Galvenie » 2014 » Decembris » 14 » *(KD) "Mēs Audzējam!"
21:14
*(KD) "Mēs Audzējam!"

*(KD) "Mēs Audzējam!"

Tieši tā! Mēs audzējam "sīpolserdīti" katrs savu, katrs sevī - jaunās miesas ķermeni! To apzināti dara tie, kuri spēj to saprast, gribēt, noticēt un darboties! Jā, kurš Grib, kurš Tic un ar sirdsgudru mīlestību Uzticas Tēva Absolūta Zināšanām! Un nav tik svarīgi vai Zināšanas, informāciju saņemam no Interneta, vai citiem plašsaziņas līdzekļiem, vai saņemam no Draugiem, Domubiedriem, Sirdsgudriem līdzcilvēkiem. Bet saņemam un arī nav svarīgi: vārdos, vēstulēs, telefonzvanos vai līdzjūtīgās atbalsta darbībās, taču saņemam, pieņemam ar pateicību un turpinām savu un līdzcilvēku zināšanu, izpratnes atdzīvināšanu, paplašināšanu! Tas visu mūsu domāšanas aktivizēšanai, pieredzes bagātināšanai! Zinām taču teicienu "gudram pieder pasaule..."! Taču tagad, kā nekad, Gudrība nepieciešama, lai saglabātu Dzīvību sev, tuviniekiem, līdzcilvēkiem, jo arī saka "viena pagale nedeg", bet Jaunajā Civilizācijā (1) - viens?...

Tagad jau kļūst saidrs, ka vienkāršam cilvēkam tikt pie kāda Dievišķas Gaismas Gudrības sabiedriski izmantojama plašsaziņas līdzekļa instrumenta (drukāta vai dzirdama, skatāma) kļūst problemātiski vai vispār neiespējami. Sevišķi ja cilvēka dzīves gājums sasniedzis ievērojamus gadu skaitļus un viņš izdzirdējis Dieva Tēva Absolūta Aicinājumu un vēl pamanījies Ziņas par Atgriešanās Domtēlu (2) uzzināt vai pat redzēt un arī sāk sevī "sīpolserdītei" līdzīgo jaunmiesas ķermenīti Audzēt! Tad jārēķinās, ka ar tādām aktivitātēm uz priekšu, uz pozitīviem rezultātiem tikt varēs tikai... "caur ērkšķiem uz rozēm"! Un tas nebūs ne viegli, ne ātri, bet jāpaveic būs, jo līdzšinējā pasaule aiziet pagātnē uz neatgriezšanos.(3)

To taču mums jau jāzina un jāsaprot, ka apkārtesošie energoinformatīvie viļņi un pretimnākošo enerģiju plūsmas, dažādu vibrāciju frekvenču spēkā, dažādu mērķnodomu virzītas, nezinīti un pat zinīti, viļā un kuļā, sevišķi jau drosmīgos "sīpolserdīšu" - jaunmiesas ķermeņu audzētājus. Runājam jau to no pieredzes un še jāsaprot un jāaptver, ka tikai Dieva-Tēva-Mātes Gara Gudrības Spēkā, ko drosminieks savā sirsniņā saprātīgi stiprinājis un arī vēl Sirdsjūtīgu, Sirdsgudru Tuvinieku, Draugu, Domubiedru, Līdzcilvēku Atbalsts - Glābiņš drošs Jaunķermeņa audzētājam! Tā ir jau pārbaudīta Patiesība (4).
Mēs mostamies un apzināmies, ka Kolektīvās Atgriezšanās Jaunķermeņa - Domtēla "sīpolserdītes" izaudzēšana šobrīd Mums Katrai Sirdssaprātīgi domājošai Cilvēkbūtnei uzdevums vissvarīgākais, jo Tēvs Absolūts Pats Savā Gara Sirdī mūs, Savus Bērnus, Mājup Aicina! Mēs, Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulks, dzirdam Dieva Tēva-Mātes Aicinājumu un Atbildīgā Domrīcībā, Katrs savu un Kolektīvo Jaunķermeni Audzējam!

Sēju jauku rožu dārzu,
Sev kur daiļi pušķoties.
Steidzu, steidzu rožu dārzu
Bez rasiņas izravēt,... (5)


Vaicāju: http://google.lv- audzēsim kopā, atveras lapa, tur no četrām bildītēm 4. no kreisās - divi bērni audzē:
http://www.maminuklubs.lv/pirmsskola/20120827-audzesim-kopa-/
Vēl derīgi ielūkoties, varbūt izdzirdēt: http://www.dabasdobe.lv/lv/mes/56, izvēlei, ko audzēsim kopā...

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Aizbildņi! Paldies Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dveselītes, ka esam kopā un mēs Audzējam!
08.12.2014.11:40 --- DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
Pieredzes moments /13.12.2014.07:30/. Vērojams priecīgi, bet ar skumjām un bažām, ka Smalko Pasauļu Gaismas Spēku sūtītās Dievišķās Mīlestības Jaunās Enerģijas cilvēki ļoti aktīvi izmanto, pārsvarā, personīgās labklājības bagātināšanai. Taču atcerēsimies, ka arī Bībele jau vēstīja par trīs sudraba dālderiem, ko Dārznieks savas prombūtnes laikā iedeva trim palicējiem glabāšanā. Viens apraka saglabāšanai, otrs izšķērdēja, bet trešais ieguldīja darījumos un, kad dārznieks atgriezās, atdeva dubultīgi. Tālāko jau varam katrs pats apjaust vai atrast Bībelē. Taču šobrīd arī Tēvs Absolūts saka: "Sākas moments, kad Man būs jāprasa katram cilvēkam uz Planētas, kā viņš izmantoja inkarnācijas laiku..." (10.pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 09.12.14. "Pasaulesēkas Oktaedrs" (6). Derīgi padomāt savlaicīgi, ko atbildēsim mūsu, cilvēku, un visas mūsu dzīvošanas Telpas Radītājam Dievam Tēvam-Mātei par labklājību un drošību, kurā peldam katrs pēc Brīvas un Brīvprātīgas personīgās izvēles: kurš tikai savam, kuš visu labumam. Paldies Visiem par Dzīves Skolu, kādu kopīgi mēs veidojam un audzējam!
----------
(1) http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_jauna_civilizacija/2014-12-12-1299
(2) http://spekavots.ucoz.ru/news/zina_1_2_pazinojums_03_12_2014/2014-12-07-1294
(3) http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/459-norit-planetara-rezga-tehniska-rekonstrukcija
(4) http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_pariesana/2014-10-22-1252
(5) No "Sēju jauku rožu dārzu", grāmatā "Tautasdziesmu vācelīte", sastādījis Ē. Siliņš, izdevn."Zvaigzne", Rīga, 1990, 94.lpp.
(6) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_09_12_14_pasaulesekas_oktaedrs/2014-12-11-1298
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Šodien MĒS gatavojam Jaunu struktūru, bet precīzāk, cilvēku Jauno ApZiņu, un priekš tā, lai nonāktu pie pilnīgas PILNĪBAS, cilvēcei jāiziet ilgs ceļš. Taču Jaunā VALSTISKUMA GARĀ pirmos soļus jums nāksies iziet bez rēķināšanās ar Iņ un Jaņ enerģiju KOPĪBAS nepieciešamību, bet rīt, kad Pasaule "izlieksies"/"прогнётся", Pasaules pamats būs GARA KLASTERU Diženā KOPĪBA, tad Iņ un Jaņ Debesu enerģijas būs savienotas MŪŽĪGI!"
---(Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts 09.12.14. "Atbildes uz jautājumiem", (no 3. atbildes) pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.12.2014.)**

2) "Daudzām draudzīgi pret jums noskaņotām ārpusplanētas civilizācijām būs tieša iespēja ciešai sadarbībai, nododot jums visu modernāko, kas viņu uzkrāts savās robežās. No jums noņemta izolācija un atdalītība no citām pasaulēm, kas bija Eksperimenta apstākļu paredzēta. Jūs kļūstat līdztiesīgi Gaismas Ģimenes Galaktiskās Līdzsabiedrības dalībnieki, saņemat iespējas izmantot kopīgas daudzu Galaktikas planētu un pasauļu jaunākās izstrādes un sasniegumus daudzās dzīves jomās. Zināšanas neizsīkstošā straumē plūdīs no visām pusēm..."
---(Citātiņš no: "Civilizāciju apvienošanas laiks", Skolotāji Ptah un Maat no Plejādu Zvaigznāja un Siriusa "B" caur Tatjanu Miroņenko, Krievija. Avots: Žurnāls :Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr1(7) 2013, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 12.12.2014.)***

Atceramies?
(#1) "Nu es atkal mājās, savā Zemes realitātē esmu!Tas tik bija Brīnums!!! Tēvs ar mani parunāja! Un es sapratu - sadzirdēju ar domām! Nē, sajutu!... Kā lai paskaidro... bet tik zinu to, ka es liela gribu būt! Gaismā augt un Gaisma būt!... Lai notiek Tava Griba, Tēvs!!! Paldies! Paldies! Visai Dieva Pasaulei! Paldies!!! Tas nav sapnis! Tā īstenība! Pamošanās mirklī - citā Pasaulē! Sajūtās un domās!..."
---(Citātiņš no: *6) RDV "Labdien, Tēvs!", pierakstīta 19.08.2012.06:44, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/6_rdv_labdien_tevs/2012-09-22-72

(#2) "Vēlams, lai Gaismas (arī Ģimenes) Mājas kopsaimes, Draugu, Domubiedru Dalībnieku grupu Lūgšanu stundās, darbības vadītājs varētu un būtu jebkurš, jebkurā brīdī kāds no grupas dalībniekiem, tas var notikt arī spontāni. Un Gaismas grupa tad izpilda tā brīža nodarbības vadītāja piedāvāto Lūgšanu mirkļa saturu, jo katram dalībniekam var būt savas interesantas, mīļas īpatnības, vai Lūgšanas mirkļa nozīmības izpratne Lūgšanas nepieciešamības akcentēšanai."
---(Citātiņš no: *(TG) "Ieteikums!", pierakstīta 17.06.2014.07:14, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/tg_ieteikums/2014-08-03-1166

=====
*(KD)-KopDarba Simbolvēstuli "Mēs Audzējam!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā Eslauma pierakstīja 2014. gada 8. decembrī plkst 11:40, ievietota saitā:
http://spekavots.ucoz.ru/14.12.2014. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 14.12.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-09.12.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/11.12.2014.07:55, nosūtīts latvijas Radio viļņiem 11.12.2014.08:02
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/civilizaciju_apvienosanas_laiks/2014-12-13-1300
=====
Sirdsmīlestībā KopDarba Simbolvēstuli *(KD) "Mēs Audzējam!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 766 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: