Galvenie » 2013 » Janvāris » 29 » *(42) Senvēstule 2010. 25.01.
19:44
*(42) Senvēstule 2010. 25.01.
*(42) Senvēstule 2010. 25.01.

    Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi!

    ESIET SVEICINĀTI Jaunajā MĪLESTĪBAS TELPĀ!

    Mani sasniedza pārsteidzoša informācija, ko sniedz grāmata "GUDRĪBAS VĀRDS" Tatjana Mikušina, izdevn. "Mijalba", Kaunas, 2009.


    "Šajā grāmatā publicēti Gaismas Skolotāju vēstījumi, kas doti caur Tatjanu Mikušinu no 2005. gada 4. marta līdz 30. jūnijam. Diktāti tika doti katru dienu un tajā pašā dienā tika ievietoti internetā. Tie satur unikālas zināšanas par Iesvētījumu Ceļu, Jaunā laikmeta īpatnībām ..." (no anotācijas žurnālā "Zintnieks" 1/2010, 35. lpp.)


    Grāmatā ir 1 - 117 vēstījumi-diktāti 429 lpp. "Diktātos dotās zināšanas un Mācība dod iespēju paātrināti izmainīt savu apziņu katram, kas nopietni iedziļinās tajos un cenšas pielietot iegūtās zināšanas savā dzīvē" (no anotācijas grāmatā "GUDRĪBAS VĀRDS", no krievu valodas tulkoja Lauma Ērgle, Daina Daija, Olga Gaile. Interneta vietnes: Tatjana Mikušina:  http://www.sirius-ru.net/ , latviešu valodā: http://www.sirius-riga.lv )

    Daži citāti no grāmatas "GUDRĪBAS VĀRDS":

             97. Uzvaras stunda ir pienākusi!

    Varenais Uzvara

    10. jūnijs 2005. gads

     ES ESMU Varenais Uzvara! ES ESMU atnācis!

    Laika un telpas pārvarēšana šoreiz ir saistīta ar ļoti svarīgu nepieciešamību paziņot jums priecīgu vēsti! Jūsu plānēta pāriet uz jaunu jūsu evolūcijas etapu, un tas notiek burtiski patlaban. ...

             16. Es vēršos pie tiem no jums, kas izjūt īpašu tuvību ar mani

    Jēzus

    21. marts 2005. gads

    ES ESMU Jēzus. Es atnācu caur šo Dieva sūtni.

    Kopš mana iemiesošanās laika uz Zemes ir pagājuši apmēram 2000 gadu. Es esmu laimīgs, ka varu izmantot šo iesēju, lai dotu nelielu Mācību caur šo sūtni.

    Jūs zināt, ka mana iemiesojuma laikā daudzi cilvēki nāca paskatīties brīnumus, kurus es darīju, daudz mazāk cilvēku nāca paklausīties manas mācības, un tikai 12 cilvēki - tuvākie mācekļi bija spējīgi tajā vai citā pakāpē uztvert slepenās zināšanas, ko es devu. ...

    Es sniegšu jums savu atbalstu, un atpūtu, un mierinājumu. To visu jūs atradīsiet savā iekšienē jūsu sirdī. ...


    Šeit vērtīgi atcerēties "Sirds lūgšanu" no A. Klizovska grāmatas "Jaunā Laikmeta Pasaules izpratne" (izdev. "Vieda", Rīgā, /citāts atrodams 3. vēst. Draudziņam, ( http://spekavots.ucoz.ru/  18.08.2012.16:00) informācijas pielikumā/)

    Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi! Māsas un brāļi Kristū! Ja vien mani, Laumu, līdzšinējo 41 vēstuļu sekretāri, varat pieņemt tādu, kāda esmu - laimīgu, bezgala priecīgu, ka varu dalīties informācijā ar visiem, kuri pieņēma līdzšinējās manis pierakstītās neparastās vēstules! Atceraties? 41. vēstulē (31.03.2009. http://spekavots.ucoz.ru/ 19.11.2012.00:51) ir teksts: 


    "Un redzi, Es jums sūtu sava Tēva apsolījumu. Bet plieciet pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes." (Lūkas ev. 24:49)

    "Lai mums viss veicas Dieva Spēkā! Tiksimies GAISMAS un MĪLESTĪBAS TELPĀ!" (no 41. vēstules teksta)


    Lūk, tagad notiek šī tikšanās! Jēzus pie mums ir atnācis jau 2005. gada 21. martā caur Dieva sūtni Tatjanu Mikušinu un pie mums katra PERSONĪGI, kad šo Vēsti PIEŅEMAM savā apziņā, saprašanā! Lai mūs nemulsina datumi (2005. g. 21. marts un manis, šobrīd fiksētais datums 2010. gada 25. janvāris), bet jums - iespējams, ka kāds, kuram nosūtīšu šo vēstuli, būs jau Tatjanas Mikušinas pierakstītos diktātus lasījis vai dzirdējis un pieņēmis, atzinis savā apziņā. Dieva Saimniecībā datumiem - laikam un telpai nav nozīmes. Viss notiek tad, kad cilvēks pats PERSONĪGI, SEVĪ, savā sirdī vai prātā pieņem Dieva Spēku: "Psalmos ir tāds  Vārds: "Dievs mani ietērpj Spēkā ..." Saņem to ietērpu, to spēku, ko Dievs grib tev dot! ..."  (N.Ozoliņš "Dieva spēks" /liecība/ laikr. "Svētdienas rīts" 26/1994; skat. 2. vēst. (11.08.2006.) http://spekavots.ucoz.ru/ 17.08.201212:58, *NAD Vēstules "Lūk!" satura turpinājumā)

    Jā, saņem, meklē, uzzini ko vairāk un domā par pasauli, kas mums līdz šim nebija pazīstama - Dieva, vai Visuma, vai Kosmiskā Pasaule!

    Cilvēkiem, kuriem reliģiskie uzskati nav sveši, varētu būt, ka tas nav nekas jauns, tomēr, arī viņiem informācija, ko sniedz grāmatā "GUDRĪBAS VĀRDS" Gaismas Skolotāju diktāti, būs pārsteigums. Un nekas! Lai ir pārsteigums! Šajos laikos, 21. gadsimtā, mēs esam skoloti ļaudis, domāt un spriest spējīgi! Mums nebija viegli pieņemt, lasīt arī manis pierakstītās vēstules. Bija daži, kuri atteicās. Tas arī nekas. Katrs pēc savas brīvas gribas izvēlas to, ko pats personīgi vēlas. Arī grāmatā "GUDRĪBAS VĀRDS" visos diktātos uzsvērts - brīvās gribas princips.

    Šajā vēstulē daru zināmu jums, mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi!, ka viss ir jau sācies un notiek (skat. 97. Uzvaras stunda ir pienākusi!) - mēs jaunu pasauli sev būvējam tieši tajā mirklī, kad vēlamies un GRIBAM  ar MĪLESTĪBAS, dziļas, plašas Mīlestības spēku pārveidot SEVI, atvairot jebkuru negatīvisma izpausmi sevī pret tuviniekiem ģimenē, sabiedrībā.

    Tik vēl daži īsi mirkļi no vēstījumu diktātiem grāmatā "GUDRĪBAS VĀRDS":


            30. Par diviem cikliem esmu stāstījis Apokalipsē. Par nolaišanās ciklu un pacelšanās ciklu no matērijas.

    Iemīļotais Jānis

    4. aprīlis 2005. gads

    ES ESMU Iemīļotais Jānis. Jums mani ir jāatceras. Es esmu pazīstams kā cilvēks, kas uzrakstīja Apokalipsi, Iemīļotā Jāņa Atklāsmes grāmatu.

    Par diviem cikliem esmu stāstījis Apokalipsē. Par nolaišanās ciklu matērijā un pacelšanās ciklu no matērijas. ...

             21. Lai manu Rozāriju lasīšana būtu jūsu dzīves vissvarīgākais uzdevums tuvākajā laikā

   Māte Marija

    26. marts 2005. gads

    ES ESMU Māte Marija, jūsu Māte Debesīs, esmu atnākusi pie jums caur šo sūtni. Daudzas reizes  es esmu nākusi, caur daudziem cilvēkiem, kuri tagad ir iemiesojušies uz planētas Zeme.

    Mīļotie, nav nekādas īpašas nozīmes, kādu Rozāriju jūs lasāt, vai jūs lasāt tradicionālos katoļu Rozārijus vai Rozārijus, ko es devu pēdējā laikā caur daudziem sūtņiem. Saprotiet, nozīme ir tikai jūsu sirds tiekšanās, jūsu sirds tīrība un vēlēšanās palīdzēt visai Dzīvībai uz šīs planētas. ...


             27. Pienācis jaunas Iziešanas laiks, ko jums jāpaveic savā apziņā

   Mozus

    1. aprīlis 2005. gads

    Es esmu Mozus, atnācis caur šo sūtni.

    Es ESMU atnācis!

    Pasaule kļuvusi līdzīga pulvera mucai, kad pietiek ar vienu dzirksteli, lai visa planēta tiktu sarauta gabalos. Šajos apstākļos pirmajā vietā izvirzās atteikšanās no vardarbības izpausmēm jebkurā veidā. Un, pirmkārt, jums jāatsakās no vardarbības savā apziņā. ...


             13. Cīņas izjūta nav Dievišķa izjūta

   Iemīļotais Alfa

    18. marts 2005. gads

    ES ESMU Alfa. Es atnācu. Saskaņā ar Likumu es varu ienākt sūtņa svētnīcā tikai pēc uzaicinājuma.

    Tatjana uzaicināja mani. Un, lūk, man ir iespēja atkal runāt ar jums.

    Šajā pasaulē notiekošās kaujas pareiza izpratne ļaus jums izvairīties no daudzām kļūdām garīgajā ceļā, kas saistītas ar vēlēšanos aizstāvēt jūsu patiesības izpratni ar spēku.

    Jūs varat apliecināt Patiesību, bet jums nav jācīnās ar katru, kas pēc jūsu domām saprot šo Patiesību nepareizi un kuram jātop tiesātam un sodītam tikai uz jūsu sprieduma pamata.

    Atļaujiet spriest tiesu tiem, kam tas pienākas. ...


    Mīļās Māsas un Brāļi Kristū! Ieklausīsimies kaut tikai šajos mirkļa citātiņos no Dieva un Gaismas Skolotāju Vēstījumiem! Pacelsim savu apziņu uz smalkāku līmeni! Mēs varam! Mēs Ticam un Mīlam un TIECAMIES būt SASKAŅĀ ar visām DZĪVĪBĀM  uz mūsu mīļās Planētas Zeme!


            78. Iesvētījumu Ceļš*, ko es mācu, ir pilnīgas pazemības Ceļš Dieva Gribas  priekšā, pilnīgas pašatdeves un pašuzupurēšanās Ceļš

   Iemīļotais Jēzus

    22. maijs 2005. gads

    ES ESMU Jēzus, jūsu vecākais brālis un audzinātājs, atnācis caur šo sūtni.

    ES ESMU atnācis mūžīgajai sarunai, kas būs jums aktuāla līdz tam laikam, kamēr jūs ietērpsieties kāzu goda drānās un savienosieties ar Dievišķo Gaismu**.

    Visvairāk attīstītie skolnieki vienmēr atceras, ka Dievam ir tiesības viņus pārbaudīt un dot visnepanesamākos apziņas stāvokļus, kā varētu likties. Un visu savu spēku visaugstākā sasprindzinājuma minūtē, kad liekas, ka saule vairs nekad nespīdēs, viņi pieiet pie altāra un saka savā sirdī: "Kungs, es zinu, ka šis mans stāvoklis nav reāls. Es zinu, Kungs, ka tas ir tikai tests. Es esmu gatavs, Kungs, izturēt visus pārbaudījumus, kurus Tu man sūti. Un es centīšos izdarīt to. Tev ir tiesības dot man jebkurus pārbaudījumus, Kungs. Un es Tev pateicos par visiem pārbaudījumiem, kurus Tu man sūti. Tāpēc, ka es zinu, ka Tu mīli mani un rūpējies par mani. Lūdzu Tevi, Kungs, palīdzi man izturēt šo pārbaudījumu un iziet tam cauri līdz galam".

    Visi testi tiek doti vienai īpašībai - šķirties no jūsu nereālās daļas vispirms jūsu apziņā. ...

-------

*Puķ posvjaščeņij

**vozņesjoķes v Svet    Šeit - 42. vēstulē sniegtie citāti no Grāmatas "GUDRĪBAS VĀRDS Gaismas Skolotāju vēstījumi" Tatjana Mikušina, ir ļoti, ļoti īsi, maz, kā lāsītes veldzei, tādēļ no sirds ieteicu katram pašam, kuram rodas interese, iepazīties un izlasīt šo grāmatu, jo tikai un vienīgi katrs pats ir savas laimes kalējs, savas dzīves dzīvotājs.

    Ja rodas vēlēšanās uzzināt ko vairāk, rakstiet, meklēsim atbildes kopīgi.42. vēstule, 25.01.2010. --- Mīlestības priekā pierakstīja Lauma /māsa Kristū/.

=====

*(42)-42. Senvēstule Tuviniekiem, Draugiem, Draugudraugiem, Laumas pierakstīta 2010.gada 25. janvārī, sūtīta parastās pasta aploksnēs uz dažādām vietām Latvijā (apmēram 50 adresātiem), ievietota: http://spekavots.ucoz.ru/  29.01.2013.

=====

Sirdslaimē *(42)-Senvēstuli atjaunoja, precizēja, sagatavoja pieredzei Spekavotā, Eslauma.Skatījumu skaits: 799 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: