Galvenie » 2017 » Marts » 20 » JAUNĀ ŪDENS DZIMŠANA
21:18
JAUNĀ ŪDENS DZIMŠANA

JAUNĀ ŪDENS DZIMŠANA

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS
2016. gada 6. decembrī
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(33) 2017, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.03.2017.

2016. gada 11. decembrī notika planētas Zeme dzīvē svarīgs notikums.
Ūdens (ūdeņraža oksīds) - binārais neorganiskais savienojums ar ķīmisko formulu H2OŪdens molekula sastāv no diviem ūdeņraža atomiem un viena - skābekļa, kuri savstarpēji savienoti kovalentā saistībā [ковалентной связью]. Pie normāliem apstākļiem ir caurspīdīgs, bezkrāsas (maza biezuma slānī), smaku un garšu neesošs šķidrums. Cietā stāvoklī saucas ledus (ledus kristāli var veidoties sniegā vai citādi), bet gāzu veidā - ūdenstvaiki. Ūdens var arī eksistēt šķidru kristālu veidā... /VIKIPĒDIJA?
SVEICINĀTI, mani bērni - Zemes bērni, Galaktikas bērni! 2016. gada 11. decembrī uz planētas Zeme notiks svarīgs notikums. Tas ietekmēs visas cilvēces un katra cilvēka atsevišķi attīstību. Tas saistīts ar jūsu pasaules ieiešanu jaunā evolucionārā ciklā.
Bēni mani! Planētas Zeme Ūdens gatavojas brīnišķīgām pārmaiņām. Daudzi jau zina par ūdeni. Tas svarīgs pamats jūsu dzīvei, jūsu dzīvības procesu norisēm. Jūsu ķermeņos dzīvo ūdens, tas dzīvo arī jūsu planētas ķermenī... Ūdens ir daudzdimensionāla ass energoinformācijas apmaiņā starp dzīvām būnēm un apkārtējo pasauli. Ne velti zinātnieki vērš uzmanību uz ūdeni kā informācijas nesēju. Ūdens var pieņemt šķidru kristālu formu. Bet kristāli - ne tikai informācijas nesēji un izplatītāji. Pārveidojoties paši, kristāli maina apkātējo telpu. Vairāk kā divas trešdaļas Zemes klāj ūdens. Cilvēku fiziskie ķermeņi gandrīz divas trešdaļas sastāv no ūdens. Padomājiet, mani bērni, kas būs, kad ūdens jūsu pasaulē sāks aktīvi mainīties? Atbilde acīm redzama: sāksiet mainīties arī jūs. Pārmainīsies pati dzīve.
Ūdnes, pirmajā acumirklī liekas vienveidīgs šķidrums, vienveidīga viela. Taču tas - tikai ārējais redzējums. Ūdens molekulas veido dažādus sablīvējumus, dažādus klasterus*, kuri izpilda speciālas funkcijas.
---------
* Klasters (angl.cluster - sablīvējums, cista, bars) - vairāku vienveidīgu elementu apvienojums, kurus var uzskatīt kā patstāvīgu vienību, apveltītu noteiktām īpašībām.
---------
Pie tam, piedāvāju klasteru saprast kā sevišķu objektu, kuram, no vienas puses, ir tas kopējais, kas saista ar daudziem citiem vienveidīgiem (viņam līdzīgiem) abjektiem; bet, no otras puses, apveltīts ar unikālām īpašībām.
Ūdens klasteri - tā sistēma, kas balstīta ne tikai uz ūdens molekulu dažādām mijiedarbībām, bet arī uz smalkās matērijas dažādām uzbūvēm [устройстве ?]. Lūk, stādaties priekšā... Tek upe... No vienas vietas uz citu vietu pārvietojas milzīgi ūdens apjomi. Jūs stāvat uz krasta klusumam līdzīgā dienā, maiga ūdens burbuļošana glāsta jūsu dzirdi. Apkārt miers un klusums. Un jums šķiet, ka klusums un miers izlijis visā apkārtējā dabā. Viss it kā pamiris, nekas apkārt nemainās... Taču, paraugaties uz ūdeni ar iekšējo redzi, atklāsiet: ūdens, jums garām tekošs, visu laiu maina formas! Tagad, protams, runāju ne par viļņu formu, ne par ārējo ūdens formu. Runāju par tā iekšējo formu...
Un tātad, bērni mani, domās pārcelsimies uz upes krastu... Lai tā ir mūsu mīļota upe. Vai vienkārši upe, no kuras jūs netālu dzīvojiet... Arī, lūk, uz krasta...Ūdens urdzēšana... Jūs vērojiet ūdeni... Vienkārši vērojiet... Bet es palīdzēšu redzēt to, ko agrāk neievērojāt...
Lūk, ūdens straumē izpaužas gaiši violetas sfēras. Upe tās pārvieto, aizpeld jums garām. Tiktikko pamanāt violetā gaisma kļūst spilgtāka. Sfēras jums it kā signalizē ar violetiem uzliesmojumiem. Un tas nozīmē: ūdens violetās sfēras priecājas, ka jūs pamanījāt viņas, viņas jūs sveicina, nodibinot ar jums kontaktu... Sveiciniet viņas, sūtiet viņām mīlestības enerģiju. Un vērojiet tālāk.
Bet tagad straumes iekšienē pamanāt... gaiši zilus dodekaedrus. Tās jums pazīstamas daudzšķautnes, kuru puses ir piecstūri. Līdzās tiem pamanāmi gaišzili ikosaedri... Daudzšķautņi arī jūs priecīgi sveicina ar zilu un gaišzilu gaismu...
Bet, lūk, upē parādās struktūras, kas pēc formas atgādina... vārpstu. Tās - divi spoguliski attēloti konusi, savstarpēji savienoti ar pamatnēm. Ūdens vārpsta sveicina jūs ar gaiši zaļas gaismas mirdzumu... Līdzās ar "vārpstu" jūs redzat... Kas tas? Skataties uzmanīgi! Tie arī divi konusi, tikai pēc formas izveidoti ka smilšu pulksteņi. Konusi savstarpēji savienoti ar virsotnēm. Un šie "smilšu pulksteņi" svaicina jūs ar gaiši dzeltenu gaismu.
Pa pēdām aiz konusiem, ūdenī ievērojiet torus... Tie apvienoti sistēmā no trim toriem. Toru sistēmas jūs sveicina ar oranžu gaismu. Šeit, ūdens plūdumā, varat pamanīt struktūru, kuras forma atgādina tulpes ziedu. Šim "tulpesziedam" septiņas rozā ziedlapas. Tās - te atveras, te atkal savācas kopīgā veselumā... Ūdenszieds arī priecājas, ka jūs viņu atklājāt. Sūta jums prieka enerģiju. No jūsu sirds prieks izlīst pretim...
Un tātad, mēs ar jums ūdens straumē atklājām septiņas struktūras, kas ir pamats priekš septiņiem energoinformatīviem ūdens klasteriem (zīmējums Nr 1).

Zīmējums Nr 1. SEPTIŅAS STRUKTŪRAS - PAMATS SEPTIŅIEM ENERGOINFORMATĪVIEM ŪDENS KLASTERIEM.
Katrs energoinformatīvais ūdens klasters - tie ūdens molekulu sablīvējumi, kas īpaši organizēti un izpilda speciālas funkcijas. Taču runa tagad ne par fiziskām ūdens molekulām, bet par ūdens molekulām, kuras izpaustas ēteriskās matērijas līmenī. Tas ir, ēteriskās ūdens molekulās. Tādēļ ar savu iekšējo redzi jūs atklājāt ne parastā ūdens klasterus, sastāvošus no fiziskās matērijas. Jūsu iekšējai redzei bija redzami jūsu pasaules ĒTERISKĀ ŪDENS KLASTERI.
Ēteriskā matērija līdzīga kalna virsotnei, kurp dažādos ceļos tiecas visi pārējie jūsu pasaules matērijas veidi. Ēters apveltīts ar īpašībām/iespējām koncentrēt un nodot pa dažādiem kanāliem visus citus galveno matēriju veidus: fizisko, mentālo, astrālo, psihisko, temporālo, ugunīgo. Tādām īpašībām apveltītas arī ēteriskās ūdens molekulas, veidojošas ēterisko ūdeni. Vēl vairāk, ēteriskais ūdens apveltīts sevišķām īpašībām priekš dažādu matērijas veidu energoinformatīvās apvienošanas un priekš tās izplatīšanas jūsu pasaulē. Tāda energoinformācija nepieciešama visam dzīvajam jūsu pasaulē, katrai būtībai un visai planētai kopumā.
Jūsu zinātnieki domā, ka ūdens informatīvā struktūra, atkārto vakuuma informatīvo struktūru, kurā informācija no objekta uz objektu var tikt nodota ļoti ātri - pateicoties kādam noslēpumainam iekšējam sakaram. Bet, ja piekrist tam, ka vakuumam ir iekšējā struktūra, līdzīga ūdens struktūrai, tad ūdens lomu enegoinformācijas izplatīšanā grūti pārvērtēt.
Tas, ko zinātnieki dēvē par vakuumu, īstenībā ir sarežģīts telpas-laika apjoms, kas ēteriskās matērijas caurstrāvots. Un šo ēterisko matēriju, tiešām, var salīdzināt ar ūdens energoinformatīvo lauku. Bet šī lauka darbība balstīta uz to pašu klasteru dzīvības procesu norisēm - ēterisko ūdens molekulu sablīvējumiem.
Nu tad iepazīsimies ar katru no septiņiem ēteriskiem ūdens klasteriem. Pirmo ūdens straumē mēs ieraudzījām violeto sfēru. Tā - pamats priekš pirmā energoinformatīvā klastera, kuru nosauksim ĒTERISKĀ SKĀBEKĻA MODULIS. Modulis priekš mums, dotajā gadījumā, - fragments, daļa kopējās programmas, ko veic ēteriskais ūdens.
Kas tas ir skābeklis? Dabā - tā viela, gāze, ko jūs elpojat. Skābeklis, līdz ar ūdeni, ir jūsu dzīves pamats boloģiskā līmenī, fiziskās matērijas līmenī. "Skābeklis" ["Кислород"] nozīmē "skābi radošais" ["рождающий кислоту"]. Un kaut arī skābeklis ne vienmēr rada skābes, mums svarīgi saprast, ka dotajā gadījumā, skābe - ne vienkārši ķīmisks savienojums. Tagad runājam par DNS - dezoksiribonukleinā skābe [дезоксирибонуклеиновой кислоте]. Smalkajā plānā skābeklim ir programmas priekš cilvēka un citu būtņu DNS. Un tādā gadījumā, tas tiešām rada svarīgas programmas priekš dezoksiribonukleinās skābes, prieš ģenētikas. Derīgi saprast: ĒTERISKAIS SKĀBEKLIS PROGRAMMĒ FIZISKO (bioloģisko) DNS. Taču tas notiek dažādos līmeņos, caur dažādiem matērijas veidiem. Ar ēteriskā skābekļa palīdzību īstenojas ļoti sarežģīts process, kuru izstudēs jūsu pasaules zinātne nākotnē.
Un tātad, pirmais ēteriskā ūdens klasters - tas ēteriskā skābekļa modulis, kas programmē dzīvu būtņu DNS. Ēteriskais ūdens nodod savu programmu fiziskajam ūdenim, bet tas, savukārt, nodod programmas priekš DNS. Ēteriskā ūdeņraža Moduli mēs apzīmējām kā SFĒRU (LODI)VIOLETĀ KRĀSĀ.
Otru klasteru mēs ieraudzījām kā dodekaedru gaiši zilā krāsā. To nosauksim ĒTERA POLIPASAULES MODULIS. Polipasaulīgums - ir tas, kas apvieno dažādas pasaules un dimensijas. Dotais modulis pieņem energoinformāciju no piektās dimensijas. No piektās dimensijas ētera speciālās energoinformatīvās plūsmas atnāk ceturtās dimensijas ūdens ēterā, bet pēc tam kļūst ūdens īpašums, kā jūsu četrdimensiju pasaules viela. POLIPASAULES ĒTERA MODULIS IEDARBOJAS NE UZ CILVĒKA DNS, NE TIEŠI UZ VIŅA BIOLOĢISKO ĢENĒTIKU, BET TO ĢENĒTIKU, KURU VARAM NOSAUKT KĀ SMALKMATERIĀLĀ LAUKA FIZISKĀ ĢENĒTIKA. Šīs ģenētikas izpausmi redz, piemēram, tie pētnieki, kuri ar dažādām ierīcēm izzin cilvēka auru.
Un tātad, otrs klasters, kuru mēs ieraudzījām gaiši zilā dodekaedra formā, ir ĒTERA POLIPASAULES MODULIS, nesošs programmas no piektās dimensijas, un nosaka smalkmateriālās fiziskās ģenētikas attīstību, dažādu smalkmateriālo lauku jūsu fiziskā ķermeņa iekšienē un ap to. Smalkā fiziskā matērija - tas viss tas, ko cilvēks pagaidām nespēj uztvert ar saviem parastiem jūtu orgāniem. Var teikt: tā neredzama fiziskā matērija, kas aktīvi ietekmē redzamo fizisko matēriju.
Trešais klasters - gaišzilais ikosaedrs. Daudzšķautnis, kura malas ir trīsstūri. Tas - ĒTERISKO ŪDENS PROGRAMMU MODULIS PRIEKŠ FIZISKĀS, MENTĀLĀS, ASTRĀLĀS MATĒRIJAS TRĪSVIENĪBAS (saīsināti - trīsvienības, fiziskās, mentālās un astrālās matērijas Modulis). Ilgu laiku jūsu pasaulē šie trīs matērijas veidi bija dominējošie. Mijiedarbība starp viņiem, to harmonizācija lielā mērā īstenojās pateicoties ēteriskām programmām, kuras priekš cilvēkiem pienāca caur ūdeni. Šo trīs matēriju harmoniska mijiedarbība, to līdzsvarotā trīsvienība noved pie cilvēka fiziskā ķermeņa harmonijas ar viņa domām un jūtām. Parasti, tieši ar tādu harmoniju apveltīti cilvēki, kuri dzīvo dabā, blakus ūdens avotiem, piesātinātiem ar ēterisko programmu moduļiem priekš fiziskās, mentālās, astrālās trīsvienības. Ēterisko programmu modulis priekš fiziskās, mentālās un astrālās trīsvienības matērijas spējīgs ne tikai harmonizēt šīs matērijas, bet arī pārveidot tās - atbilstoši jaunajiem evolucionārajiem uzdevumiem.
Ceturtais klasters pēc formas atgādina vārpstu. Tie spoguliski atstaroti konusi, savstarpēji savienoti ar pamatnēm. Mēs tādus konusus redzējām zaļā krāsā iekrāsotus. Atceraties, kāds vārpstas galvenais uzdevums? Uz vārpstas uztin valgus, bet pēc tam no valgiem rada audumus. Mūsu gaiši zaļā "vārpsta" spēlē ražotāja lomu "audumam" priekš dažāda veida kristālisku struktūru radīšanas.Ūdens atnestās Ēteriskās programmas palīdz radīt "valgus", no kuriem rodas dažādas kristāliskas struktūras. Tanī skaitā - tās struktūras, kuras jūs nosaucāt par planetāriem Kristāliskiem Režģiem. Daļēji, bez ēteriskām kristāliskām programmām, kādas bija atnestas uz planētu caur ūdeni, Gaismas Ģimene nevarētu radīt Kristālisko Biomatricu-999. Bez tādām programmām nebūtu iespējams radīt ugunīgi-kristāliskās Biomatricas-999 šūnu, neiespējami radīt Ugunīgo Planetāro Režģi, tik ļoti nepieciešamo tagad Zemei priekš pārejas jaunā evolucionārā cilkā.
Un tātad, ceturtais ūdens klasters - tas MODULIS PRIEKŠ KRISTĀLISKO STRUKTŪRU RADĪŠANAS UN ATTĪSTĪŠANAS (saīsināti - Ēteriski kristāliskais modulis).
Piekto klasteru mēs raksturojām kā divus spoguliski atstarotus dzeltenas krāsas konusus, savstarpēji savienotus ar virsotnēm.Tāda struktūra, pēc formas, atgādina smilšu pulksteni. Un tas ne nejauši Ēter-ūdens "smilšu pulkstens" palīdz īstenot individuālā laika programmu pārkārtošanu, tas ir - laika programmu priekš katra cilvēka, priekš katras būtnes. Bet, lūk, kas interesanti! Piektās dimensijas Ēteriskajam ūdenim, caur ceturtās dimensijas fizisko ūdeni nav tiešu kontaktu ar jūsu temporālo (pagaiDu/временнОй) matēriju. Tas izdara ietekmi uz speciālu sakrālo centru, kuru var nosaukt ETALONĀ LAIKA CENTRS. Tāds centrs ir planētai un arī katrai dzīvai būtnei, dzīvojošai uz viņas. Cilvēkiem šis centrs izvietots Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā, psihiskā un temporālā ķermeņu saskares vietā, taču, individuālā laika programmu pārkārtošanās sakarā, centrs paplašinās līdz temporālā ķermeņa un ugunīgā ķermeņa savienošanai. Tādēļ piekto klasteru mēs nosauksim MODULIS PRIEKŠ LAIKA PROGRAMMĀM vai citādi - ETALONĀ LAIKA MODULIS. Tagad šis modulis nes noskaņošanas programmas uz jaunā evolucionārā cikla atjaunoto Laiku. Nākotnē tas būs apveltīts ar visām 13-mit Laika īpašībām, ieskaitot arī viņa Dievišķo viengabalainību, kas četrdimensionalitātei līdz šim laikam bija atņemta.
Sesto klasteru mēs ieraudzījām kā trīs torus, veidojošus vienu toru sistēmu. Ar dotā moduļa palīdzību, ēteriskais ūdens nes programmas priekš trīs matēriju vienotības, kas aicinātas aktīvi attīstīties jaunajā evolucionārajā ciklā. Šīs matērijas: psihiskā, temporālā un ugunīgā. Viņas arī savstarpēji cieši saistītas trīsvienībā, kā fiziskā, mentālā un astrālā matērija. Tādā veidā, sesto klasteru nosauksim ĒTERISKO PROGRAMMU MODULIS PRIEKŠ PSIHISKĀS, TEMPORĀLĀS UN UGUNĪGĀS MATĒRIJAS ATTĪSTĪBAS (saīsināti: psihiskās,temporālās un ugunīgās matērijas trīsvienības Modulis). Tas ne tikai attīsta trīsvienību, šo trīs matērijas formu harmonisku mojiedarbību, bet arī matērijas veidu datus, kurus sasniegs augstākos attīstības līmeņos jaunajā evolucionārajā ciklā.
Septītais klasters jūsu iekšējā skata priekšā stājās zieda veidā ar septiņām rozā ziedlapiņām. Šis klasters nes ĒTERISKĀ ŪDEŅRAŽA energoinformāciju. Kā jūs zinat, skābeklis kopā ar ūdeņradi veido ūdeni. Bet atceraties, ko ietekmē ĒTERISKAIS SKĀBEKLIS? DNS, jūsu fizisko ģenētiku. Bet, kā domajat, ko tad ietekmē ĒTERISKAIS ŪDEŅRADIS? Tas ietekmē tos DNS līmeņus, kuri nav fiziskās, bioloģiskās sasāvdaļas. Jūsu ģenētikā, bez šaubām, ir GARĪGĀ KOMPONENTE [СОСТАВЛЯЮЩАЯ ?]. Tā - ir tā dziļā Ģenētika, kas cieši saista jūs ar Dievišķo Sākotni, ar Dievu-Radītāju un pakāpeniski pārveido cilvēkus Dievisķos Radītājos, cilvēkdievos. Ēteriskā ūdeņraža klasterī ielikta DIEVIŠĶĀS MĪLESTĪBAS ENERĢIJA, un tā dod sākumu visu citu ēteriskā ūdens moduļu dzīves darbību norisēm. Septītais klasters - tas ĒTERISKĀ ŪDEŅRAŽA MODULIS, sevī saturošs Mīlestības enerģiju. Tieši šis modulis, vispirms, atbild jums, kad jūs ar mīlestību sākat saskarsmi ar ūdeni... Bet pēc tam tas aktivizē citu ētersko moduļu darbību.
Un tagad atgriežamies pie tā notikuma, par kuru es paziņoju sākumā. 2016. gada decembrī visas planētas ūdens, visas jūsu pasaules, pieņems jaunu, astoto ūdens ēterisko klasteru. Un šis klasters, veidots no PIECDIMENSIONĀLĀ ŪDEŅRAŽA ēteriskām molekulām, iesākumā apvienos septiņus augstāk uzskaitītos moduļus vienā struktūrā. Shematiski mēs varam atveidot tā.

ZĪMĒJUMS Nr 2. VISI SEPTIŅI ĒTERISKIE MODUĻI APVIENOTI VIENĀ STRUKTŪRĀ.
Ārējā sfēra priekš sešiem moduļiem kļūs pirmais modulis, kuru mēs nosaucām Ēteriskā skābekļa modulis (ZĪMĒJUMS Nr 2). Tā - violeta sfēra. Sfēras iekšienē - pārējie moduļi. Par centrālo, vertikālo asi jaunveidotajā struktūrā kļūs "smilšu pulkstenis" un "vārpstiņa". Tas - Ēteriski-kristāliskais modulis un etalonā laika Modulis. Tie sāks uzdot energoinformatīvo toni ēteriskā ūdeņa darbā. Ēteriski-kristāliskais modulis sāks aktīvi izstrādāt jaunas energoinformatīvas struktūras priekš ūdens, sāks ciešāk mijiedarboties ar ūdeni, kas arvien biežāk varēs pieņemt šķidru kristālu formu. Šķidrie kristāli - tas ūdens fāžu stāvoklis, kad tas, īstenībā, paliekot ūdens, pie noteiktiem apstākļiem vienlaicīgi ir arī kristāls. Ūdens molekulas mainās, iemantojot jaunas īpašības. Pie tam, svarīgi saprast, ka tieši kristāli apveltīti ar vislielāko spēju pieņemt un izplatīt energoinformāciju. Un tas nozīmē, ka ūdens, arvien biežāk fāzes stāvokļos izpaužoties sķidros kristālos, daudzkārt palielinās savu spēju pieņemt un izplatīt energoinformāciju no augstākām pasaulēm, no augstākām dimensijām. Pie tam, arī ūdens pats saņems jaunas īpašības, kādas agrāk nepiemita. Etalonā laika modulis ("smilšu pulkstenis") aktīvi savstarpēji sadarbosies ar jaunā cikla Telpas-Laika Ziedu. Pateicoties tam ēteriskais ūdens varēs ietekmēt visu veidu matērijas formēšanu (fiziskās, mentālās, astrālās, psihiskās, temporālās, ugunīgās, ēteriskās).
"Smilšu pulksteņa" iekšienē trīs Moduļi priekš psihiskās, temporālās un ugunīgās matērijas attīstības (sistēmas no trīs toriem). Visi šie matērijas veidi līdznoskaņosies ar etalono Laiku, saņemot energoinformāciju no jaunā evolucionārā cikla Telpas-Laika Zieda. Pie tam, katrs no trim moduļiem, galvenokārt, specializēsies uz vienu no trīs augstāk uzskaitīto matērijas veidu attīstību.
"Smilšu pulkstenī" ar etalono laiku aktīvi sadarbosies arī ēteriskā ūdeņraža divi Moduļi. Viens no tiem (zīmējuma Nr 2, shēmā - apakšējais) virzīts uz aktīvu sadarbību ar temporālo matēriju, bet otrs (shēmā - augšējais) - uz sadarbību ar psihisko un ugunīgo matēriju.

Astotais klasters, kas atnāks ēteriskajā ūdenī kā PIECDIMNSIONĀLĀ ŪDEŅRAŽA MODULS, ne tikai apvienos visus pārējos moduļus vienotā struktūrā. Tas īstenībā ļaus jūsu pasaules ūdenim kļūt kvantiskam. Tas lielā mērā kļūs daudzdimensionāla viela, pastiprinās savas vilņveda īpašības. PIECDIEMSNIONĀLĀ ŪDEŅRAŽA MODULIS sāks TRIĀLĀ ŪDEŅRAŽA veidošanas aktīvu procesu. Pēc būtības, ūdens pārveidošanas process no formulas H2O noteiktas vielas, noteiktas formulas H3O vielā, pāries kvalitatīvi jaunā līmenī. Pie tam, jāsaprot, ka trešā ūdeņraža molekula, pagaidām nekļūs trešā fiziskā molekula. Tā paliks ĒTERISKĀ ŪDEŅRAŽA MOLEKULA, kas pakāpeniski, evolūcijas gaitā, iemantos fiziskās matērijas īpašības. Priekš ūdensformulas izmainīšanas uz H3O īstenošanu būs nepieciešami desmitiem gadu. Bet svarīgi arī saprast: kad ūdeņraža molekula kļūs triāla, sāksies visas jūsu fiziskās matērijas un, neapšaubāmi, citu matērijas veidu, aktīva pārveidošana. Jūsu matērija ievērojami samazinās savu blīvumu, paaugstināsies tās vibrācijas, palielināsies viņas spējas attīstīties, uz mijiedarbību ar augstākiem matērijas veidiem. Realitātē tas novedīs pie augsnes izmainīšanās, pie jaunu augu parādīšanās un pat - jaunu dzīvības formu. Izmainīsies arī pats cilvēka fiziskais ķermenis, Tā, piemēram, dažiem cilvēkiem parādīsies spējas reģenerēt ķermeņa daļas, iekšējos orgānus. Vēlāk tādas spējas sāks iemantot arvien lielāks skaits cilvēku. Tādēļ pārmaiņu svarīgumu, kas notiks ar ūdeni, pārvērtēt grūti. Mainās ūdens - mainās visas dzīvības formas, mainās visa pasaule!
Atgriezīsimies pie mūsu shēmas, kurā apvienoti visi septiņi ēteriskā ūdens moduļi (zīmējums Nr 2). Mums svarīgi parādīt, kā šinī shēmā iekārtojas piecdimensionālā ēteriskā ūdeņraža Modulis. Apzīmēsim sfēras centrā vilni, sastāvošu no trīs sinusoidiem (oranža, gaišzila, zeltīta). Tā kļūs horizontāla energoinformatīva ass priekš visas struktūras. Trīs sinusoīdi - tas triālā ēteriskā piecdimensionālā ūdeņraža simbolisks atspoguļojums (Zīmējums Nr 3.).

Zīmējums Nr 3. ĒTERISKĀ ŪDENS APVIENOTAIS KLASTERS NO SEPTIŅIEM MODUĻIEM UN PIECDIMENSIONĀLĀ ŪDEŅRAŽA TRIĀLĀ VIĻŅA. JAUNĀ ĒTERISKĀ ŪDENS SIMBOLS.
Vēršu uzmanību: kad mēs runājam par piecdimensionālo ūdeņradi, steidzošos uz jūsu pasauli, tas nenozīmē, ka tieši piecdimensionālā ēteriskā molekula saplūdīs ar četrdimensionālo ūdeņradi. Tas neiespējami. Taču modulis sāks pārvadīt energoinformatīvos impulsus, ar speciālu viļņu palīdzību. Šie impulsi, nesoši piektās dimensijas speciālu energoinformāciju, sāks radīt sevišķu, trešo ūdeņraža molekulu, saistītu ar jauno sakaru skābekli. Sāksies triālā ūdeņraža veidošanas aktīvs process. Ūdeņraža jaunā molekula atšķirsies no vecās ūdeņraža molekulas. To savā laikā atklās jūsu pasaules zinātnieki. Un tas kļūs par vienu no nākotnes zinātnes svarīgākiem sasniegumiem.
2016. GADA 11. DECEMBRĪ VISAM JŪSU PASAULES ŪDENIM TIKS NOSŪTĪTS JAUDĪGS GAISMAS IMPULSS. GAISMAS ĢIMENE NODOS ĻOTI SVARĪGU ENERGOINFORMATĪVO PAKETI VISU PASAULES KONTINENTU OKEĀNOS, UPĒS UN EZEROS, PAZEMES ŪDENS REZERVUĀROS.
PROCESI, KURUS MĒS PALAIDĪSIM ŠAJĀ MĒNESĪ, SĀKS AKTĪVI ATTĪSTĪTIES VISA NĀKOŠĀ 2017.GADA LAIKĀ.
Gaismas Ģimenes vārdā, piedāvāju izsludināt priekš jums, aktīviem Gaismas Darbiniekiem, gaismas saitu, Žurnāla "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" lasītājiem, Proejekta "AUGŠUPCELŠANA" dalībniekiem, nākošo, 2017. gadu, JAUNĀ ŪDENS DZIMŠANAS GADU. Šī gada laikā mēs vēl ne reizi vien veltīsim uzmanību procesu attīstībai, saistītiem ar planetārā ūdens radīšanu prieš jaunā evolucionārā cikla.
Un tātad, 2017.gads - JAUNĀ ŪDENS DZIMŠANAS GADS. Un šo gadu mēs sākam jau tagad. Piedāvāju jums vadīt planetāro meditāciju, kas palīdzēs visas planētas Zeme Jaunā Ūdens dzimšanai.

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, apgarojošs Galaktiku Piena Ceļš.
06.12.2016.g
.

Avots: Žurnāls "МИРОBОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(33) 2017, El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
--------
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /20.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.03.2017.

Skatījumu skaits: 375 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: