Galvenie » 2019 » Decembris » 12 » *(Esl) Sākas Dievvalstība!
17:13
*(Esl) Sākas Dievvalstība!

*(Esl) Sākas Dievvalstība!

Tāda sajūta šobrīd manī rodas un attīstās!

No rīta, pavadot meitiņu uz darbu, iedevu viņai līdzi dažus ābolus no nojumes, kur tie glabājas. Un ieraudzīju, ka tur briesmīga nekārtība! Visu rūpīgi iztīrīju, sakārtoju, arī baseiniņu, nojumītei blakus, sakopu akurāti un kadiķīšus atbrīvoju no kritušām lapām! To visu izdarīt it nemaz netraucēja sīkais lietutiņš, kas smidzināja!
( ...tagad jāmēģina saprast un izprast, jo celtniecība
šinī jautājumā arī paliek Ģimenes Sētas dalībnieku ziņā
." - 
http://spekavots.ucoz.ru/news/dg_gimenes_seta/2013-11-08-855 )

Tad devos brokastīs un Gaismas darbiņus veikt, kas, protams, sākās ar Radītāja, Tēva Absolūta - 
http://www.otkroveniya.eu - Katrēnu pārrakstīšanu no krievu valodas latviešu valodā, lai man pašai un visiem pārējiem sniegtais saturs būtu labi izprotams. Un tur http://www.otkroveniya.eu/poems/21.10.19.html / 
http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_21_10_19_
katrens_krievijas_nakotne_dizena_savieniba/2019-10-21-5017
 - pirmās rindas: "Cilvēki orientējas uz presi! Taču prese - neticības avots!Un tālāk teksta turpinājumā: "Nemanāmi, bet apziņa izmainījās..."...

Viss Katrēns un daudzi citi ( http://www.otkroveniya.eu/poems/2019.html ) jālasa katram pašam un jādomā, jāraugās Dabā, jāieklausās savās sirds sajūtās un jālasa arī Tēva Absolūta (vēstvietne: https://vozrojdeniesveta.com/ ) vēstījumus, praktiskus padomus par ķermeņa psiholoģisku transformāciju jaunā kvalitātē Pārejai Piektajā dimensijā : "... kad mirklīgās jūsu apziņas apskaidrībās, citiem vārdiem, jūsu intuīcija izveda jūs uz pareizā ceļa, palīdzot pieņemt optimālāko risinājumu vajadzīgajā momentā." ( http://spekavots.ucoz.ru/news/intuitiva_
prieksa_teiksana/2019-10-21-5016
 ).

Lūk, tad arī sāksim nojaust un saprast, ka sākas un Kā sākas - "Sēju jauku rožu dārzu": http://spekavots.ucoz.ru/photo/
divi_berni_pie_stadiniem/1-0-126
 / http://spekavots.ucoz.ru/news/
kd_mes_audzejam/2014-12-14-1301
  - mūsu pierastās pasaules Pāreja Dievvalstībā! Jā, DIEVVALSTĪBĀ! - "Nav tur zinātāju, bradātāju, tik pie rokas vadātāju, lai ik burts un vārds, vietā ielikts tiek..." - http://spekavots.ucoz.ru/news/
ds_doma_japieliek/2013-04-01-533
 .

Paldies mīļais DebesTēvs-Radītāj, ka mums: "Valstī pēkšņi elpot kļuva brīvi..." un mēs varam sākt apzināties, ka darboties sāka DIEVVALSTĪBA! 
- "Ir jālūko saprast, līst - ne tikai ūdens lāsīte no debesīm krīt uz zemi, bet jāaptver doma, ka lāsīte, saskaroties ar zemi, to samitrina, veldzē, atraisa spēkus augšanai ..." - http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/1S_2DK.pdf  , 24. lpp.

Lai lasām vārdus: DARĪTĀJIEM PALDIES TEICAM : http://spekavots.ucoz.ru/news/
kd_daritajiem_paldies_teicam/2015-10-28-1625
 
un dziedam: https://www.youtube.com/watch?v=SgBMY4KjSNc  

21.10.2019.12;59 ---
Dieva Gara Spēkā pierakstīja Eslauma.

*(Эсл) Начинается Царство Божие!

Такая самочувствие во мне возникет и развивается! 

Утром, провожая дочиньку на работу, дала ей яблочки что храниться у нас в беседке. И замечаю, что там большой безпорядок! Всё вычистила и складывала аккуратно и бассейн рядом прибрала, можжевельик от листьев освободила! И всё сделать дождик маленький немешал! (цитат из Символписьма *(ДБ)-*Дух Божий "Двор семьи" - "... теперь надо понять, что строительство в этом вопросе тоже остаётся во внимании участников Семьи Двора..." -
Источник цитата: 
http://spekavots.ucoz.ru/dg_gimenes_seta/2013-11-08-855 )

Потом отправилас завтракать и выполнять Световые работы. Начинаю Световые работы с переписывания на латышский язык Катрены Создателя, Отца Абсолюта: 
http://www.otkroveniya.eu . Переписываю интуитивно, чтобы лучше понять самой и понятнее рассказать другим людям. И тут сейчас в первые строки читаю:
"Люди ориентируются на прессу!
Но, пресса - источник неверия!
..."
- И строки в Катрене дальше:
"Незаметно, но Сознание изменилось, ..." 
Источник цитата: 
http://www.otkroveniya.eu/poems/21.10.19.html ,
записал Леонид Маслов,
на латышском языке публиковано в сайт Спекавотс: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_21_
10_19_katrens_krievijas_nakotne_
dizena_savieniba/2019-10-21-5017
 

Вес Катрен и многие другие в сайт Создателя 
http://www.otkroveniye.eu/poems/2019.html надо читать каждому персонально и думать, глядеть в Природе, слышать ощущение своего сердца и ещё читать Послания, практические советы Отца Абсолюта в сайт https://vozrojdeniesveta.com/  о психологическом трансформации тела в новое качестве для Перехода в Пятое измерение - "...когда мговенные озарения вашего сознания, другими словами, ваша интуиция выводила вас на правильный путь, помогая принять самое оптимальное на тот момент решение."
Источик цитата: https://vozrojdeniesveta.com/
perekhod-v-pyatoe-izmerenie-intuitivnnaya-podskazka/
 , приняла Марта 11 октября 2019 г.
на латышском языке публиковано в сайт Спекавотс: http://spekavots.ucoz.ru/news/
intuitiva_prieksa_teiksana/2019-10-21-5016
 

Вот тогда мы и начнём осознать и понимать, что начинается и КАК начинается -
"Посею сад роз,
Где красиво укрошаться.
Спешу, спешу роз
Без росинки выполоть.

Источник цитата: http://spekavots.ucoz.ru/news/
kd_mes_audzejam/2014-12-14-1301
 / http://spekavots.ucoz.ru/
photo/divi_berni_pie_stadiniem/1-0-126
 
- нашего обычного мира Переход в Царство Божие! Да, в ЦАРСТВО БОЖИЕ! - "Нет там знатоков, бродителей, только у ручки водителей, чтобы буква каждая  и слово на месте ставлено было..."
Источник цитата: http://spekavots.ucoz.ru/
news/ds_doma_japieliek/2013-04-01-533
 

Спасибо Отец Небесный-Создатеь, что у нас: "В стране вдруг задышалось вольно." (Катрен 21.10.19.) и мы можем начинать осозновать, что действовать начинает ЦАРСТВО БОЖИЕ! - "Надо стараться понять, дождь идёт - не только капельки падают с небес на землю, но мыслить надо, что капелька прикоснувшись к земле, смачивает её, освежает, даёт силу расти..."
Источник цитата: http://spekavots.ucoz.ru/news/
8_raditaja_domu_vestule_kopiba/2012-09-24-79
 , записала Эслаума 8:37, 22.09.2012.
на русском языке: http://spekavots.ucoz.ru/news/perevody/2018-12-29-3980
и на латышском, аглийском: http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/1S_2DK.pdf  - 24 стр.

И читаем слова: ГОВОРИМ СПАСИИБО ДЕЯТЕЛЯМ (напоминается Эслауми записанные 20.03. по 01.05. 2010г. "Древние письма" - 47, 48, 49, 50)
и поём песню - Тёмная ноч, трава зелёная - https://www.youtube.com/watch?v=SgBMY4KjSNc 

 


Simbolvēstule - *(Esl) Sākas Dievvalstība! - Eslaumas pierakstīta 2019. gada 21. oktobrī plkst. 12:59, 
ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.11.2019.
nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.11.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.11.2019.
Simolvēstule - *(Esl) Sākas Dievvalstība! - sagatavota viskopīgai pieredzei 18.11.2019. 
=========

21.10.2019.12:59 --- в Силу Духа Бога записала Эслаума.
Символвисьмо - *(Эсл) Начинается Царство Божие! - записала Эслаума 21 октября 2019 года в часы 12:59,
интуитивно переписала на русский язык Эслаума 6 декабря 2019 года,
ошибки исправила  Катрина,
в рамочки ставила Ирита
вставлена в Божий сайт Спекавотс: /12.-17.12.2019ю
отправлена в сайт Стариньш: 12.-17.12.2019.
и в сайт Татама Вецаците: /12.-17.12.2019
=====
Символписьмо - *(Эсл) Начинается Царство Божие! - подготовлено всеобщему опыту на русском языке 12.-17.12.2019. 

Skatījumu skaits: 234 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: