Galvenie » 2017 » Februāris » 27 » Vēsts: 26.02.17. Katrēns "(1.daļa) Pēdējā saruna"
18:34
Vēsts: 26.02.17. Katrēns "(1.daļa) Pēdējā saruna"

Vēsts: 26.02.17. Katrēns "(1.daļa) Pēdējā saruna"

26.02.17 Катрен "(Часть 1) Последний разговор"…………………………………….Quatrain " (Part 1) Last talk"

Наоборот Календарь! .......................... Kalendārs otrādi!....................................Conversely Calendars!
Наизнанку совсем люди! .................... Cilvēki pavisam uz otru pusi!....................People really inside out!
Проявляется впереди даль, ............... Priekšā atklājas tāle,………………………..It appears in front of a distance,
Похожая, на безлюдье! ....................... Līdzīga, ļaužu trūkumam!........................It seems to solitude!

Ждёт трудное людей время! .............. Grūts laiks cilvēkus gaida!.........................Waiting for a hard time people!
Покажется Мир у пропасти! ............... Pie bezdibeņa Pasaule parādīsies!.............World will seem at the abyss!
Не было такого бремени, ................... Tādas nastas nebija,…………………………There was not such burden
Человечество не спасти! ................... Cilvēci neglābt!.........................................Humanity will not save!

Были кризисы тут и там! .................... Krīzes bija te un tur!..................................There were crises there and here!
Не было ещё Мирового! .................... .Pasaules vēl nebija!..................................There still was not the World!
Люди в страхе, а что же Там? ........... Cilvēki bailēs, bet kas gan Tur?...................People in fear, but what is There!
Для человечества, ключевого! ........... Priekš cilvēces, avota!...............................For humanity, the key!

Миг, впереди, Исторический! ............. Mirklis, priekšā, Vēsturisks!.......................Historical moment is in front!
Похлеще будет ПОТОПА! .................. Skaudrāk par PLŪDIEM būs!......................Will be clarified then FLOODS!
Сценарий почти мистический! ........... Scenārijs gandrīz mistisks!..........................Scenario almost mystical!
Развалится по частям Европа! ......... Pa daļām Eiropa izjuks!, ………………………Europe will lounging in the parts!

Человечество такого не знало! ......... Cilvēce ko tādu nezināja!..............................Humanity didn't know like this!
Люди подошли к границе! .................. Cilvēki pie robežas piegāja!.........................People came to the border!
Пятая раса почти пала! ..................... Piektā rase gandrīz krita!.............................The fifth race almost fell!
Русь мелькает Зарницей! .................. Krievzeme kā Rūsa mirgo!...........................Russia flashed as Rustiness!

Ничего нельзя сделать! ...................... Neko izdarīt nevar!.....................................Can't do nothing!
Планета должна быть очищена! ....... Planētai attīrītai jābūt!...................................The Planet must be cleaned!
Поздно себя переделывать! ............. Par vēlu pārtaisīt sevi!...................................It's too late remodel yourself!
Люди уже в Духе - нищие! ................ Cilvēki Garā jau - nabagi!.............................People already in the Spirit- poor!

Я не говорил, а кричал! ..................... Es nerunāju, bet kliedzu!.............................I didn't say, but cried!
Предупреждая грядущее! ................. Brīdinot par nākotni!....................................Anticipating the future!
Люди потеряли Причал! .................... Cilvēki Piestātni pazaudēja!..........................People lost Berth!
Значит, и своё будущее! ................... Tātad, arī nākotni savu!................................Hence, also your future!

Повторяю, Надежда на Русь! ........... Atkārtoju, Cerība uz Krievzemi!......................I repeat, Hope on Russia!
На её нарождающийся Росток! ........ Uz viņas augošo Asnu!.................................On its nascent Sprout!
Спасти всех людей не берусь! .......... Visus cilvēkus glābt neņemos!......................I am not going to save all people!
Прогневил Бога Восток! .................... Austrumi Dievu nokaitināja!...........................East angered God!

Европа разбрелась по религиям! .... Eiropa pa reliģijām izklīda!..............................Europe dispersed by religions!
Папский престол сгнил! .................... Pāvesta tronis sapuva!..................................Papal throne rotten
Последняя звучит элегия, ................ Pēdējā elēģija skan,…………………………….Sounds the last elegy,
Европу Я проводил! ......................... Es Eiropu pavadīju!......................................I spent Europe!

Восток наступает на Запад! ............ Austrumi Rietumiem tuvojas!..........................East comes to the West!
Идеология на Мамону! ..................... Ideoloģija uz Mamonu!.................................Ideology on Mammon!
Прозвучит последний набат, ............ Izskanēs pēdējais trauksmes zvans,…………Will hear the last alarm,
Хоронящий, Свободу! ....................... Apglabājošs, Brīvību!...................................Burying the Freedom!

Идеология агрессии! ......................... Agresijas ideoloģija!...................................The ideology of aggression!
Не принесёт хорошего! ..................... Neatnesīs labu!..........................................Will not bring good!
Это - не есть её миссия, .................. Tā - viņas misija nav,……………………………That- is not her mission,
Её присутствие огорожено! ............. Viņas klātbūtne ierobežota!............................Her presence fenced!

Религии - все закончены! ................. Reliģijas - beigušās visas!.............................Religions- all finished!
Грядёт и потеря Истины! ................. Gaidāms arī Patiesības zudums!....................Coming also the loss of Truth!
Святыни все опорочены, ................. Svētnīcas noniecinātas visas,…………………..Sanctuary flouted all,
Мрак наступает истинный!............... Tumsa īstena iestājas!....................................Darkness comes true!

Обещал, ПОТОПА не будет! ............. Apsolīju, PLŪDU nebūs!...............................Promised, FLOOD will be not!
Но, крови прольётся достаточно! ..... Bet, asinis izlīs pietiekami!.............................But, blood will spill enough!
Умопомрачение наступит! ................ Prāta aptumsums iestāsies!...........................Frenzy will come!
Мудрости не будет - точно! ............... Gudrības nebūs - tiešām!..............................Wisdom will be not- for sure!

Мудрости нет - безысходность! ........ Gudrības nav - bezizeja!................................Wisdom have not- desperation!
Толкнёт людей к безумству! ............. Cilvēkus uz neprātu bīdīs!..............................Will push people to the madness!
Намечен последний Исход, .............. Pēdējais Iznākums nozīmēts,…………………Scheduled the last Exodus,
К их вершине беспутства! ................ Uz viņu palaidnību virsotnēm!.........................To these top of debauchery!

Ожидается взрыв системы! ............. Gaidāms sistēmas sprādziens!......................The system is expected to burst!
Человеческого общежития! ............. Cilvēciskās kopmīnes!...................................Of human society!
Люди станут не теми, ....................... Ne tie kļūs cilvēki,……………………………….People will become not them,
Забывшими, Канон Бытия! ............... Aizmirsušie, Esamības Kanonu!....................Have forgotten, Canon Genesis!

Пятая останется в памяти! .............. Piektā atmiņā paliks!.....................................The fifth will remain in memory!
Как история греха и порока! ............ Kā grēka un netikuma vēsture!.......................As the history of sin and iniquity!
Останется стоять на паперти, ........ Paliks stāvot uz baznīcas lieveņa,……………....Remain standing on the porch,
Отказавшаяся от Пророка! ............. No Pravieša atteikusies!.................................Abandon from the Prophet!

Спасение людей - есть Росток! ....... Cilvēku glābšana - Asns ir!.............................Saving people- is the Sprout!
Успела Россия-Мать! ....................... Paspēja Krievija-Māte!..................................Managed the Russia- Mother!
Новый людской Поток, ..................... Cilvēciskā Plūsma Jaunā,……………………..The New Stream of people,
Будет в веках вспоминать! .............. Gadsimtos atcerēsies!.................................Will remember for the centuries!

Аминь. ............................................... Āmen…………………………………………..Amen
Отец Абсолют. .................................. Tēvs Absolūts………………………………….Father Absolute
26.02.17 ............................................. 26.02.17……………………………………….26.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.02.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma. Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /27.02.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.02.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.02.2017.

Skatījumu skaits: 306 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: