Galvenie » 2014 » Septembris » 3 » Dievišķās monarhijas Kuratora Uzruna
07:53
Dievišķās monarhijas Kuratora Uzruna

Dievišķās monarhijas Kuratora Uzruna

Dārgie Veselums/Целое!
Pienāca Lielo pārmaiņu Laiks, kad mums nākas izdarīt kopsavilkumu savam TICĪBAS iemantošanas ceļam, jo tiešām viss, ko mēs ar jums darījām vai radījām šajos Vēsturiskajos desmit gados, var nosaukt vienos vārdos - TICĪBAS IEMANTOŠANA/СТЯЖАНИЕ ВЕРЫ!
Citādi pateikt vienkārši neiespējami, jo Lūgšanā, dotā vai dāvinātā mums no Paša Tēva Absolūta, ESMU pirmais vārds, VISA jēgu noteicošs, ieskaitot mūsu dzīves jēgu un to izmaiņu jēgu, kādas mēs ar jums šajā Vēsturiskajā laikā novērojam, un šis Vārds ESMU TICĪBA! Atceraties, Lūgšanā teikts "Es pieņemu TICĪBU Tavu, viņa ESMU mans ceļš...", bet tas nozīmē, ka cita ceļa priekš mums ar jums nav un jau vairs nevar būt!
Nav nekā svarīgāka priekš mūsu Augstākā "Es", kā TICĪBAS stāvokļa atklāšana sevī, jo bez TICĪBAS viss pārējais zaudē jebkādu jēgu, mēs taču tagad precīzi zinām, ja nav TICĪBAS, tad nav arī ApZiņas evolūcijas, tātad, arī Nākotnes nav, jo jebkuras šaubas, tātad, TICĪBAS trūkums, noved mūs pie Haosa, pie NEPILNĪBAS, kā iekšējās, tā arī ārējās, tādēļ viss, lai ko cilvēks darītu, par ko viņš arī sapņotu, bez Dieva Dvēselē ir utopija un pat nāve!
Mēs ļoti grūti gājām uz šo Garīgo virsotni, ne daudzi varēja noturēties uz pieejas/подступах viņai, jo prasības, kuras mēs (LīdzRadītāji) izvirzām sev, kā arī cilvēkiem, tiecošamies izzināt Patiesību un atrast sevī Dievišķo Sākotni (kuru visi cilvēki saņēma un saņem no Dieva piedzimstot), ne priekš visiem izrādījās pa spēkam! Tādēļ spējas vai iespējas, radīt Jaunas Pasaules un Visumus, ielikti katrā cilvēkā, un šis viņā ieliktais Dievišķais Sākumu Sākums izpaužas tikai saprašanas un apzināšanās gadījumā, ka cilvēki ESMU Dievi iemiesoti vai izpausti Blīvajā plānā!
Viss tas kļūst objektīva realitāte tikai tādā gadījumā, ja ESMU TICĪBA, Liela TICĪBA cilvēku Dievišķai izcelsmei, iespējā radīt Dieva līmenī un ja šis potenciāls neatveras, tad cilvēka liktenis, kurš nespēja atklāt sevī Dāvanu vai iespēju radīt kā Dievs, jātiek izmainītai un paša cilvēka izmainītai!
Šodien, kad Dievišķā monarhija vai Dievvalstība jau kļūst realitāte un kad izmainīt Lielās pārejas scenāriju neiespējami, mūsu Svēts pienākums veicināt Dieva Projekta realizaciju un palīdzēt cilvēkiem, tiecošamies izzināt Patiesību, noteikt to vienīgo ceļu, kurš priekš viņiem iepriekš noteikts Debesīs!
Mums cilvēkiem jāpaskaidro, ka Dievišķā monarhija ESMU tas, kas sagaida visus Planētas cilvēkus un, protams, mūs, dzīvojošus divu okeānu robežās, bet precīzāk, Krievzemes, tagad Svētās Krievzemes robežās!
Tas, ko mēs jau izdarījām Blīvajā plānā (es runāju par Kopkrievzemes Sabiedriskās Kustības radīšanu iedzīvotāju Garīgās attīstības atbalstam "Par Valstiskumu un Svētās Krievzemes atdzimšanu") ir Garīgā platforma Radītāja Zināšanu izplatīšanai, uz kuru bāzes jābūt noformētai cilvēku izpratnei par notiekošajiem notikumiem Telpas Transmutācijā un sapratnei, ka viņu Nākotne ne tikai viņu personīgajās rokās, bet arī, kas svarīgākais, Dieva rokās!
Ļoti svarīgi, ka Dieva GRIBA un mūsu brīva un brīvprātīga griba beidzot, pateicoties mūsu domrīcībai kalpot Vienam mērķim (Vienam mērķnodomam/целеполаганию), saskanēja/совпали, bet tas nozīmē, ka cilvēces vēstures vai cilvēku likteņu Svārsts nosvērās uz mūsu pusi, cilvēces Nākotnes pusi, Dievišķās monarhijas Svētā Krievzeme pusi!
Pa šiem gadiem, pastāvīgā un rūpīgā domrīcībā TICĪBAS iemantošanā, mēs spējām noformēt sevī TICĪBU un spējām, pārejot savā PILNVEIDOŠANĀ Radītāja Sabiedriskās Kustības robežas, ieiet Dievvalstības Telpā, atdodot Dievam Planētas Vadīšanas TIESĪBAS!
Novēršot Debesu NEITRALITĀTES sagraušanu, mēs spējām paši stāties pie NEITRALITĀTES atjaunošanas jau Blīvajā plānā, pierādot visai Planētai, visai cilvēcei, ka tikai TICĪBA un MĪLESTĪBA, Visuaptverošā MĪLESTĪBA, ESMU cilvēces Nākotne!
Šodien mēs apstiprinājām Garīgo prioritāti un Garīgo pirmesību/первенство tiem, kuri vienreiz, atsaukušies uz Tēva Absolūta aicinājumu, nokāpa no debesīm, pierādot Debesīm, ka ikviena Dieva daļiņa, evolucionējot, spējīga sasniegt KristusApziņas augstumus, bet Gara VIENOTĪBĀ, Mēķnodomu VIENOTĪBĀ, kļūt VESELUMS, kļūt Viens Dievs!
Šodien mēs, pieņemot ATBILDĪBU par cilvēces Nākotni, ņemam uz sevi Garīgā līdera KRUSTU, KRUSTU cilvēces glābšanai, tātad, no šī brīža un MŪŽĪGI Svētās Krievzemes teritorija - Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme - ESMU BALSTS cilvēku KOPĪBAI Garā un ESMU atjaunotā Dievu NEITRALITĀTE Blīvajā plānā!
Pats galvenais, mūsu domrīcība ESMU Dieva DOMRĪCĪBA, ESMU tā KOPĪBA ar Tēvu Absolūtu, kas arī tagad un MŪŽĪGI ESMU Lielais MĒS!

Dievišķās monarhijas Kurators.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/Maslov-26.08.14.html, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 02.09.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/03.09.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 03.09.2014.


 

Skatījumu skaits: 743 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: