Galvenie » 2015 » Maijs » 30 » (1) GALVENIE LAIKA GLABĀTĀJI
22:15
(1) GALVENIE LAIKA GLABĀTĀJI

(1) GALVENIE LAIKA GLABĀTĀJI

Lamūriešu Kristāls ELEANA
2015. gada 02. februārī
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuīcijas līmenī, Eslauma 19.05.2015.

2015. gada 22. februārī sākās "АККОРДА ДЕСЯТИ"/"AKORDA DESMIT" - desmit Lemūriešu Kristālu trešais aktivācijas etaps. Šoreiz par aktivācijas centriem kļuva Lemūriešu Kristāls ELEANA (Nr 17, Zemes Rietumu puslode) un PERESVETS (Nr 26, Zemes Austrumu puslode). Piedāvājam jūsu uzmanībai informāciju, saņemtu no šīm brīnišķīgajām Kristāliskajām Gaismas Būtnēm - mūsu Galaktikas bērniem.

Jaunā laika vējš nes jaunās dzīves sēklas. Jaunās telpas upe tās apūdeņo ar dzīvinošu valgmi. Pasauļu iekšienē dzimst augi, kas atnesīs brīnišķīgus augļus, nepieciešamus kā cilvēcei tā arī planetārās dzīvības formām.
Ziediet priekā, mani draugi! Ieaudziet jaunajā laikā un telpā, ejošie pa priekšu! Ar jums - Kristāls ELEANA, Gaismas Kriestāliskā Būtne, savā Sakrālā Sirdī nesoša jauno LAIKU
.

Laiks... Cik daudz par to pateikts... Cik maz par to zināms! Mans stāsts par LAIKU - tikai mazs solītis tā būtības izzināšanā.
Laiks ciklisks - to svarīgi zināt. Laika cikli - dzīves cikli. Katrā ciklā laiks unikāls. Katram ciklam ir savi sevišķi raksturojumi, laika parametri. Jums paziņoja par laika pāreju uz frekvenci "13:20" {частоту/frekvenci vai ritma ātrumu?}. Un tā - jauna laika cikla dzimšanas liecība. Jauna cikla, kur laiks saņem jaunus parametrus, jaunas īpašības.
TAGAD PIEDĀVĀJU IZSKATĪT LAIKU KĀ VIENOTU ĪPAŠU MĒRU, KAS ORGANIZĒ MATĒRIJAS DZĪVESDARBĪBU IZPAUDOŠOS CAUR TRĪS TELPAS MĒRIEM - GARUMU, PLATUMU, AUGSTUMU. Tieši tāds jūsu pasaules LAIKS. Citās pasaulēs tas, kā Dzīves organizācijas princips, var izpausties citādi.
Vērsiet uzmanību uz vārdiem par to, ka laiks organizē matērijas dzīvesdarbību. Ne tikai tā izplatību/darbizplatību {протяжённость ?}, bet tieši DZĪVESDARBĪBU. Matērija, pateicoties laikam, eksistē, darbojas tieši tā, bet ne citādi. Pateicoties laikam, matērija attīstās.
Jums nav sarežģījumu iedomāties kā laiks organizē matērijas darbizplatību/протяжённость trīs koordinātu telpā (garums, platums, augstums). Iedomājieties jebkuru priekšmetu. Lai tas, piemēram, būtu kaut galds jūsu mājā.Tas eksistē tagad, tas eksistēs pēc minūtes. Iespējams, tas eksistēs pēc 25 gadiem... Un visus šos divdesmit piecus gadus laiks realizēs savu spēju nodrošināt šī priekšmeta matērijas izplatību/darbizpildījumu laikā. Laiks ļauj matērijai būt ne tikai trīs koordinātu telpas rāmjos. Tas dod iespēju dzīvot četrās koordinātēs, pateicoties tam, viss var ne tikai eksistēt, bet arī ATTĪSTĪTIES LAIKĀ.
Bez laika jūsu galds paliktu tikai kā galda shēma.Tas nevarētu eksistēt kā jūsu pasaules objekts. Lūk, kādēļ jūsu pasaule eksistē ne trīs dimensijās, bet četrās dimensijās, kur ceturtā dimensija - laiks. Un priekš jums tā - galvenā dimensija, kas nodrošina dzīvesdarbību citām dimensijām.
Un, tātad, viena no laika īpšībām - spēja nodrošināt matērijas eksistēšanu, pievilkt matērijas pavedienus tā, lai tie varētu kustēties, attīstīties. Šī laika īpašība paredz dažu laika raksturojumu eksistēšanu. Vispirms, laikam jābūt iespējai organizēt matērijas kādas iekšējās strukūras, ietekmēt tās. Jūs zinat, ka viss ir gaisma, bet gaisma tagad priekš jums - vispirms, tie viļņi vai GAISMASVIĻŅI. Bet tas nozīmē: dziļākā līmenī laikam jāprot organizēt gaismasvilni - tā vai citādi. Bet kas var ietekmēt gaismasvilni? Tā, kas jums zināma kā enerģija. Tādēļ laiku, daļēji, var uzskatīt kā enerģiju, ietekmējošu gaismasvilni. Un tātad, priekš mums tagad LAIKS - tā enerģija ietekmējoša gaismasvilni. Bet kas tad tā enerģija? Enerģiju daudzi jūsu zinātnieki raksturo kā visu veidu matērijas kustības un savstarpējo attiecību kopējās kvantitātes/количественну mēru. Rezultātā mēs atkal nonākam pie postulāta, ka LAIKS - tas mērs.
Taču mums tagad svarīgāk izskatīt laiku tieši kā enerģiju, kā spēcīgu un daudzveidīgu spēku, kas ietekmē gaismasvilni - kā jūsu pasaules matērijas pamatu. Iesākuma gaismasviļņi (vai gaismas viļņi) rada matērijas elementāras daļas, no kurām jūsu pasaulē viss tiek radīts. Bet uz šiem gaismasviļņiem organizējošu ietekmi izdara enerģija, kas ir LAIKS. Tātad, lai saņemtu kaut kādu priekšstatu par dažiem laika parametriem, mums sava uzmanība jāvirza uz viļņu raksturojumiem.
Jums zināms raksturojums - viļņu frekvence/частота. Frekvence - pilns viļņu ciklu skaits, izpildītu laika vienībā. Ja iet runa par sekundēm, tad runā par HERCIEM. Bet vispār frekvence - tas skaits, norādošs, cik reizes kaut kādā periodā notiek daži notikumi. Jūsu pasaule pēdējos piecus tūkstošus gadu eksistēja laika frekvencē {varbūt ritmā?} "12:60". Priekš jums tas, vispirms izpaudās kā 12 mēneši gadā, 12 stundas (diennakts, izdalīta dienā un naktī), 60 minūtes (viena stunda). Bez tam - jums par to jau labi zināms - Zemes ass procesija bija cieši saistīta ar 12 Zodiaka zīmēm. Tādēļ skaitlis "12" priekš jums izpaudās kā mikrolīmenī (piemēram, diennakts izdalīta uz divām daļām), tā arī makrolīmenī (piemēram, precesionālais cikls, saistīts ar Zodiaka zīmēm). To pašu var teikt par skaitli "60", kas mikrolīmenī formēja minūti, bet makrolīmenī - stundu. Taču jūs jau, protams, sapratāt, ka eksistē daudz dziļāks līmenis, kurā 5 tūkstošus gadu eksistēja frekvence/ritms "12:60". Un tas - gaismas viļņu līmenis, kuri formē matērijas elementārās daļas. Jūsu pasaules zinātnieki tikai tuvojas slieksnim, kuru pārkāpjot varēs sākt līdzīgu viļņu pētījumus. Bet pagaidām par tiem maz kas zināms. Taču no tā gaismas viļņu iesākums, radāms un formējams ar laika enerģiju, nekļūst mazāk reāls. Gaismas viļņi, kas rada jūsu matērijas elementārās daļas, piecus tūkstošus gadu eksistēja tieši frekvencē "12:60", kur "12" un "60" - laika kvalitātes-daudzuma rakturojumi. Pie tāmm, ir tādi iesākumu gaismas viļņi, kur kāds kvalitātes raksturojums, pagaidām jums nezināms, atkārtojas 12 reizes laika mikrovienībā/микроединицу, dalītu ar 60-mit [кратную 60-ти ?]. Šajā mikrolīmenī, protams, runa nav par sekundēm un pat ne par mikrosekundes daļām. Tanī pašā dziļuma līmenī par kuru šobrīd runājam, laiks ir enerģija, kas nosaka/определяет gaismasvilni. Un tur tiešām citi telpas-laika likumi. Un tādēļ mēs runājam nosacīti par "notikumu daudzumu" un "laika mikrovienību". Attiecīgi arī nosacīti: "12" - kāds kvalitātes raksturojums, kas formē gaismasviļņa kvalitāti, bet "60" - raksturo vilņa daudzumu. Kaut ir arī tādi parametri gaismas viļņu mikropasaulē, kad skaitlis "60", otrādi, raksturo kāda viļņa kvalitāti, bet "12" - daudzumu. Gaismasviļņa kvalitāte-daudzums ir kategorijas, kas pastāvīgi savstarpēji sadarbojas, viens kļūstot otrs, veidojot harmonisku vienību.
Ņemot vērā augstāk minēto, varam teikt, ka jūsu pasaules gaismasviļņu pamatā ir daži kvalitātes-daudzuma raksturojumi, kurus izsaka ar skaitļiem "12" un "60". Runājot tagad par gaismasviļņu frekvenci, mēs varam lielā mērā raksturot viļņa SATURU. Bet, lūk, viļņa FORMU priekš jums vienkāršoti var noteikt, ar viļņa amplitūdu un garumu. Attālums starp blakus viļņu mugurām saucas garums. Modulis vides daļas vislielākajam pārvietojumam/смещения no līdzsvara stāvokļa, saucas viļņa amplitūa (1. ZĪM.).

ZĪMĒJUMS Nr 1. VIĻŅA GARUMS UN VIĻŅA AMPLITŪDA.
Stādīsimies priekšā, ka pirmsākumu gaismas vilnim, kas rada mikrodaļas priekš matērijas radīšanas (nosauksim to dziļākais vilnis) ir viļņu aplitūda un viļņu garums, kas ļoti dziļā mikrolīmenī attiecas kā 1:2 (amplitūda - 1, viļņa garums -2). Un tas arī ir skaitļa "12" atspoguļojums raksturojumā "12:60". Par cik "12:60" raksturo ne tikai frekvenci, bet arī citus dziļākā gaismas viļņa parametrus. Dziļākā gaismas viļņa forma, par kuru runājam, nemainās sešu viļņu muguru virknējumā. Pēc tam Gaismasvilnis ieiet īpašā Nulles Punktā. Nākošajām 6 viļņu mugurām amplitūdas un augstuma attiecība kā "1:2" taču to skaitliskie raksturojumi mainās.
Mēs ar jums sarunu sākām no tā, ka LAIKAM ir savi cikli. Un katrā ciklā tam ir savi īpaši parametri. Mēs vienojāmies, ka LAIKS - tā enerģija, kas nosaka jūsu pasaules dziļākos gaismasviļņus. Un tas nozīmē, ka dažādos LAIKA ciklos eksistē dažādi gaismas viļņi, kuri nosaka/oпределяют vienas vai otras pasaules matēriju.
LAIKA cikli cieši saistīti ar mūsu Visuma iekārtojumu. Mūsu Visumam ir 13 dimensijas, tas 13-dimensīgs {13-мерна ?}. Taču precīzāku Visuma iekārtojumu nosaka pēc principa: 12+1. Kādēļ? Tādēļ, ka ir 12 dimensijas, IESĀKUMU radītas, 13-tās dimensijas, kuru jūs sauciet Visuma Lielā Centrālā Saule. 12 dimensijas - šīs dimensijas ārējā attiecībā pret iekšējo dimensiju, sakrālo. Tā - dziļumā, tā pašā centrā. Tieši tādēļ "12" priekš jums atrodas, it kā virspusē. 12 mēneši... 12 stundas... 12 Zodiaka Zīmes... Bet 13 ilgu laiku no jums bija aizsegts. Vēl vairāk - par šo skaitli informācija bija izkropļota. Par cik jūs dzīvojāt apstākļos atdalītos no Dievišķā Avota, kas arī ir Visuma Lielā Centrālā Saule. Jūs dzīvojāt bez skaitļa "13" skrālajām zināšanām. Bez 13-ās stundas... Taču ENERĢIJA KAS RADĪJA JŪSU GAISMASVIĻŅUS, dodošus dzīvību mikrodaļām, vienmēr ZINĀJA par 13-mit. Tādēļ galvenie laika cikli -13! Turklāt, 12-mit no tiem kaut kur līdzīgi viens otram, bet 13-ais cikls - īpašs!
Eksistē Lielais Laika Cikls, sastāvošs no 13-mit cikliem. Katrā no šiem cikliem eksistē savs īpašs gaismas vilnis. Tas - DZIĻĀKAIS GAISMAS VILNIS, kas dod dzīvību citiem gaismas viļņiem (gaismasviļņiem), līdzradošiem elementārdaļas priekš matērijas izveidošanas/radīšanas. Daudzām senām civilizācijām, dzīvojošām jūsu ceturtās dimensijas pasaulē pirms jums, par laika cikliem bija zināms. Un nereti ciklus attēloja skaitļos. No jūsu senatnes līdz jums nonāca pareģojums par Laika ciklu "13:20". Es akcentēju jūsu uzmanību, ka "13:20" - tas ne tikai laika FREKVENCES. Tas - jums dotā attīstības etapa telpas-laika kontinuuma visa LAIKA CIKLA raksturojums. Jums jau paziņoja, ka līdz frekvencei "12:60", eksistēja frekvence "11:70". Un šīs frekvences eksistēja citos laika ciklos.
Tagad skaitļos apzīmēšu tos laika ciklus, kādi bija agrāk, līdz tam, kad sākās cikls "11:70" (hronoloģijā, mēs virzāmies atpakaļ)
10:10
09:50
08:60
07:90
06:40
05:80
04:30
03:40
02:50
01:90
Ar diviem pirmajiem skaitļiem jūsu senči apzīmēja LAIKA SPIRĀLES numurus, kas formēja vienus vai otrus gaismas viļņus. Viņiem bija zināms par to, ka Lielais Laika Cikls sastāv no 13-mit Laika Spirālēm. Pie tam, katra no šīm 13-mit Laika Spirālēm organizētas īpaši - atkarībā no dziļākā gaismas viļņa, kas rada matēriju. Pie tam, svarīgi saprast, ka 13-tā laika Spirāle noslēdz Lielo Laika Ciklu, pēc kā sākas jauns cikls, kurā LAIKS principiāli maina savu organizāciju.
Jūsu LAIKA cikls sākās ar pirmo Laika Spirāli. To mēs apzīmējām ar cipariem "01:90". Šis laika cikls sakrīt ar pirmo lemūriešu parādīšanos uz Zemes. Kas notika, apmēram, simts tūkstoš gadu atpakaļ. No agrās Lemūrijas ēras līdz jūsu ēras 2013. gadam laiks nomainīja 12 ciklus Lielajā Laika Ciklā, nomainījās 12 Laika Spirāles. Jūs tagad dzīvojiet ciklu maiņas laikā, kad 12-tā Laika Spirāle sāk savu transformāciju 13-jā laika Spirālē. Dotais transformācijas process ilgs mazliet vairāk par piecsimt gadiem. Pēc tam 13-tā Laika Spirāle sāks jūsu pasaules jaunās matērijas dzīvesdarbības/жизнедеятельности organizēšanu. Norādītā laika periodā (piecsimt gadu laikā) jūsu pasaule dzīvos daļēji pēc aizejošā cikla "12:60" likumiem, bet pa daļai - pēc jaunā cikla "13:20" likumiem. Turklāt, arī laika cikla "13:20" ritējums arvien vairāk un vairāk sāks iemantot sev pienākošās tiesības. 12-tā Laika Spirāle arvien vairāk pārveidosies 13-jā Laika Spirālē.
Kādas 13-tās Laika Spirāles īpatnības katrā laika ciklā? Tā ne vienkārši noslēdz ciklu, bet sāk organizāt laiku principiāli citādi, gatavojot pasauli Jauna LAIKA Ciklam. 13-tā Laika Spirāle balstās uz gaismas viļņa, kas savā dziļākajā sākumā satur pārējo 12-mit Spirāļu visus citus 12 viļņus. 13-ās Spirāles dzimšanas momentā sākas tas process, kas jums pazīstams kā DAUDZUMA PĀREJA KVALITĀTĒ. Laiks, virzoties spirāliski, katrreiz pārejot uz jaunu līmeni, uzņem savā "Es" visu iepriekšējo laiku. 12-tā Laika Spirāle satur dotā cikla potenciāli citas 11 Spirāles. Taču atšķirībā no 13-ās Spirāles, tā viekārši tās satur satītā, arhivētā veidā. Bet 13-tā Spirāle sāk VISU SPIRĀĻU PĀRVEIDOŠANU, tā visu visā organizē citādi. Kad 13-tā Laika Spirāle pilnībā noformēsies, viņa sāks aktīvi radīt jauno matēriju, pēc kā notiks kvalitatīva visas pasaules izmainīšanās. Tā kļūs pilnīgi cita nekā agrāk. Tādēļ pēc 500 gadiem cilvēki jau vienkārši nevarēs būt tādi, kādi viņi ir tagad. Evolūcija neizbēgami viņus novedīs pie tā, ka izmainīsies viss viņu Daudzdimensionāko Ķermeņu Komplekss. Tātad, arī cilvēku fiziskais ķermenis ievērojami atšķirsies no tagadējā. Pie tam, notiks kvalitatīvas ģenētiskās izmaiņas, kas kļūs arvien pamanāmākas no paaudzes paaudzē. Ļoti būtiski izmainīsies astrālie un mentālie ķermeņi, kas kļūs smalkāki/утончатся, paaugstinās savas vibrācijas un pakāpeniski sāks iegūt piecdimensiju īpašības. Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā.
Attīstīsies jauni ķermeņi, kas pēc savas būtības kļūs POLIPASAULES. Tas ir - sāks pārvaldīt četrdimensionalitātes īpašības. Spējas, ko tagad sauc ekstrasensoras, kļūs katra cilvēka dabiskas spējas. Polipasaulīgie ķermeņi ļaus arvien lielākam cilvēku skaitam īstenot sakarus ar piektās dimensijas pasaulēm. Un pat īstenot reālus ceļojumus augstākās pasaulēs, izmantojot smalkmateriālos piektās dimensijas fiziskos ķermeņus. Bezšaubām, matērijas izmaiņas, ko nodrošinās jaunais LAIKS, radīs pamata izmaiņas cilvēku sabiedrības politiskajā iekārtā. Tādēļ, ka jaunie enerģētiskie sakari ar augstākajām pasaulēm, darīs neiespējamu cilvēku apziņas masveida vadīšanu no Noturības Spēku puses - to, kuri tagad to dara. Ne tikai paplašināsies cilvēku pasaulesuzskats. Jaunais Laiks būs balstīts uz jaunu dziļākās gaismas vilni, kas atnesīs (un jau nes!) Garīguma Enerģiju. Bet Garīgums pakāpeniski likvidēs nevienlīdzību starp cilvēkiem, kad vieni apspiež citus. Garīgums palīdz visās pasaulēs ienākt Mīlestības Enerģijai, palīdz attītīties harmoniski. Jaunais laiks - jauns gaismasvilnis - jauna enerģija. Jauna enerģija - tanī skaitā, jaunas fiziskās enerģijas avoti, kas ļaus pa jaunam organizēt produktu patēriņa sabiedrisko ražošanu. Pasaule, tādā veidā, pateicoties jaunajam Laikam, sāk mainīties pamatos visos līmeņos.

Turpinājums nākošreiz.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12, Inrernet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ . žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru./news/uzmanibu-specials-zurnala-izlaidums/2015-04-13-1428
=====
Latviskojums (1) ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/30.05.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 30.05.2015.
 

Skatījumu skaits: 865 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: