Galvenie » 2015 » Augusts » 19 » Zvaigžņu vārti - Tezaurusa Dvēsele
15:46
Zvaigžņu vārti - Tezaurusa Dvēsele
Zvaigžņu vārti - Tezaurusa Dvēsele

SEN-ŽERMENS
caur Marinu Shults, Latvija, Sergeju Kanaševski, Krievija
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 3(21) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.08.2015.

GARĪGĀS SAZIŅAS SKOLA
Gaismas Darbinieki! Turpinām rubriku "Garīgās saziņas skola". Šajā mācību etapā, mēs transformējam, pārveidojam implantus kuri ierobežo cilvēku saskarsmi ar Garīgo Pasauli un Augstāko "Es". Atgādinām, ka iesākumā mēs transformējām ķermeņa individuālās apziņas implantu, radot meditāciju "Individuālās apziņas gaišzilā zvaigzne" ("MČ" Nr 2(14) 2014.g./ http://spekavots.ucoz.ru/news/garigas_sazinas_skola/2014-12-15-1302 ). Pēc tam tika vadīta meditācija kolektīvā astrālā ķermeņa implanta pārveidošanai - "Marijas Maitreijas Zelta Roze" ("MČ" Nr 4(16) 2014.g./ http://spekavots.ucoz.ru/news/garigas_sazinas_skola/2014-09-27-1223 ). Mūsu pēdējā nodarbībā mēs neitralizējām un transformējām epifīzes fizisko implantu, radot meditāciju "ERCEŅĢEĻA ACS" ("MČ" Nr 6(18) 2014.g./ http://spekavots.ucoz.ru/news/garigas_sazinas_skola_3/2015-02-11-1362 ). Tie bija trīs svarīgi etapi ceļā uz vienotības iemantošanu ar Augstāko "Es". Protams, iesākumā izveidojas saziņas kanāls ar Augstāko "Es", un tas - sākumpakāpiens nākošai vienotībai ar Viņu. Taču tas nepietiekami. Turpinām mūsu darbu šajā virzienā. Šodien "Garīgās saziņas Skolas" mācībstunda veltīta darbam ar ierobežojošo implantu pārējos Daudzdimensionālo Ķermeņu Kopleksa ķermeņos.

Sveicināti, dārgie lasītāji! Sveicu mūsu "Garīgās saziņās Skolas" skolniekus. Ar jums - Sen-Žermens. Mēs turpināsim mūsu kopīgo jaunradi virzītu uz ierobežojošo implantu neitralizāciju un pārveidošanu jūsu sakaros ar Augstākiem "Es", ar Garīgo Pasauli. Jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kopleksā (DĶK) implanti eksistē ne tikai astrālos, mentālos, bet arī citos smalkmateriālajos ķermeņos. Tagad mēs runājam par jūsu ČETRDIMENSIJU SMALKMATERIĀLAJIEM ĶERMEŅIEM. Tieši šeit atrodas implanti-ierobežotāji. Eksistē speciāla struktūra, sarežģītas spirāles veidā, kas energoinformatīvi apvieno uzreiz vairākus implantus dažādos četrdimensiju smalkmateriālajos ķermeņos. Šobrīd jūsu zināšanas par mūsdienīgā Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa citiem ķermeņiem pagaidām nepietiekamas. Šo ķermeņu daudzums dotajā evolūcijas etapā cilvēkiem atšķiras. Pakāpeniski jūs saņemsiet nepieciešamās zināšanas par visiem Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa pamatķermeņiem. Pagaidām jums pienākas zināt, ka visi DĶK apvienojas ar jūsu četrdimensionālā ēteriskā ķermeņa palīdzību. Tādēļ var teikt, ka spirāle uz kuras izvietoti implanti, izejot cauri gandrīz visiem četrdimensionālajiem ķermeņiem, ir cilvēka četrdimensionālā ēteriskā ķermeņa daļa. Bet tas nozīmē - mums stāv priekšā strādāt vispirms tieši ar četrdimensionālā ĒTERISKĀ ĶERMEŅA energoinformatīvo spirāli.
Lemūrijas laikos sevisķo energoinformatīvo spirāli, kas izpaužas cilvēku visos četrdimensiju smalkmateriālajos ķermeņos, sauca TEZAURUSA SPIRĀLE. Tajos laikos uz šīs spirāles vēl nebija nekādu implantu. Tā palīdzēja īstenot pieeju visu svarīgu ziņu kopumam, kādas bija pieejamas cilvēka Augstāko pasauļu Augstākiem "Es". Tādēļ ne nejauši tagadējās informācijas teorijas terminu "TEZAURUS" izmanto priekš svarīgu ziņu kopuma apzīmēšanas, kas pieejamas kādam subjektam. Vārds savā nozīmē pietuvinās jēgai, kāda bija apgūta senos laikos. Tezaurusa spirāle lemūriešiem atļāva nesazināties ar saviem Augstākajiem "Es", bet atrasties ar viņiem apziņas vienotības stāvoklī. Tādā veidā lemūrieši bija spējīgi būt apveltīti ar tādām zināšanām, kādas bija viņu Augstākiem "Es" piektajā un septītajā dimensijās. Pie tam, lemūriešu vairākums izrādīja vienotību ar piektās dimensijas Augstākiem "Es". Tomēr kādi no viņiem bija apveltīti arī ar zināšanām, kādas bija viņu Augstākiem "Es" septītajā dimensijā. Šie lemūrieši parasti bija tā laika cilvēces Garīgie Vadītāji.
Ar ko atšķiras saziņa ar augstākām pasaulēm no augstākās pasaules apziņas vienotības? Tagad vairākums mūsdienīgo Gaismas Darbinieku sazinās ar augstākām pasaulēm, nodibinot sakaru ar savu Augstāko "Es". Jums šobrīd nav zināšanu pilnības, jūs tikai ejat Zināšanu ceļu, pastāvīgi paplašinot to diapazonu. Lemūrieši, būdami apveltīti ar apziņas vienotību, no sākumiem zināja to, ko zināja viņu Augstākie "Es".Tieši tādēļ viņiem nebija nepieciešamas reliģijas, zināšanu daudzums par Dievu, par Visuma Pasaulsiekārtu utt. Tieši tādēļ viņi neradīja ne bibliotēkas, ne jebkādas zināšanu krātuves. Viņi vērsās pie Zināšanām, kuras jau eksistēja Smalkajā Plānā. Viņi pie tām vērsās nepieciešamības gadījumā. Lemūrieši neizgudroja ne velosipēdu, ne pārvietošanās līdzekļus, ne enerģiju avotus. Viņi vienkārši ņēma zināšanas par šiem objektiem no Smalkā Plāna un Smalkā Plāna zināšanas iemiesoja materiālos objektos. Šī parādība līdzīga jūs apzīmētai GAIŠZINĪBAI/GAIŠREDZĪBAI.
Par lemūriešu galveno misiju kļuva planētas sagatavošana ieiešanai evolūcijas jaunā ciklā blīvās matērijas apstākļos. Viņi radīja placdarmu nākotnes civilizācijām, kurām stāvēja priekšā iziet nevienkāršu ceļu vibrāciju pazemināšanas apstākļos un atdalītībā no Dievišķās Sākotnes. Lemūrieši radīja apstākļus cilvēku nākotnes dzīvei. Tanī skaitā, viņi pastāvīgi palielināja matērijas blīvumu, radīja apstākļus cilvēku atdalīšanai no augstākām pasaulēm. Tādi apstākļi bija nepieciešami, vispirms priekš tiem, kuri steidzās šurp, šajā pasaulē no zemākām pasaulēm - priekš augšupejošā evolūcijas atzara. Viens no galvenajiem nosacījumiem bija, tādas pasaules radīšana, kur nav daudzdimensionālās apziņas vienotības. Augšupejošais evolūcijas atzars nevarēja tūliņ iemantot vienotu apziņu ar Augstākiem "Es". Augšupejošai cilvēcei nācās iziet ilgu ceļu, kuru tagad jūs sauciet Ceļš Dualitātē. Svarīgi atzīmēt, ka Dualitātes apstākļi, galīgi noformēti 11 tūkstošus gadu atpakaļ, ir pietiekami PROGRESĪVI APSTĀKĻI priekš izdividuālu dvēseļu vairākuma, kuras evolucionēja un turpina evolucionēt šajā pasaulē.
Kādēļ es tagad runāju par Dualitāti kā par progresīvu parādību? Tā bija progresīva priekš tām dvēselēm, kuras gāja no blīvajām pasaulēm, no Tumsas uz Gaismu, no atdalītības ar Dievišķību uz vienotību ar Dievišķību. Iepriekšējā evolucionārās attīstības etapā augšupejošās dvēseles dzīvoja ... neduālos apstākļos. Taču šie neduālie apstākļi bija mazāk progresīvi, salīdzinājumā ar duāliem. Tādēļ ka priekš dvēselēm zemākās pasaulēs praktiski neeksistēja izvēle starp Tumsu un Gaismu. Agrāk viņi dzīvoja tur, kur Tumsa absolūt dominēja pār Gaismas. Citādi sakot, cilvēkiem, dzīvojošiem zemākās pasaulēs, nebija izvēles starp ļauno un labo, jo dominēja ļaunais un labā izpratne eksistēja tikai kā aizmetņi. Dualitātes apstākļi augšupejošām dvēselēm deva iespēju izzināt Gaismu uz Tumsas fona. Veikt izvēli starp ļauno un labo, pakāpeniski pilnveidojot izpratni par Labo. Dualitāte deva iespēju izvēlēties dzīvi ar Dievu un bez Viņa. Un daudzas, daudzas dvēseles saņēma iespējas izvēlēties, galarezultātā, dzīvi ar Dievu un Dievā. Kaut arī ļoti daudz dvēseļu izdarīja pretēju izvēli. Tas tikai nozīmē, ka viņi turpina dzīvot citos izvēles apstākļos, izzināt Dievišķības ceļu kārtējā evolūcijas etapā, jaunos apstākļos.
Un tātad, lemūrieši gatavoja apstākļus Dualitātes radīšanai, radot iespējas augšupejošām dvēselēm evolucionēt. Un viens no apstākļiem radās Vienotas Apziņas apmaiņa ar ATDALĪTĪBAS apziņu. Tezaurusa Spirāles esamība cilvēku ēteriskos ķermeņos tādā veidā, kādā tā eksistēja lemūriešiem, darīja neiespējamu dualitātes apziņas eksistēšanu. Jebkurš mūdienu tipa cilvēks, ja viņš mantoja no lemūriešiem Tezaurusa Spirāli, varēja saņemt zināšanas no energoinformatīvās datu bankas esošas cilvēku Augstākajos "Es". Tiesa, tas tīri teorētisks pieņēmums. Tādēļ ka Tezaurusa Spirāles eksistēšanu un dzīvesdarbību uztur daudzi Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa Garīgie elementi. Tādu Garīgo elementu nebija augšupejošās cilvēces pārstāvjiem, atnākušiem šajā pasaulē. 17 tūkstoš gadu atpakaļ sākās aktīva augšupejošās evolūcijas dvēseļu ieplūde jūsu pasaulē. Bet 11 tūkstoš gadu atpakaļ jūsu pasaule kļuva svarīgākā pasaule augšupejošam evolūcijas atzaram. Citiem vārdiem, absolūtais cilvēcisko dvēseļu vairākums atnāca šurp no zemākām pasaulēm. Un pati pasaule 11 tūkstoš gadus atpakaļ sāka attīstīties pēc aukšupejošās evolūcijas likumiem.
Vairāk kā 17 tūkstošus gadu atpakaļ Tezaurusa Spirāle sāka aktīvi transformēties. 11 tūkstošus gadu atpakaļ viņa iemantoja apmēram tādu pašu struktūru, kāda ir ēteriskos ķermeņos mūsdienu cilvēkiem. Tezaurusa Spirāle - diezgan sarežģīts ēteriskais veidojums. Jums derīgi zināt, ka Dualitātes apstākļos viņai ir SEPTIŅI galvenie dažāda līmeņa energoinformatīvie centri. Izveidosim/radīsim Tezaurusa Spirāles shēmu, kas mums palīdzēs tālākā gaismas jaunradē. Iesākumam iezīmēsim/noteiksim Spirāles līmeni. Šo līmeņu īpatnība mūsu shēmā tā, ka tie zīmējas ne no apakšas augšup, kā parasti pieņemts, bet no kreisās - uz labo. Pa kreisi novietosim pirmo līmeni, pa labi - otro, un tā tālāk.
Pirmajā līmenī eksistē viens energocentrs, otrajā - divi, trešajā - viens, ceturtajā - divi, piektajā viens. Tādā veidā, mūsdienu Tezaurusa Spirālē eksistē septiņi energocentri piecos dažādos līmeņos. Pirmo energocentru apzīmēsim to, kurš eksistē pirmajā līmenī (zīmējums Nr 1, shēmā - pa kreisi sarkanais aplis).

Zīmējums Nr 1. TEZAURUSA SPIRĀLES SHĒMA. SEPTIŅI ENERGOCENTRI PIECOS LĪMEŅOS.
Caur četrdimensiju ēterisko ķermeni, tas cieši saistīts ar cilvēka astrāliem ķermeņiem. Otrais un trešais energocentri izvietoti otrā līmenī (shēmā - sarkanais un oranžais aplis). Tas energocentrs, kuru mēs zīmējumā redzam augšā, caur ēterisko ķermeni cieši saistīts ar cilvēka mentālajiem ķermeņiem. Otrs apakšējais, dzeltenais aplis) otrā līmeņa energocentrs cieši saistīts ar cilvēka fizisko ķermeni.
Tezaurusa Spirāles trešajā līmenī atrodas viens energocentrs - ceturtais (zaļais aplis), kurš regulē domu caurplūsmi, jūtu un visas cilvēka ķermeņa reakcijas piektās dimensijas augstākajās pasaulēs. Spirāles ceturtais līmenis parāda divus energocentrus. Piektais energocentrs (zīmējumā - gaišzils aplis) nodrošina visu četrdimensiju un piecdimensiju DĶK struktūru darbības korekciju. Sestais energocentrs ceturtā līmeņa (zils aplis) - sevišķs energoavots, kurš saista smalkmateriālos četrdimensiju un piedimensiju ķermeņus ar augstākās kārtības Enerģiju Avotu. Šie Enerģiju Avoti visiem cilvēkiem dažādi. Jo augstāks cilvēka Garīgais līmenis jo pilnīgāks un efektīvāks viņa energoapgādes avots. Tezaurusa Spirāles piektajā līmenī - septītais energocentrs (violetais aplis), saistošs spirāli ar piekto un septīto dimensijām. Caur cilvēka ēterisko ķermeni īstenojas dažāda veida sakari ar septītās dimensijas Ķermeņu Kompleksu. Šis sakars dažiem cilvēkiem var būt vāji aktualizēts, bet vairākumam, pagaidām, vispār neaktualizēts.
No pirmā energocentra uz otro un trešo energocentiem virzas energoinformatīvās spirāles no piecām vītnēm. No otrā un trešā energcntiem uz ceturto energocentru virzas spirāle ar septiņām vītnēm. Ceturtais energocentrs spirālēs saistīts ar piekto, sesto un septīto energocentiem. Starp ceturto un piekto energocentriem - sešas vītnes. Starp ceturto un sesto energocentriem - arī sešas vītnes. Starp ceturto un septīto energocentriem - 15 vītnes (Zīm. Nr 1).
Vītņu skaits tieši proporcionāls energoinformācijas piesātinātībai spirāļveida kanālos starp energocentriem. Jo vairāk spirāļu, jo efektīvāka energoinformācijas apmaiņa starp energocentriem. Starp septīto un ceturto energocentriem - vislielākais, visapjomīgākais energoinformācijas kanāls. Ko tas var nozīmēt? Tikai to, ka jūsu pasaules cilvēkiem jābūt visciešāk saistītiem caur septīto energocentru ar piekto un septīto dimensijām. Tomēr īstenībā tas ne tā . Kāpēc? Visa lieta tā, ka mūsdienu Tezaurusa Spirālei trūkst svarīgs energocentra elements trešajā līmenī. Agrāk tas atbildēja par energoinformācijas caurplūdi no piektās un septītās dimensijām cilvēka ēteriskajā ķermenī, bet caur viņu - visos citos ķermeņos, tanī skaitā - fiziskajā ķermenī. Šī elementa trūkums noteica ierobežotības implanta radīšanu trešā līmeņa ceturtajā energocentrā (zaļais aplis).
Augšupejošās dvēseles, atnākošas jūsu pasaulē, nebija spējīgas pieņemt savā DĶK lemūriešu Tezaurusa Spirāli ar spēcīgu energocentru, kas atbildēja par energoinformācijas nodošanu no piektās un septītās dimensijām. Šeit vietā pateikt analoģiju ar elektroierīcēm, kas var sadegt, ja tajās dot strāvas plūsmu ar ļoti augstu spriegumu. Veselas rindas struktūru trūkuma dēļ DĶK, augšupejošās dvēseles bija negatavas pieņemt Tezaurusa Spirāli tādā veidā, kāda tā bija lemūriešiem. Tā vienkārši sadegtu pilnībā, kā rezultātā tiktu traucēta energoinformatīvā apmaiņa starp visiem cilvēka ķermeņiem. Kā rezultāts - visu DĶK normālas funkcionāšanas potenciāla pārtraukšana. Tieši tādēļ vēlākie lemūrieši, gatavojot pasauli augšupejošā atzara atnākšanai, smalkajā plānā radīja mūsdienīgas Tezaurusa Spirāles modeli, deaktivizējot vienu energocentru, kuru tie nosauca "Zvaigžņu Vārti" (agrākie lemūrieši šo energocentru sauca "Tezaurusa Dvēsele"). Vēlāk, cilvēces Garīgie Vadītāji, Augšupceltie Skolotāji, atnesa jauno Tezaurusa Spirāli četrdimensiju materiālajā pasaulē un tā kļuva cilvēku ēteriskā ķermeņa daļa. Tādā veidā ceturtais energocentrs Tezaurusa Spirāles trešajā līmenī praktiski transformējās implantā, kas caur ēterisko ķermeni nodeva energoinformāciju augstākajās pasaulēs un, otrādi, pārtrauca energoinformācijas plūsmu no augstākām pasaulēm.
Pienāca laiks no jauna atvērt Zvaigžņu vārtus un atdzīvināt Tezaurusa Dvēseli Tezaurusa Spirālē. Ar to pašu mēs ierobežojošo implantu pārveidosim mūsdienīgā evolucionāri nepieciešamā energocentrā veicinošā harmonisku energoapmaiņas attīstību starp visiem jūsu četrdimensiju ķermeņiem un piektās un septītās dimensiju energoinformatīviem avotiem. Pakāpeniski atdzims un pilnveidosies jaunā Tezaurusa Spirāle, kas palīdzēs cilvēkiem attīstīt tādas spējas kā gaišzināšanas. Šī energoinformatīvā struktūra palīdzēs cilvēkiem arvien aktīvāk izmantot vienoto piektās dimensijas cilvēku Augstāko "Es" energoinformācijas datu banku.
Mani dāgie! Ko vēl interesantu gribu jums paziņot, pirms mēs pārejam pie gaismas prakses izpildīšanas, meditācijas radīšanas? Tezaurus - tas ne tikai jēdziens. TEZAURUS - LIELA SKOLOTĀJA VĀRDS, KURŠ BIJA PAZĪSTAMS SENOS LAIKOS. TEZAURUS - DIŽENA GAISMAS BŪTNE, PALĪDZOŠA EVOLUCIONĒT VISĀM PLANETĀRĀM DZĪVĪBAS FORMĀM VIENOTĪBĀ AR DIEVIŠĶO SĀKOTNI.
Ilgu laiku Diženā Skolotāja vārds bija to aizmirsts, kuri ar viņu radīja savos iepriekšējos iemiesojumos. Pienāca laiks jaunai līdzjaunradei jaunā evolūcijas etapā. Tādēļ uzaiciniet Skolotāju Tezaurusu priekš tā, lai kopā ar viņu radītu MEDITĀCIJU, kuru nosauksim:

"TEZAURUSA DVĒSELES ATGRIEZŠANĀS"

Radiet tīru nodomu jaunās Tezaurusa Spirāles dzimšanai, kas nepieciešama cilvēkiem dotajā evolūcijas etapā. Uzaiciniet līdzjaunradei savus Augstākos "Es", smalkmateriālās Atbalsta Grupas no piektās dimensijas. Uzaiciniet līdzjaunradei Skolotāju Tezaurusu, palīdzošu visām planetārās dzīvības formām Dievišķajā Evolūcijā.
Priekš Tezaurusa Spirāles transformācijas izmantosim tās jaunās struktūas kuras mēs jau radījām ierobežojošo implantu pārveidošanas laikā. Aktivizēsim individuālās apziņas gaišzilo zvaigzni (Zīm. 2),

Zīmējums Nr 2. "INDIVIDUĀLĀS APZIŅAS GAIŠZILĀ ZVAIGZNE".
aktivizējam Marijas Maitreijas Zeltīto Rozi (Zīm. 3.),

Zīmējums Nr 3. "MARIJAS MAITREIJAS ZELTĪTĀ ROZE".
aktivizējam Erceņģeļa Aci (Zīm. 4.).

Zīmējums Nr 4. "ERCEĢEĻA ACS".
Pamodinām Beznosacījumu Mīlestību, kas dzīvo jūsu Sakrālajā Sirdī. Uz Beznosacījumu Mīlestības viļņa sūtām "Individuālās apziņas Gaišzilās Rozes" struktūru pirmajā Tezaurusa Spirāles centrā (zīm. 1 - sarkanais aplis). Vērojam, kā spirāļveida energoinformatīvie kanāli apvijas apkārt zvaigznei. Sajūtam, kā pirmais energoinformatīvais centrs atdzīvojas...
Otrā līmeņa otrajā centrā (oranžais aplis) nosūtām "Marijas Maitreijas Zeltītās Rozes" struktūru. Novērojam, kā spirāļveidīgie energoinformatīvie kanāli apvijas apkārt struktūrai. Sajūtam, kā otrs energoinformatīvais centrs piepildās ar enerģiju, atdzīvojas...
Trešajā energocentrā (zīmējumā - dzeltenais aplis) sūtām "Erceņģeļa Acs" struktūru. Novērojam, kā spirāļveidīgie energoinformatīvie kanāli apvijas apkārt struktūrai. Sajūtam, kā trešais energocentrs piepildās ar enerģiju, atdzīvojas...
No otrā un trešā energocentra, caur spirāļveidīgiem kanāliem, nosūtām energoinformāciju ceturtajā energocentrā ( zaļais aplis). Un novērojam, kas notiek šeit. Bet šeit, ceturtajā energocentrā, norisinās interesanti notikumi... Iesākumā jūs redzat ar iekšējo redzi, ka šis energocentrs ar sevi parāda zaļu konusu, kas uz labo pusi sašaurinās. Apkārt šim konusam vijas spirāles.
Sajūtam, kā caur konusa spici energoinformācija virzas trijos virzienos - piektajā, sestajā un septītajā spirāļu energocentros. Jūs arī jūtiet, ka no šiem trim energocentriem, izvietotiem pa labi no Tezaurusa Spirāles trešā līmeņa, enerģija virzas uz kreiso pusi. Taču... pagaidām tā nevar iziet caur zaļo konusu. Šī konusa spice burtiski atbīda energoinformāciju no labās puses nākošu. Apkārt konusam eksistē speciāls energoinformatīvs lauks, kas nepieļauj enrģijas kustību no labās puses uz kreiso. Viņa aiztur energoinformācijas plūsmu no augstākām pasaulēm jūsu pasaulē.
Tomēr, enerģija no pirmajiem trim energocentriem turpina un turpina plūst. Jaunās Garīgās struktūras sāk pārveidot konusu. Pakāpeniski no konusa spices sāk izplūst enerģijas, kas materializē... spoguļatspulgā konusu violetā krāsā.

Zīmējums Nr 5. STRUKTŪRA KONUSA FORMĀ CETURTAJĀ ENERGOCENTRĀ - IEROBEŽOJOŠĀ IMPLANTA PĀRVEIDOŠANAS MOMENTS.
Pakāpeniski, forma, sastāvoša no diviem spoguliski apspoguļotiem konusiem aizskalojas/nomazgājas. Jaunā forma rodas no spirāļveidīgiem kanāliem. Tieši šīs spirāles tagad arī veido struktūru no diviem spoguliski atspoguļotiem konusiem. Konstrukcijas kreisā daļa no sperālēm iekrāsota zaļā krāsā, labā - violetā krāsā.

Zīmejums Nr 6. IMPLANTS PĒC TRANSFORMĀCIJAS. Struktūra "Zvaigžņu vārti".
Tagad jūs ar savu iekšējo redzi vērojiet to, ko lemūrieši sauca "Zvaigžņu vārti". Sūtiet "Zvaigžņu vārtos" mīlestības enerģiju! Sūtiet tur prieka enerģiju! Lielu, gaišu prieku! Tādēļ, ka jums atgriežas tas, kas agrāk bija pazaudēts. Griežaties pie Skolotāja Tezaurusa ar lūgumu atjaunot "Zvaigņu vārtus" visā to spēkā! Visā iespēju pilnībā! Lūdziet Tezaurusu piepildīt šo struktūru ar jaunām evolucionārām programmām!
Pirms baudīt Tezaurusa Spirāles jauno veidu, pievērsiet savu iekšējo redzi pārējiem energocentriem.

Zīmējums Nr 7. TEZAURUSA SPIRĀLES JAUNĀ ATDZIMUSĪ/ATJAUNOTĀ STRUKTŪRA.
Piektā energocentra vidū (7.zīm. shēmā - labajā pusē, augšā) mirdz zelta ANKH/АНКХ. No tās izplūst zeltītas enerģijas. Tās noskaņo visus DĶK ķermeņus savstarpēji. Sestā energocentra vidū - Kosmisko Uguņu astoņziedlapu liesma. Septītā energocentra vidū - gaišzils zvaigžņots tetraedrs, izstarojošs brīnišķīgas piektās un septītās dimensiju enerģijas.
Bez tam, pievērsiet uzmanību, ka spirāles, izvietotas starp pirmo, otro un trešo Tezaurusa Spirāles līmeņiem (pa kreisi no "Zvaigžņu vārtiem") veido loka formu, izliektu uz āru. Tas liecina, ka pa šīm spirālēm plūst energoinformācija no augstākām dimensijām! Loka formu iemanto arī spirāles, kas savieno ceturto energocentru ar piekto un sesto energocentriem. Tikai šie spirāļveida loki iekšēji saspiežas. Tā notiek tādēļ, ka dotie spirāļveida kanāli energoinformatīvi pievelkas pie spirālēm, kas virzas no septītā energocentra. Lūk, tāda ir Tezaurusa Spirāles jaunās struktūras shēma (7. zīm.)!
Ar Tezaurusa Spirāles jaunās struktūras aktivizēšanu, cilvēki saņem papildus iespējas iemantot Apziņas Vienotību ar augstākām pasaulēm, saņemt pieeju augstāko pasauļu zināšanām. Cilvēkiem pakāpeniski sāks attīstīties spējas kas saucas GAIŠZINĀŠANAS. Jau netālā nākotnē, arvien lielāks cilvēku skaits būs apveltīti zināšanām par vienām vai citām parādībām, par vieniem vai otriem objektiem, dažreiz pat nesaprotot, no kurienes viņiem šīs zināšanas ir. Tā izpaudīsies DAUDZDIMENSIONĀLĀ APZIŅAS VIENOTĪBA. Tā jums Tezaurusa Dvēsele palīdzēs veikt/spert jaunus soļus atgrizšanās ceļā pie Dievišķās Sākotnes!
Dārgie Gaismas Darbinieki! Žurnāla lasītāji! Es jūs aicinu ne tikai radīt jaunu Tezaurusa Spirāli, bet arī sākt līdzjaunradi ar viņu. Dodiet laiku jaunajai Garīgajai Struktūrai adaptēties jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplesā. Priekš tā nepieciešamas trīs diennaktis. Pēc šī laika paiešanas pievērsiet uzmanību kaut kādai parādībai vai priekšmetam, kas jums gandrīz nepazīstami. Jūs varat par tiem kaut ko izdzirdēt televīzijā, vai izlasīt internetā. Varbūt kāda iesākuminfrmācija par kādu jums gandrīz nezināmu parādību (vai objektu, izpratni) pienāks jums no jūsu paziņām vai radiniekiem. Pēc tam, kā izvēlēsieties maz zināmo parādību (objektu, izpratni), domās aktivizējiet Tezaurusa Spirāli un sāciet rakstiski izklāstīt/izteikt savas ZINĀŠANAS, kādas ir jūsu Augstākajam "Es", un kuras tagad, protams, ir jums (SEN-ŽERMENA SMAIDS).
Tas - mans kārtējais uzdevums mūsu "Garīgās Saziņas Skolas" klausītājiem. Kā parasti, es gaidu jūsu vēstules, kurās jūs pastāstīsiet, kā jums izdevās paveikt manu uzdevumu. Atgādinu, ka atgriezenisks sakars ar jums obligāts mūsu sekmīgai līdzjaunradei.
Vēlu Sekmes! Sirsnīgs sveiciens visiem no Skolotāja Tezaurusa!

Ar mīlestību, jūsu Sen-Žermens.
27.04.2015.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 3(21) 2015. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-07-12-1520
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/19.08.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.08.2015.
Skatījumu skaits: 1344 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: