Galvenie » 2017 » Februāris » 24 » Vēsts: 23.02.17. Katrēns "Patversme zem zemes"
21:27
Vēsts: 23.02.17. Katrēns "Patversme zem zemes"

Vēsts: 23.02.17. Katrēns "Patversme zem zemes"

23.02.17 Катрен "Убежище под землёй!"……………………………………………Quatrain "Shelter under the ground"Правительства уже готовы! ..................

Valdības jau gatavas!..........................Government already is ready!
Ожидают конца Света! ..........................Pasaules galu gaida!...........................Waiting for the end of the World!
Видимо, плохо готовились, ...................Redzams, slikti gatavojās,……………...Apparently, poorly prepared,
Не читали Мои Заветы! .........................Nelasīja Novēlējumus Manus!...............Don't read my Testament!

Желание их - спрятаться! ...................... Viņu vēlme - paslēpties!......................Wish them- hide!
В самые глубокие ямы! ..........................Visdziļākajās bedrēs!..........................In the deepest pit!
Глупость какая-то прятаться, ................ Muļķība kāda slēpties,…………………..Stupidity somehow to hide,
От Исторической даты! .......................... No Vēsturiskā datuma!.......................From Historical dates!

Дата придёт нежданно! .......................... Datums pienāks negaidīti!...................Date will come unexpectedly!
Для неверия не будет спасения! ........... Neticībai glābšanas nebūs!...................For unbelief will be not salvation!
Для ВЕРЫ вполне ожидаемо, ............... TICĪBAI pilnīgi sagaidāma,………………For FAITH is to be expected
Великий день Вознесения! ..................... Augšupcelšanas Lielā diena!...............Great Ascension Day!

Прятаться от Бога - смешно! .................. Slēpties no Dieva - smieklīgi!................Hiding from God- ridiculous!
Нет на Планете места! ........................... Nav uz Planētas vietas!.........................No place on the Planet!
Понимание очень важно! ........................ Saprašana ļoti svarīga!.........................Understanding is very important!
Для неверия всегда тесно! ..................... Priekš neticības vienmēr šauri!..............For unbelief is always closely!

Глубина не имеет значения! ................... Dziļumam nav nozīmes!........................The depth doesn't matter!
Вся Планета под Богом! .......................... Visa Planēta zem Dieva!......................All the Planet is under the God!
Вера для Бога - определение, ................ Ticība priekš Dieva - raksturojums,……..Faith for God- definition!
При подведении итогов! .......................... Priekš rezultātu rezumēšanas!..............In summing up!

Напрасно власть прячется! ..................... Vara veltīgi slēpjas!...............................In vain the power is hiding!
Богу видно: кто есть кто! ......................... Dievam redzams, kurš ir kurš!...............God see: who is who!
Для Бога это ребячество, ........................ Priekš Dieva tā bērnišķība,………………For God it is childish,
Несерьёзное для Меня кино! .................. Nenopietns kino priekš Manis!................Occupied for Me the movie!

Мамона - причина разладов! .................. Mamons - iemesls nesaskaņām!.............Mammon- the cause of disorders!
Определена на вымирание! .................... Uz izmiršanu noteikts!............................Determined to die!
Нет для неверия парадов, ...................... Nav priekš neticības parādes,………….....There is no parades for disbelief,
К людям пришло понимание! ................. Pie cilvēkiem sapratne atnāca!.................To people came understanding!

Не спрятаться от глаз Бога! .................... Nenoslēpties no Dieva acīm!..................Will not hide from God eyes!
Совершенство придёт на смену, ............ Pilnība atnāks uz maiņu,………………….Perfection will replace,
На смену Хаоса, как итог, ........................ Maiņa Haosam, kā rezultāts,……………In place of Chaos, as a result,
Правительство ВЕРЫ! ............................. TĪCĪBAS valdība!..................................Government FAITH!

Всем достанется "по делам"! ................... Visiem tiks "pēc darbiem"!...................Everybody get "affairs"!
Кто в религии, кто во власти! ................... Kuri reliģijā, kuri varā!...........................Who in religion, who in power!
За предательство отвечать вам, .............. Par nodevību jums jāatbild,……………...For betrayal you must answer
Независимо от уровня масти! .................. Neatkarīgi no uzvalka līmeņa!................Regardless of the level of the suit!

Ямы рыть глубоко не советую! ................. Neieteicu bedres rakt dziļi!....................Don't advice pit digging deep!
Пустая трата денег и времени! ................ Veltīgs laika un naudas tēriņš!...............A waste of money and time!
Всё равно каждый ответит, ....................... Vienalga katrs atbildēs,…………………Anyway, everybody will answer,
За разрушенный Надежды берег! ............. Par izpostīto Cerību krastu!..................I hope for the destruction of the shore!

За прерванный полёт Надежды! ............... Par Cerību pārtraukto lidojumu!.............During the interrupted flight of Hope!
За неверие в Благодать! ............................ Par neticību Dieva žēlastībai!..............For lack of Faith in grace!
В Духе вы были невежды! .......................... Garā jūs neprašas bijāt!.....................In Spirit you were ignorant!
Перед Богом вам отвечать! ........................ Dievam jums jāatbild!.........................Front of God you have to respond!

Когда уже всё так близко! ............................ Kad jau viss tik tuvu!........................When already all is so close!
Советую заниматься собой! ........................ Ar sevi ieteicu nodarboties!.................I advise you to deal with you!
Для всех огромные риски, ........................... Priekš visiem milzīgi riski,…………….For everyone huge risks
У Создателя быть за кормой! ...................... Pie Radītāja būt pēc barības!...............At the Creator to be astern!

Год 17-й для всех важный! .......................... 17-ais gads priekš visiem svarīgs!.......Year 17th for all are important!
Только вы не поняли этого! ......................... Tikai jūs nesapratāt to!........................Only you didn't understand that!
Важный, значит, не каждый, ........................ Svarīgs, tātad, ne katrs,………………..Important, it's mean, not everyone,
Перейдёт границу заветную! ....................... Pāries loloto robežu!............................Will go abroad cherished!

Границу властям не перейти! ..................... Varām robežu nepāriet!.........................Borders authorities will not pass!
Особенно, мировым лидерам! .................... Sevišķi pasaules līderiem!.....................Especially, world leaders!
Убежищами от Меня не спастись, .............. Neglābties no manis patvertnēs!............Refuge from Me, not to escape,
Надо отвечать перед народами! ................. Tautu priekšā jāatbild!...........................We must respond front of the nations!

Хочу подчеркнуть, что убежище! .................. Gribu pasvītrot, ka patvertne!...............I would like to underline, that shelter!
Могила почти готовая! .................................. Kaps gandrīz gatavs!..........................The tomb is almost ready!
Не делайте из себя посмешище! ................. Apsmieklu no sevis neradiet!................Don't make from yourself a laughing stock!
К смерти сами себя готовите! ...................... Nāvei sevi gatavojiet paši!.....................For death preparing by ourselves!

В Покаянии - только спасение! ..................... Nožēlošanā - glābšana tikai!................In repentance- the only salvation!
В возвращении блудного сына! ..................... Pazudušā dēla atgriešanās!...............The return of the prodigal son!
Из Руси придёт Вознесение! ......................... No Krievzemes atnāks Augšupcelšana!..From Russia will come the Ascension!
Кто есть кто, понятна вина! ........................... Kurš ir kurš, vaina saprotama!.............Who is who, clear fault!

Если честно, смотреть нечего! ....................... Ja godīgi, skatīties nav ko!...................To be honest, there is nothing to watch!
В воровстве и грехах - многие!....................... Zādzībās un grēkos - daudzi!................In the theft and sin- are many!
Но, Росток Духа Руси отмечен, ...................... Bet, Krievzemes Gara Asns atzīmēts,..But, Sprout of Russia Spirit noted,
Для Руси - это тоже итоги! ............................. Krievzemei - tie arī rezultāti!..................For the Russia- they are also results!

Итог - уже, как спасение! ................................. Rezultāts - jau, kā glābšana!..............The result- already as salvation!
К властям не имеющий отношение! ............... Ar varām sakara neesošam!..................For the authorities are not concerned!
Будет спасено население! ............................... Glābti būs iedzīvotāji!..........................People will be saved!
Великое ждёт ВОЗНЕСЕНИЕ! ........................ Lielā AUGŠUPCELŠANA gaida!............Great ASCENSION is waiting!

Аминь. .............................................................. Āmen……………………………………..Amen
Отец Абсолют................................................... Tēvs Absolūts……………………………..Father Absolute
23.02.17 ............................................................ 23.02.2017………………………………..23.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.02.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma. Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem.
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /24.02.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.02.2017.
=====
Sagatavoja viskopīgai pieredzei Eslauma 24.02.2017.

Skatījumu skaits: 359 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: