "smērēt" kā tagad jūs smērē visādas dzeltenās lappuses, pēc kurām vēl joprojām ir pieprasījums inetā /šķiet - internetā/ - kas, kur un kāpēc. Tas kļūs neaktuāli, par cik nebūs "īpašu personu", kas izsauc ziņkāri.
    Ko nozīmē, ka viņu nebūs, kur viņi pazudīs?
Pasaule pati par sevi kļūs tik interesanta, ka informācija "kas kuram uzkāpa uz kājas" kļūs nenozīmīga. Stādies priekšā, ka jūs ieejat Galaktiskā saprāta ērā, jūs sākat kontaktēties ar Galaktisko Informāciju Komunikāciju un Sadarbības Centru, vai par kukainīšu ķeršanu jums vairs būs interese? Jūsu smadzenes sāks attīstīties burtiski "mutuļojot" un jūs kļūsiet ļoti laimīgi, ja mācēsiet noturēties mierā un vienprātībā.
    Mīļais, dārgais Tēvs, kā noturēt cilvēci mierā un vienprātībā?
Vai tad jūs gribiet lai to izdarām Mēs, tie, kas smalkajā pasaulē vada Pasaulbūvi, nu un kādu lomu jūs atvēlat sev? Patērētāji, upuri, puisīši un meitiņas? Baktērijas, kuras vairojoties iznīcina savu nesēju - barotāju?
Saprāts tikai tad kļūst saprātīgs, kad pārstāj pašiznīcināties. Mums nevajag civilizacijas, kuru pēc tam mums vajadzēs pastāvīgi glābt. Iemācieties mīlēt sevi, saglabāt sevi. Jūs taču sevi Kristiešos ierakstījāt, kādēļ tad nemāciet mīlēt sevi un Mani iekš sevis? Vai varat iedomāties Kristu - apbruņotu Glābēju?
Ienesiet  Zemes apziņā arvien vairāk apzinīguma, tas būs pats lielākais ieguldījums jūsu civilizācijas labā. Un visa saglabāšanā.
    Ar ko atšķiras planētas Logos un Mātes - zemes apziņa?
Logoss - Radītājs visai dzīvei uz planētas, bet Māte-zeme - planētas matērijas apgarotāja. Kā tavs Augstākais Es un tava ķermeņa apziņa. Šeit ir viņas citi saprāti, tu ne visus uzskaitīji.
    Kādi?
Piemēram, cilvēces apziņa, kā vienība. Tie visi dažādi līmeņi un apziņas un saprāta kalibri.
    Kāda no visām zemes apziņām visvairāk saprātīga?
Protams, Zemes Pasaules Rdītāja.
    Es stāstīju par Zemes globusiem, cik šī informācija taisnīga?
Viņa taisnīga, taču dota nedaudz sagrozītā veidā, par cik cilvēka saprātam grūti stādīties priekšā citu, nelīniju versiju. Nedošu tev tagad jaunu versiju, tu piekusi un tev laiks atpūsties. Kaut kā nebūt mēs ar tevi par to parunāsim. Ar labu nakti!

Avots: http://www.sanatkumara.ru/  Sozdaņije Jeģinova Razuma./ latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.10.2011., ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/  05.02.2013.
Skatījumu skaits: 793 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: