Galvenie » 2014 » Septembris » 24 » Barošanās ar ugunīgo prānu,
20:31
Barošanās ar ugunīgo prānu,

Barošanās ar ugunīgo prānu,
caur Gaismas kanāliem

VARGUSS LAERTS
caur Marinu Shults, Latvija, un Sergeju Kanaševski, Krievija
2014. gads 21.- 28. marts

Avots: žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 4(16) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.09.2014.

Barošanās ar ugunīgo prānu: no teorijas uz praksi!

Dārgie mani draugi! Es tagad vēršos pie visiem Gaismas Darbiniekiem, izmantojošiem Energoapgādes Ugunīgo Sistēmu priekš savas gaismas Pārveidošanas. Jā, šis darbs - ārkārtēji svarīgs. Daudzi no jums aktīvi piedalās savas jaunās gaismas struktūras izveidošanā. Taču lielāko izveidošanas darbu, tomēr, veic jūsu smalkmateriālās Atbalsta Grupas, jūsu Aizbildņi un Augstākie "Es". Lūk, kādēļ mēs pastāvīgi aicinām jūs nodibināt ciešus kontaktus ar saviem Augstākajiem "Es". Bez ciešiem sakariem ar Viņiem, jums grūti zināt, kāds darbs un kādas tiekšanās nepieciešamas dotajā momentā, konkrētā jūsu pārveidošanas virzienā, pēc Gaismas Būtņu gaismas struktūras. Dabīgi, ja kontakta nav, tad nav arī atgriezeniskā sakara. Jūs kaut ko dariet, taču nekad konkrēti nezinat, kā/cik tas jums izdevās. Mēdz būt arī tā, ka jūsu dalība ļoti nepieciešama, bet jūs nedzirdat sava Augstākā "Es" saucienu. Dotajā jūsu garīgās attīstības etapā, jums nepieciešamā veseluma iegūšanai šīs planētas robežās, Garīgās pilnības sasniegšanai, acīmredzami kontakts ar Augstākajiem "Es", pēc sistēmas "JĀ-NĒ", nepietiekams. No šī līmeņa nepieciešams virzīties tālāk un augstāk. Augstākie "Es" sen to gaida.

Bet tagad pāriesim tieši pie manis iezīmētās tēmas. Jums jau zināms, par cilvēkam eksistējošu Gaismas kanālu tīklu priekš barošanas nodrošināšanas ar ugunīgo prānu (1). Daudzi no jums tos aktivizēja. Gaismas kanālu tīkls iedibinās diezgan vienkārši. Toties nepieciešams iemācīties to izmantot tā, lai tas sāktu strādāt automātiski, bez jūsu gribaspiepūles. Iesākumā jūs to izstrādājāt savas elpošanas ritmā. Un pareiza šī vingrinājuma izpratne arī ir tieši tā, ka nevajag piesaistīties gaisa elpošanas ritmam, bet tieši pašas prānas elpošanai. Jūs vienkārši zimantojāt šo elpošanas ciklu, Gaismas kanālu sistēmas iedarbināšanai automātiskā režīmā. Daži no jums arī tagad šo vingrinājumu izpilda. Un tas atnes savus pozitīvos rezultātus. Taču tie no jums, kuri veicot dažas reizes, nodomāja, ka viss iestrādājās automātiskā režīmā, kļūdās, tādēļ, ka pie šīs īstenošanas nepieciešams vēl šo to atdalīt un izveidot. Bet tādēļ Gaismas kanālu tīkla "izrullēšana" jāveic pastāvīgi.
Nākošais solis ugunīgās barošanās apgūšanā ir metode, ko piedāvā Krajons - metode ANKH/АНКХ. Tā - spīdošs jautājuma atrisinājums jūsu katra galīgai sagatavošanai ugunīgās prānas pieņemšanai. Taču es iedrošinos visiem atgādināt, ka, turpinot pilnā spēkā baroties ar bioloģisko uzturu, jūs ne tikai attāliniet savus "Es" no ilgi gaidītās barošanās ar ugunīgo prānu momenta, bet arī nodariet ļaunu saviem ķermeņiem. Sanāk ķermeņu pārsātināšana un, pirmām kārtām, fiziskā ķermeņa, ar dažādas kārtības enerģijām. Viena enerģija nepapildina otru,bet traucē. Fiziskajā un visos ķermeņos parādās apgrūtinājumi no tām enerģijām, ko dod bioloģiskais uzturs. Sākas reiboņi, dažreiz slikta dūša. Var arī būt miega un nomoda traucējumi. Jums liekas, ka jūs slimi. Īstenībā, jūs nesekojāt mūsu padomiem - nelokāmi samazināt bioloģiskā uztura daudzumu, to pacietīgi, katru dienu nomainot ar ugunīgo prānu. To jūs varētu izdarīt arī jau ar jums esošo metodi ugunīgās prānas piesaistīšanai un apgūšanai.
Bet tagad piedāvāju pāriet uz nākošo ugunīgās prānas apgūšanas pakāpienu - kā pilnvērtīga barošanās paņēmiena apgūšanai, kas jūsu ķermeņos piesaistīs visus nepieciešamos komponentus priekš tā izveidošanas un dzīves, nerunājot jau par nepieciešamajām enerģijām - pie tam, augstākās kārtības.
Un tātad, jūs izveidojāt savos ķermeņos (tieši ķermeņos) Ugunīgo ANKH/АНКХ, piesātinot viņu arī ar toru sistēmas energoapgādes Ugunīgajām enerģijām, un citiem nepieciešamajiem ugunīgās barošanās (2) fragmentiem. Pievērsiet īpašu uzmanību tam, ka ANKH/АНКХ krustojumā/перекрестии tagad stāv īpaša magnētiskā struktūra, ļaujoša jums aiziet no iepriekšējiem barošanās ierobežojumiem ar prānu, kuri kaut kad bija speciāli izveidoti pie aiziešanas matērijas blīvajos slāņos. Šis pieclapis ar magnētisko portālu iekšienē, priekš jums ļoti svarīgs. Vai varējāt jūs saprast šī elementa svarīgumu? Pat tie no jums, kuriem tas sāka strādāt varēja nesaprast kā tas saistīts ar jūsu Zemes Magnētisko Sirdi. Kopumā konstrukcija ANKH/АНКХ droši/надёжно saista jūs ar Zemes, ar Galaktisko, un ar Visuma Centrālajām Saulēm. Tas ārkārtēji svarīgi, tādēļ ka tieši tāda saikne dod iespēju pastāvīgam, tieši ugunīgās prānas pieplūdumam, bet ne tās prānas, kas jums agrāk bija zināma. ANKH/АНКХ aktivizēšana jūsu ķemeņos, ļauj radīt patstāvīgu energostruktūru, ģenerējošu Ugunīgo enerģiju jūsu barošanai. Atkal gribu pasvītrot jaunās ugunīgās prānas īpatnību. Tā - ne vienkārši viena paņēmiena nomainīšana uz citu paņēmienu dzīvībai nepieciešamās enerģijas saņemšanai. Tagad Ugunīgā enerģija ļaus jums saņemt no telpas visus nepieciešamos komponentus jūsu fiziskā un citu ķermeņu izveidošanai. Par to jums pastāstīja Krajons materiālā "Kur aiziet čakras". Pēc pilnvērtīgas visu nepieciešamo strukturālo ugunīgās prānas barošanās elementu aktivizācijas, jūs varat nerūpēties ne par uzturu, ne par jūsu ķermeņa dzīvei nepieciešamajiem vitamīniem, mikroelementiem un citiem materiāliem. Tādēļ mēs ar jums turpinām izstudēt pāreju uz barošanos ar prānu un izveidot priekš tā visas nepieciešamās strukturālās kompozīcijas.
Šodien es turpinu runāt par Gaismas kanāliem. Kā tad tagad savienot viņu eksistēšanu, darbu un aktivizēšanu ar konstrukciju ANKH/АНКХ? Par to arī parunāsim. Un es jums gribu dot priekš tā nepieciešamos vingrinājumus.
Paskataties uz savu Gaismas kanālu tīklu/сеть, vai sajūtiet to. Pacenšaties novērtēt šī tīkla izmērus, tā gaismojumu, mobīlumu, spēju paplašināties un sažņaugties. Paprasiet par šiem Gaismas kanālu tīkla raksturojumiem saviem Augstākajiem "Es". Viņi jums par to precīzi pastāstīs. Un virzāmies tālāk. Tagad paskataties kādā veidā ANKH/АНКХ konstrukcija ierakstās Gaismas kanālu tīklā. Tā obligāti izrādīsies šī tīkla iekšienē. Vēl vairāk, par cik ANKH/АНКХ savā cilpā satur vissirsnīgāko/самое сокровенное enerģētisko telpu energoapgādes Ugunīgās sistēmas četru toru veidā, tad caur to rodas iespēja visu Gaismas kanālu piesātināšanai ar ugunīgo prānu. Tagad mēs to sapratīsim un izdarīsim dažus vingrinājumus, ANKH/АНКХ saistīšanai ar Gaismas kanāliem. Atsevišķus ugunīgās sistēmas barošanas elementus pārvērtīsim savstarpēji vienam ar otru papildinošus konstrukciju. Uzmanīgi aplūkosim 1. zīmējumu {1. zīm. ANKH/АНКХ, izvietots četru pirmo energocentru līmenī}*. Ja jums liekas, ka struktūra ANKH/АНКХ novietota atsevišķi no Gaismas kanālu tīkla, tad jūs kļūdaties. Tieši daudzi šī tīkla punkti tagad saista ANKH/АНКХ. Gaismas kanāli aizņem ļoti lielu apjomu ne tikai fiziskā ķermeņa, bet arī jūsu smalkmateriālo struktūru. Tomēr eksistē īpaši punkti, kur gaismas kanāli apvienojas ar ķermeņu enerģētiskajiem centriem. Jā, tieši ĶERMEŅU, tādēļ, ka energocentri pieder visiem jūsu ķermeņiem. Tādi punkti ir kā apakšējie energocentri (pat līdz saules pinumam/солнечного сплетения), tā arī augšējie energocentri, ieskaitot energocentru, atrodošos mazliet augstāk virs galvas. Visa Gaismas kanālu tīkla īpašs viduscentrs ir sirds telpa. Tā - ne fiziskā sirds. Tā - Sakrālā Sirds, kas tagad jums arī iesaistīta ANKH/АНКХ struktūrā.
Sākam sasaistīt struktūru ANKH/АНКХ un Gaismas kanālu tīklu. Iesākumam paskatīsimies, kādā veidā no ANKH/АНКХ struktūras ugunīgā prān-enerģija nododas Gaismas kanālu tīklā. Tas notiek caur ANKH/АНКХ griezšanos. Kad jūs aktivizējat ANKH/АНКХ, tas sāk griezties. Bez tam, derīgi atcerēties, ka tā struktūra daudzdimensionāla. Tā - ne trīsdimensiju, un ne plakana, kā zīmējumā. Tā vibrē un griežas, tādēļ ka piemīt griezšanās kustība un "Anubisa Varavīksne"/"Радуга Анубиса", un toru sistēma Sakrālajā Sirdī, un, jo vairāk, daudzdimensionālais pieclapis ANKH/АНКХ krustojumā/перекрестии.
Bet tagad sāciet griezt ANKH/АНКХ apkārt vertikālajai asij pretim pulksteņrādītāja bultiņai. Tas aktivizē apakšējos Gaismas kanāla tīkla energocentrus, kuri organiski ieiet ANKH/АНКХ konstrukcijā. Bet arī tā mums par maz priekš pilnvērtīgas Gaismas kanālu tīkla aktivizēšanas. Tas, kā jau es runāju, saistīts arī ar augšējiem energocentriem. Kā gan ar viņiem saistīts ANKH/АНКХ? Īpašā veidā. Un mēs tagad varam piebūvēt - kas nemaz nav sarežģīti - jau eksistējošo ANKH/АНКХ struktūru tādā veidā, lai tā pārvirzītu enerģiju arī jūsu ķermeņu augšējiem centriem. Un, tātad, arī Gaismas kanālu tīklā.
Nu tad radīsim no ANKH/АНКХ cilpas spoguļattēlu augšup. Pie tā, "Anubisa Varavīksne" palielinās. Tā aptver/захватывает augšējos enerģētiskos centrus (Zīm.2)*. Bet tā jau pietiekami priekš ugunīgās prāna-enerģijas nodošanas caur tiem Gaismas kanālu tīklā. Praktiski mēs ar jums radām Mebiusa lentu, kas ļauj prāna-enerģijai, pieņemtai struktūrā ANKH/АНКХ, un Ugunīgās energoapgādes sistēmā, un "Anubisa Varavīksnē", cirkulēt daudzdimensionāli, padarot jūsu gaismas struktūru kopā ar fizisko ķermeni, par ugunīgo sistēmu, neprasošu bioloģisko uzturu.
Tas jums piešķir iespējas, griežot šo jauno konstrukciju, nodot ugunīgo prānu Gaismas kanālos un pastāvīgi piebarot/подпитывать šo tīklu. Ja jūs periodiski "caursūknējiet"/"прокачиваете" Gaismas kanālus, tad viņi ļoti ātri iedarbināsies uz ugunīgās prāna-enerģijas uzņemšanu ar mūsu pārveidotā ANKH/АНКХ palīdzību. Protams, jūs varat man iebilst, ka tas jau - vairs ne ANKH/АНКХ. Es jums piekritīšu, bet tikai ar vienu iebildi. Jebkurš instruments, saistīts ar enerģijas ieguvi, var tikt pārveidots, pastiprināts, modernizēts ar to līdzekļu un paņēmienu palīdzību, kuri bieži pielietojas pasaulsēkā/мироздании. Tā ANKH/АНКХ forma, par kuru jums zināms izsenis, kalpoja noteiktam mērķim. Taču arī ir tikai daļa daudz sarežģītāka kosmiska instrumenta. Tagad mums ir tiesības atgriezt tās universālo dabu.
Barošanās ar ugunīgo prāna-enerģiju no Gaismas kanālu tīkla vingrinājumi tagad būs sekojoši.
1. Piebūvējam ANKH/АНКХ konstrukciju, atspoguļojot cilpu spoguliski augšup. Dabūjam Mebiusa lentu, kas ļauj aktīvi piesātināt, caur augšējiem enerģētiskajiem centriem, visu Gaismas kanālu sistēmu.
2. Dodam griezšanās kustību jaunajai konstrukcijai apkārt vertikālajai ANKH/АНКХ asij pret pulksteņrādītāja bultiņu. Izsakām Nodomu visu Gaismas kanālu tīkla piesātināšanai ar ugunīgo prānu.
3. Priekš savlaicīgas piebarošanas izmantojam šo metodi ne retāk kā vienu reizi dienā.
Mani dārgie! Es rekomendēju atkal visas mūsu dotās metodes pārejai uz barošanos ar ugunīgo prānu, saskaņot ar bioloģiskā uztura uzņemšanas daudzuma samazināšanu, vienlaicīgi palielinot prāna-enerģijas nepieciešamību. Tā jums izdosies īsā laikā pāriet uz barošanos ar ugunīgo prānu. Pie tā jūs pamanīsiet kā apkārtējā vide jums palīdzēs. Tikai rūpīgi ieklausieties savās vajadzībās, nedzīvojiet pēc veciem noteikumiem un stereotipiem.
Un pēdējais, ko gribu teikt jums uzmundrinājumam un atbalstam. Jums var būt dažādi dzīves apstākļi, neļaujoši jums koncentrēti īstenot šo jūsu barošanās izmaiņu procesu. Taču galvenais šajā procesā - tā nepieciešamības apzināšanās, saprašana par pārejas procesa nepieciešamību pašas planētas un visu dzīvības formu pāriešanai uz barošanos ar ugunīgo prānu. Un svarīga tiekšanās uz Augšupcelšanos. Ja jūs apzināti tam gatavojaties, tad prānisko barošanos nepieciešams pieņemt kā vienu no galvenajiem šīs gatavošanās un pašas Augšupcelšanās elementiem.

Ar Mīlestību, VARGUSS LAERTS
21.-28. marts 2014. gads.
----------
(1) Par Gaismas Kanālu atklāšanu var izlasīt Žurnālā "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 5 (11) 2013. gads.
(2) Par to lasiet Žurnālā "Mirovoi Čenneling: Duhivnije soobščeņija" Nr 2(14) 2014. gads.
}* Zīmējumi skatāmi tikai žurnālā "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 4(16) 2014. {Piedodiet, ka skaistos attēlus neprotu ievietot šajā latviskojumā. Eslauma}

Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 4(16) 2014. El.adrese žurnāla: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12.
Latviskojums lasāms saitā: http://spekavots.ucoz.ru/24.09.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 24.09.2014.

 

Skatījumu skaits: 976 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: