Galvenie » 2015 » Septembris » 2 » *(KD) "Apgaismoti!"
15:41
*(KD) "Apgaismoti!"

*(KD) "Apgaismoti!"

Mīļie Draudziņi! Skolotāji, lielāku vai mazāku kolektīvu, grupu vadītāji, ģimeņu cilvēki! Lūdzu, ļoti lūdzu, pievērsīsim uzmanību, padomāsim par savu, par mums apkārt un līdzās esošām Dzīvībām! Šodien ir ļoti aktuāli uzzināt pēc iespējas vairāk un precīzāk Gaismas, Dievišķās pasaules, Tēva Absolūta Vēstījumu informāciju (1-31.09.-14)), lai zinātu par iespējām savas un savu tuvinieku, līdzcilvēku, apkārt esošo Dzīvību glābšanu un dzīves saglabāšanu šeit uz Zemes un Visiem Kopā. Ir taču skaidrs, ka personīgā dzīvība ir atkarīga no apkārtējo Dzīvību saglabāšanas.

Atcerēsimies, tās ir Ugunīgās Enerģijas. Un pats cilvēks ir enerģijas - Uguns balons. Jo vairāk tur sevī (kā gāzes balonā) enerģiju, jo lielākas iespējas "uzsprāgt". Ja dalās ar savām enerģijām, tad tagad - plusi pievelkas pie plusiem, mīnusi pie mīnusiem. Tikai ir jāpatur prātā, ka mīnusenerģijas šobrīd jau tiek Augstāko (Kosmisko enerģiju) spēkā pārveidotas, transformētas pozitīvās enerģijās, kas izpaužas ar Jaunu Ugunīgo enerģiju ieplūšanu Zemes blīvajās sfērās, arī cilvēku un citu dzīvību ķermeņos (2). Cilvēki to sajūt personīgi un individuāli. Tādēļ, to zinošie, daloties zināšanās, informācijā ar līdzcilvēkiem, pulcējas prieka, izpalīdzības, dāsnuma, drošības enerģiju sfērās. Un nav obligāti jābūt vienas sētas, viena nama, pat ne viena ciema, pilsētas, valsts teritorijā, bet nu jau var vienoties ar telefonu, interneta, papīra vēstuļu kontaktiem, visplašākajās enrgoinformatīvajās iespējās "... bet tā arī ESMU pretimnākošo viļņveidu plūsmu Dižā HARMONIJA, saplūšana VIENĀ VESELUMĀ!" (3-31.08.-9). Un viss notiek!

Tiem, kuriem šo instrumentu nav, pulcējas pie ziņu kanāliem bibliotēkās, domubiedru, draugu, izpalīdzīgu cilvēku sabiedrībā.Tas svarīgi, lai mēs pēc iespējas vairāk būtu Dievišķo Zināšanu Apgaismoti, lai mēs Visi Zinātu ka mūsu augstākā priekšniecība vairs nav politiskās sistēmas noteicēji, bet mūsu Augstākā Vadība ir Dievs, Augstākais Kosmiskais Saprāts, vai Tēvs Absolūts ar Viņa Radīto Kustību Svētās Krievzemes Centrā Maskavā un atbildīgais ir uz Zemes iemiesotais Vēstnesis, Radītāja Kustības Kurators, Leonīds Maslovs (4). Mums vienkārši jāzin un jāinformē līdzcilvēki maksimālas mīlestības gaisotnē, lai noturētos, lai līdzsvarotos uz Zemes un ar Zemi.

Šobrīd arī pāriešana uz Jauno Dieva Valstību (Aizsauli) caur nāvi ir jau ļoti sarežģīts process aizejošajai Dvēselei, kuras ķermenis paliek Zemes blīvuma mierā. Taču Dvēselei savā pilnas apziņas sapratnē jāmēro nezināmi, neizprotami/nesaprotami ceļi. Cilvēku Dvēseles Zemes dzīvē pozitīvo enerģiju piesātinātas pāreja ir viekāršāka (ir informācija uzzināma), bet negatīvo enerģiju piesātinātām Dvēselēm aiziešanas ceļš sarežģīts (informācija arī atrodama).
Būsim domājoši Zemes cilvēki, sevišķi Skolotāji, kolektīvu vadītāji, Ģimeņu Atbildīgi cilvēki! Sniegsim līdzcilvēkiem Dievišķās Gaismas, Visuma Tēva Absolūta Zināšanas un būsim VISI Apgaismoti!

30.08.2015.14:22 --- Paldies DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Paldies DebessZemes DievGaismas Eņģeļu Dvēsļu un ZemesMāmuliņas Dzīvības Dzirkstelīšu Dievišķās Kustības Pulki, ka mēs kopīgi ar Zemes plašumu Draudziņu aktīvistiem steidzam Visi Kopā būt Apgaismoti!
Pieredzes momentiņš 01.09.2015.16:04: atnāk mani apsveikt Zinību Svētkos mazmeitiņa! Viņai vecāku dāvināta datorgrāmata-planšete un redz aiz mana loga, rožu krūmā uzziedējušu rozīti: "Tetamīt, gribi saglabāt ziediņu visai ziemai? - Gribētu, mīļo mazmeitņ, bet aparātu taču mums nav..." Un tad bija viens mirklis un planšetgrāmata man priekšā, bet tur "Tetamas rozīte!" Visā krāšņumā! Skatāmies, priecājamies un esam Dievišķās Dabas Apgaismotas! Dāvājam Visiem Prieku!

Rozēm kaisu istabiņu, tautu dēlu gaidīdam',
Kad atnāca dieverītis (*), slauku rozes pagultē.
---(1.pantiņš no "Rozēm kaisu istabiņu" (*) Dieveris - līgavaiņa brālis (senajās kāzās), grāmata "Tautasdziesmu vācelīte" sastādījis Ē.Siliņš, izdevn. "Zvaigzne", Rīga, 1990., 70. lapp.Tetamas rozīte, uzziedēja Zinību Dienas sveicienam! Fotografēja mazmeitiņa Agutīte - dāvājam iepriecinājumu Visiem Jaunajā Zinību Gadā!
Ieinteresējos: https://www.youtube.com/watch?v=1FZ4x7Hjj_s
--------
(1-31.08.-14)** 14.pants: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_31_08_15_jus_visu_lemat_pareizi/2015-09-01-1569
(2) http://spekavots.ucoz.ru/news/zvaigznu_varti_tezaurusa_dvesele/2015-08-19-1556
(3-31.08.-9)** 9. pants, pilns teksts: "Jūs tagad arī ESMU Sākumu Sākums tieši Baltās (GAISMAS) Brālības, pasvītroju, pie visu cilvēku-Dievu vienlīdzības Dieva priekšā, bet tā arī ESMU pretimnākošo viļņveidu plūsmu Dižā HARMONIJA, saplūšana VIENĀ VESELUMĀ!"
(4) https://www.youtube.com/watch?v=1RsuOxZJuh4
--------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Tagad MĒS ar jums (atceraties Lielo MĒS), cilvēki-Dievi un Pats Radītājs, sākam jūsu AUGŠUPEJU uz troņa, ne varas, bet VADĪBAS, jo DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ jūsu radītais vadības OKTAEDRS kļūst Sākumu Sākuma SĀKOTNE, kā jau ES runāju, tā Lielā SĀKOTNE, no kuras gāja un ESMU Svētā Krievzeme un ne tikai Svētā Krievzeme - Planēta, bet Jaunā cilvēce, kuru daudzi redzošie nosauca BRĀLĪBU GARĀ!"
---(8. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Sāprāta Vēstījumā 31.08.15. "Jūs visu lēmāt pareizi!", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.09.2015.)**

2) "Zvaigžņu Vienotības Uguns svarīga kā priekš cilvēces tā arī priekš absolūti visām dzīvības formām uz Zemes. Tādēļ, ka tur Visuma Dzimtu Sākotne, tas - Kosmiskais Avots, no kura viss sākās. Un tur arī - planētas nākotne. Brāļi un Māsas! Zvaigžņu Vienotības Uguns jau "pietauvojās" pie Zemes Globusiem. Tagad viņa ieplūst to energoinformatīvo matricu struktūrā, kuru priekš visām no jauna atnākušajām Ugunīm radīja Baltā Cildenā Uguns Ēdelveiss."
---(Citātiņš no: "Atgriežoties pie Kosmiskām Sākotnām" Aštars Šerans caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults, 30.05.2015. Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" 4(22) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.08.2015)***

3) "Pašlaik jūs jau esat spēruši pirmos soļus jums jaunajā Gara telpā, smalkākā materialitātē astrālajā dimensijā, kura ir starpdimensija starp blīvo materiālo pasauli un ugunīgo pasauli. Šodien apstākļi ir tādi, ka katrs no jums var izmantot piedāvāto iespēju veidot jaunu sevi, bet caur sevi - Jauno pasauli."
---(Citātiņš no: "Nikolajs Bogdanovs - Ar Saules Brālības palīdzību...", El Morija, mīļotā Marija un citi Skolotāji, 2015.05.24. caur N.B., tulkoja Jānis Oppe, lasāms: http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/629-nikolajs-bogdanovs-ar-saules-bralibas-palidzibu

4) "Ir sācies jauns laika vilnis! Šis ir Austrumu vilnis un tas nozīmē to, ka mūsu griba būs tā, kura virzīs mūs uz priekšu šajā vilnī. Svarīgi ir šajā vilnī zināt, ko gribas - ko gribas iedzīvināt un vērst uz attīstību. Ja skaidri zinām, ko gribam, tad šajā vilnī tas ir jāizpēta sīkumos un detaļās. Jāizpēta tā, lai ir skaidrs, kas un kā darbojas. Ir jāiedziļinās, jāpēta, jāpieķeras tam, ko gribas paveikt un izdarīt."
---(Citātiņš no: http://mail.inbox.lv/message?mailbox=INBOX&index=3208&array_index=0&page=1

Atceramies?
(#1) "Tas ir runāšanas Brīnums! Kā lai citādi to paskaidro? Tagad mūsu Katra runāšana izskan plašā Ēterā. Tā tik to var nosaukt. Kad mēs skaļā balsī runājam, tad to dzird jau visā ciemā, varbūt visā pilsētā! Vēl jau izpētīts tas nava. Tā ne tikai mana pieredze, ko tik pēkšņi uztveru, taču liecina vēl citi arī, ja tik gribam..."
---No: *(J) "Runāšanas Brīnums!", pierakstīta 23.06.2013., lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_runasanas_brinums/2014-02-10-965

(#2) "Klikšķis! Arī vēl! Nu pie loga!... Dziļa ieelpa - izelpa... Narcišu smarža uzvējo - patīkama ļoti!... Ieelpa dziļa - izelpa, žāvas... Ķermenis daudzviet niez, jāpakasa, atteikt nevaru, un jāgrozās...O! Un vēderā burbuļskaņas saradušās!... Kājas, rokas vēsums apņēmis... Un sāpīgums pārstaigā kāju, gūžu, miesas masu ķermenī visā... Jā, saprotu vai nojaušu, nezinu īsti, bet liekas, ka miesas kvantitāte kvalitātē pārtop..."
---(No: *(J) "Dokuments!", pierakstīta 2014.23.05.02:19-03:33, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_dokuments/2014-05-25-1093
=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Apgaismoti!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2015. gada 30. augustā plkst.14:22, ievietota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/02.09.2015. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 02.09.2015.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-31.08.15.html , latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/01.09.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.09.2015.
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriezoties_pie_kosmiskam_sakotnem/2015-08-31-1568
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Apgaismoti!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 866 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: