Galvenie » 2017 » Februāris » 23 » Vēsts: 22.02.17. Katrēns "Mērķis"
19:22
Vēsts: 22.02.17. Katrēns "Mērķis"

Vēsts: 22.02.17. Katrēns "Mērķis"

22.02.17 Катрен "Цель"………………………………………………………………Quatrain "Purpose"

Ничего нельзя поменять!.................. Nedrīkst neko mainīt!..........................Can't change nothing!
Время уже потеряно!........................ Laiks jau zaudēts!..............................Time already has been lost!
Нужно Покаяние знать! .................... Vajag nožēlu zināt!.............................Repentance is necessary to know!
Хотя бы временно! ........................... Kaut vai pagaidām!..............................At least temporarily!

Внутренний есть настрой! ................ Iekšējā noskaņa ir!...............................There inside is spirit!
И желание неимоверное! ................. Un vēlēšanās ārkārtīga!.........................And incredible desire!
Изменить настоящий строй! ............ Izmainīt esošo kārtību!...........................To change the present system!
Идеологию застарелую!.................... Ideoloģiju novecojušo!...........................Ideology inveterate!

Люди должны проснуться! ................ Cilvēkiem jāpamostas!.........................People need to wake up!
Заявить о себе смело! ...................... Par sevi paziņot drosmīgi!.....................To establish themselves brave!
В Любовь окунуться, ......................... Mīlestībā iegremdēties,………………....In Love plunge,
Понять, что главное - ВЕРА! ............ Saprast, ka galvenais - TICĪBA!..............To understand that main thing is-FAITH!

Мир не изменить без людей! ............ Pasauli neizmanīt bez cilvēkiem!............The World can't change without people!
Это - прописная Истина! .................. Tā - ierakstīta Patiesība!.........................This is- True!
Им должно быть видней, .................. Viņiem jābūt redzamāk,…………………..Should be more visible for them,
Что жить нужно истинно! .................. Ka dzīvot vajag patiesi!...........................That have to live true!

Под камень вода не течёт!.................. Ūdens zem akmens netek!...................Water doesn't flow under the rock!
А, под людей, тем более! ................... Bet, zem cilvēkiem, jo vairāk!................And, under the people even more!
Люди предъявляют счёт, .................... Cilvēki uzrāda rēķinu,…………………....People show the bills,
Собственной меланхолии! ................. Personīgās melanholijas!.......................Own melancholy!

Жизнь - не может быть просто! .......... Dzīve - nevar būt vienkārši!.....................Life- can't be easy
Жизнь - конкретное проявление! ........ Dzīve - konkrēta izpausme!....................Life- a concrete manifestation
Каждому обозначено место, ............... Katram vieta paredzēta,…………………Each designated place,
Для Небес - человек явление! ............. Priekš Debesīm - cilvēks parādība!.......For Heaven- human phenomenon!

Явление - части Создателя! ................ Parādība - Radītāja daļas!....................The phenomenon- parts of the Creator!
Части, творящей как Бог! .................... Daļas, radošas kā Dievs!.....................Parts, creative as the God!
Люди превращаются в обывателей, ... Cilvēki pārvēršas mietpilsoņos…………..People are transformed into ordinary people,
Если творить не смог! .......................... Ja radīt nevarēja!................................If could not to create!

Что говорить, если не хотят! ................ Ko runāt, ja negrib!.............................What can to say, if don't want!
Выбор всегда за людьми! ..................... Izvēle vienmēr cilvēku!.......................The choice always by the people!
Бесследно из жизни уходят, ................. Bez pēdām no dzīves aiziet,………….Without steps went away from the life,
Оставаясь в Душе детьми! ................... Dvēselē paliekot bērni!.......................Staying in the Soul of children!

Небесам нужен как Бог! ........................ Debesīm vajadzīgs kā Dievs!.............Heaven need as God!
А, не недоразвитое создание! ............. Bet, ne nepilnīgs radījums!..................But, not incomplete creature!
Тот, кто подняться смог, ........................ Tas, kurš pacelties spēja,…………...Those who managed to get up,
Сформировал Сознание! ...................... Apziņu noformēja!..............................Formed Consciousness!

Объясняйте Истину людям! ................... Paskaidrojiet cilvēkiem Patiesību!.....Explain to people the Truth!
Головы забиты религиями! .................... Galvas reliģijām piepildītas!...............Heads are scored with religions!
Им Светлым путём идти, ....................... Gaišus ceļus viņiem iet,……………...Light ways to walk them,
Сбрасывая с себя вериги ...................... Važas no sevis nometot!..................Throwing off them chains!

Все понимают, что Бог - Един! .............. Visi saprot, ka Dievs - Viens!............All understand, that God- One!
На Небесах моно правление! ................ Debesīs mono vadība!.......................In the Heaven mono management!
Мир на Планете один в один, ................ Pasaule uz Planētas viena vienā,……World on the Planet, one in one,
Как Небесное управление! ..................... Kā Debesu vadība!...........................As Heaven management!

Не делите Бога на части! ........................ Nedaliet Dievu daļās!......................Don't divide the God into parts!
На деление у вас нет права! .................. Uz dalīšanu jums tiesību nav!...........In the division you have no rights!
Религии на все масти, ............................ Reliģijas uz visām krāsām………….Religions in all suits,
Но не говорят Правды! ........................... Taču, Patiesību nerunā!..................But, don't says the Truth!

Правда - одна и вечна! ............................ Patiesība - viena un mūžīga!..........The truth- is one and eternal!
Распознайте в себе это! .......................... Apzinaties to sevī!.........................Recognize it in yourself!
Эта тема извечна, .................................... Šis temats mūžsens,………………This topic is eternal,
На неправду наложено вето! ................... Uz netaisnības veto uzlikts!............On the lie are imposed veto!

Пусть сегодня что-то не так! .................... Lai šodien kaut kas ne tā!..............Suppose now that something is wrong!
Это остатки прошлого! ............................. Pagātnes atliekas tās!...................These are remnants of the past!
Поверьте, это совсем пустяк! ...................Ticiet, tas nieks pavisam!...............Believe me, it's nothing!
Открывается всё возможное! .................. Atveras viss iepējamais!.................Opening all possibilities!

Возможное - есть Творение! ................... Iespējamais ir Radīšana!.................Possible- is the Creation!
На Планете теперь тоже! ......................... Tagad uz Planētas arī!...................Now also on the Planet!
Новое рождается поколение, ................... Jauna paaudze dzimst,…………….The new generation is born,
Для которого, всё можно! ......................... Priekš kuras, drīkst visu!...............For that, all you can!

Помогите им встать на ноги! ..................... Palīdziet viņiem uz kājām celties!.....Help them to get on their feet!
Они - ваши воины! ..................................... Viņi - jūsu cīnītāji!..........................They- are your soldiers!
Вы для них есть подмога, .......................... Jūs viņiem palīgs esiet,……………..You have to help them,
И они вас достойны! ................................... Un viņi jūsu cienīgi!........................And they deserve you!

Поток человеческий в действии! ................ Cilvēciskā plūsma darbībā!..............The flow of human in action!
Он преобразует Пространство! .................. Tā Telpu pārveidos!..........................It converts the Space!
Остановит внезапно бедствия, .................. Negaidīti apturēs postu,……………...Suddenly stop disaster,
Цель вернуть Божие Царство! .................... Mērķis Dieva Valstību atgūt!...........The purpose to return the God's Kingdom!

Аминь. .......................................................... Āmen………………………………Amen
Отец Абсолют. ............................................. Tēvs Absolūts………………………Father Absolute
22.02.17 ........................................................ 22.02.17……………………………22.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.02.17_2.html
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma. Angļu valodā ituitīvi tulkoja Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /23.02.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.02.2017.

=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.02.2017.

Skatījumu skaits: 429 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: