Galvenie » 2017 » Jūnijs » 10 » Atcerēsimies! - 41. Senvēstule Tuviniekiem, Draugiem!
18:02
Atcerēsimies! - 41. Senvēstule Tuviniekiem, Draugiem!

Atcerēsimies! - 41. Senvēstule Tuviniekiem, Draugiem!

Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi!

Sirsnīgi sveicinu Jūs šodien, Lieldienu Svētkos!
Sveicu ar šo 41. vēstuli, kuru pierakstīju 31.03.2009.18:00!

"Tas spēks, ko neredz pilienā, top liels un stiprs kopumā!" Jānis Rainis.

Kā mēs cenšamies likt kopā sava nesavtīgā darba pilieniņus? Atcerēsimies 1.- 10. vēstulēs (24.07.2006.- 02.03.2007) ideja aicināja: "Mīļo Draudziņ! Piedalīsimies Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev.15:17) piepildīšanā." Un vēstules informācijas tekstu pielikumā zīmīgs teksts: "Iesākumā bija vārds ..." (S.Šverna. "Zintnieks" 13/1999). Šodien jau varam vērtēt katrs pats savu attieksmi, veikumu idejas īstenošanā.

Tālāk, nākošajās 13.- 20. vēstulēs (21.01.2007.- 05.03.2008.) - kā centāmies pasargāt savus Latvijas vecļaudis pensiju referendumā?
"Kas savas ausis aizbāž pret nabago, tas kādreiz pats sauks, bet neviens uz viņu neklausīsies." (Salam. pam. 21:13) Bija lasāms 17. vēstulē (31.10.2007.). Atskatoties, vērtējot veikumu, varam atrast arī katrs pats savu devumu.

Un mīlestību ģimenē? Kā cenšamies stiprināt? Izdodas būt veselīgi domājošiem, saprātīgi aktīviem? 21. vēstulē (13.04.2008.) lasāms: "Mums dāvināto domu autori turpina aktīvi iepazīstināt mūs ar tām Dieva Pasaules dzīves gudrībām, kas ļauj cilvēkam sekmīgi virzīties pretim Jaunā Laikmeta mūžības vērtībām" . Bet informācijas tekstu pielikumā "Marijastant, neraudi!" (I.Karpova. "Ziemeļlatvija", 2008.g.3.nov.) Vēl daudzi citi informācijas teksti "Domu aktivizēšanai". Arī pašvērtējums var sanākt labs!

Atcerēsimies, pārdomāsim, paturot prātā, ka esam aicināti: "Jo Tas Kungs sauc tevi atpakaļ ... " (Jesaj.54:6) - 21. vēst.) Bībeles teksti, informācijas raksti, kas vēstulēm pievienoti, palīdz izprast un novērtēt vēstulēs paustās domas, salīdzināt ar vērojumiem ikdienā ģimenē, darbakolektīvā, sabiedrībā savā valstī un pat pasaulē (TV, radio, Internets), izdarīt secinājumus, rīkoties radoši, droši, tālredzīgi.

Vēl atcerēsimies: Lauma ir tikai un vienīgi sekretāre vēstulēm, lai vestulēs paustās domas (caur Laumas smadzeņu "dabīgo" kompjūteru) būtu lasāmas pēc iespējas vairākiem vienkāršiem Dieva Bērniem, Radītiem pēc līdzības mūsu Radītājam, Visuma Tēvam, tātad - apveltītiem ar lielu CILVĒKMĪLESTĪBU pret visu apkārtesošo, kā dzīvo, tā it kā nedzīvo virs Zemes un Visumā. Te mums vēl ļoti daudz ko mācīties!

"Vēl Viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt." (Lūkas ev.18:1) Ļoti vērtīgi izlasīt tālāk visu 18. nodaļu 2.- 43. pantam.

Lūkosim atcerēties, vērtēt tikai katrs pats savu attieksmi un rīcību: kur esam un kurp dodamies ...
"Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes." (Lūkas ev.24:49)

Lūdzu, piedodiet, ja vēstulēs saskatāt nepilnības, jo pierakstīt vēstules centos pēc savas apziņas un saprašanas iespējām.
Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi! Lai mums viss veicas Dieva Spēkā!

Tiksimies GAISMAS un MĪLESTĪBAS TELPĀ!

Informācijas teksti pievienoti 41. vēstulei:
1) "Drošība"-(Psalms 25); "Kungs neslēpj"-(1.Mozus 18:16-33); "Dievs grib tevi izglābt!"-(1.Mozus 19: 15-38). No "Piezīmes, Bībeli lasot", 1/2007, 11.,15.,17. februāra lasījumi.
2) Kā svētība latviešu tautai. (Sarunu ar Metu Veinbergu pierakstīja Terēza Laube, "Zintnieks" 22/2000)
3) Dzīvās Ētikas tulkotājai! 100 gadi. (Ilze Liepa, "Zintnieks" 13./2004)
4) Dzīvās Ētikas Mācība. Par Likteni un Nolemto. Pavēstījuma spirāles. /Fragmentu kopijas/ (Izd. "Vieda", Rīgā)
5) Gaismas grāmata. Par cilvēka iespējām ietekmēt likteni un pārveidot dzīvi. /Fragmentu kopijas: "Pa jauno gaišo ceļu", "Par nemirstību", "Centrs - cilvēka dvēsele", "Vēlreiz par mīlestību" u.c./ (Izdevn. "Kopsolī", Rīga, 1999)
6) Lūgsna Mīlestībai. /"Gaismas grāmata", nodaļā "Vienmēr mums līdzās", Elizabete Klāra Propete/ (izdevniecība "Kopsolī", Rīga, 1999)
7) Galamērķis - Galaktikas centrs. /Fragmenta kopija/ (No grām."Aizliegtā vēsture" Dž. Duglass Kenjons, izdevniecība "Avots", Rīgā, 2008)
8) Sarakstu ceļojums./6.ceļojums/ (grām."Lūgšanu zeme" D.Ītona Votsa, "Patmos", Rīga, 2002)

AICINU! Informāciju, vēstules komplektā, izlasīsim paši un dosim tālāk, lai labā Vēsts sasniedz arī tos, kuriem šobrīd nav finansiālu iespēju iegādāties preses izdevumus vai grāmatas. Iepriecināsim un būsi iepriecināti! /Lauma/.

"Tiešām, neviens, kas uz Tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas vieglprātīgi Tevi atstāj. Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas! Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienmēr." (Psalms25:3-5)**

41.vēstule, 10.04.2009. Vēstuļu sekretāre, Lauma. (Sūtīta parastās papīra vēstulēs vairāk kā 20 adresātiem Latvijā)

Padomāsim! - *(41) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem!... - 31.03.2009.18:00 - "...Kā mēs cenšamies likt kopā sava nesavtīgā darba pilieniņus? Atcerēsimies 1.-10. vēstulēs (24.07.2006.- 02.03.2007.) ideja aicināja.... Tālāk, nākošajās 13.-20. vēstulēs (21.01.2007.- 05.03.2008.) - kā centāmies pasargāt savus Latvijas vecļaudis pensiju referendumā?... Un mīlestību ģimenē? Kā cenšamies stiprināt? Izdodas būt veselīgi domājošiem, saprātīgi aktīviem? 21. vēstulē (13.04.2008.) lasāms: "Mums dāvāto domu autori turpina aktīvi iepazīstināt mūs ar tām Dieva pasaules dzīves gudrībām, kas ļauj cilvēkiem sekmīgi virzīties pretim Jaunā Laikmeta mūžības vērtībām". Bet informācijas tekstu pielikumā "Marijastant, neraudi!" ...Vēl atcerēsimies: Lauma ir tikai un vienīgi sekretāre vēstulēm... Lai mums viss veicas Dieva Spēkā! Tiksimies GAISMAS un MĪLESTĪBAS TELPĀ!..."

<<< Publicēta/lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/41_senvestule_2009_31_03_18_00/2012-11-19-208

Papildinājumi šodien, 16.04.2014.
1) "Un, lūk, tagad, kad viss tik sekmīgi atrisinājies un ESMU tie no jums, kuri cienīgi pacelties TUR, kur vienkāršam "mazajam" cilvēkam ieeja nesasniedzama un, kad sasniegti Lielās TRĪSVIENĪBAS apstākļi, vairs nav nekādu šķēršļu priekš tā, lai Lielā pārmiesošanās ne tikai startētu, bet startētu arī kā atgādinājums cilvēkiem par to, ka Planēta vai Daba arī dzīva Būtne, ar tādiem pašiem raksturojumiem, kādus sevī nes VISS uz Planētas Svētā Krievzeme - Planētas, Dieva radītas ne tikai priekš Eksperimenta tīrības nodrošināšanas, bet arī turpinājumā priekš Visuma Lielā Centra organizēšanas (LīdzRadīšanas) uz Planētas, kā Augstākās kārtības pamata un PIRMMĪLESTĪBAS RADĪŠANAS pamata Jaunās Pasaulēs un Visumos!"
---(8. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 12.04.14. "Trieciena leņķis", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 13.04.2014.: Avots /krievu.val./ http://www.otkroveniya.eu/2014/12.04.14.html, latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_12_04_14_trieciena_lenkis/2014-04-13-1042)

2) "Cilvēks, zaudējis savu sievu, jūsu četrdimensiju pasaulē vairāk kā divdesmit gadu nodzīvojis vienatnē. Viņš visu laiku ir turpinājis mīlēt savu dzīvesbiedri, domās ir sarunājies ar viņu un uzskatījis, ka viņa gaida viņu "debesīs". Un, lūk, pēc Pārejas šis cilvēks iziet reabilitācijas kursu, sāk dzīvot vienā no piecdimensionalitātes pasaulēm, satiek savu mīļoto sievu un... atkal nonāk Reabilitācijas Centrā, tikai šoreiz pie mums, Ģimenes Attiecību Nodaļā. Kāpēc? Tāpēc ka viņš satika savu sievu JAUNĀ KVALITĀTĒ, JAUNAS ĢIMENES sastāvā un nespēja pieņemt šo situāciju. Neskatoties uz to, ka viņu vairākkārt par to brīdināja, stāstīja par jaunajām attiecībām ģimenē un sabiedrības attieksmi pret ģimeni, viņš vienalga psiholoģiski neizturēja un izjuta nopietnu psiholoģisku nervu šoku. ..."
---(Citātiņš no: Lorena Balī, piektās dimensijas Reabilitācijas Centra darbiniece caur Sergeju Kanaševski "PAR ĢIMENI PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ", no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija", 2014., 1. numurs. Tulkoja Jānis Oppe, lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/lorena_bali_par_gimeni_piektaja_dimensija/2014-04-12-1041 )

3) "Eksperimenta pašreizējā etapā jūs, CILVĒKI-GARI, esat sasnieguši pašu blīvāko matēriju un sākuši atgriešanos, uzkāpšanu no matērijas. Taču tas nav vienkārši ceļš uz Mājām. Tas ir Lielas Jaunrades Ceļš. Atgriežoties no blīvās matērijas, jūs radāt jaunu matēriju, kuru var nosaukt par AUGŠUPEJOŠO MATĒRIJU. ..."
---(Citātiņš, ļoti īss: "Atbildes Gaismas Darbiniekiem" no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija", 2014.,1. numurs, tulkoja Jānis Oppe, lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/atbildes_gaismas_darbiniekiem/2014-04-17-1049 )

4) "Taču tas, kas priekš mums ir mūžīgs laikmets, priekš Dieva - Radītāja - tikai mirklis. Galvenais, ka visas Dvēseles Gaismu ieraudzīs, un katra cilvēka sirdī labais gūs virsroku...."
---(Citātiņš, ļoti, ļoti īss: "No cikla: "Krajons no Krievijas". Krajons caur Sergeju Kanaševski. 26. "Pazemes pilsētas misija". Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/8146, pievienots: 16.04.2014.)
<<< *(41)-41. Senvēstules Tuviniekiem! Draugiem!...- 31.03.2009.18:00, citāti, ar iepriekšējā publicējuma norādēm un papildinājumiem šodien, 16.04.2014., ievietoti saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/senvestules_tuviniekiem_draugiem_41/2014-04-17-1050 , nosūtīti Latvijas Radio viļņiem 17.04.2014.

Papildinājums šodien: 10.06.2017.
"Полное в Духе затмение! ............. Garā pilnīgs aptumsums!
Люди стремятся к наживе! ........... Cilvēki tiecas uz iedzīvošanos!
Правильного не видно мнения! ....... Pareizs viedoklis neredzams!
Счастье людей, что живы! ............ Cilvēku laime, ka dzīvi!"
---(Citāta Avots /krievu val./: http://www.otkroveniya.eu/poems/09.06.17.html , latviskoums: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_09_06_17_katrens_jauna_karte/2017-06-09-2414
----------
Sirdsmīlestībā - Atcerēsimies! - 41. Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! - atjaunota, precizēta, papildināta, ievietota
Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.06.2017.
Nosūtīta Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /10.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.06.2017.

Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /10.06.2017.
Vēl arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.06.2017.

Skatījumu skaits: 782 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: