Galvenie » 2013 » Jūlijs » 6 » *(JD) "Dzīvības Spēks!"
16:17
*(JD) "Dzīvības Spēks!"
SVEIKS! LAI DZĪVO SVEIKS - DZĪVĪBAS SPĒKS!
LAI DZĪVO SVEIKI - Saulgriežu Bērni - LĪGOTĀJI! DZIEDĀTĀJI! SIRDSCILVĒKI! Lai Dzīvo VESELĪBĀ un MĪLESTĪBAS PRIEKĀ - DIEVA-RADĪTĀJA SIRDSGUDRĪBAS VADĪBĀ!
Sirdsmīļumiņi! Apsveicu VISUS LĪGOSVĒTKOS-DZIESMUSVĒTKOS! Lai Laime VISIEM - MUMS!!! Krāšņajā Vasaras Ziedēšanas laikā! - LĪGODZIESMU SVĒTKU laikā! Paldies Senvecākiem par tām skaistām tradīcijām! Paldies DebesTēvam-DievMāmiņai-Gaismas Ģimenei! Par šo SkaistumSvētku Atgriezšanas Dāvanu Jaunā Dzīvības Spēka CilvēkPrāta formā! Paldies! Lai SKAN DZIESMAS DZĪVĪBAI un Dvēseles Laimei!
Dāvanā sūtu Jaundarbiņu-Brīnumiņu, kas mani pašu pārsteidz gan ar saturu, gan ar varēšanas drosmi to izpildīt! Taču izpildīts ir un man ir prieks, ka to esmu varējusi paveikt Radītāja Spēka Balstīta tieši laikā, kad uguns posta Rīgas pili ar visiem ...
Lai nu paliek, tikai žēl, ka izglītoti, šķiet, saprātīgi cilvēki, turpina skriet Mamonam pakaļ, kad Dievs-Radītājs, Visa GaismasĢimene, tik pacietīgi sniedz Roku Glābšanai. Bet cilvēki, kā aprobežotie vērši skrien tik sarkanai Mamona lupatai pakaļ. Neko nedarīsi, lai jau skrien savas Brīvās Gribas izpildīšanas pārliecībā...
Lai Dzīvo Sveiks - Mīlestības-Dzīvības Spēks Cilvēkos! VISOS!!!
Sirdsmīlestībā, EsLauma /22.06.2013.11:17/.


*(JD) "Dzīvības Spēks!"

Ak, mīļie Piketētāji (#1)! Izcilu profesiju pārstāvji - mediķi, arodbiedrības u.c. - visi,kuri barā uzdodas par cilvēku Dzīvību-Dzīves aizstāvjiem...

Vai Mēs Dzīvību pazīstam? Kā mēs Viņu aizstāvēsim ar tiem dažiem grašiem, kurus no Mamonīša izdiedelēsim? Kā aizstāvēsim, ja Nezinām Ko un Kā aizstāvēt?

Kāpēc mūsos ir Dzīvība? Kāpēc mūsu bioloģiskais tēvs un māte mūs varēja radīt, un no kā radīt? - Nezinām! Ja Zinātu, tad savu NEzināšanu NEdemonstrētu barā. Tad cilvēki, kuri steidzas piebiedroties bara kliegšanai, parunātos klusumā un mierā ar savu, Sevī esošo Dzīvību - Dieva-Radītāja-Augstākā Kosmiskā Saprāta līdzības (fraktālo) daļiņu!

Dievs-Radītājs tagad cenšas Katrā cilvēkā pamodināt Savu fraktālās līdzības daļu, lai KATRU Savu daļiņu/izpausmi 26000 gadu cikla nomaiņas brīdī Glābtu no iznīcības. Ne ar dažiem Mamonīša latiņiem, bet ar Gudrību Saprašanai, ka Dzīvības GLĀBĒJS ir Katrs Pats Dzīvības nesējs Ķermenis-Cilvēks. (#2)

Cilvēk-Ķermenis, kurš dzird sevī, sajūt sevī Dzīvību - Dieva-Radītāja Dāvātu Savas līdzības daļiņu. SPĒJ SAPRAST, uzticēties līdzcilvēkam, zinātniekam, Leonīdam Maslovam, kuru PATS DIEVS-RADĪTĀJS izredzējis uztvert cilvēcei sniegtās ZINĀŠANAS jau kopš 2004. gada. Zināšanas brīvi pieejamas internetā. Tik jānospiež podziņas un jāpalasa, ko Runā Pats Debess un Zemes, un Visuma Radītājs ar KATRU Cilvēk-Ķermeni - par Dzīvību, par Dvēseli Ķermenī, par Apziņu, Augstāko Kosmisko Saprātu, par Visuma uzbūvi, par Cilvēka vietu Visumā, par ENERĢIJĀM, enerģiju straumēm, par Laikmetu, ĒRU nomaiņu cikliem, par Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu utt. u.j.p...

Cilvēkam nu jau vajadzētu redzēt, bet ja pats neredz, nedzird, spēt uzklausīt, uzticēties blakuscilvēkam, kurš to jau pamanījis, mēģināt kopīgi vērot, paanalizēt vērojumus, notikumus, situācijas. Daba pati jau tik uzkatāmi uzrunā cilvēkus, demonstrē cilvēkiem savus pārkārtošanās procesus, dzīvošanas vides izmaiņās.

Uz planētas lieliski strādā Gaismasnesēji, Gaismas Darbinieki, kuri spēj uztvert Dievišķos Gaismas signālus un par savu darbību, rezultātiem, uzzināto, dāsni dalās pieredzē ar katru zinātgribošu līdzcilvēku dažādos Internetsaitos. Tik darbini, cilvēk, savu Brīvās Gribas Izvēles instumentu - Zinātkāri un viss notiks labvēlības gaisotnē.

Atvērsim katrs savas vērīgās, saprastspējīgās, sirdsgudrās acis un paraudzīsimies uz mūsu brīnišķīgajiem Dievcilvēkiem, kuri Dāvina Dievišķu darbaprieku, Diev-Domu Sadarbībā radītus senaizmirstus dārgumus Saulgriežu Gadatirgos. Tie Radīti nedomājot par grašiem, bet apgarojot sava darba lolojumus ar SirdsMīlestības Vārdiem, ar dziesmām, dejām, rotaļām - Prieku un Mīlestību! Tur ir DZĪVĪBAS DVĒSELE - RADĪTĀJA DĀRGUMS, kurš neprasa aizstāvību, bet Dāvina Aizstāvību Katram. Katram cilvēk-ķermenim, kurš Dzīvību-Dvēseli sajūt un apzināas SEVĪ Mūžības Radītāja Dzīvības Spēku! (#3)

Man bij ziņģu grāmatiņa Smalkā lazdu krūmiņā;
Es uzšķīru katru reizi, kādas man vajadzēja. (LTdz, 67)

Paldies Mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies par Dzīvības Spēku mūsos Katrā un Visos KOPĀ!

20.06.2013.08:46 --- pierakstīja, Radīja Atbalstā, Eslauma.
---------
Vērtīgi Atcerēties! (#1) "Ak, tu lielais tautas brāli! Cik tev strikta valoda! Tikai šitā un ne tā, viss man taisni jāizdara, jo tā grib mans Balstītājs!...Kādas stutes Balstītājs, tavai čaulai apkārt liek? Zelta teļu blakus liek, lai tas tevi uzrauga? Varbūt slavas dziedātājs, augstus toņus prātiņā stingrā saitē piesējis?"
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Tautas brāļi", pierakstīta 24.12.2011.07:12, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 01.10.2012.20:56)

(#2) "Mīļo Draudziņ! BRĪNUMI! Dievs mūs miesas ģērbā ietērpis, lai jo labāk izjust spētu Blīvās Zemes jaukumus! ... Taču tas jau arī nav nekas. Lieliski ir tas, ka mēs miesas namiņos, ka mēs Zemes plašumos, ka mēs Dieva žēloti, Zemes Mātes auklēti - viss notiek! Viss dzīvs un kustas! Viss virzas jau ne tikai līnijās pa Zemi, viss ceļas augšup, virzas spirālē uz Gaismu! Jaunos sfēru plašumos!!!..."
(Citātiņš no:*) RAV "Jauni Brīnumi!" pierakstīta 31.10.2012.05:16, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 31.10.2012.20:49)

(#3) "LAI ZAĻO LAUKI! LAI LĪGO ĀRES! LAI LIELI UN MAZI - LAIMEI DZIMST ! ! !"
(Citātiņš no: *(33) Senvēstule Tuviniekiem, Draugiem!..., pierakstīta 13.11.2008.., lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 28.10.2012.13:35)

Derīgi ZINĀT!
1) "Visi Materiālās Pasaules netikumi un kārdinājumi cilvēku izved no prāta un viņš netikuma, galvenā netikuma, lepnības dēļ, uzkāpj uz kakla savai dziesmai, savai nākotnei, tikai saldā mirkļa dēļ"
(26. pants. Radītāja diktāts 03.12.04. (2/17) pieraktīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.12.2011.)**

2) "PirmRadītāja potenciāls, tieši PirmRadītāja, glabājošies katrā cilvēkā, var kļūt par atbalstu tikai tad, kad cilvēka ApZiņa, bet tas nozīmē - viņa nodomi un rīcība atbilst LīdzRadītāja LīdzZiņai, jo šis potenciāls nevar tikt atklāts priekš tiem, kuri locās vai kalpo Mamonam, jo tādu NETICĪBAS cilvēku rokās Manas DĀVANAS (Pasauļu radīšanas iespējas) var pārvērsties visbīstamākajā ierocī, spējīgā iznīcināt Planētu!"
(11. pants. Radītāja Atklāsme "Atmoda" pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma 28.10.2012)***

3) "- Kas tas ir, astrālais virziens?
= Tā astrālā enerģijas straume, kurā atrodas šīs pasaules.
- Es jau otrreiz dzirdu par astrālo straumi, vai var sīkāk?
= Astrālā virziena gaismas straumes atrodas (izvietotas) straumēs. Šeit nav astrālā blīvuma, kas eksistē vienā fiksētā slānī. Šīs straumes krustojas, viņas peld PasaulNamā un būtnei krustojumu vietās viegli pāriet šīs straumes no viena "laukuma" citā. Šie krustojuma punkti un platformas - kultūras pasaules, sociālās savienības, kuras saistas ar vienu vai otru realitāti"
(Citātiņš no: "SKOLOTĀJU SAGATAVOŠANA ASTRĀLĀS STRAUMĒS" Natālija Koteļņikova, 12.09.2012.14:55. Avots: http://sanatkumara.ru/stati/podgotovka-uchiteley-v-astralnie-potoki , latviskojums lasāms: http://spakavots.ucoz.ru/ 02.10.2012.11:05)

4) "ES visiem cilvēkiem devu Brīvās Izvēles Tiesības, gaidot, ka viņiem atvēlētais laiks būs izmantots efektīvi un ES varēšu redzēt rezultātu viņu garīgai pašpilnveidošanai, bet ne neierobežotai Mamona bagātināšanai, jo pretējā gadījumā Man nāksies pārtraukt, īpaši tādu Lielu pārmaiņu laikā kā pašlaik, šo cilvēku uzturēšanos Blīvajā plānā, pārvedot viņus uz daudz zemākām vibrācijām savas neatbilstības, PirmRadītāja Monādēm, apzināšanai!"
(12. pants. Radītāja Vēstījums "Ēters, Programma, Kustība" pierakstīja Leonīds Maslovs. Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-16.06.13.html , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 16.06.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 03.07.2013.21:00, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 17.06.2013.08:53)

=====
*(JD)-JaunDarbiņu "Dzīvības Spēks!" Eslauma pierakstīja 2013. gada 20. jūnijā plkst. 08:46, nosūtīts Latvijas Radio vilņiem 21.06.2013.05:59, ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 06.07.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/part2/2-03.12.04.html , latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 01.10.2012.20:55
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-27.10.12.html , latviskojums ievietots: http://spakavots.ucoz.ru/ 29.10.2012.15:24
=====
Sirdsmīlestībā Jaundarbiņu *(JD) "Dzīvības Spēks!" pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 982 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: