Galvenie » 2019 » Oktobris » 27 » (Esl) Spītniekiem!
17:17
(Esl) Spītniekiem!

(Esl) Spītniekiem! 

Spītniekiem - ka tik siena priekšā, lai var "ragus aplauzt"! Nevajag neko, tikai prieku jaunai dienai! Datorspēles iecienītas! Un pēc tam...? Tad jau redzēs...! 

Tantukiņš, lai sēž, kur ir! No slimnīcas mājās pārvesta, kakts ir un pietiek! Mēs trallinām, bet, kad miedziņš nāk, tad guļam!

Tantukiņš, lai stāv pie ratiem, vislabāk ar pilnu un atvērtu maku! Kad vajadzēs, paņemsim! Tantuks jau dod! Tikai mūsu "logiem" saitos, lai netuvojas!...

Nu un tad, mēs, spītnieki, no savām kļūdām mācāmies! Viss jau sīki izskaidrots gadā 2014.- http://spekavots.ucoz.ru/news/j_spitibspoki/2014-05-03-1067 - Tur tik skaidri pateikts: ".. .tikai Lielā Brīvībā - Brīvprātīgi Lielā Gribā uzzināt vai nezināt - ..." Tādēļ jau spītnieki arī esam! 

Un paldies, tantukiņ, tu arī saki sev! Mums tas nav jāzin! Esam spītnieki!

13.07.2019.7:47 --- Dieva Gara spēkā pierakstīja Eslauma.

------------
Ieinteresēsimies!
Cilvēki pat saprast negrib Patiesību:
Ka viņu vieta blakus Radītājam!
Viss pārējais parasti glemi,
Nepareizi, Ja Dievu vietā - mietpilsoņi!"

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.07.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_13_07_19_katrens_jusu_rindas_nav_saskanas/2019-07-13-4716 

Un arī!
Tagad sākas laiks, kad neviens cilvēks nevarēs izbēgt no tā, ko viņš "izpelnās/nopelna" ar savām domām, emocijām un darbībām."
Avotshttps://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-klin-klinom-vyshibayut/ , pieņēma Marta,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/kulen_kuleniem_izmet/2019-07-13-4715 

Un vēl interesanti!
1) - "Gaļina Kiriloviča - Regresija pagātnē: ko iemācija Viduslaiki"
 Informācija no vēstvietnes: http://sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/2260-galina-kirilovica-regresija-pagatne-ko-iemacija-viduslaiki , tulkoja Jānis Oppe, informācijas ziņa vēstvietnē Spēkavots: http://spekavots.ucoz.ru/news/regresija_pagatne/2019-09-08-4887

2) - Ko māca šodiena!
"Šodien jūs pirmo soli spērāt!
Lielajā nezināmībā priekš daudziem!
Tās izzināšana - pavisam ne nieks,
Jūsu priekšā jau Jaunā dimensija!"

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.09.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, ievietots: http://spekavots.ucoz.ru /16.09.2019. 

Vai atceramies?
"Draudziņ, mīļais! Kaut es austiņā tev spētu iečukstēt: "Atlaidīsim spītību! Attālināsimies no viņas! Prom no māņiem! Tik uz GAISMU Ceļš mums VIENS! Zināšanu Gaismai, Radītāja Dāvinātai, jāpieskaras ir ar savu acu gaismiņu - jālasa!"..."
Avotshttp://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_spitiba/2013-02-12-410

Skani Dziesma mīsu priekam!

Stūru stūriem tēvu  zeme: https://www.youtube.com/watch?v=jZiKto0SbFw 

*(Эсл) Упрямцам!

Упрямцам - лишь бы стена впереди была, где "роги обламать"! Не надо ничего, только радость для нового дня! Игры в компьютер! А потом...? Потом и увидим...!

Тётушка пусть сидит у себя! С больницы домой привезли, свой угол есть и хорошо! Мы радуемся, а спать когда захотим, тогда и спим! 

Тётушка пусть стоит у повозки, лучше с открытым кошельком! Когда нужно будет, возьмём! Тётушка же даёт! Но к нашим сайтам пусть лучше не подходит!

Ну и что, мы же Упрямцы, на своих ошибках учимся! Всё уже сказано в 2014 году - (на латышском языке) ....- Там ясно сказано: "...только в Большой Свободе - Добровольно в Сильной Воле узнать или не узнать - ..." По-этому мы и есть упрямцы!

И спасибо, тётушка, говори себе! Нам это знать не надо! Мы же упрямцы!

13.07.2019.7:47 --- В Божьей силе записала Эслаума.

-------------
Заинтересуемься!
"Люди не хотят даже понять Истину:
Что их место рядом с Создателем!
Всё остальное обычная тина,
Неправильно, если вместо Богов - обыватели!
"
Источникhttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.07.19.html , записал Леонид Маслов,
на латышский язык интуитивно перевела Эслаума: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_13_07_19_katrens_jusu_rindas_nav_saskanas/2019-07-13-4716 

И ещё!
Сейчас наступает такое время, когда ни один человек не сможет избежать того, что он "заслужил" своими мыслями, эмоциями и действиями"
Источникhttps://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-klin-klinom-vyshibayut/ , приняла Марта,
на латышский язык интуитивно перевела Эслаума: http://spekavots.ucoz.ru/news/kulen_kuleniem_izmet/2019-07-13-4715 

И ущё интересно!
1) - "Галина Кирилович - Регрессия: чему научило средневековье"
Информация с сайта: http://sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/2260-galina-kirilovica-regresija-pagatne-ko-iemacija-viduslaiki , перевод Янис Оппе, известие в Спекавотс: http://spekavots.ucoz.ru/news/regresija_pagatne/2019-09-08-4887 

2) - Что учимся сегодня!
"Сегодня вы сделали Первый  шаг!
Для многих в Великую неизвестность!
Постижение её - совсем не пустяк,
Перед вами - уже Новая мерность!
"
Источникhttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.09.19.html 
на латышский язык интуитивно перевела Эслаума: http://spekavots.ucoz.ru /16.09.2019.

Можем мы вспомнить?
"Дружочек милый! Как мне шептать тебе на ухо: "Отпустим упрямство! Отдалимься от её! Проч от обмана! Только к СВЕТУ нам Дорога ОДНА, Знания, что Создатель Дарит нам, глазками своими увидеть и - прочитать!"..."
Источик /на латышском языке/: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_spitiba/2013-02-12-410 


Звучи песня для радости нашей

Угол к углу Отечество наша: https://www.youtube.com/watch?v=jZiKto0SbFw 

 


Символписьмо - (Эсл) Упрямцам! - в Силе Бога записала Эслаума 13 июля 2019 года в 7:47 и перевела, интуитивно, на русский язик 27.10.2019.
вставлено в Божий сайт Спекавотс: http://spekavots.ucoz.ru /27.10.2019.
отправлено Стариньш: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.10.2019.
и: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.10.2019.
===
Символписьмо - *(Эсл) Упрямцам! - подготовлено всеобщему опыту: 27.10.2019

Skatījumu skaits: 261 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: