Galvenie » 2013 » Jūlijs » 30 » *(J) "Viens! Nē!..."
00:39
*(J) "Viens! Nē!..."
*(J) "Viens! Nē!..."

Jā, Viens - šķīdonis zābakā! Tieši tā Es jūtos! Vai nav BRĪNUMS?! Es ar savām DievDomām esmu Viena! Manām mīļām Fiziskām LīdzBūtnēm nepieņemama, jo esmu atļāvusies savu SirdsSaimniecību fiziskām Būtnēm pieejamu atvērt. Taču ienākt, pievienoties Fiziskās Būtnes... Nezinu... Tuvumā esošās - vairās no manis, manu Domu dēļ. Arī tālāk esošās netuvojas, jo Spēkavota saits nullītes tik rāda, tātad - intereses nav. Fiziskās Būtnes nelasa Spēkavotā dāvinātās Radītāja Spēkā Eslaumas pierakstītās liecības, latviskoto Gaismas sfēru informāciju, pārejai SmalkĶermeņu Pasaulēs.

Bet es - šķīdonis zābakā? Viens! Nē! Es taču Zinu jau, ka zābaki ir lieta dilstoša! Un šķīdoņi ar, kā rūgušpiens cilvēka aktīvas rokas dīdīts: krējumā, biezpienā, sūkalās dalās! Arī šķīdoni - DievSmalko Pasauļu Saule pa vietām saliek!
Un Es Arī, DievKopības sadarbībā, DievDvēseļu Saimē, Dieva-Radītāja Vadībā, Jaunu Dzīvi sāku!

Jā! To man šobrīd SirdsDvēseles, DievĶermeņa, DievVadības Saime Ziņo! Tādēļ ESMU "izšķīdusi", lai to Jauno vietu Savai eksistencei SmakĶermeņu DievKopībā atrastu! Esmu Vērīga, klausu Dieva-Radītāja Vadībai, jo Tie Jaunie SmalkDzīves Ceļi tikai Viņam zināmi vien ir.
Tagad pie Viņa Rokas turos cieši, lai no vientulības zābakšķīdonī, DebesTēva-DievMāmiņas-GaismasĢimenes Smalko Pasauļu DievKopībā tiktu! Un Tā būs! To es zinu droši, jo Man Radītāja Zināšanu Gaisma Ceļu atrast palīdz!

Viss notiek! Ja Grib, tad var jau arī palikt viens... IZVĒLE ir katram Brīva, personīgi Brīvprātīga. Kā Kurš Grib, tā viss ar viņu notiek! DOMU Spēks un SirdsJūtīga Atsaucība - roku, kāju palīdzībā Līdzcilvēka glābšanai, kad pār viņu samilzušas Blīvā plāna problēmas. Ja vēl kāds pēc palīdzības sauc, tad tur lēmums vēlams tikai pozitīvs un ātrs, lai no Grēka sevi, tuviniekus pasargātu. Enerģijas, mēs jau zinām sen, transformatorbūdās, jokus nepazīst! Tāda tagad DievSaimnieka-Radītja-Augstākā Kosmiskā Saprāta noteikta Kārtība Darbojas. Tas atbilst Viņa Telpas Pārbūves Kosmiskās Programmas uzdevumiem.

To jau Drīz Mēs savām acīm, ausīm, SirdsApziņas saprašanā apjaust spēsim, kad ar Jauno DievKopības DievValstiņas DievDomes/Saeimu iepazīties varēsim. Tas šobrīd tik Informatīvo Plašsaziņas līdzekļu CilvēkBūtņu-vadītāju DievSapratnes un Pašiespēju jautājums, cik veiklas, vērīgas, SaprastSpējīgas CilvēkBūtnes tur DievDarbiņus pilda.

Visiem Mums Saprašanai jābūt Vienai - Dieva Lielais Gars - CilvēkBūtnē KATRĀ Darbojas Personīgi. Cik CilvēkBūtne savā Saprāta Klētī GudrībasGraudiņus uzkrājusi būs, cik Saprāta Gribas aktivitāti izpaudīs DievGudrības Uzzināt, DievDarbiņus pildīt, tik Nozīmīgā DievSaimniecībā savu Jauno Dzīvi vadīs, vismaz nākošos 26000 gadus. Tas ir Visiem Skaidrs, kuri Radītāja Atklāsmes Vēstījumus, diktētus Leonīdam Maslovam, Izlasīt vai vismaz Palasīt ir Spējuši.

MĒS - Draudziņi, DievDvēseles, CilvēkBūtnes SvētĶrmeņos mītošas, Ticībā, Mīlestībā, DievGudrības Cerībā, Pārvērtību Ceļu turpinām, lai ar Dieva-Radītāja, Gaismas Spēku atbalstu, SmalkĶermeņu PASAULĒS savas Dzīves vadītu.
ESIET SVEICINĀTI - DIEVA PASAULES GARI UN BŪTNES! CilvēkBūtnes SvētĶermeņos Ceļu Mājup veic un vēl Katru satikto (domās, rakstos, personīgi), Visus līdzi aicinām! Varam droši paļauties: kājas, rokas mierā atstājam, tikai DOMĀS, DIŽĀS, VARENĀS, lidojam un steidzamies Visi KOPĀ būt, Zināšanu Gudrībā, GAISMAS tāles sveikt! Lai notiek: viens, nē - TIKAI VISI KOPĀ un UZ PRIEKŠU, MŪŽĪGI!

Zirgu Ūsiņš, Govu Māršaviņa,
Kazu Barbiņa, Cūku Teniss,
Aitu Annīte, Teļu Urbans,
Sargāt manus kustonīšus
No sērgām no vilkiem
No ļauniem cilvēkiem. (LTD)

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji! Paldies DievGudrības CilvēkBūtnes, ka MĒS VISI DievKopībā tiekamies, savas Zemes Paradīzes Būvdarbiņu Talkās Rosāmies! Lai notiek! Visam un Visiem, šeit un tagad, BŪT!

28.07.2013.12:28 --- Radītāja Spēkā pierakstīja Eslauma.
---------
Derīgi ZINĀT!
1) "Lai cik tas dīvaini skanētu priekš dažām Pasaues tautām, taču cilvēces glābšana tomēr atnāks no Slāviem-Arijiem, kuri pēc nedaudz dienām (stundām) pieņems uz sevi ATBILDĪBU par Planētu un šis glābēja KRUSTS pēc taisnības tagad pieder viņiem, jo viņu Augstais GARS un mūžīgā DIEVMEKLĒŠANA deva Man pamatojumu nosaukt šo Etnosu par patiesu GLĀBĒJU, kuram ES, ABSOLŪTS, uzticu visas cilvēces likteni."
(6. pants Radītāja Vēstījumā Lielā DIEVKOPĪBA. ZVĒRESTS", pierakstīja Leonīds Maslovs, laviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.07.2013.)**

2) "Tagad ES varu teikt tikai vienu (atklātam dialogam jūs vēl neesat gatavi): ka bēda tam etnosam un tiem no jums, kuri nenodeva un nenodod Zināšanas, uzticētas viņiem priekš nodošanas tuvākajam, jo šīs darbības (bet labāk teikt bezdarbības) pārkāpj Mūžības Kanonus un atnes Ļunumu, bet ne Labumu.
Cilvēks Zināšanas uzkrājis, bet turošs viņas sevī, vai sava etnosa iekšienē, līdzīgs čūskai, rijošai pašai sevi, jo Dievišķā Telpa ir Mūžīgi Mīlestībā paplašinošās AUGSTĀKĀ SAPRĀTA SFĒRA un dažādi ierobežojumi, gribēti vai negribēti, ir GRĒKS, ir Mūžīgās celtniecības galvenā Principa pārkāpums - Mūžīgā paplašināšanās kustībā un Mūžīgā pilnveidošanās izpausmju bezgalībā" (18.,19. pants Radītāja Skaidrojumā "Garīgā Vienošana ir pamats etnosa pārvēršanai Tautā", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.07.2013.)***

3) "Savienojuši ar viņu palīdzību planētas Austrumu un Rietumu puslodes, mēs turpināsim dualtātes izolētās planetārās apziņas apvienošanas procesu, Bet tagad, savienojot Kristālu apziņas lokus, mēs ar to pašu būvējam apvienošanās tiltu starp Austrumiem un Rietumiem, starp galvas smadzeņu kreiso puslodi un labo. Pie kam es runāju ne tikai par jūsu puslodēm, bet arī planetārajām "smadzenēm"".
(Citātiņš no: Projekts "Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos". 1. etaps. Lemūriešu Kristālu aktivizācija". 1. Ābrams Linkolns "Impulss daudzdimensionālajam Genomam". Tulkoja Jānis Oppe. Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/6542 pievienots:24.07.2013)

Atceramies?
(#1) "Atļauj Man uzdot tev dažus jautājumus...
- Man?!
Jā, Mana meita, tev...
- Un kas tie būs par jautājumiem?....
Un tu Tici, ka Es, tavs Radītājs, ar Tevi gribu runāt?
- Jā, šaubu nav nekādu!
Un kā ar klausīšanu būs?
- Protams, paklausīga gribu būt! Es jau cenšos klausīt!
/Ienāca mazdēls un kaut ko jautāja, bet es .../
Nu redzi kā klausīšana sanāca: sevi klausīt gribēji, bet Mani - blakusDvēselītē - aizmirsi..."
(Citātiņš no *) Radītāja Domu Vēstule "Daži jautājumi", pierakstīta 08.09.2012.08:15, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 10.09.2012.17:35)

(#2) "... Runa ir par Jaunu tautu, Jaunā realitātē, ar Jaunu uztveres kvalitāti. Tie cilvēki neuzstāsies par Tiesnešiem līdzcilvēkiem un nešķiros spējīgos, nespējīgos. Jebkurš līdzcilvēks būs personība - cienījams un mīlams. Un visi cilvēki būs tādi: mīlēs viens otru, sargās viens otru un palīdzēs viens otram, bez lūgšanas un raudāšanas. Tā būs!..."
(Citātiņš no *(PG) "Sveiciens Preses Gudriniekam!", pierakstīta 27.09.2011. 07:17, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.11.2012.01:18)

(#3) "Jā! Un mēs visi kopā un pulkā varam viegli pārcelt KATRS SEVI uz augstāka attīstības pakāpiena, kur Gaismas un Mīlestības ļaužu pulkā gan viegla strādāšana, gan laimīga dzīvošana...."
(Citātiņš no: *(45) Senēstule 2010. 01.03., lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 04.02.2013.00:29)

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Viens! Nē!...", Eslauma pierakstīja 2013. gada 28. jūlijā plkst.12:28, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 30.07.2013., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 30.07.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-22.07.13.html , latviskojums ievietots: http://spekavots/ucoz/ru/ 25.07.2013.07:47, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 24.07.2013.18:53.
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-26.05.09.html , latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.07.2013.07:49, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.07.2013.00:02.
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Viens! Nē!..." pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 794 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: