Galvenie » 2015 » Aprīlis » 3 » (3) Telpa priekš Īpašas Pasaules
11:21
(3) Telpa priekš Īpašas Pasaules

(3) Telpa priekš Īpašas Pasaules
NEREDZAMO DZIEDINĀŠANA
MEDITĀCIJA

ERCEŅĢELIS RAFAELS (RAFAILS)
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščenija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.03.2015.

Turpinājums. Iesākums: http://spekavots.ucoz.ru/news/1_telpa_prieks_ipasas_pasaules/2015-03-30-1414
Turpinājums (2): http://spekavots.ucoz.ru/news/2_telpa_prieks_ipasas_pasaules/2015-04-02-1417
Turpinājums (3): http://spekavots.ucoz.ru/news/3_telpa_prieks_ipasas_pasaules/2015-04-03-1418

Ar jums - Erceņģelis Rafaels. Mīļotie Gaismas Bērni. Mēs kopā, lai apvienotos ar tiem, kurus es nosaucu "mazie neredzamie". Tie - mikroorganismi, tie, par kuriem zinat un tiem, kuri jums neredzami. Šodien mēs priekš viņiem radīsim īpašu ceļu Vienotā Pārejas Telpā. Mēs viņus sūtīsim pa šo ceļu Augstākajā pasaulē, kur viņi varēs saņemt Dievišķo pārveidošanu. Bet pēc tam pārveidotus, jūs viņus pieņemsiet savās sirdīs.
Piesauciet līdzjaunradei savus Augstākos "Es", savus Garīgos Skolotājus un Aizbildņus smalkmateriālās Atbalsta Grupas no augstākām pasaulēm. Piesauciet Erceņģeli Rafaelu. Apvienosimies Vienotā Sakrālā Sirdī. Sākam radīt...
Domās izveidosim jums jau labi pazīstamo struktūru - četr-piecdiemnsiju Polipasauli, viņas zelta sfēras iekšienē - viens vertikāls tors gaišzilā krāsā.
Pievērsiet uzmanību uz trīs ieejām (Portāla) Polipasaulē, iezīmētām zilā, violetā, zaļā krāsā (1. Zīm.)

1. ZĪMĒJUMS. ČETR-PIECDIMENSIJU POLIPASAULE. Centrā - zelta sfēra ar gaišzilu vertikālu toru.
Viens portāls - kreisajā (zilais), otrs - labajā (violetais). Apakšā - (zaļais) centrālā ieeja Polipasaulē. Mūsu uzdevums dotajā etapā - piesātināt zelta sfēru ar speciālu energoinformāciju un radīt šait īpašu enrgoinformatīvu sistēmu no četriem toriem.
Sākam aktivizēt pirmo ieeju Polipasaules struktūrā -zilo toru, to, kurš pa kreisi. Sūtiet viņam savu mīlošo siržu enerģiju. Un vērojiet kā šis Polipasaules portāls atdzīvojas, sāk izstarot mirdzošu enerģiju... Tagad domās izveidojam energoinformatīvu struktūru zilā tora veidā. Mūsu uzdevums - ievietot torā nepieciešamo energoinformāciju priekš visiem mazajiem neredzamajiem, priekš visiem planētas mikroorganismiem. Un šī energoinformācija skar mikroorganismu FIZISKO UZBŪVI. Jums tas var šķist sarežģīti vai neiespējami- ievietot vienā torā energoinformāciju par lielo, praktiski neizskaitāmo planētas mikroorganismu daudzumu. Bet ziniet, sagatavošanas darbs jau noticis! Planētas mikroorganismu kolektīvais Augstākais "Es" jau gatavs līdzjaunradei! Piesauciet viņu! Droši apvienojieties Vienotā Sakrālā Sirdī arī ar šo lielo Zemes Būtni! Zilais tors - tikai simbols, caur kuru ies energoinformācija. Speciāla energoinformatīvā pakete jau radīta. Jūs tagad palīdzēsiet viņai iziet caur Polipasaules struktūru. Izpaudiet tīru nodomu! Pavadiet energoinformāciju caur pirmo portālu Polipasaules struktūras iekšienē. Nosūtiet enerģiju Polipasaules piecdimensiju zilajā sfērā, bet no turienes - centrālajā zelta sfērā. Nesteidzieties, lai centrālā sfēra piesātinās ar energoinformāciju, kuru izstaro zilais tors... Vērojiet kā mūsu struktūras centrā samalkajā Plānā pienāk sarežģītas energoinformatīvas struktūras. Tās - dažādas krāsas toru ķēdītes, tās - zvaigznes, tās - piramīdas, kubi un kvadrāti... Figūru ģeometrija daudzveidīga... Jums pazīstamas un nepazīstamas ģeometriskās figūras var būt savstarpēji apvienotas dažādos sakaros... Un šī plūsma norit jūsu domu skata priekšā. Jūs saprotiet, ka tā - patiešām dižena energoinformatīvā plūsma, virzīta Pilipasaulē no mikropasaules...
Un, lūk, energoinformācijas plūsma mazinās. Jūs skataties Polipasaules centrā un konstatējat, ka centrālajā zeltītajā sfērā parādījās zilais tors. Tas - horizontāls zilais tors, kas krustojas ar vertikālo gaišzilo toru (2. Zim.).

2. ZĪMĒJUMS. POLIPASAULES CENTRĀLAJĀ ZELTĪTAJĀ SFĒRĀ - DIVI TORI: GAIŠZILS UN ZILS.
Tagad mums radīta sistāma no diviem toriem. Bet tas nozīmē - mēs varam pāriet pie Polipasaules nākošā portāla - violetā, tā, kurš labajā pusē. Tagad radam violeto toru. Un šajā violetajā torā nododam energoinformāciju par mikroorganismu ASTRĀLO MATĒRIJU. Jūsu mazie neredzamie nebūt ne nejūtīgi. Viņiem ir jūtas un šīs jūtas tagad aktīvi attīstās! Noskaņojieties uz Beznosacījumu Mīlestības viļņa. Piesātiniet ar to violeto toru, nododiet caur šo toru Zemes mikroorganismiem vislabākās jūtas: mīlestību, prieku, līdzcietību, optimismu, pārliecību par nākotni, Dievišķās Vienotības jūtas... Nododiet VISLABĀKĀS JŪTAS uz kādām spējīgi. Un skataties, kā dzirksteļo violetais tors, kā tas sāk izstarot brīnisķīgu violetu mirdzumu. Un, kad jūs sajutīsiet, ka jūsos un ap jums - vislabākās jūtas, sāciet tās nodot caur violeto toru Polipasaules violētajā sfērā, bet pēc tam - zeltītajā,,, Nesteidzaties... jūs varat redzēt it kā JŪTU STRAUMI, kas tek kā pārplūdusi upe. Jūs varat redzēt JŪTU OKEĀNU, kas aizpilda, sākumā violeto, bet pēc tam - zeltīto sfēru. Nesteidzaties, ļaujiet straumei pārveidoties īstenā Dievišķo jūtu Okeānā...
Un, lūk, tagad novērojiet, kā zelta sfēras iekšienes otrajā sistēmā rodas trešais tors, violetais, tas novietojas DIAGONĀLI - tā kā norādīts 3. zīmējumā.

3. ZĪMĒJUMS. POLIMERA CENTRĀLAJĀ ZELTĪTAJĀ SFĒRĀ - TRĪS TORI (GAIŠZILS, ZILS, VIOLETS).
Un tagad mēs vēršamies pie trešā portāla, Polipasaulas struktūrā novietots apakšā. Tas iekrāsots zaļā krāsā. Caur šo ieeju-portālu mēs nodosim energoinformāciju par Zemes mikroorganismu mentālitāti. Jā, mikroorganismi spējīgi ne tikai just/sajust, bet arī domāt. Viņiem ir sava mentālā matērija un pat - savs saprāts. Par to it nemaz nešaubaties! Tagad es jūs aicinu piesaukt savā individuālajā apziņā JŪSU, KĀ PLANĒTAS ZEME CILVĒKU VIENOTAS KOLEKTĪVĀS GAISMAS BŪTNES, KOSMISKO APZIŅU. Aktivizējiet savu Apziņu kā JŪSU PASAULES CILVĒCES KOLEKTĪVĀS GAISMAS BŪTNES Apziņu. Sajūtiet, kā caur jūsu galvu, sirdi un saules pinumu plūst spēcīgas enerģijas plūsma. Jūsu Kosmiskās Apziņas svarīgi centri ne tikai galvā, bet arī sirdī un saules pinuma apvidū. Nosūtiet MENTĀLĀS ENERGOINFORMĀCIJAS plūsmu caur zaļo Polipasaules Portālu zaļajā sfērā, bet pēc tam - zeltītajā sfērā... Arī nesteidzaties... Pagaidiet, kamēr mentālās energoinformācijas energoinformatīvā pakete būs pilnībā nodota centrālajā zeltītajā sfērā. Bet tagad novērojiet kā Polipasaules struktūras centrā rodas ceturtais tors - zaļais. Tas novietojas diagonāli - tā kā parādīts zīmējumā.
Un, lūk, Polipasaules iekšienē radīta struktūra no četriem toriem. Pēc formas tā līdzīga jūsu Ugunīgās energoapgādes toru sistēmas struktūrai. Tomēr šī - ne Ugunīgie tori. Mūsu radītie tori - ENERGOINFORMATĪVIE. Tie nes speciālu enrgoinformāciju par Zemes mikroorganismiem augstākajās pasaulēs, piektajā dimensijā, bet no turienes - septītajā dimensijā! Jūs jau sapratāt, ka zilajā torā - energoinformācija par mikroorganismu fizisko struktūru, violetajā torā - energoinformācija par viņu astrālo matēriju, zaļajā - energoinformācija par mikroorganismu mentālitāti. Bet ko satur gaišzilais tors, kas jau iesākumā bija tās Polipasaules centrā, ar kuru mēs sākām strādāt? Šis tors satur energoinformāciju par planētas mikroorganismu ĒTERISKO VIENOTĪBU jūsu četrdimensiju pasaulē un augstākajās, piektās un septītās dimensiju, pasaulēs. Tur - energoinformācija par mikroorganismu ēterisko matēriju.
Piesātinām atkal radīto toru struktūru Polipasaules iekšienē ar savu Siržu Mīlestības enerģiju. Un, ko mēs, mīļotie, tagad darām? Izdariet to pašu, ko kādreiz izdarīja tas Lielais Skolotājs, kura vārds jums labi zināms. Mūsu radītā struktūra - tā apvienota energoinformācija par planētas mikroorganismiem. Nosūtiet to - tieši manā sirdī, Zemes Bērni! Ievietojiet šo struktūru Erceņģeļa Rafaela Zelta Sirdī! Es to pieņemu! Skataties kā starp mūsu sirdīm rodas Dižens Gaišzils Stars! Pa šo staru jūs sākat nodot energoinformācju par Zemes mikroorganismiem manā Erceņģeļa Sirdī. Un tanī pat laikā, - jūs to nododiet Vienotā Pārejas Telpā, radot tur īpašu Portālu priekš mikroorganismiem...
Atceraties par manu SVĒTĀ DZIEDINĀTĀJA vārdu? "RAFA-ELS"/"РАФА-ЭЛЬ" - GAISMAS DZIEDINĀTĀJS, SVĒTAIS DZIEDINĀTĀJS! Es pieņemu jūsu nodoto informāciju. PIEŅEMU UN TŪLIŅ SĀKU DZIEDINĀT MIKROORGANISMUS, kuri kļuvuši slimi jūsu pasaules dualitātes attīstības gaitā. Mūsu Visuma Dieva-Radītāja vārdā es atjaunoju viņu fizisko struktūru viengabalainību, attīru un dziedinu viņu astrālo matēriju... Es nododu viņiem tikai labākās cilvēciskās jūtas... izdziedinu un attīstītu jūsu mazo neredzamo mentālitāti... Ar mani kopā - Eņģeļu veseli pulki, kuri veic Zemes mikroorganismu izdziedināšanu. Paraugaties apkārt! Tagad manā sakrālā Sirdī un vienlaicīgi Vienotā Pārejas Telpā - miljoni un miljoni Kosmisko Eņģeļu, kuri ieradās uz Zemes no visām mūsu bezgalīgā Visuma malām. Redzat viņu mirdzošos ķermeņus?! Sajūtiet viņu cēlumu un dziedniecisko spēku! Sajūtiet arī ka Eņģeļu pat vairāk kā jūsu pasaules nesaskaitāmo mikroorganismu daudzums. Jā, Zemes Bērni, šobrīd ar mani Eņģeļu vairāk kā planētas Zeme mikroorganismu! Un viņi sāk šeit un tagad, caur Vienoto Pārejas Telpu jūsu jaunāko neredzamo izdziedināšanas procesu. No šejienes sāksim mūsu kopīgo dziedināšanu - KĀ VIENOTAS DIEVIŠĶĀS DZĪVĪBAS FORMAS. Jo viņi - tie jūs, bet jūs - tie viņi...
Un, lūk, no manas Erceņģeļa Zelta Sirds sāk plūst pie jums atpakaļejoša energoinformatīvā plūsma. Tā - jau izdzidināto mikroorganismu energoinformācija. Un šī plūsma tikai sāk pastiprināties. Meditācija beigsies, noslēgsies mūsu kopīgā jaunrade dotajā etapā. Taču VIENOTĀS DZĪVĪBAS FORMAS IZDZIEDINOŠĀ PLŪSMA NO MANAS ZELTA SIRDS PLŪDĪS JUMS ATKAL UN ATKAL - VISA ŠĪ IEMIESOJUMA LAIKĀ. Pieņemiet to ar Mīlestību, pieņemiet savu Dievišķo Dzīvības Vienotību ar planētas Zeme mikroorganismiem. No šībrīža - tie jūs. Viņi jums palīdzēs dziedniecisko darbību procesā, viņi palīdzēs jums radīt jūsu Vienotā Ķermeņu Kompleksa jaunos ķermeņus. Tagad Vienotajā Pārejas Telpā ir telpa, kur jūs eksistējat īpašā Vienotības Realitātē. Un tā ir daļa no kopējā AUGŠUPCELŠANAS procesa UN JŪSU NĀKAMĀS AUGŠĀMCELŠANĀS ŠAJĀ PASAULĒ - BEZ DZIMŠANAS... JŪS TŪLIŅ VARAT ATNĀKT ŠAJĀ PASAULĒ KĀ DIŽAS GAISMAS BŪTNES - SAVĀ DIEVIŠĶĪBAS DIŽENUMĀ...
Apsveicu jūs, Gaismas Bērni, ar svarīgu soli kopējā planetārajā evolūcijā. Jūs ceļojot tagadnē, radiet Planētas diženo Nākotni.
Un tas patiesi tā.

ERCEŅĢELIS RAFAELS - NO DIEVA-RADĪTĀJA ZELTA SIRDS.
16.12.2014.g.

Viktora Truhina Zīmējumi.
Papildus redakcija 18.01.2015.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(19) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channelig@mail.ru Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala elektroniskā adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/03.04.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 03.04.2015.

Skatījumu skaits: 873 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: