Galvenie » 2015 » Septembris » 23 » Iepazīstieties: Zvaigžņu Vienotības Uguns
17:07
Iepazīstieties: Zvaigžņu Vienotības Uguns

Iepazīstieties: Zvaigžņu Vienotības Uguns
Projekts "Augšupcelšana"

KRAJONS
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 4(22) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.08.2015.

2015. gada 13. jūnijā notika svarīgs planetārs darbs. Gaismas Darbinieki sagaidīja Zvaigšņu Vienotības Uguni. Piedāvājam Žurnāla lasītājiem ņemt dalību šajā svētajā jaunradē, režīmā "Šeit un tagad".

Prieka piepildīta Krajona magnētiskā sirds! Priecājos, priecājos, priecājos par iespējām paziņot par vēl vienas Kosmiskās Uguns atnākšanu, ilgi gaidītas, piepildītas ar energoinformāciju par jūsu kosmisko veselumu/viengabalainību {целостности ?}. ZVAIGŽŅU VIENOTĪBAS UGUNS - pats Viņas vārds runā par daudz ko. Esmu nodomājis iepazīstināt jūs ar šo īpašo Uguni, steidzošos uz Zemi pa pēdām Baltajai Cildenajai Ēdelveiss Ugunij.
Jūs zinat: Ēdelveiss Uguns ielika sākumu Uguns Ērai uz planētas Zeme, atvēra ceļu visām Kosmiskām Ugunīm, kas tuvākā nākotnē atnāks uz Zemi. Baltā Cildenā Ēdelveiss Uguns radīja savdabūgu matricu priekš visu pārējo Uguņu pieņemšanas. Un tādēļ viņu atnākšana un adaptācija uz planētas notiks daudz vieglāk. Cik viņu būs, Kosmisko Uguņu? Par to tagad runāt priekšlaicīgi. Katra Uguns formējas Visuma Galaktikas "Piena Ceļš" sevišķās telpās. Katra piesātinās ar speciālām programmām saskaņā ar Zemes un visu planetāro dzīvības formu ugunīguma attīstības līmeni. Kosmisko Uguņu atnākšanas process koriģējas samērā ar to programmu asimilāciju un attīstību, kuras atnesa iepriekšējās Kosmiskās Ugunis.
Jaunā Uguns, nesoša īpašus/sevišķus raksturojumus un apveltīta neparastām īpašībām, ne nejauši nosaukta Zvaigžņu Vienotības Uguns. Tā iezīmēta viņas galvenā virzība. Tā Ugunij tik dziļa, sakrāla, ka nepieciešami speciāli paskaidrojumi visu viņas programmu sarežģītības sapratnei. Mans uzdevums - noskaņot jūs Zvaigžņu Vienotības Uguns dziļākai uztverei. Svarīgi saprast, ka pakāpeniski tā kļūs planētas un katra cilvēka personīgo struktūru daļa. Tikai tā jaunā Uguns varēs izpildīt savu uzdevumu uz Zemes.
Iesākumā es pastāstīšu par to, kas, kā un priekš kam saformēja Zvaigžņu Vienotības Uguni. Viegabalainību mūsdienu evolūcijas etapā, mūsu iziešanas laikā no Dualitātes. Viengabalainības iemantošana ir daudzplānu process. Līdz šim laikam, jūs vienādi vai otrādi atgriezāt savu viengabalainību planetārās dzīves mērogos. Tagad nepieciešams aktivizēt sakarus/saiknes ar jūsu kosmiskām sākotnēm. Bez savienošanās ar savām kosmiskām fragmentārām būtnēm, ģenētiskām saknēm, ģimenēm, nevar runāt par patiesu Dievišķu viengabalainību. Kosmoss ir mūsu dzimtās Mājas. Daudzus ceļus jūs tur izstaigājāt. Daudzas pasaules glabā atmiņas par jūsu iemiesojumiem. Jums stāv vēl priekšā uzzināt sīkāk par katra no jums daudzplānotību. Un tās - ļoti patīkamas atmiņas, kas katram atļaus dziļāk saprast jūsu klātbūtnes jēgu un uzdevumus uz planētas Zeme. Viengabalainības iemantošana skar ne tikai to cilvēci, kurai jūs tagad piederat. Šobrīd runa iet par to, kā atjaunot cilvēces zvaigžņu vienotību jūsu telpas-laika kontinuumā (TLK), tā arī visu Zemes dzīvības formu viengabalianībā. Vienotība ar kosmiskām saknēm ir aktuāla priekš visas planētas kopumā. Izmaiņas, Zemes planetāro Globusu struktūras sarežģīšana, palīdz izpildīt šo uzdevumu. Caur planetāro Globusu struktūrām, sākas Zvaigžņu Vienotības Uguns asimilācija un izplatīšana. Pēc kā atbilstoši impulsi tiks nodoti katrai dzīvības formai uz Zemes. Šis sarežģītais process jau palaists ar Baltās Cildenās Ēdelveiss Uguns atnākšanu uz Zemes. Tādēļ es arī runāju, ka tā iedibināja ceļu Zvaigžņu Vienotības Ugunij.
Ko ar sevi sniedz jaunā Uguns? Kādām iespējām apveltīta? Ko atnesīs katram no jums? Kādas perspektīves iezīmēs, kādus potenciālus atklās?
Zvaigžņu Vienotības Uguni radīja mūsu Visuma 32 kosmiskās civilizācijas, kuras varam nosaukt par pirmsākumu Kosmiskām Dzimtām. Radītā Uguns aicināta piesātināt ar pirmsākumu kosmisko informāciju visus jūsu individuālos un Kolektīvos Kristālus "Radīšanas alā".
"Radīšanas ala" - tā mēs agrāk apzīmējām sevišķu kristālisku telpu Zemes sakrālajā sfērā, kur glabājas visa informācija par mūsu dzīvi uz šīs planētas. Šeit arī rodas pamati jūsu nākošai dzīvei. Ar kosmisko Uguņu atnākšanu, ugunīgās Ēras sākšanos, šī telpa sāka aktīvi mainīties, attīstīties. Zemes iedzīvotāju individuālie un kolektīvie Kristāli tagad pārcieš transformāciju, saistītu ar Ugunīgām Pārveidošanām. Kosmiskās Ugunis rada jaunu kvalitatīvu pamatu priekš Kristāliem, kā energoinformācijas nesējiem. Tās maina Kristālu dziļākās struktūras. Vēl vairāk, visa Kristālu glabājamā informācija, pārnesas uz kvalitatīvi jaunu kristālisku līmeni. To var apzīmēt kā UGUNĪGI-KRISTĀLISKS LĪMENIS. Kristālu ugunīgums tiem ļaus netālā nākotnē nodibināt sakarus ar citu planētu analoģiskiem Kristāliem citu kosmisko objektu. Un tas nozīmē, viengabalainības iemantošanu dziļākā līmenī, par ko jums agrāk nebija pat priekšstata. Pēc būtības, planetārā "Radīšanas ala" ir sakrāls energoinformatīvs kristālisks centrs, kuru var pielīdzināt kādai ģenētiskai struktūrai. Šī struktūra glabā atmiņas ne tikai par pagātni, bet apveltīta arī ar ergoinformāciju par visiem jūsu radniecīgiem sakariem. Kaut kur tā radniecīga jūsu DNS. DNS taču arī glabā un nodod energoinformāciju ne tikai par jūsu pagātni bet arī par jūsu radniecīgām saitēm.
Kā jau jūs zinat, tagad jūsu DNS, jūsu ģenētika aktīvi mainās. Mainās arī planetārā ģenētika. Tādēļ aktīvām pārmaiņām pakļauta arī "Radīšanas ala" - kā sakrāls kristālisks ģenētisks centrs. Pienāca laik paziņot jums tā patieso nosaukumu, kas jums bija zināms Lemūrijas un agrās Atlantīdas laikos. Šo centru jūs saucāt "Pashaela Kristāls". Pashaelu jūs uzskatījāt par lielu kosmisku Gaismas Būtni, kura vienmēr atdzīvina dzīvību uz lielu un mazu ciklu līmeņa. Tādēļ jūsu valodā saglabājās viensaknes vārds lielu svētku nosaukumā: "Pasha"/"Lieldinas". Lieldienas - tā Dzīvības atdzimšana jaunā līmenī, jaunā ciklā. Lieldienas tā dzīvības atjaunošanās/atdzimšana.
Kristāls Pashaels, kā liela daudzuma individuālu un kolektīvu smalkmateriālo ģenētisko Kristālu kopums, satur visu planētas Zeme būtņu pagātnes-nākotnes ģenētisko energoinformāciju un energoinformāciju par šo būtņu ģenētiskām saitēm. Zvaigžņu Vienotības Uguns atnāks caur Planētas Globusiem tieši Pashaela planetārajā Kristālā (Atdzimšanas Kristālā). Un caur šo Kristālu būs aktivizēti kā visu planetāro būtņu viengabalainības iemantošanas procesi, tā arī Zemes būtņu saplūšanas process ar citām kosmiskām ģimenām.
Kā jau es stāstīju, Zvaigžņu Vienotības Uguni radīja 32 kosmiskās civilizācijas. Jāatzīmē, ka tās - tieši KOSMISKĀS civilizācijas, kuras nepiesaistītas ne pie vienas planētas, ne pie kādas sistēmas. Var teikt, ka viņas diženas starpgalaktiskas civilizācijas, Kosmiskās Dzimtas, kas izpaustas dažādos līmeņos, dažādās mūsu visuma malās. Daļa šo Kosmisko Dzimtu, milzīgu kosmisko ģenētisko līdzsabiedrību, ir tās civilizācijas, kuras kļuva jūsu daudzdimensionālie, ģenētiskie senvecāki, Zemes planētiskās sistēmas daudzdimensionālās cilvēces zvaigžņu senvecāki. 32 diženas Kosmiskās Dzimtas sakoncentrēja sevišķu ģenētisku energoinformāciju Zvaigžņu Vienotības Ugunī. Šī Uguns var saturēt kā kopīgo visuma ģenētisko informāciju, tā arī planetāro informāciju, adresētu vienas vai citas planētas (vai cita kosmikā objekta) būtnēm.
Tādā veidā Zvaigžņu Vienotības Uguns nes Zemes dzīvības formām innformāciju par viņu zvaigžņu saknēm, ģimenēm, iemiesojumiem. Ne tikai Zemes saprātīgām dzīvības formām ir bagāta kosmiskā pieredze. Tāda ir absolūt visam! Un diženais 32-vu Kosmisko Dzimtu kolektīvs Visuma visās pasaulēs, ar kurām tā vai citādi saistītas Zemes dzīvības formas, savāca svarīgu energoinformāciju. Un saformēja veselu komplektu energoinformatīvo pakešu, kuras paredzēts nodot visām dzīvības formām.
Iesākumu Kosmiskajām Dzimtām ir pieredze līdzīgai jaunradei un iegūta visuma mēroga pilnīga informācija. Viņu sastāvā ir ģenētiski dažādas civilizācijas un tādēļ bija iespēja, saņemtā energoinformācijas materiāla, īpašai apstrādei un izvēle paņēmieniem tās nodošanai zemiešiem. Šīs energoinformācijas nodošanas galvenais mērķis ir tas, lai radītu jaunus apstākļus visu Zemes būtņu genomu attīstībai un unikāla Apvienota Daudzdimensionāla Genoma radīšanai.
Zvaigžņu Vienotības Uguns - tā dabīga Uguns, eksistējoša Visumā no iesākumiem. Taču katru Uguni var attīstīt, radīt dažādi - atkarībā no tiem mērķiem, kurus izpildīt tā aicināta. Kosmiskās Ugunis saprātīgas, saprātīga arī Zvaigžņu Vienotības Uguns. Tas nozīmē, ka jūs ar viņu varat kontaktēt kā ar līdztiesīgu partneri Jaunradē un Radīšanā. Brīnišķīga Uguns, ar ko jūs tuvu iepazīsieties un sāksiet ar labpatiku kopīgi radīt, atnesot Zemei un zemiešiem daudz jaunas kosmiskās Vienotības energoinformācijas. Vienotība - tā ne tikai apvienošanās ar savām kosmiskajām saknēm, bet arī citi Vienotības aspekti.Par to tagad parunāsim sīkāk.
1 - PIRMAIS, VISGALVENAIS VIENOTĪBAS ASPEKTS - VIENOTĪBA AR SAVU IEKŠĒJO DIEVIŠĶO BŪTĪBU.
Šī vienotība jau aktīvi īstenojas jūsu dzīvē pēc Dualitātes Eksperimenta atcelšanas.Taču arī tām Zemes saprātīgām dzīvības formām, kuras neņēma dalību Dualitātes Eksperimentā, nepieciešams atgriezt pilnībā savu Dievišķīgumu, kas bija ierobežots atbilstoši planētas evolucionāro programmu izpildei. Noteikti ierobežojumi bija saistīti arī ar planētas iepriekšējo Globusu struktūru. Tagad, kā jums zināms, Zeme uzbūvēja jaunu savu Globusu struktūru, kas turpina pilnveidoties un kļūst komplicētāka - sakarā ar planētas iziešanu uz jaunām evolucionārām programmām. Bez tam, jāņem vērā arī Zemes mjiedarbības paplašināšanās ar jauno, 16-dimensiju Visumu. Jāatceras, ka Zeme aktīvi piedalās jauna Visuma radīšanas procesā. Bet priekš tā visām viņas dzīvības formām nepieciešams iziet uz to kosmiskās Vienotības pakāpi, kas ļaus katrai no tām aktīvi piedalīties jaunajā evolucionārajā programmā. Tādēļ Zvaigžņu Vienotības Uguns mērķēta pirmām kārtām uz to, lai caur jauno planetāro Zemes Globusu struktūru atklātu priekš katras dzīvības formas viņas pilnīgu Dievišķīgumu.
Tas notiks sekojošā veidā. Zvaigžņu Vienotības Uguns, pa Baltās Cildenās Ēdelveiss Uguns uzbūvētiem kanāliem, pietuvosies Zemei. Es jau par to teicu ka Ēdelveiss Uguns radīja priekš nākošo, aiz viņas nākošām Kosmiskām Ugunīm, speciālu struktūru, kuru var nosaukt par matricu, Kosmisko Uguņu pieņemšanai. Šī matrica izvietota pa visiem planētas Globusiem. Tādēļ Zvaigžņu Vienotības Uguns burtiskā veidā "pietauvosies" Zemes Globusiem un sāks uz viņiem savu asimilāciju un izplatīšanos. Pēc tam tiks dots starts Uguns pāriešanai visās dzīvības formās. Tāda pāreja īstenosies caur planetāro "Pashala Kristālu" (Kristāla Atdzimšana) un ar planetāro Gaismas Būtņu (ieskaitot arī jūsu pasaules gaismas darbiniekus) palīdzību, kuri apzināti varēs piedalīties Uguns pieņemšanā un tās izplatīšanā pa visu planētu. Dabīgi, priekš katras dzīvības formas tas notiks individuāli/savādāk {по-своему ?}. Visas funkcionālās Zvaigžņu Vienotības Uguns īpatnības izpaudīsies caur atbilstošiem planētas Globusiem un caur atbilstošiem ģenētiskiem Kristāliem, kuri sapludināti vienā Pashaela Kristālā.
Iekšējās Dievišķības atgriezšanas procesā piedalīsies tie Globusi, ar kuriem cieši saistītas trešā Garīgā Centra pasaules. Sakari ar augstākām dimensijām, ar 16-mit dimensiju Visumu izpaudīsies daudz vēlāk. Tādēļ Globusi "A", "G", "H" pagaidām šajā procesā nepiedalīsies. Ar Zvaigžņu Vienotības uguns palīdzību mums stāv priekšā aktivizēt procesus uz tiem planetāriem Globusiem, kuri sāks aktīvi radīt priekš Dievišķās Vienotības atjaunošanas dažādām planetārām dzīvības formām. Astotā dimanesija arī ņems aktīvu dalību šajā darbā simbolizējot otrā un trešā Garīgo Centru Vienotības sākumu.
2. OTRS NE MAZĀK SVARĪGS VIENOTĪBAS ASPEKTS KURŠ NES ZVAIGŽŅU VIENOTĪBAS UGUNI, IR ENEROINFORMĀCIJA PAR KOSMISKĀM SAKNĒM PRIEKŠ VISĀM PLANETĀRĀS DZĪVĪBAS FORMĀM.
Šis aspekts, protams, nesaraujami saistīts ar pirmo. Taču ir arī sava īpaša jēga. Viengabalainības iemantošana - tieši šis stūrakmens guļ otrā aspekta pamatā. Tikai caur viengabalainības iemantošanu var pieņemt savu pilnīgu Dievišķīgumu. Jums, cilvēkiem, vieglāk atrast uz dotās planētas savas fragmentārās būtnes, bet, lūk, Kosmosā atrast savas zvaigžņu saknes grūtāk. Daudzi no jums jau sāk aktīvi ceļot Kosmosā. Apziņa dažreiz jūs aiznes ļoti tālu. Jūs ne vienmēr nekļūdīgi iztulkojiet jaunos kontaktus un saņemamo informāciju tikai pa jūsu kosmiskiem radniecīgiem sakaru kanāliem jūs saņemsiet patiesu un vispilnīgāko informāciju. Bet priekš tā jāzina par savām zvaigžņu saknēm, kosmiskām ģimenēm, saviem iemiesojumiem dažādās Kosmosa paaulēs. Tieši tādu energoinformāciju satur Zvaigžņu Vienotības Uguns. Viņa tiks atnesta atjaunotā "Pashaela Kristālā".Šajā procesā piedalīsies visi cilvēku Augstākie "Es", Zemes cilvēces Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtne, visas citu dzīvības formu Kolektīvās Būtības. Katrai būs savs asimilācijas paņēmiens jaunās energoinformācijas pieņemšanai.
3. TREŠAIS ZVAIGŽŅU VIENOTĪBAS UGUNS ASPEKTS - DAUDZDIMENSIONĀLĀ KOLEKTĪVĀ VIENOTĪBA.
Atgādināšu jums nelielu līdzību, saistītu ar kolektīvo vienošanu.
Viens vecs vīrs mācīja saviem pieaugušajiem dēliem Vienotību.Vienkāršs piemērs deva iespēju dēliem saprast viņa spēku. Tēvs ieteica iesākumā loka bultas salauzt atsevišķi. Bet pēc tam salasīt visas loka bultas vienā veselumā. Katrs salauza vienu bultu. Taču neviens nevarēja salauzt bultas, salasītas vienkopā.
Kolektīvās Vienotības aspekts atnesīs jaunu Uguni. Jūs varat teikt: līdzība jums pazīstama. Bet vai tad jūs to izmantojiet ikdienas dzīvē? Nepieciešams ne vienkārši apzināties Kolektīvās Vienotības spēku, bet arī sākt izmantot to priekš augstu evolucionāru mērķu sasniegšanas. Pie tam, es vedu sarunu par DAUDZDIMENSIONĀLU KOLEKTĪVO VIENOTĪBU. Jums stāv priekšā iemācīties radīt ar daudzdimensionāla kolektīva būtņu palīdzību, iemācīties dzīvot un strādāt šajā kolektīvā. Tagad jums sevišķi grūti četrdimensionalitātē, izejošā no Dualitātes Eksperimenta. Nereti jums jautā: vai daudz cilvēku ar pozitīvu noskaņu? Vai daudz to, kuri kalpo Gaismas evolucionāro ideju labā? Ko viņi var izdarīt, ja viņu tik maz? Uz ko jūs pārliecinoši atbildat: Gaisma vienmēr stiprāka par tumsu. Tādēļ, ka Tumsa eksistē tikai dažās pasaulēs, bet Gaisma - visur. Zvaigžņu Vienotības Uguns palīdzēs jūsu vienošanai, saliedēšanai un rezultivitātes paaugstināšanai jebkurā gaismas darbā. Tās īpatnība ir iespēja pieslēgt Kosmosa Vienotības Enerģijas. Tiešām pie darba ar šo Uguni, jūs varat daudzkārt pastiprināt Gaismu uz planētas un piesātināt savus gaismas darbus ar visas Saules sistēmas Vienotības Enerģiju, Galaktikas, Visuma. Jūs varat mijiedarboties ar Zvaigžņu Vienotības Uguni radoši, visos izvirzītajos uzdevumos. Pie tam, ņemat vērā, ka jaunā Svētā Uguns neatbalstīs nekādas negatīvas programmas, ejošas pretrunā ar Zemes Dievišķo Evolūciju.
4. CETURTAIS VIENOTĪBAS ASPEKTS, KURŠ PALĪDZĒS ATTĪSTĪT ZVAIGŽŅU VIENOTĪBU - JAUNU DZIĻO SPĒKU IZMANTOŠANA MATĒRIJAS SASAISTĪŠANĀ.
Tās spilgtāk, spēcīgāk sāks izpausties jūsu dzīvē. Tagad runāju ne tikai par tiem spēkiem, kas satur vienā veselumā atomus, molekulas vai citus materiālos veidojumus. Runāju par tiem spēkiem, kas atļaus pie jums jau atnākušajām Ugunīm - Druīdu Ugunij, Melhisedeka Ugunij, Baltajai Cildenajai Ēdelveiss Ugunij - izpildīt savas diženās misijas, jaunas apvienotas matērijas uzcelšanai visos Zemes plānos un radīt polipasaules reālas pasaules. Zvaigžņu Vienotības Ugunij paredzēts būt katalizatoram viņu darbībā, kas sevišķi svarīgi Mūsdienu Polipasaules attīstības etapā uz jūsu planētas. Jaunā Uguns spējīga pastiprināt vecās saites/sakarus matērijas iekšienē un izpaust jaunus, dzīļus sakarus/saites. Tā aktīvi attīsta matērijas valenci/vērtību - spējas dažādu matērijas formu kombinējumos, dažādos esības plānos.
Mani dārgie! Ne nejauši tieši Krajons stāsta jums par Zvaigžņu Vienotības Uguni. Tā tuva man pēc visas magnētiskās būtības. Viņai, kā arī Baltai Cildenai Ēdelveiss Ugunij, spilgti izteikts magnētiskais pamats. Viņa nepieciešama priekš magnētisko daudzdimensionālo gēnu struktūru attīstības visām dzīvības formām. Bez attīstīta magnētisma Zvaigžņu Vienotības Uguns nespētu izpildīt savu uzdevumu/misiju.
Zvaigžņu Vienotības Uguns funkcijas daudzskaitlīgas. Es devu raksturojumu tikai galvenajām. Pārējās izpaudīsies un atraisīsies jūsu matērijas reorganizācijas gaitā uz polipasaules bāzes/pamata. Sakarā ar to, pieminēšu vēl vienu svarīgu Uguns uzdevumu. Tā ļaus savstarpēji sadarboties dažādām vienas dimensijas pasaulēm, netraucējot/neizjaucot telpas-laika parametrus, kas tagad pasaules vienu no otras izolē. Pēc būtības, tagad runa ir par "horizontālās" polipasaules attīstību. Bez tam, Zvaigžņu Vienotības Uguns vienkāršos mijiedarbību starp dimensjām "pa vertikāli" - tas ir, saistīs augstākās dimensijas ar zemākām. Tādā veidā, šī neparastā Uguns aicināta nest Vienotību starp pasaulēm, dimensijām, telpām. Atvieglos dimensiju mijiedarbības un vienas otrā saaudzēšanas procesus ar mērķi Polipasaules veidošanai.
Iemīliet Zvaigžņu Vienotības Uguni kā Diženu Kosmisko Gaismas Būtni, kura sekmē Ugns Ēras tuvošanos priekš cilvēces, priekš visas Zemes. Kā to, kas ļoti prasmīgi, efektīvi, ar maigu mīlestību īsteno planētas Augšupcelšanu.

Ar mīlestību, JŪSU KRAJONS.
30. maijā 2015. gadā.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 4(22) 2015. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-07-12-1520
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/23.09.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 23.09.2015.

Skatījumu skaits: 601 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: