Galvenie » 2016 » Februāris » 5 » DIEVIŠĶĀS TRIĀDES ATGRIEŠANA
18:10
DIEVIŠĶĀS TRIĀDES ATGRIEŠANA

DIEVIŠĶĀS TRIĀDES ATGRIEŠANA
Praktisks Gaismas darbs
Meditācija

Turpinājums tēmai: "Cilvēku - robotu vēsture", latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/cilveku_robotu_vesture/2016-02-04-1726

Piesaucam līdzsadarbībai Galaktisko Laertu Dienestu, savus Augstākos "Es", smalkamteriālās Atbalsta Grupas no augstākām pasaulēm. Izsakām tīru nodomu - piedalīties kosmiskās dziedināšanas procesā. Mūsu gaismas darība virzīta tehnogēnās sabiedrības pārveidošanai Dievišķā sabiedrībā. Mēs atgriežam Dievišķo Triādu Duālā Apziņā. Atgriežam Apziņu, patieso Mīlestību...
Tagad mēs īstenosim trīs kosmiskos ceļojumus. Katrā no tiem stāv priekšā atrisināt uzdevumu, saistītu ar apziņas un daudzdimensionālās ģenētikas pārveidošanu. To izdarīt var tikai noskaņojoties uz Beznosacījumu Mīlestības viļņa. Jūs - Eņģeļi Lielās Centrālās Saules. Sajūtiet to... Jūs - Radītāji no Lielās Centrālās Saules - vecāki visam esošajam, vecāki katrai civilizācijai, katrai būtnei. Un tas nozīmē - jūs aicināti mīlēt visas būtnes kā savus bērnus. Pamodiniet savās sirdīs viskarstāko mīlestību - mīlestību līdzīgu jūtām uz jūsu mazuli, tikko dzimušu bērniņu; uz saviem vecākiem, māsām, vecmāmiņām un vectētiņiem. Tuvinieku mīlestības jūtas... Tās jums šodien palīdzēs radīt...
Mūsu pirmo ceļojumu īstenosim uz Volopasa {Волопаса ?} zvaigznāju, vienu no viņa zvaigžņu sistēmām. Šī - neparasta sistēma ar trīskāršu zvaigzni. Tās tagējais zemes vārds - Asellus Sekundus {Аселлус Секундус ?}. Civilizācijas, kādreiz dzīvojušas šajā zvaigžņu sistēmā, ar sevi sniegušas Dievišķās Triādas evolucionārās attīstības paraugu. Līdz tiem laikiem, kad grupa augsti attīstītu civilizāciju pieņēma lēmumu par neparastā eksperimenta vadīšanu, kura mērķis - attīstīt apziņu ārpus iesākumu Dievišķīguma. Tieši tad šajā zvaigžņu sistēmā pirmoreiz parādījās civilizācijas, kuru pārstāvji sāka dzīvot blīvajās pasaulēs, atstājot augstākajās pasaulēs savu Dievišķīgo sākotni. Tieši no turienes cēlušies anderoni, kuri tagad mīt citā zvaigznājā - Centavru, zvaigžņu sistēmā Centavra Alfa, kaimiņos ar Saules Sistēmu*.
-----------
Centavra Alfa - Centavra zvaigznāja zvaigžņu sistēma, tuvākā Saulei. Sastāv no trīs komponentiem: cieša dubultsistēma Centavra A un Centavra B (neapbruņotai acij viņi redzami kā viena zvaigzne) un neapbruņotai acij neredzams sarkans pundurītis Centavra Alfa C, vai Centavra Proksima (pēdējo zvaigzni parasti aplūko atsevišķi).
------------
Pie virknes civilizāciju veidošanas, kuras pārgāja savā attīstībā, no Dievišķās Triādes uz Duallitāti, viņu senvecākiem nepietika Radīšanas Enerģijas. Viņi pat neiedomājās, cik sarežģīts, ilgs, grūts izrādīsies viņu apziņas attīstības eksperiments bez Garīgās, Dievišķās Sākotnes. Eksperimenta Pamatlicējiem nepietika iesākuma Radīšanas enerģijas, kuru tagad, uz doto Radīšanas Vilni, var ne tikai palielināt, bet arī kvalitatīvi pārveidot, transformēt. Tieši ar to tagad nodarbojas Galaktiskais Laertu Dienests un jūs, Bērni mani, aicināti palīdzēt viņiem šajā gaismas procesā.
Pie civilizāciju radīšanas, kurām stāvēja priekšā aiziet Dualitātē, bija speciāli pārveidots viens telpas-laika klasters. Tas ir, pēc būtības, jūsu telpas-laika kontinuuma organismā, parādījās viena īpaša "šūna", kuras agrāk nebija. Šajā "šūnā" bija ienests Tehnogēniskuma Daudzdimensionālais Genoms - kā viens no ceļiem civilizācijas attīstībai Dualitātē. Šajā Genomā bija ieliktas energoinformatīvās Programmas, lai pēctecībā tehnogēniskumu transformētu dabīgās dzīvības formās dibinātās uz Dievišķīguma Triādes. Taču duālo civilizāciju attīstības laikā noskaidrojās, ka šīs programmas pakāpeniski tiek Tehnogēniskuma Genoma atdalītas. Tas burtiski izstumj šīs programmas virspusē un pakāpensiki no tām atbrīvojas. Jāsaka, ka pašas programmas neatbilda nepieciešamajam kvalitātes līmenim. Bet galvenais - tās bija nepietiekami "dziļi" ievietotas Daudzdimensionālajā Ģenētikā.
Ko mēs darām tagad?
Priekš iesākuma radīsim tēlu, simbolu, kurš mums palīdzēs radīt nepieciešamo energoinformatīvo paketi, un režīmā "šeit un tagad" nodot tieši tanī TL-klasterā, kur savu evolūciju sāka anderoni. Tā mēs ieliksim pamatus jaunai anderonu evolucionārai programmai un telpas-laikam kopumā.
Iedomāsimies TL-klastera 11 realitātes, kuras satiekas vienā punktā. Pie tam, vienu līniju izveidosim stingri horizontāli - galvenā realitāte, kas kļūst "serdenis" pie Apvienotās Realitātes veidošanas. Tālāk attēlojam ieeju Apvienotās Realitātes Koridorā, Mēbiusa lentas un toru veidā. Iesākumā - horizontāla Mēbiusa lenta, pēc tam - trīs elipsoīdie tori (Zīm.1).

Zīmējums Nr 1. TL-KLASTERA SHĒMA PIRMS IEIEŠANAS APVIENOTĀS REALITĀTES KORIDORĀ.
Pirmā Mēbiusa lenta simbolizē Nulles Punktu, kur ieiet visas 11 realitātes priekš apvienošanās uz vienas realitātes pamata. Trīs tori apzīmē energoinformatīvo "koridoru", kurā pakāpeniski īstenojas realitāšu apvienošanas process. Nākošā Mēbiusa lenta - tā Nulles Punkts, ar kura palīdzību notiek galīgā apvienošana. Divi nākošie tori - tās struktūras, kur īstenojas atnesto jauno evolucionāro programmu ielikšana. Pēdējā torā (zīmējumā Nr 1 pa labi) arī notiek to Programmu ienešana, kuras bija aicinātas izvest no Dualitātes stāvokļa anderonus pēc tam, kad viņi noteiktā TL-klastera attīstības etapā kļūs Apvienotās Realitātes organiska daļa. Tomēr tas nenotika tā iemesla dēļ, kuru es norādīju augstāk. Anderoni izmainīja savu telpas-laika klastera veidojumu un evolucionārās programmas izejai no dualitātes nenostrādāja.
Tagad mēs ar jums pārvietosimies telpas-laikā priekš tā, lai izdarītu korektīvas evolucionārās Programmās, kuras tika atnestas anderonu realitātes radīšanas momentā. Mēs ienesīsim pilnīgākas Programmas un ievietosim tās krietni dziļāk daudzdimensionālajā ģenētikā - ar mērķi, lai tās nevarētu tikt izvestas evolucionāro struktūru "virspusē", anderonu civilizācijas attīstības nepieciešamajā momentā. Tādā gadījumā šīs programmas sāks darboties un pakāpeniski atgriezīs anderonus uz Dievišķās Triādes attīstības ceļa.
Sākam mūsu ceļojumu... Apvienojaties ar mani vienā Sakrālā Sirdī. Apvienojaties Vienotā Sakrālā Sirdī ar galaktisko Laertu jaunrades kolektīvu Vargusa Laerta vadībā, ar saviem Augstākajiem "Es" un augstāko pasauļu Atbalsta Grupām. Es jūs pavadīšu Volopasa {Волопаса ?} zvaigznājā... Mēs tagad iziesim caur īpašiem portāliem. Paskataties, lūk, pirmais Portāls (Zīm 2).

Zīmējums Nr 2. PIRMAIS PORTĀLS CEĻĀ PIE VOLOPASA.
Sākam ceļu no struktūras kreisās apakšējās daļas.. Jūsu priekšā - zelta spirāle. Droši dodaties tās centrā. Jūs uztver spēcīgas enerģijas. Jūs nokļūstat it kā ūdensvirpulī. Gluži kā nirstat enerģiju "ūdenī". Pēc tam iznirstat un dodaties augšup pa diagonālo līniju. Atkal spirāle... Atkal aizejat enerģiju "ūdensvirpuli". Izejot no spirālveidīgā tuneļa, šajā reizē jūs dodaties lejup. Un tur atkal - spirāles... Spēcīgas enerģijas jūs apsedz, kļūst jūs....
Jūs izjūtat neparastas Mīlestības jūtas. Nesteidzaties... Tagad nav nepieciešams steigties. Pa īpašu Portālu (zīm. Nr 2), jūs pagaidām atnācāt ne Volopasa zvaigznājā, bet telpā, kur rodas/dzimst Lielās Centrālās Saules jaurades Mīlestība. Vērojiet, sajūtiet kā jūsu Sirds Telpā sāk ieplūst neparastas enerģijas... Tās jums vienlaicīgi pazīstamas un nepazīstamas. Pazīstamas - tādēļ ka tās - Lielas Censtrālās Saules radniecīgās enerģijas. Tās - Dzimtās Mājas Enerģijas. Nepazīstamas - tādēļ ka jūs sen ar tām nesastapāties, aizmirsāt par viņām. Tās - Lielās Jaunrades Mīlestības Saulainās Enerģijas, saņemtas no Dievišķās Triādes. Jūs tagad jūtiet, ka ar savas mīlestības palīdzību spējat daudz ko radīt, izveidot. O! Bet kas tas?! Apkārt jums materializējas tas, par ko jūs domājiet! Šeit visas jūsu domas tūliņ iemanto materialitāti. Esiet piesardzīgi! Esiet uzmanīgi! Pagaidām šeit neko nevajag radīt. Vienkārši aktivizējiet savu Jaunrades Mīlestību, kas ir jūsu Sakrālās Telpas dziļumā. Tā vienmēr dzīvo šeit, taču ļoti ilgu laiku jūs ar viņu - Jaunrades Mīlestību, bijāt izdalīti, uz ko spējīgi Lielās Centrālās Saules Eņģeļi... Piepildāmies, piesātināmies ar šo Jaurades Mīlestību. Ņemam viņu līdzi un virzāmies tālāk... Priekš tā pietiekami izteikt nodomu...
Tagad jūs nepārvietojaties augšup vai lejup. Jūs paši... paplašinaties. Jūs kļūstat... elipsoīds tors, kurš pats atdzīvojas un kļūst jūs! Jūs - tors. Bet tors - tas jūs. Jūsu telpas-laika kontinuuma Materiālajam visumam savā pamatā ir tora struktūra. Tādēļ nav nekā dīvaina, ka tors jūsos, bet jūs - torā, jūs ar viņu - viens veselums... Šeit Mīlestības Jaunrades Spēks saņem Viļņveida Kustības Enerģiju. Jūs piesātinaties ar Tora Enerģiju un sajūtiet, ka tagad spējīgi NODOT ENERĢIJU AR MĪLESTĪBAS JAUNRADES PALIDZĪBU. Tieši no tora centra, jūs sūtiet trīs Staru enerģiju, tie veido veselu gaismas enerģijas stabu. Brīnišķīgi! Burvīgi! Jūsos atdzīvojas spēja nodot diženo jaunrades enerģiju! Līdz ar to jūs radat otru portālu ceļā uz Volopasu (Zīm. 3).

Zīmējums Nr 3. OTRS PORTĀLS CEĻĀ PIE VOLOPASA.
Un, lūk, tagad - jūsu priekšā rodas telpas-laika klastera daļas tēls. Vērojiet... Pa kreisi - varavīkšņota Mēbiusa lenta (zīm. 4).

Zīmējums Nr. 4.
Iegremdējaties tās centrā. Pēc tam ejam pa labi un augšup... Īstenojam ceļojumu pa visu Mēbiusa lentu un rezultātā pārvietojamies galēji labajā lentas punktā. Tur lenta savijas ar daudzdimensionālo violeto toru. Tagad jums nepieciešams pazemināt savas vibrācijas. Sajūtiet, kā vibrācijas kļūst saspingtākas... Mēs pārvaram energoinformatīvo "slieksni", izdalošu Nulles Punktu Mēbiusa lentas un daudzdimensionālā tora veidā. Tora ārējais slānis - violets. Iekšējā telpa piepildīta ar ceriņkrāsu. Centrā - zeltīts punkts. Izejam violeto slāni, ceriņkrāsas slāni... Domās iegremdējamies centrālajā zeltītajā punktā, saņemam energoinformatīvās paketes no Lielās Centrālās Saules... Nēkošos divus torus mēs apejam. Daudzdimensionālā tora portāls spējīgs pārvietot mūs tūliņ nākošajā Mēbiusa lentā, sastāvošā no trīs energoinformatīviem slāņiem. Jūs tos varat redzēt kā zaļu, zilu un violetu slāņus. Jūs izpaužaties lentas centrā. Virzaties pa labi un augšup... Izejiet visu "astotnieku", bet pēc tam pārvietojieties blakus torā. Arī sajūtiet vibrāciju saspingumu... Tora ārējais apvalks - zils, iekšējais - violets. Daudzdimensionālā tora centrā, uz doto brīdi nekā nav... Mēsu uzdevums - nodot šeit energoinformatīvās paketes, saņemtas no Lielās Centrālās Saules ar DIŽENO BEZNOSACĪJUMU MĪLESTĪBU. Bērni mani! Svarīgs moments! Atceraties, ka jūs kā Lielās Centrālās Saules Eņģeļi varat radīt tikai ar patiesas mīlestības jūtām. Stādaties priekšā, ka tagad sūtat mīlestību saviem bērniem, saviem radiniekiem, savām ļoti tuvām ļoti, ļoti tuvām būtnēm, kuras jūs mīlat... Iedomājieties... Saulains rīts... Saules stari ieslīdēja caur lugu izstabā. Lūk, tie nonāca pie gultas, kurā guļ mazulis. Jūs pieejat, ņemat mazuli uz rokām... UN KOPĀ AR SAULES ENERĢIJU DĀVĀJIET VIŅAM SAVU MĪLESTĪBU - TIK MAIGU UN SPĒCĪGU MĪLESTĪBU, KURAS ENERĢIJAS VIŅAM PIETIKS VISAI DZĪVEI! Dāvājiet, dāvājiet, dāvājiet! Un vērojiet, kā šī un blakus tora centrā (zīm. 4 shēmā - pa labi) rodas/dzimst balta Kristus Monogramma, zeltītas krāsas ierāmējumā. Tors pa labi - zilas krāsas. Bet iekšā - zaļa telpa. Pašā centrā - dzimst Kristus Monogramma!
Pievienojiet tur tīru zeltu no savas sirds telpas. Lai Kristus Monogramma iemirdzas brīnišķīgā zeltītā gaismā, lai viņa dzirksteļo līdzīgi brīnumainam artefaktam! Tas nozīmēs, ka jūs torā nodevāt savu nepieciešamo energoinformāciju, nepieciešamu priekš telpas-laika klastera harmoniska evolucionārā procesa, kurā attīstās anderonu civilizācija. Mūsu enerģijas - Gaismas Ģimenes enerģijas - pietiks priekš tā, lai anderoni harmoniski attīstītos savas evolūcijas laikā, lai viņi vajadzīgajā momentā varētu pāriet no duālās attīstības uz Dievišķās Triādes pamata attīstību...

Zīmējums Nr 5. TL-KLASTERA ENERGOINFORMATĪVĀ KORIDORĀ JAUNĀS PROGRAMMAS IENESTAS TORU IEKŠIENĒ.
Tagad, Bērni mani, es savā Sirds Telpā pārnesu jūs uz citu vietu. Tas - Centavra zvaigznājs. Mēs dodamies uz zvaigžņu sistēmu, kur atnāca anderoni pēc tam, kad viņus radīja Volopasa zvaigznājā. Mēs pārvietojamies uz zvaigžu sistēmu Centavra Alfa. Anderoni ilgi mitinājās triālā zvaigžņu sistēmā, bet bija cieši saistīti tikai ar divām zvaigznēm: "Centavra Alfa A" un "Centavra Alfa B". Un gluži kā šķērsiena stāvēja starp šīm zvaigznēm un trešo zvaigzni - "Centavra Alfa C", kuru jūsu astronomi vēl nosauca CENTAVRA PROKSIMA. Bet vai zinat, kas ir "proksima"? Tas ir tas, kas atrodas tuvāk centram. Dotajā gadījumā runa ir par to, ka PROKSIMA izvietota tuvāk centram, kurš ir... LIELĀ CENTRĀLĀ SAULE. Zvaigznei Centavra Proksima ir visciešākie sakari ar Visuma Lielo Centrālo Sauli Galaktikas Piena Ceļš jūsu sektorā! Neskatoties uz savu samērā niecīgo lielumu* [* Centavra Proksima septiņas reizes mazāka par Sauli], "Centavra Alfa C" patiesi DIŽENA ZVAIGZNE, par cik nodod energoinformatīvās paketes no Lielās Centrālās Saules daudzām, daudzām, daudzām zvaigznēm. Bez tam, Centavra Proksima ir Dievišķās Triādes energoinformācijas sakrālais glabātājs - tās energoinformācijas, kas ir SĀKOTNĒJA priekš mūsu Visuma.
"Kā tad tā? - varat jūs jautāt. - Anderoni ilgu laiku mita blakus Dievišķās Triādes enerģijai, bet pašiem tā bija liegta?" Tieši tā, Bērni mani! Tieši tā! Ļoti bieži gadās, ka Gaismas Būtnes meklē dārgumus Visuma citās malās, bet īstenībā tie atrodas viņiem pašiem blakus. Līdzīgi tas, bieži vien, gadās arī ar cilvēkiem. Viņi dodas meklēt dārgumus uz pasaules malu, bet pats dārgums... atrodas mājās. Daudzi cilvēki domā, ka zināšanas glabājas kaut kur tur, aiz viņu būtības robežām. Īstenībā, visas zināšanas viņos pašos. Daudzi cilvēces pārstāvji skatās ar cerībām uz zvaigžņotajām debesīm un domā, ka no turienes atlidos citplanētieši un palīdzēs viņiem labiekārtot dzīvi. Bet īstenībā, paši cilvēki aicināti doties kosmosa dziļumos un labiekārtot to. Pie tam, protams, es tagad runāju par cilvēkiem kā par daudzdimensionālu planetāru rasi, bet ne tikai par jūsu pasaules cilvēcisko sabiedrību, kas pagaidām tikai izaug caur blīvās matērijas telpu.
Un tātad, anderoni ilgi mitinājās trīs zvaigžņu sistēmā, taču bija liegti sakari ar trešo zvaigzni. Viņi evolucionāri attīstījās divdabīgumā {двойственности ?}, Dualitātē, liegti iespējām vērsties pie Dievišķās Triādas enerģijām. Bērni mani! Es jūs tagad uzaicinu īstenot ceļojumu Centavra Proksinas sakrālajā telpā, kā Lielās Centrālās Saules īpašā Fraktālā. Nebaidaties zvaigžņu Uguns. Proksimas Uguns priekš jums - Dzimtās Mājas Enerģija, Centrālās Saules Eņģeļu enerģija.
Atkal radām Portālu... Veidojam gaišzilu spirāli. Spirāli ietinam zaļā krāsā (zīmējumā 6 - pa labi apakšā,).

Zīmējums Nr 6. PIRMAIS PORTĀLS CEĻOJUMAM PA CENTAVRA ZVAIGZNĀJU.
Ievietojam tur savu "Es". Un sākam piesaukt Apziņas enerģiju, kas no sākotnēm Mīlestības apveltīta. Tāda apziņa sakoncentrēta Proksimas sakrālajā telpā. Tā - Mīlošā Apziņa, kas nav spējīga uz egocentrismu. Piesātināmies ar augstas apziņas enerģiju un virzāmies pa spirāli, dodamies augšup. Šeit veidojam spirāli (zīmējumā - pa kreisi augšā), virzāmies pa pulsteņrādītāja virzienu, satinot {скручивая ?} enerģijas, un sākam virzīties pa līniju uz labo pusi. Atkal veidojam spirāli un pa to virzāmies iekšā.
Un, lūk, mēs - gaišzilās sfēras centrā... Iekšienē jūs ievērojat trīs septiņstaru zvaigznes. Tas - mūsu otrs Portāls ceļojumam Centavra zvaigznājā.

Zīmējums Nr 7. OTRS PORTĀLS CEĻOJUMAM PA CENTAVRA ZVAIGZNĀJU.
O! Šeit ļoti spēcīgas Magnēstisma ensrģijas! Piesaucam Visuma Magnētisma radītāju Krajonu, Galaktisko Magnētisko Kodolu Arheirars un lūdzam viņus pievienoties mūsu radošajam procesam. Izsakām tīru nodomu Dievišķās Triādes un duālās apziņas sakaru pastiprināšanai. Krajons un Arheirars sūta mums energoinformatīvās paketes, kas palīdz apvienot trīs zvaigznes vienā veselumā! Divas Centavra Alfa zvaigznes dziļākajā līmenī sāk apvienoties ar Centavra Proksimu. Atjaunojas Centavra trīsvienība! Lielā Centrālā Saule mostas ne tikai katrā no zvaigznēm, bet arī visā ZVAIGŽŅU TRĪSVIENĪBĀ. Bet kopā ar šo procesu, noteiktā andronu attīstības etapā notiek kaut kas tiešām dižens... Cilvēku-biorobotu kompleksi sāk pārveidoties, iesākumā kolektīvās mentālās Būtnēs, kuriem dzimst Apziņa, balstīta uz Mīlestību. Bet pēc tam attīstās process Dievišķās Triādes Gaismas Kolektīvo Būtņu radīšanai, kuras gatavas no sestās dimensijās pāriet uz septīto dimensiju. Šīs būtnes gatavas Lielajai Augšupcelšanai. Jūs šo procesu varat novērot smalkajā plānā. Sākumā novērojiet kristāliskos veidojumus - dažādus pēc formas. Tādus kā daudzus nespožus "mākoņus". Pēc tam šajos "mākoņos" parādīsies spoža gaisma. Pēc tam varēsiet novērot cilvēku figūras, kuri sāks kustēties, pārvietoties dažādās energoinformatīvās formās. Pēc tam jūs redzēsiet, cik spoži iedegas septiņstaru zvaigznes gaišzilajā sfērā. Pēc kā sāks plūst ļoti patīkamas enerģijas. Jūs sajutīsiet miermīlīgumu... Cenšaties pēc iespējas ilgāk noturēt trīs zeltīto septiņstaru zvaigžņu tēlu gaišzilās sfēras iekšienē. Tā mēs stiprinām duālās apziņas pārveidošanos trālajā, Dievišķajā. Jūs paši sajutīsiet, kā jusu apziņa arī kļūst citāda. Jūs taču paši arī - pagaidām duālās apziņas nesēji, duālā pasaulē. Taču jūs esat arī jaunās Triālās Apziņas nesēji, kuru ienesat jūsu mainošās pasaules ģenētikā. Maināties jūs - mainās pasaule, mainās Visums. Tanī skaitā, mainās anderonu apziņa. Mainās viņi paši. Bērni mani! Īstenojot šo procesu, jūs aicināti būt pērliecināti, ka tagad mainat ne vienu realitāti, bet daudzas. Tagad jūsu sakars ar Lielo Centrālo Sauli spēcīgs, kā nekad... Jūs to sajūtiet kā IEKŠĒJO JAUNRADES DIŽENUMU. Tādēļ ka MENTALITĀTE, APZIŅA, salaulātas ar Mīlestību, ir patiešām DIEVIŠĶS DIŽENUMS.
Un tagad - sākam mūsu Ceļojuma trešo etapu. Mēs atgrižamies uz Zemes. Taču ne jūsu telpas-laika punktā, bet nākotnē. Tanī nākotnē, kad cilvēce pieņem vissvarīgāko lēmumu priekš savas evolucionārās attīstības. Šis punkts atrodas tur, kur beidzas četrdmensionalitāte un sākas jūsu pasaules piecdimensionālā matērija. Tādēļ, ka izvēle par labu tehnogēniskuma attīstībai, vienmēr noved pie izvēles dzīves turpināšanai četrdimensiju pasaulē. Tāda jūsu realitāte. Atšķirībā no dažām citām civilizācijām, jūs nevarat aiziet augstākajās pasaulēs, paliekot tehnogēna civilizācija. Tehnogēniskuma izvēle priekš jūsu pasaules cilvēkiem - pasaules evolūcijas noslēguma izvēle.
Pirms nonākam vajadzīgajā telpas-laika punktā, radām kārtējo Portālu (Zīm.9).

Zīmējums Nr 9. PORTĀLS CEĻOJUMAM CILVECES NĀKOTNĒ.
Veidojam trīs punktus, kas ir trīs spirāļu centri. Divi punkti uz vienas vertikālas līnijas, viens punkts - pa kreisi no vertikāles. Punktus savienojam ar diviem izliektiem lokiem. Tagad - uzmanību! Pa loku sākam izstarot Pirmradīšanas enerģiju... Vienkārši sajūtiet, ka jūs - pati spēja radīt. Jūs - Tas, kurš var un prot radīt. Izbaudiet šo sajūtu un sūtiet enerģiju no augšējās spirāles pa labi uz kreiso pusi. Tagad pārvietojamies lejā. Piesauciet līdzjaunradei Kosmiskās Ugunis, kuras nes jaunas evolucionārās Programmas. Pieņemiet šīs Programmas un nododiet tās pa loku no labās uz kreiso - sūtītā vilnī {направленной волной ?}.
Pārvietojamies punktā, novietotā starp apakšējo un augšējo punktiem. Piesauciet līdzjaunradei gēnu Planetāro Modifikatoru. Iedomājieties to kā trīsslāņu toru. Iekšējais tors - zeltīts, vidējais - gaišzils, ārējais - sarkans.

Zīmējums Nr 8. GĒNU PLANETĀRĀ MODIFIKATORA SHĒMA.
Nodibiniet sakaru ar Gēnu Planetāro Modifikatoru caur Portālu pie Arkaimas. Iegremdējaties tieši trīsslāņu tora centrā... Jūtiet, radniecīgās enerģijas?! Tās atkal aktivizējas Lielās Centrālās Saules enerģijas! Šeit - dotā etapa evolūcijas augstākā, trešā līmeņa programmas. Šeit - Dievišķās Triādes energoinformācija. Pieņemiet to Vienotajā Sakrālajā Sirdī un sūtiet arī no labās uz kreiso pusi... Bet šeit pa kreisi jau izveidojās vertikāli izstiepts elipsoīdais tors no trīs slāņiem - zeltīta, gaišzila un sarkana. Tas apvieno cilvēces evolucionārās attītības visu pieredzi un aktivizē tās Programmas, kas virzītas uz Dualitātes transformāciju Dievišķajā Triādā, Tehnogēniskuma Gēna pārveidošanu DABĪGĀ, DIEVIŠĶĀS ATTĪSTĪBAS IEDZIMTĀ Gēnā. {kr.val.: Ген ПРИРОДНОГО, ЕСТЕСТВЕННОГО БОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ?}
Lūk, tas - mūsu jaunais, piektais Portāls (Zīm.9). Atrodoties elipsoīdā tora iekšienē, sākam griezties pa spirāli, dodamies pa pulksteņrādītāja virzienu un "izejam virspusē" citā spirālē, violetās krāsas (Zīm. 10).

Zīmējums Nr 10. SESTAIS PORTĀLS. VIOLETĀ SPIRĀLE APVIENOTA AR TRIĀLO AUGŠUPCELŠANAS SPIRĀLI.
Tas - īpašs Nulles Punkts, kuru izies cilvēce, kad izdarīs izvēli par labu Dabiskai Iedzimtai Attīstībai. Izejot caur šo Nulles Punktu, jūs redzat brīnišķīgu Sievietes Seju. Acis izstaro lielu, aizkustinošu, maigu mīlestību. Tās - Mātes Zemes Acis. No savas sirds Viņa sūta jums Pateicības enerģiju par kopīgo jaunradi. Cilvēki taču - viņas bērni. Bet bērni aicināti mīlēt savu Patieso Dabu un jāsaprot, ka TEHNOGĒNISKUMS, TEHNOLOĢIJAS - tā tikai viena no IESPĒJĀM realizēt savas mentālās spējas. Ir daudz citu iespēju radīt kopā ar telpas-laiku, pārveidot matēriju, attīstīt apziņu, radīt vienmēr un visur. Māte Zeme pateicas jums par piedalīšanos jūsu pasaules un citu pasauļu atgriešanas procesā pie Dievišķās Triādes. Viņa jums pasniedz vienu no visbrīnišķīgākajām, burvīgākajām veltēm. Nodod tieši jūsu Garīgajās Rokās priekšmetu, līdzīgu neparastam augam. Jūs ieskataties un redzat, ka tā - neparasta spirāle, izausta no dadzien burvīgiem valdziņiem - mirdzoša, dzirksteļojoša, izstarojoša brīnišķīgas enerģijas.
"TĀ - TRIĀLĀ AUGŠUPCELŠANAS SPIRĀLE, - čukst Mamma Zeme. Tā jums tagad nepieciešama vairāk par gaisu. Tas - ceļš ne tikai uz piekto dimensiju, bet arī uz augstāku dimensiju pasaulēm".
Jūs pieņemat Triālo Augšupcelšanas Spirāli un saprotiet, ka savā Sakrālajā Sirdī pieņēmāt Dievišķās Triādes Programmu, kas nodrošinās vienīgi iespējamo evolūciju, saskaņā ar Dieva-Radītāja Lielo Plānu. Jūs arī saprotat, ka šis plāns - Evolūcijas Dzīva Programma, kas vienmēr dzīvoja un turpina dzīvot jūsu Sakrālajā Sirdī. Izrādas, jūs vienmēr zinājāt Dieva Ceļu un gājāt šo ceļu. Vienmēr... Pat tad, kad šķita, ka aizmirsāt šo Plānu...
Jūs savienojiet violeto spirāli, pa kuru tikko atnācāt, ar Triālo Augšupcelšanas Spirāli... Un veidojas jūsu ceļojuma sestais portāls (Zīm. 10).
Ko jūs tagad jūtat? Pēc saskarsmes ar Mammu Zemi - tikai Mīlestību. Un vairāk neko... Tādēļ, ka Mīlestībā jau uzturas Gars un jebkura Apziņa, un daudzveidīgā matērija.
Jūsu domu skata priekšā parādās visi seši Portāli, kas savstarpēji saistīti un tie veido tieši {любовь - [vārdu] mīlestība ?}

Zīmējums Nr 11. SAVSTARPĒJI SAISTĪTIE SEŠI PORTĀLI. VEIDOJOŠI VĀRDU "ЛЮБОВЬ"/"ĻUBOV" {latv.val.: "MĪLESTĪBA"}
Ja jūs paceļaties augšup pa triālo Augšupcelšanas Spirāli, vai caur šo spirāli iegremdējaties, tad izejat pirmajā portālā, mūsu radītas zīmes-burta "Л"/"Ļ" veidā. Un tad jūs no jauna stāvat Visuma Diženās sākotnes priekšā, kas ir Mīlestība/Любовь. Un atkal sāksiet ceļojumu pa Visuma plašumiem. Taču, lai kurp jūs arī dotos, jūs vienmēr atradīsiet Dievišķo Triādi, kura jūs atgriezīs pie Jūsu Dievišķā Dabīguma Sākumiem {kr.val.: Истокам Вашей Божественной Природы ?}.

Zīmējums Nr 12. "ЛЮБОВЬЛЮБОВЬЛЮБОВЬ"/"ĻUBOVĻUBOVĻUBOV" {latv.val.: "MĪLESTĪBAMĪLESTĪBAMĪLESTĪBA"}.
Pirms noslēdzam mūsu Lielo Kosmisko Ceļojumu, atgriezīsimies telpas-laika klasterā... Tas nu jau ne vienkārši anderonu TL-klasters. Tas - no jauna radītais Klasters, kas kalpo par fraktālu priekš jūsu telpas-laika kontinuuma jauniem TL-klasteriem. Nu tad iziesim no Apvienotās Realitātes koridora un pievērsīsim uzmanību tam, ka pēc tā, uz telpas-laika plašumiem iziet 13 stari - 13 realitātes!

Zīmējums Nr 13. SHĒMA 13-MIT REALITĀTĒM.
Un tas viens no jūsu telpas-laika kontinuuma jaunajiem principiem.
"Princips "13:20" atdzīvojas jaunā TLK organismā. 13 jaunas realitātes - viena no šī principa izpausmēm. Bet tagad - padomājiet: vai anderonu ceļš bija vienkārši kļūda, vai tas - vedošs pie 13 realitāšu radīšanas? Jo taču 12-tā realitāte anderonu izveidota, pēc klastera izveidošanas nekur nepazuda. Anderoni kļūst īstenas Gaismas Būtnes. Kā arī cilvēki...
Mēs ejam Mīlestības ceļus pa Visuma plašumiem, dažādu telpu un laiku ceļus. Un visa mūsu pieredze iet kopējam labumam. Un pat kļūdas pārvēršas jaunās dzīves radīšanā. Tādēļ ka galarezultātā MĪLESTĪBA RADA VISU.
Un tas patiesi tā.

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS,
ar Mīlestību Apgarojošs Galaktiku Piena Ceļš.
2015. gada 18.08.- 28.08.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 5(23) 2015, Žurnāla El.adese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/
Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/05.02.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 05.02.2016.

Skatījumu skaits: 573 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: