Galvenie » 2014 » Oktobris » 9 » *(J) "Iejam Tēlā!"
07:58
*(J) "Iejam Tēlā!"

*(J) "Iejam Tēlā!"

Kā tad - Mēs ieejam Tēlā - Gaismas formā, vai DomTēlā un visu redzam DomRealitātē! Redzam Gara acīm, garu darbības un rīcību! Tas ir tā kā blīvajā realitātē - skatāmies teātrī lugu, vai kinoteātrī filmu. Dzīvojam līdzi tēliem, pārdzīvojam kopā ar viņiem sāpes, pat raudam un priekus - izplūstam smieklos! Bet tad attopamies - skatītāju zālē!
Dažs vēl ilgi nevar aizmirst redzēto un savā prātā vai ar līdznācējiem diskutē par redzēto. Taču cits - sāk ašāk domāt jau par nākošiem darbiem darāmiem vai par tālākiem, tuvākiem dzīves plāniem...

Lūk, arī Jaunajā, Gaismas realitātē, Jaunā laikmeta cilvēki ieņems savas vietas jaunās dzīves realitātē: kurš Zināšanu, Ticības Mīlestības Gaismā ievīkstījies, pakāpsies pa Tēva Absolūta Dievišķās monarhijas piramīdas kāpnēm uz Dievu Olimpu, bet kurš naudas un prestiža spožuma autiņos tinies... tad nezinu... Varbūt kā tie brāļi pasakā pie Stikla kalna turpinās savas naudas kules sargāt... Nu un pelnrušķīši, tiem jau arī jādomā ko darīt, jo šobrīd ļoti spilgti darbojas brīvās gribas un brīvprātības princips. Tur jau pasakas nav jāmeklē, pietiek zemes plašsaziņas līdzekļu ziņās paklausīties vai ieskatīties un visa dzīves tēlu pasaule skaidra...

Mēs, Draudziņu, Zinīšu, Gudrīšu, Sprīdīšu Dievišķās Gaismas Eņģeļu Dvēseļu saime, kopā ar MammasDabas Dzirksteļdvēselītēm traucam tālāk, tā kā pasta balodīši, visiem, visiem Ziņu vēstīt: Tēvs Absolūts un DebesZiņu Gaismas Būtnes Jaunos laikus Vēsta! Mēs Visi Kopā - Mužības Gaismas Domformā (1) - jaunā Tēlā ieejam! Un nu labi zinām arī Svēto Rakstu piepidītu Patiesību: "Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un domas Kristū Jēzū." (Fil. 4:7), jo Lūgšana "Domu skaidrībai" (2) mums palīdz jau kopš 2008. gada 12. jūlija, kad 26. Senvēstulē Tuviniekiem, Draugiem lasījām vārdus: "Šovakar Mežaparkā, Rīgā izskan Dziesmu un Deju svētku noslēguma koncerts. Tas ir slavinājums Dievam, Garam, un Visumam, ko Latvijas tautas talantīgākie pārstāvji dziesmās, dejās, instrumentu skaņās nedēļas garumā izgavilēja, izdimdināja, iztaurēja." (3)

Bēdu manu, lielu bēdu,
Es par bēdu nebēdāju!
Liku bēdu zem akmeņa,
Pāri gāju dziedādam'. (4)Vēsturei: http://spoki.tvnet.lv/vesture/Dziesmu-svetki/305371 un dzirdētredzēšanai: http://www.youtube.com/watch?v=coxbYJmt6GE

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Nu Mēs Visi Kopā Debes-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulks - Ieejam Mūžības Tēlā!

30.09.2014.16:33 --- DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma.
---------
(1) Redzama: http://www.otkroveniya.ru/img/MyVVechnosti.png arī dzirdama: http://spekavots.ucoz.ru/news/liela_dievkopiba_veche_mes_gatavi/2014-09-04-1200
(2) 26. lūgšana: http://spekavots.ucoz.ru/news/lugsanas_spekavota_24_33/2014-08-13-1176
(3) Lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/26_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-20-142
(4) "Bēdu manu, lielu bēdu", grāmatā "Tautasdziesmu vācelīte", sastādījis Ē. Siliņš, izdevn."Zvaigzne" 1990, 6.lpp.
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Tagad, kad viss izlemts, jums stāv priekšā izdzirdēt MANUS CEĻAVĀRDUS: Man jums jāsaka vienkārši un saprotami priekš jebkura cilvēka, iemantojoša/стяжающего TICĪBU un MĪLESTĪBU, vārdi "CEĻĀ!"/"В ПУТИ!", jo tikai ceļš pie Dieva, uz ApZiņas PILNĪBU, izvedīs cilvēci uz Patiesības ceļa un pirmajiem šo ceļu ejošiem, jāparāda cilvēkiem, ka cilvēcei cita ceļa nav!"
---(10. pants Tēva Absolūta vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 05.10.14. "Ceļā!", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 06.10.2014.)**

2) "Un daudziem, ļoti daudziem jūtas ir GALVENĀ BARJERA saziņā ar citām pasaulēm un, kā sekas - sakaru nodibināšana ar Augstāko "Es". Kolektīvais astrālisms vada cilvēkus tāpat kā masu apziņa. Tas eksistē vienota astrāla lauka, īpašas matricas, formā. Un šis lauks ir savienots ar katru cilvēku ar speciālu astrālu ķermeni, kurš eksistē cilvēka daudzdimensionālo ķermeņu vienotajā kompleksā."
---(Citātiņš no: "PAR KOLEKTĪVĀ ASTRĀLĀ ĶERMEŅA IMPLANTU", SEN-ŽERMENS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults, tulkoja Jānis Oppe)***

3) "Viss jaunais, sa-radāmais, nezināmais (neparedzamais) dod tādas burvīgas sajūtas, sajūsmu, iepriecinājumu... bet ar to tagad pilna Planēta Zeme! Un jūs jau šos šļakstus jūtiet, un Mēs Priecīgi par jums! Jūs priekš Mums, Mēs priekš jums - viss atmodas Vienotībā, palīdzībā, aktivizēšanā un pārveidošanā! Enerģiju informatīvās plūsmas jums nepieciešamas no Lemūriešu Kristāliem, bet arī Kristāli sajūsmā (= grūti atrast vārdus augstākā līmeņa prieka izteiksmei) no tiem jauninājumiem, kas nāk uz Zemi, vai rodas uz Zemes, Radošais Sākumu Sākums Rada visur... to grūti izsekot no blīvajiem matērijas slāņiem - tas kā bezgalīga ķēdes reakcija, kas aizķer arvien jaunus un jaunus Spēlētājus telpas-laika kontiniuumā."
---(Citātiņš no: "LEMŪRIEŠU KRISTĀLU GLABĀTĀJI", SĀK DARBOTIES. VERA GURKALO... Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/8916 , pievienots: 04.10.2014.)****

Atceramies?
(#1) "Pietiek mums akmens pieminekļus būvēt!... Ziedus! Ziedu pilis celsim! Ziedu mūrus būvēsim! Lai zied mūsu Tēvu Zeme! Lai ļautiņi priecājas! Mēs no trīsdimensiju Zemes, bet jau brāļi, māsas nāk no piecdimensiju Zemes! Tiekoties četrdimensiju Zemē, visi kopā dziedāsim "Nevis slinkojot un pūstot!" (J. Alunāns, Jurjānu Andrejs), ko no bērnu dienām zinām,..."
---(Citātiņš no: *(J) "Pietiek mums!", pierakstīta 03.12.2012.10:39, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_pietiek_mums/2012-12-04-245

(#2) "Mīļie cilvēki, GAISMAS BŪTNES! Runāsim viens ar otru par šiem jautājumiem, uzklausīsim, meklēsim zināšanas... Gaisma ir Zināšanas!... Gaisma aust, jo "Ar dziesmiņu druvā gāju!..." Ņemsim līdzcilvēkus pie rokas, vedīsim līdzi! Iesim KOPĀ! "Sirdspuķītes mīļās!" kā brīnišķīgi dziedāja VECMeistars Valters! Gudrība un dzīvesprieks ir katra Dzīvā Dzinulis!"
---(Citātiņš no: *NAD Vēstules "GAISMAS BŪTNES!", pierakstīta 20.09.2011.07:41, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_gaismas_butnes/2012-12-21-280

(#3) "Un tur viņš ir, tas kopums, apjoms, kur es un mēs viņu saskatīt, ievērot, pamanīt spējam. Un manī ir vēlēšanās šo redzamo bezgalīgas mīlestības, skaistuma, prieka pārpilno kopumu parādīt arī citiem! Un tas parasti ir Dabas ainavas skats, ko radījusi Dievišķās Mīlestības Dabas Kopības Pasaule, mums līdz šim neredzamā un netveramā, nepazīstamā..."
---(Citātiņš no: *(J) "Uztveršana Priekā!", pierakstīta 30.05.2014.11:41, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_uztversana_prieka/2014-06-04-1105

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Ieejam Tēlā!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā Eslauma pierakstīja 2014. gada 30. septembrī plkst 16:33, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/09.10.2014. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 09.10.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-05.10.14.html , latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_05_10_14_cela/2014-10-06-1233 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 06.10.2014.13:18
***Jāņa Oppes tulkojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/par_kolektiva_astrala_kermena_implantu/2014-10-05-1232 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 05.10.2014.16:12
****Latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/lemuriesu_kristalu_glabataji/2014-10-08-1235 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 08.10.2014.09:04
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(J) "Ieejam Tēlā!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.
 

Skatījumu skaits: 571 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: