Galvenie » 2014 » Septembris » 18 » *(KD) "Pavasaris! Īstenībā!"
08:08
*(KD) "Pavasaris! Īstenībā!"

*(KD) "Pavasaris! Īstenībā!"

Man un manī, sākas Brīnums! Sākas Planetārais Pavasaris! Jā! Tā ir apbrīnojami dīvaina īstenības sajūta! Es jūtos, it kā senatnes, kādas aizmirstas realitātes esamībā un pavasarīgās sajūtās, ļoti apjomīgās, plašās, piesātinātās ar visu manas līdzšinējās dzīves ilgo gadu dzīves pieredzes saturu, kopš bērnības, jaunības dienām!

Manī ir viss, mans skolas laiks ar visiem tā laika dabas un cilvēku sabiedriskiem notikumiem un vēl arī kaut kādi man neapjaušami laiki, liekas pat ļoti senatnīgi, ne gluži man izprotami. Manī viss ir apjomīgi, sfēriski, skatāms ar iekšējā gara, jā! Dieva Gara (Viņš taču manī un es Viņā!) skatu, redzējumu?! Tas viss un visi, brīnumaini piesātinātas Laimes Mirkļi! Nebijušas Laimes sajūtas, pat ar izbrīna, sajūsmas asaru kamolu kaklā un acīs! Tas ir cilvēciskiem vārdiem grūti aprakstāms uztveres mirklis!...

Sens, koncentrēts, Veselums saplūdis ar šodienu, šodienas īstenībā, šeit un tagad, tur, kur es esmu realitātē īstenā! Esmu taču mūsmājas pagalmā, bet - ļoti plašā, apjomīgi telpiskā, sfēriskā plašumā! Jā, esmu tur kur esmu un vēl kaut kur, vispār, visur!... Kā būs tālāk, tad jau redzēsim...

Iespējams, šīs sajūtas izraisīja, kā parasti, Tēva Absolūta Vēstījuma "Domjaunrade" (11.09.14.) latviskojuma datorizēšana, ko pašlaik steidzos paveikt. Vēl arī satraukums par mazmeitiņu, kura slima, bet viņai telefonkartes nav, lai piezvanīt varētu, ja nepieciešams palīdzību meklēt. Mēs dzīvojam patālu viena no otras, bet tiecamies viena pie otras...
Vēl saruna ar attālās, dzimtās puses radu Omīti par senlaiku un šodienas lielajām atšķirībām. Apmainījāmies pieredzēm ar Gaismas notikumu aktivitātēm un konstatējām, ka ir arī pozitīvu sasniegumu momenti. Un mudinājām viena otru tos arī neaizmirst un nekautrēties tos saviem mīļumiņiem, pie izdevības, pastāstīt, popularizēt, izskaidrot no Dievišķā viedokļa, jo līdz šim tāds viedoklis nebija spēkā, nebija pieejams. Taču tagad viss notiek citādi.

Un, lūk, notiek citādi, bet cilvēki to steigā nepamana, nezina, informāciju nemeklē, netic arī, un pat izvairās dzirdēt, bet mums jābūt pacietīgiem, jo Dievs arī ir bezgala pacietīgs. Cik daudz un ilgi mums Zināšanas sniedz jau kopš 2004. gada. Nu un kas, ka krievu valodā. Mēs taču krievu valodu saprotam labi, cik nesen vēl krievu valodā tikai visus Padomju likumus lasījām. Lasījām, zinājām, pildījām. Tā vajadzēja. Bet tagad - DebesTēva-Radītāja dāvāta - izvēle Brīva un Brīvprātīga, tik ņem, lasi, mācies un dzīvo Brīva cilvēka Dievišķu dzīvi!

"Atkārtoju, ES jums devu iespēju ieraudzīt Garā VIENOŠANAS BRĪNUMU pie divu enerģiju savienošanas, un ja šīs VIENOŠANĀS jēga jums palika neapzināta, bet priekš kādiem cilvēkiem pat nepamanīta, tad tā ESMU cilvēces traģēdija, maldošās apkārt sev, savai Dievišķajai dabai, bet pats galvenais, maldošās apkārt Dievam, jo Dievs ESMU jūsos, ESMU VIENOTĪBA Garā, divu Manu enerģiju, kā Dievišķās VIENOTĪBAS piemērs, kā piemērs VIENOTAI domjaunradei, jo bez VIENOTAS domjaunrades nevar tikt izpausts enerģiju Iņ un Jaņ VIENOTĪBAS BRĪNUMS!" (1) un (2)

Acīmredzot, tas viss sekmē manī jaunā Laikmeta Pavasara izjūtas, jo visā uztveres skatījumā, netrūkst arī pavasarīgi čalojošu putnu treļļu. Lai arī nedrošu, kaut kur pa vienam, bet es tos arī dzirdu! Un priecājos, atsaucos: "Dzied putniņi, dzied ganiņi, pavasara Saulītē!" Tā man bija ganu gaitās iemīļota pašdziesmiņa! Lai tā līksmojam arī šodien! - Dievs, palīdzi Mums Visiem izjust Atmodas Pavasari Īstenībā!

Ziedi, ziedi, rudzu vārpa,
Deviņāmi ailītēm.
Mani brāļi klēti taisa
Deviņiemi arodiem. (3)


Google, Attēli vaicājumam pokaiņi, 3. attēls no kreisās: liels akmens ar mazu bērņiņu...

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasLielĢIMENE! Paldies Debes-Zemes Sfēru Radītāja Gara Pasaulei, ka MĒS VISI sajust varam Gara Atmodu Pavasara Īstenībā!

12.09.2014.14:34 --- DebesTēva-Radītāja Gara Kopspēkā pierakstīja Eslauma.
----------
---(1) - 10. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 11.09.14. "Domjaunrade", pierakstīja Leonīds Maslovs. Avots: http://otkroveniya.ru/tolk4/t4-11.09.14.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/12.09.2014.22:42
---(2) Redzēšanai, dzirdēšanai: http://www.dvizenietvorca.ru/news_cccp/ads/99/1792.html , часть 2 из 8
---(3) Latviešu tautasdziesma "Ziedi, ziedi, rudzu vārpa", Avots: "Tautasdziesmu vācelīte", sastādījis Ē. Siliņš, izdevn."Zvaigzne", Rīga, 1990, 97. lpp.
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Ticiet, neviens un nekad no cilvēkiem nepacēlās savā PILNVEIDOŠANĀ līdz iespējām IZVEIDOT to vienīgo domtēlu, kurš būtu saprotams ne tikai visiem Planētas iedzīvotājiem, bet arī tiktu viņu pieņemts kā signāls no Dieva par to, ka laiku Laiks pienāca/наступило un STUNDA IR SITUSI, NO DIEVA NOVĒLĒTĀ!"
---(1. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 16.09.14. "Neviens un nekad", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 16.09.2014.)**

2) "Tātad, atkārtoju: ir būtiski TLK (Telpas-Laika Kontinuuma. Esl.piez.) raksturojumi, kuru izmaiņām var sekot jebkurš uzmanīgs novērotājs. Un labi, ja tādu novērotāju kļūs vairāk, tāpēc ka ir svarīgi atzīmēt Pasaules, kurā jūs dzīvojat, parametru izmaiņas. Es gribu jūs iepazīstināt ar dažām šīm izmaiņām un atzīmēt tās dienas, kad patstāvīgi var pieņemt šīs izmaiņas un apzināti ieviest tās savā dzīvē, savās garīgi materiālajās struktūrās. Protams, pie tam saprotot, ka tādā veidā jūs atbalstāt arī visplanetārās izmaiņas."
---(Citātiņš no: "Urusvati caur Marinu Shults, Latvija, Un Sergeju Kanaševski, Krievija. Laiks palēnina savu skrējienu un iziet uz Augšupcelšanās spirāli", tulkoja Jānis Oppe)***

3) "Dzirdu Svaroga sveicienu: "Atnācāt, bērni. Atnācāt izpaust Senās Krievzemes Kristālu." Un es tūliņ ieraudzīju šo milzīgo Kristālu Ziemsvētku Vissvētās Dievmātes/Рождества Пресвятой Богородицы priekšā uz zaļas pļaviņas. Viņš aizņem visu šo laukumu - daudzšķautnains kalnu kristāls. Lūk, mēs arī klosterī. Svarogs mums ieteica iet garām kristālam..."
---(Citātiņš no: "Sava Storoževskis - Jarosvets". Avots: http://magnitiduha.info/archives/8818 , pievienots: 11.09.2014., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 12.09.2014.)****

Atceramies?
(#1) "Neguli Saulīte! - Līdzcilvēk! Mans mīļais Draudziņ! Brālīt! Māsiņ! Bērniņ! Dzīve jau Jaunās pasaules līdumos strādā! Konkrētums cietais jau pagātnē aiziet! Mēs ieplūstam, iepeldam ne ūdeņos dziļos, bet atmosfērā plašā! Tur arī dziļumus atrast var, pie ūdeņa tikt un Saulītē gozēties! Un lidot var taurenim līdzi!... Ak, Saulīte-līdzcilvēk! Neguli, neguli, lai jābrīnās nav..."
---(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Neguli, Saulīte...", pierakstīta 10.08.2012.07:46, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_neguli_saulite/2012-08-23-21

(#2) "Atmiņa darbojas ļOti vāji, fiziskās pašsajūtas ļOti nestabilas, fizisks vājspēks, ķermeņa pārvērtības/transmutācija ļOti spēcīga. To visu ņemot vērā, vajadzētu rasties arī līdzcilvēkos pareizai izpratnei par Eslaumas Pierakstītajām Gaismas Vēstulēm. Tās Dieva-Radītāja-Augstākā Saprāta Domu vēstules, kas "iedzirksteļotas" vai pārraidītas (pierakstītas) caur Eslaumas, nevieglā mūža, bet bagātīgo pieredzi. Tā Dieva-Radītāja palīdzība vienkāršam cilvēkam, Zemes Telpā mītošam, pašam lūkot atrast sevi, sataustīt un sadzirdēt..."
---(Citātiņš no: *(J) "Atklāsme.", pierakstīta 13.01.2013.11:42, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_atklasme/2013-01-14-337

(#3) "Ak, mīļie Līdzcilvēki, šķiet tik tagad es nojaušu, cik svarīgi bija šīs Simbolu (*NAD, *(J), *(KD) utt.) Vēstules DebesTēva-Radītāja Domu Enerģiju Spēkā, manu smadzeņu kustībās ieinstelētas, pierakstīt. Tās taču Dievs-Radītājs Dāvina Mums visiem, Katram, lai VISI MĒS Zinātu un laicīgi savu uztveri, saprašanu, sajušanu caur jaunlaikos neesošu, bet manī uzkrātu pieredzi, sagatavotu Jaunās Dzīves Esamībai."
---(Citātiņš no: *(KD) "Dzirkstelītes miglā!", pierakstīta 15.08.2014.08:42, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_dzirkstelites_migla/2014-08-27-1191

=====
*(KD)-KopDarbu "Pavasaris! Īstenībā!" Eslauma pierakstīja DebesTēva-Radītāja Gara Kopspēkā 2014. gada 12. septembrī plkst 14:34, ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/18.09.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 18.09.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-16.09.14.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/17.09.2014.19:37 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 17.09.2014.09:45
***Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/8830 , pievienots: 12.09.2014.
****Latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/16.09.2014.07:44 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 16.09.2014.08:14
=====
Sirdsmīlestībā KopDarbu *(KD) "Pavasaris! Īstenībā!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 872 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: