Galvenie » 2015 » Septembris » 6 » *(KD) "Mēs Dievā!"
19:21
*(KD) "Mēs Dievā!"


 *(KD) "Mēs Dievā!"

Mīļie Zemes Draudziņi! Mums ir tik bagātīgi Zināšanu latviskojumi Spēkavota vēstvietnē latviešu valodā, ko sniedz Tēvs Absolūts Savam Vienīgajam Vēstnesim Maskavā Leonīdam Maslovam. Un ir Gaismas Ģimenes Meistaru, Skolotāju, Augšupcelto Zemes cilvēku liecības caur Smalkās Pasaules Dzirdošiem, Redzošiem čeneleriem-kontaktieriem par Pārejas apstākļiem un dzīvošanu Jaunajās Dieva Valstības dimensijās! To varam atrast un lasīt Pasaules Gaismas Žurnālā "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija"! Tās ir ziņas par reālām izmaiņām telpā un laikā, vai vēl varētu teikt atmosfērā un pulksteņlaika bioloģiskās izjūtās savos ķermeņos. Viss tas kopumā (ķermenis, vide, atmosfēra), Augstāko Kosmisko Spēku ietekmē, kardināli izmainās. Tā teikt, apgriežas ar "kājām gaisā".

Jā, tā to varam raksturot, nezinātāja intereses saprašanai. Bet tiem, kuri interesējas, seko informācijai, viss notiek dabiski, lēnām un bez liekiem pārdzīvojumiem. Jo arī Eslaumas pierakstītajās KopDarbu Simbolvēstulēs dāvātā Augstākā Gara Domu pieredze palīdz izsekot, izprast mūsu ķermeņos, apkārtnē, sadzīvē vērotos notikumus un izjūtas pārejai uz Jaunas dzīvošanas apstākļiem. Nu jau Gaismas Žurnālā "Mirovoi Čenneling" (Nr 4(22) 2015) lasām Mātes Zemes Marijas, Galaktiskā Aštara Šerana***, Magnētisma Meistara Krajona informāciju par Zemes un visu uz viņas esošo Dzīvības formu (arī cilvēku) atgriešanos Kosmosa Ugunīgajos Sākumos. Mūsos atdzimst Mīlestības Saule! Mēs tiecamies apvienoties ar Kosmisko Sauli! Un mēs ticam, ka šī saplūšana, agrāk vai vēlāk, bet notiks! Virzību uz šo notikumu mēs jau uzskatāmi sajūtam savos ķermeņos un redzam apkārtējā dabas un sabiedrības vidē. Mums tikai jābūt vērīgiem, saprast gribošiem.

Uz Zeme taču mēs esam 32-vu Kosmisko Dzimtu pārstāvju pēcnācēji! Un aktīvisti ir Radītāja Tēva Absolūta Gaismas Kreivji un Dalībnieki. Radītāja Kustības Centrs Maskavā, Kuratora Leonīda Maslova vadībā, darbojas uzskatāmi un dzirdami visā Dieva Kosmiskajā Telpā (1). Mums tikai jāprot dzirdēt, saprast un pievienoties! Mēs visi esam Viena Dieva Bērni, Vienā Dievišķās Zemes Telpā, vienlīdzīgi viens ar otru Dieva Debesu Tēva un Mātes Marijas Zemes priekšā! Apzināsimies to un centīsimies savā uzvedībā un darbībās izpaust cieņu, uzmanību, mīlestību saviem Senvecākiem!

Mums katram mūsu Jauno Ķermeņu Kompleksā ir Sakrālā Sirds Telpa, kurā mēs brīvi un droši varam iemācīties sadzirdēt savu Dievišķo Dvēseles daļu, varam sadzirdēt, sajust Dievu sevī un sevi Dievā! Lai notiek tā! Dievs mūsos un Mēs Dievā (2-03.09.15.-10)!
30.08.2015.04:10 --- Paldies DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Meistari-Skolotāji! Paldies ZemesMāmuliņas Dzirkstelīšu Saime, Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu un Dieva Kustības Brāļu-Māsu-Dalībnieku Pulks (3-02.09.15.-5), Mēs Apzināmies sevi, ka visi esam - Mēs Dievā!

Brālīti, brālīti,
Es tava māsiņa,
Pērc mane
Vizuļu vainadziņ'!
---(1.pantiņš no "Brālīti, Brālīti", P. Dambja apdare, grāmatā "Tautasdziesmu vācelīte" sakārtojis Ē.Siliņš, izdevn."Zvaigzne", Rīga, 1990, 61.lpp.Vaicāju: http://google.lv/ - svētvakars, atvērtajā lapā: ... https://www.youtube.com/watch?v=Ewn21FTZRGU
-----

(1) Dievkopība/Вече "Mēs Mūžībā", 1. daļa: https://www.youtube.com/watch?v=FNrFUJbfSg0
(2-03.09.15.-10) 10. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 03.09.15. "Apturēt neiespējami" - "Lūk, kad DOMAS, Vienota OKTAEDRA DOMTĒLI Garā, vadīs NODOMRĪCĪBU, izejot no KOMPLEMENTARITĀTES un LIETDERĪGUMA KANONIEM! Šī vadība arī ESMU jūsu LĪDZJAUNRADES uzdevums, jo savu Dievjaunrades iespēju APZINĀŠANĀS ļaus jums LīdzJaunradē ar Mani radīt Jaunas pasaules!"
(3-02.09.15.-5) 5. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 02.09.15. "Dižais apgrieziens cilvēces vēsturē" - "Neviens no Planētas cilvēkiem nesaprata, ka optimisms un "spartiešu" Patiesa TICĪBA bija Debesu atbalstīta, bet DIEVKOPĪBU/ВЕЧЕ "НАДЕЖДА"/CERĪBA" vadīja Pats Tēvs Absolūts, jo zālē bija ne "mazie" cilvēki, bet Mans GAISMAS Pulks, Garā spējīgs apturēt cilvēku nolīšanu pašiznīcināšanās bezdibenī!"
---------
Svētīgi ZINĀT!
1) "ES priekš jums noteicu VIENĪGO ceļu Dievos caur Pasaulesēkas OKTAEDREM un šis Dieva priekšlikums nevar būt ierakstīts kaut kādos pagātnes sabiedrisko attiecību rāmjos! Tādēļ jūs varat (jā, un jums tas jau nepieciešams) pārkāpt pierastos cilvēcisko attiecību rāmjus un pasludināt sevi, Jaunu cilvēci, Brālības Sabiedrība Garā, kas tikai atgādina pagātni!"
---(5. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 04.09.15. "CERĪBU valdziņš (atbildes uz jautājumiem)", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.09.2015)**

2) "Tagad notiek visu Lemūriešu Kristālu aktīvas sagatavošanās darbības Uguns pieņemšanai. Tas nepieciešams arī priekš pašu Lemūriešu Kristālu tālākas aktivācijas paātrināšanas. Katrs no viņiem cieši saistīts ar vienu no 32 Kosmiskām Dzimtām, diženām kosmiskām civilizācijām. Jūsu pasaules un citu Zemes pasauļu cilvēki pakāpeniski sāks pieņemt programmas, Zvaigžņu Vienotības Uguns atnestas, savos genomos."
---(Citātiņš no: "Atgriežoties pie Kosmiskām Sākotnēm", Aštars Šerans caur Sv.Dračovu, S.Kanaševski, M.Shults. Avots:"Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr4(22) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.08.2015)***

3) "Pārmaiņu laiks vienmēr ļauj uzstādīt jaunas darba sistēmas, ieviest daudz pilnveidojumu, tāpēc ka enerģijas ļauj darīt visu. Vēlāk, kad realitāte nosēdīsies un nostabilizēsies, mēs būsim spiesti to pakļaut likumiem. Bet pagaidām - ne gluži anarhija, nē, eksperimentu brīvība, zīmīgs laiks novitātei un brīvība no stipriem ierobežojumiem. Iespējams, arī radošums kūsā un līst straumēm."
---(Citātiņš no: "Jaunā šūna: kas ir izdarīts?" Natālijas Koteļņikovas "Saruna ar Saules Brālību", 15.08.30., tulkoja Jānis Oppe, lasāms: http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/632-jauna-saruna-kas-ir-izdarits

Atceramies?
(#1) "Mēs lepojamies ar 350000 un vairāk mūsu Latvijas Valsts līdzpilsoņiem, kuri referendumā par pensijām ar savu parakstīšanos apliecināja sirsnību pret vecļaudīm, sapratni par šī brīža situācijas nopietnību un atbildību par savas Tēvzemes, Latvijas labklājību! Gods un slava mūsu valstiņas 350 un vairāk tūkstošiem patriotu! Referenduma pozitīvais vai negatīvais rezultāts nav tik svarīgs, cik svarīgs ir notikums kā eksāmens cilvēcībai."
--- (No: *(28) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem!", pierakstīta 24.08.2008., lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/28_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-22-149

(#2) "Dieva Smalkās Pasaules uzmanība pievērsta MUMS, CILVĒCEI! Ilūzija - fiziskās pasaules darījumi - savācas, bet Zemes bērni vēl "visi dus nomodā"! Dievs sūta Vēstījumus, vēstnešus "dzirdēt eņģeļus slavējam, tuvu, tālu skandinām... "nu ir dvēsele pestīta"! JO MĒS DZIMUŠI SEV!"
---(No: *(PG) Senvēstule - 05.04.2011.03:20", lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/pg_senvestule_05_04_2011_03_20/2012-10-25-153

(#3) "Lūk, tā arī tagad, atkal esam jaunās, brīvās, brīvprātīgās un kustīgās Dievišķās Monarhijas (katra Cilvēka izvēles) krustcelēs. Brīva Griba: Ticēt, neticēt, uzzināt, nezināt, meklēt, klausīties, ausīties vai... Taču tas tagad beigsies ar šķiršanos no fiziskās miesas, jo jaunā miesa nebūs apzināta, neviens par to nebūs stāstījis, liecinājis, zināmu darījis (vai licis zināt?), jo Katram Pašam! interesēties... Kad tad?!... Klausīties, dzirdēt?... Kādēļ?..."
---(No: *(KD) "Divos Variantos!", pierakstīta 02.08.2014.08:27, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_divos_variantos/2014-08-10-1170

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Mēs Dievā!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2015. gada 30. augustā plkst. 4:10, ievietota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/06.09.2015. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 06.09.2015.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-04.09.15.html , latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/05.09.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 05.09.2015.
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriezoties_pie_kosmiskam_sakotnem/2015-08-31-1568
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Mēs Dievā!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 877 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: