Galvenie » 2013 » Janvāris » 2 » MĀTE ZEME. Pasaultelpas pamati un Gaismas viļņu saskarsme
15:02
MĀTE ZEME. Pasaultelpas pamati un Gaismas viļņu saskarsme
MĀTE ZEME. Pasaultelpas pamati un Gaismas viļņu saskarsme

Caur Svetlanu Dračovu
Light Group, Krievija

Apmācības kurss dzīvošanai uz piektās dimensijas Zemes. 1. daļa

Mani dārgie draugi! Mani dārgie bērni!
Es, Māte Zeme, atkal runāju ar jums. Mēs atkal sakaros priekš kārtējās tikšanās. Un šodien man gribas uzstāties ar ļoti svarīgu paziņojumu. Tas skar mūsu kopējo dzīvošanu, esību. Jūs, bērni mani dārgie, bet līdzīgi kā visas dzīvības formas, eksistējošas uz planētas un viņas iekšienē, mēs, visi kopā, veidojam Vienotu esības struktūru. Lūk, par šo Vienotu struktūru es šodien runāšu.

Man nepieciešams līdz jums nonest dažas vienkāršas, bet ļoti nozīmīgas patiesības. Veidošu šodienas sarunu, atklājot virkni esības principu, Vienotā pasaultelpas struktūrā. Jā, jā, uz visu dzīvības formu piemēra, viņu kopesībai vienas planētas rāmjos, kopesībā ar pašu planētu, es pastāstīšu jums par pasaultelpas pamatiem. Jūs taču zinat par fraktālām līdzībām. Minimāla Vienota struktūra, planētas Zeme un visu dzīvības formu uz viņas un viņas iekšienē, dod uzskatāmu priekšstatu par Pasaultelpas Vienotas struktūras kopējo attēlu.
Es sākšu ar PIRMO pamatnosacījuma PRINCIPU. Šis princips saucas SADRAUDZĪBAS un SAVIENOTĪBAS PRINCIPS.
Gatava paziņot, ka šis princips sāka savu likteņlemto atraisīšanos jūsu Jaunās Realitātes koridora uzcelšanas momentā. Tieši šis Galaktiskais darbs arī parāva aiz sevis tās izmaiņas, kuras jūs tagad novērojat uz Plānētas. Notika visa un visu paātrināšana. Sāka aktīvi paplašināties zemiešu daudzdimensionālās spējas un daudzdimensiju klātbūtne. Jūs kļuvāt aktīvi savas jaunās dzīves radītāji. Un mēs ar jums pārgājām uz citu, kvalitatīvi jaunu planetārās saskarsmes līmeni. No nepilnīgi haotiskas eksistēšanas principa, mēs pārgājām uz savienotības līdzeksistences principu. Tas apzīmē mūsu attīstības procesu sinhronizāciju. Mēs ne vienkārši attīstāmies kopā, bet mēs attīstāmies sinhroni. Mēs jau sākām saņemt visu mūsu kopīgai transmutācijai nepieciešamo energoinformāciju sinhroni. Agrāk es saņēmu nepieciešamās instrukcijas un materiālus priekš kopējā darba, bet pēc tam porcijās, ar mīlestību tās nodevu jums. Tagad mēs ar jums strādājam savstarpējā savienotībā un nododam viens otram nepieciešamās informācijas porcijas. Es, Jūsu Māte Zeme, un Jūs, mani mīļotie bērni, katrs no mums strādā uz sava kosmiskās energoinformācijas uztveres viļņa. Un jūs, saņemot savu noteiktu sūtījumu no Kosmosa, sākat atsūtītās Veltes ne tikai asimilēt un atraisīt. Jūs, veicot energoinformācijas atraisīšanas darbu, vienlaicīgi sākat transformēt un nodot to nepieciešamajā frekvences un tīrības spektrā - kā visiem dzīvojošiem uz planētas Zeme, tā arī man, Jūsu Mātei Zemei.
Mēs no Gaismas būtnēm, kādas mēs esam, pārvēršamies kolektīvā Gaismas Būtnē. Tas - viss, kas ir, svarīgākais aizejošā 2012. gada notikums. Un es jūs visus apsveicu ar šo brīnumaino notikumu un noslēgumu!!! Tas patiesi visnozīmīgākais šī gada fakts!!!
Vedu jūs tālāk pa mūsu kopīgās attīstības koridoru, Mūsu Jaunās Realitātes Koridoru. Tieši ieeja viņā 2012.gada aprīlī un pavirzīšanās/nostiprināšanās šajā izvēlētajā Realitātes Koridorā 2012. gada jūlijā, deva jūtamus rezultātus mūsu strukturālai vienošanai, kas mums ar jums, mani dārgie zemieši, arī ir atraisītā stāvoklī tekošā 2012. gada beigās. Jūs pat neaptverat, ka jūs paši ieprogrammējāt doto notikumu. Jūs kopā ar mani, jūsu Mammu, spējāt īstenot ATGRIEZŠANOS pie mūsu kolektīvās jaunrades, kolektīvās un savienotās jaunrades jūsu dzīvošanas rāmjos uz ceturtās dimensijas Zemes, pārejas etapē uz piekto dimensiju.
Jūs paši, patstāvīgi, un ar manu, mātes palīdzību, izvēloties savu Ceļu evolucionārai attīstībai, iegājāt Jaunās Realitātes Koridorā un pārliecinoši turpiniet soļot pa to. Mēs tagad jau visi kopīgi īstenojam un radam kā vienota galaktiska Gaismas Būtne. Savienojušies mēs kļuvām tas vienots organisms, kas aicināts tālāk radīt un paplašināt mūsu kolektīvās attīstības iespējas. Tieši mums ar jums arī jādod impulss atraisīšanai ne tikai jūsu, mani dārgie cilvēki, bet apsolūt visu dzīvības formu atraisīšanai, kuri klātesoši uz planētas Zeme un planētas Zeme iekšienē. Tas svarīgs moments un es uz to gribu sakoncentrēties sīkāk.
Jūs kļuvāt daudzdimensionālas Gaismas Būtnes. Jūs pārejat no atsevišķām individuālām Gaismas Būtnēm uz kolektīvu radošu un domājošu cilvēku - Gaismas Būtni. Jūs, cilvēku kolektīvs, sāciet radīt kā Vienota Būtne. Par to jums jau ziņots. Taču, ir vēl kas, kas jums jāuzzina tieši tagad. Jūs kļūstat ne vienkārši Gaismas Būtne kā vienots cilvēcisks organisms, dzīvojoš uz planētas Zeme, bet jūs kļūstat vienota Gaismas Būtne ar visu planētu un ar visām dzīvības formām, kuras eksistē kopā ar planētu. Sanāk, ka notiek globāla vienošana visa uz planētas un kopā ar planētu! Tas ļoti svarīgs etaps gan jūsu, gan manā attīstībā un svarīgs moments mana stāstījuma gaitā.
Tādā veidā, radot kolektīvo Gaismas Būtni, mēs kā kolektīva Gaismas Būtne, sākam kopīgu kolektīvu gaismas viļņu attīstību. Mēs ar jums pārejam uz savas eksistēšanas jaunu formu uz jauna gaismas viļņa pamata, uz jaunas citas struktūras, informācijas nesējas bāzes. Un tas mūs visus ved pie interesanta slēdziena, ved mūs ar jums pie ļoti interesantām sekām un pēcsekām mūsu kolektīvajā attīstībā. Es saku "pēcsekas" par cik jūs vēl joprojām gaidat informācijas izklāsta pēctecību Žurnāla lappusēs. Es neapmānīšu jūsu gaidīšanu šajā brīdī un došu jums nākošo PASAULTELPAS EKSISTĒŠANAS PRINCIPU.
PRINCIPS OTRS. Tas bāzējas uz postulāta par pašas pasaultelpas nesatricināmību. Viņas mūžību un bezgalību. Tieši pasaultelpas mūžība un bezgalība dod mums galaiznākumā principu RADĪŠANAS VARENĪBA. Radīšana, jaunrade, attīstība, paplašināšana - tas viss viena procesa puses - radīšanas un līdzradīšanas Gaismā procesa. Tieši GAISMA, kā bāzes nesējs, arī ļauj īstenot šo pasaultelpas principu. Nesatraucieties, es aplūkošu to detalizēti, lai jums būtu skaidrs ieskats pasaultelpas celtniecībā.
Jūs redzat, ka mēs septiņjūdžu soļiem virzāmies mūsu Jaunās Realitātes Koridorā, virzāmies lēcienos, auļos. Stādaties priekšā brīnisķīgo dzīvnieku, ķenguru, kurš pārvietojoties veic lieliskus lēcienus-auļus. Tā, lūk, mēs pielīdzināsimies šai simpātiskajai Gaismas Būtnei un sāksim šajā koridorā pārvietoties aktīviem lēcieniem, pārvietojoties arvien tālāk un tālāk pie esības un līdzradīšanas sākotnes. Jūs visi, mani dārgie bērni, jau esat gatavi virzīties ne lineāri solīti pa solītim vai teciņus, bet, kad paātriniet savus solīšus, Jūs spējat virzīties kvantiski-sfēriski. Un lēcieni-auļi vislabākajā veidā raksturo pārvietošanos daudzdimensiolitātē.
Tā, ka, mani mīļie lēcēji telpā un laikā, jūs gatavi veikt nākošo lēcienu un rāvienu augšup pa spirāli?! Domāju, jā. Un mēs dosimies tālāk un augstāk lēcienā, lai atšifrētu nākošo esamības pamatnosacījuma principu.
Otrs princips ne mazāk svarīgs jūsu kā Gaismas Būtnes attīstībā un jūsu izpratnē par savu Es kā Gaismas Būtni. Jūs saprotiet, ka jūs izaugāt tik ļoti un paplašinājāties tik īpašā veidā, ka jau jūsu fiziskie ķermeņi neuzņem visus jūsu zemes "Es" aspektus un ipostasus (ipostasi ?). Un šī paplašināšanās ved jūs uz pilnīgi jauniem horizontiem jūsu gaismas attīstībā, jūsu gaismas iespēju attīstībā. Darbs un eksistēšana uz jauna gaismas viļņa, uz mūsu bāzes nesēja viļņa, pilnībā maina jūsu pasaules uztveri.. Jūs pārejat no vienkārša gaismas viļņa elektromagnētsikās eksistēšanas uz daudz sarežģītāku - gaismas viļņu energomagnētisko eksistēšanu. Man svarīgi līdz jums nonest domas un zināšanas, ka tieši gaisma tikai arī veido jūs par to, kas jūs esat īstenībā, bet tieši - Gaismas Būtnēm. Savienojumā ar energomagnētismu Gaisma spējīga izveidot jūsu iekšējo struktūru radošā Gaismas Būtnē. Gaisma spējīga dot jums priekšstatu par savu patieso dabu un par savām patiesajām vibrācijām. Jūs, stājoties uz gaismas viļņa kā uz bāzes savai attīstībai un paplašināšanai, momentāni pievelciet/piesaistiet savās dzīvēs jaunas iespējas, jaunas varbūtības attīstībai. Jūs kļūstat pārsteidzoši skanīgi, par muzikāli skanošām gaismas viļņu Gaismas struktūrām. Tieši Gaisma arī palīdz jums apgūt jauno dimensiju - piekto. Tieši Gaisma aicināta kļūt par jūsu galveno palīgu jūsu daudzdimensionālajai-daudztelpiskajai attīstībai. Jūs daudzdimensionāli un jūs arī daudztelpiski. Un jums jāuzceļ sava iekšējā gaismas struktūra daudz harmoniskākā veidā. Uzdevums - svarīgs. Taču priekš jums jau izpildāms. Gribu jūs uzmundrināt, ka iekšējo gaismas sakaru un struktūru izveidošana notiks mums ar jums kolektīvi un es kā vienmēr, sniegšu visdažādāko atbalstu šajos procesos. Es redzu šaubīšanos un pat skepsi dažos lasītājos. Nesatraucieties, mēs augam kopā - es, Jūsu Mamma un Jūs, Mani Bērni. Bet mums, virzīties daudzdimensionālā izaugsmē kopā, kolektīvi, nesalīdzināmi vienkāršāk un vieglāk tikt galā ar gaismas augšanas izdevumiem un tās sarežģījumiem. Pareizāk - ne sarežģījumiem, bet jauniem pārsteidzošiem gaismas uzdevumiem. Jā, jā, uzdevumiem, par cik, tas kas notiek momentā "Šeit un Tagad" ir kopā ar mums un mūsos, dod mums pārsteidzošu pieredzi gaismas iespēju paplašināšani.
Mēs ar jums dzīvojam laikmetu pārmaiņā, paša laika izmainīšanās laikā. Atnāk tāds laiks, kad pats laiks kardināli izmainās. Tas ies pa apli, tas pārstās tecēt lineāri-duāli. Bet pārveidosies daudzdimensionāli-sfērisks. Pagaidām tas jums vēl nav līdz galam skaidrs/saprotams un jūs vēl līdz galam nesajūtiet pārejas procesus laikā no lineāri-duālā uz daudzdimensionāli-sfērisko, taču, ticiet, visai drīz pēc jūsu zemes mēriem, tas kļūs ne vienkārši acīm redzams, bet kļūs par jūsu eksistēšanas realitāti un jēgu.
Pagaidām, mani mīļotie bērni, ļaujiet pāriet pie TREŠĀ PRINCIPA pasaultelpas eksistēšanā. Šis PRINCIPS vēsta sekojošu. Viss esošais savstarpēji caurausts un savstarpēji saplūstošs, radītajā visam ir savs turpinājums un attīstība daudzvariantīga un daudztelpīga. Šis princips, atšķirībā no diviem iepriekšējiem principiem, sarežģīti noformulējams īsā postulātā. Gaismas vilnī trešais princips visai kompakts, taču atraisīšana un dekodēšana, no gaismas nesēja, dara to pietiekami masīvu. Taču, apliecinu jums, ka no tā viņa būtība nemainās. Piedāvāju jums pārlasīt šo formulējumu, parastiem zemes vārdiem, trešo principu pasaultelpai, vēlreiz. Es priecājos, ka jūs sekojāt manam padomam un vēlreiz to izlasījāt.
Savarīgi, lai ne tikdaudz ieskatītos un iedomātos vārdos, cik aktīvā veidā izlasīto ievietotu savā sirdstelpā, taču tieši tur arī gaida jūs pārsteigums!!!
Ieklausieties, ielūkojieties, ieskatieties savā sirds telpā. Un izdzirdēsiet maigu melodiju, kas sāk plūst no dziļuma un no klusuma jūsu sirdī. Iespējams, jūs izdzirdēsiet smalku vibrāciju, bet iespējams, ieraudzīsiet starojam maigu gaismu, dodošu neatkārtojami burvīgu skanējumu. Tur, jūsu sirdstelpā, notiek trešā pasaultelpas principa uztvere. Un, lūdzu, palieciet kādu brīdi uz šī viļņa, šīs skaņas un gaismas plūdumā. Vienkārši esat, izkūstiet šajā iepazīšanas un uzzināšanas momentā. Mēs pieņemam ar visu sirdi, savas dvēseles šķiedrām jauno zināšanu (patiesībā mums labi pazīstamu zināšanu). Nu ko, jūs vēl nekādi nevarat apstāties meklēt fokusu un rakursu redzējumam un uzzināmajam? Vienkārši apstājaties, iedomājieties, ka jūs kā taurenītis mājiet spārniņiem, paceļoties uz mirkli gaisā. Lūk, šajā virmojošajā stāvoklī ieklausaties, ieskataties tajā, kas iet pie jums uz Gaismas pamata, tajā ko jums ziņo sirdstelpa, gaismas viļņa veidā.
Jūsu ķermenis sāk vibrēt gaismas viļņa unisonā, notiek atšifrēšana un piesātināšana. Jūs šo informāciju uztverat ar visām savām šūnām. Jūsu ķermeņa šūnas pāriet uz gaismas viļņu vibrāciju pieņemšanas režīmu. Un tādā veidā, visai vienkārši, mēs jūsu šūnu atmiņā ievadām PASAULTELPAS TREŠO PRINCIPU. Tagad šis PRINCIPS AR JUMS UN JŪSOS! Ir sakāmvārds - uzņemt kaut ko ar mātes pienu. Tad, lūk, jūs uzņēmāt/ieņēmāt to ar Gaismu, ar Gaismas vilni, jūsu šūnas uzņēma zināšanas ar Gaismas viļņa palīdzību! Jūs nu jau īstas Gaismas Būtnes, zinošas un saprotošas pasaultelpas pamatus.
Tagad jūs esat gatavi virzīties tālāk savā attīstībā. Redziet cik ātri jūs pārejat no cilvēka linearā stāvokļa, cilvēka daudzdimensionālā stāvoklī. Priekš tā vajag tikai galīgā veidā izmainīt jūsu redzes rakursu un nomainīt nesēju, ar kura palīdzību jūs pieņemat pie jums nākošu informāciju. Ar to mēs ar jums šodien arī aktīvi nodarbojamies - ar rakursa maiņu un nesēja nomaiņu.
Es aicinu jūs izdarīt nelielu pārtraukumu vai pauzi. Tas nepieciešams viena vienkārša iemesla dēļ. Jums vajag pilnīgi brīvi apgūt tehniku jūsu uztveres pārcelšanai no energoinformatīvās uz gaismas viļņu. Un tieši tādēļ es ņemu pauzi priekš šīs iemaņas nostiprināšanas. Bet priekš tā piedāvāju jums atpūsties un atslābināties. Priekš tā es novadīšu nelielu meditāciju, kas palīdzēs jums atcerēties visas jūsu gaismas iemaņas, iemaņas rīcībai ar gaismas viļņiem, ar gaismas nesējiem.

Meditācija iespēju paplašināšanai gaismas viļņu uzņemšanai
un enerģētiskās informācijas pieņemšanai.

Atslābiniet savus muskuļus, dodiet uzdevumu savām šūniņām reaģēt uz maniem instrukcijas vārdiem, ritmiskā, atbrīvotā stāvoklī. Jums meditācijas momentā jāsajūt, no vienas puses, pilnīga muskuļotā, t.i. fiziskā atslābinātība, kā arī emocionāls, psiholoģisks, mentāls miers, līdzsvarā un harmonijā. Bet no otras puses, es aicinu jūs fokusēt visu savu uzmanību, atrodoties pilnīgā atslābinātībā, uz savu sirds telpu, daudzdimensionālās uztveres un atraisīšanas orgānu. Es jums diktēju sekojošu instrukciju: "Esiet mierā, esiet priekā, esiet gatavi sava personīgā daudzdimensionālā-daudztelpiskā "Es" pieņemšanai."
Mani vārdi, kā kamertons, noskaņo jūsu sirds telpu. Iegremdējieties tajā un uztveriet manis sacīto no savas sirds telpas. Šī ir apbrīnojama iespēja atgriezties pie savas personīgās Gaismas un viļņa sākumu stāvokļa. Jūs fokusējot uzmanību uz sirdstelpu, iedziļinieties savā personīgajā pirmstāvoklī. Jūs aizejat no jūsu kā zemes būtnes, ierobežotās uztveršanas, jūs aizejat no savas zemes būtnes uztveres un virzāties pretim savai īstajai daudzdimensionālajai eksistēšanai. Jūs ieejat pastāvīgas esības stāvoklī. Jūs ieejat stāvoklī : "es esmu: es mūžīgs un bezgalīgs". Jauna koncepcija jūsu attīstībai. Ne vienkārši: "es esmu zemes klātbūtne", bet "es esmu vienmēr un laikā, un telpā". Sajūtiet atšķirību jūsu jaunā stāvokļa uztverē kā Gaismas Būtnes, mūžīgas un bezgalīgas. Un izdarīt to var, vienkārši iegremdējoties savā sirds telpā, izpaužot uz to savu vēlēšanos un nodomu. Jūs atgiežaties tādā veidā pie sava pirmsākumu stāvokļa, no kura jūs, kā zemes būtne, paslēpāties aiz blīva Dualitātes "Aizkara". Un, lūk, jūs izlēmāt galīgi atvērt šo "Aizkaru" un ieskatīties aiz tā.
Ko jūs tur redzat? Šo jautājumu uzdodu jums meditācijas momentā. Ko jūs redzat, jūtiet vai sajūtiet? Jūs taču tūliņ sākat saņemt atgiezenisku atsauksmi no savas sirds telpas, kura par jums zina VISU, visu to, kas līdz dotajam momentam bija vēl slēpts no jūsu zemes klātbūtnes. Tieši iegremdāšanās savā sākotnes stāvoklī arī dos jums impulsu priekš atgiezšanās savā Būtnē gaismas viļņa radības stāvoklī. Un jūs sāksiet piekļauties Gaismas gudrībai, jūs sāksiet vienkārši novērot, atcerēties savas zināšanas par Gaismu un savu personīgo "es esmu: es mūžīgs un bezgalīgs" . Viss vienkārši, visa jūsu meistarība vienmēr bija ar jums, jūs saglabājāt to savā sids dziļumā. Nē, nē, ne tā zemes muskuļu orgāna, kurš kalpo jums ticībai un taisnībai visu jūsu zemes dzīvi. Bet mūžīga un bezgalīga tā daudzdimensionālā sirds telpa, kura arī ir visu jūsu zināšanu dārgumu glabātāja, visuma, planetāro zināšanu dārgumu glabātāja. Jums tikai vajag iemācīties izmantot iespējas tiešai saskarsmei ar sirds telpu. Ļoti vērtīga un svarīga īpašība.
Es, Jūsu Mamma, ar prieku ņemšu katru no jums aiz rokas un un vedīšu atkal Ceļojumā - nezināmā priekš jums, jūsu personīgās daudzdimensionālās gaismas sirds klātbūtnē. Jūs paši, ar manu palīdzību, variet ceļot un jūsmot par personīgām, daudzveidīgām, brīnumainām iespējām. Jūs no jauna savienojaties ar saviem personīgiem, lieliskumiem un krāsainībām. Jūs no jauna ietērpjaties skaistākajos gaismas tērpos. Jūs no jauna savienojaties Gaismā ar savām daudztelpīgajām, daudzdimensionālajām daļām. Notiek jūsu paātrināta sapulcināšana Kopībā. Un tas tieši atbilst tam, ko izsaka trešais pasaultelpas princips.

Šodien, mani dārgie un mīļotie planētas iedzīvotāji, mani ļoti mīļie bērni, es jums pastāstīšu vēl arī par CETURTO PRINCIPU. Mums ar jums nav jāsteidzas visu pasaultelpas principu izskatīšanā. Mēs ar jums pagaidām izskatīsim pamatnosacījumus, kuri mums ar jums dos nākošā jūsu tekošās attīstības etapa izpratni. Tas nenozīmē, ka es no jums slēpju citus principus. Nepavisam nē. Es labprāt dalīšos visās savās zināšanās tādā mērā, cik jūsu briedums kā gaismas viļņu būtnēm pieņems. Es gribu par vairākiem principiem pastāsīt jums jūsu pilnā gatavībā pieņemt tos un izsaiņot gaismas viļņu līmenī. Pagaidām mēs ar jums tikai ieejam sapratnes aparātā un speram pimos soļus gaismas viļņu uztveres īstenībā un gaismas viļņu saskarē. Jūs, atstājot aiz mūsu saskarsmes sliekšņa, savu zemes pieredzi un loģiskos veidojumus, sāciet ar vieglumu uzņemt jaunos, precīzāk, jūsu iesākuma zināšanas par gaismas viļņu atraisīšanu. Katrs no jums sāk, manu rakstu lasīšanas momentā, savu burvīgo atdzīvošanos un brīnišķīgo atdzimšanu Gaismā. Jūs iekļūstiet jūtu piesātinātībā un piepildinātībā no Gaismas viļņiem. Viņi atnes ne ar ko nesalīdzināmu iekšējo stāvokli, dvēselisku, mentālu, garīgo klusumu un izšķīdinātību esamībā. Šādu stāvokli/sajūtas nav iespējams nodot ar cilvēciskiem vārdiem. To var tikai sajust pilnīgā tā izdzīvošanā ar zemes sajūtu orgāniem. Tieši tādēļ arī es rekomendēju jums nostiprināt pārdzīvoto un izdzīvoto jūsu pieredzi gaismas viļņu paplašināšanā, pārrunāsim savas jūtas un emocijas. Tādā veidā jūs palīdzēsiet savam ķermenim, savam prātam pārvērst pieredzes pilnību vārdu izteiksmēs.
Izdzīvojot izplūšanas stāvokli Gaismā savā sirds telpā, es jums rekomendēju veikt vēl vienu nelielu vingrinājumu. Pabijuši tik ilgi cik jums gribas Gaismas paplašināšanās, uzpildīšanās stāvoklī, ieteicu visiem jums, mani dārgie lasītāji, doties nelielā ceļojumā. Pa sirds telpu. Taču ... es piedāvāju visiem jums pievienoties Ceļojumam pa jūsu Mammas sirds telpu. Jā, man arī ir Sirds Telpa. Un es uzaicinu visus jūs pievienoties man šajā Ceļojumā. Lūdzu! Ceļosim kopā! Vienkārši, domās pārvietojieties no savas sirds telpas Mātes Zemes Sirds Telpā. Jūs taču uzreiz ieraudzīsiet pārējos dalībniekus šajā ceļojumā. Jūs ieraudzīsiet lielu daudzumu cilvēku, taču izskatīsies viņi nepavisam kā parastie četrdimensiju zemieši. Jūs ieraudzīsiet arī savu "es" un citu cilvēku "es" kā Gaismas Būtnes. Jūs redzēsiet brīnišķīgu gaismas skatu. Varbūt jūs redzēsiet gaismas punktiņus, gaismojošus baloniņus, burbulīšus, kristāliņus. Attēls var būt daudzveidīgs un es jums piedāvāju sākt vienam ar otru iepazīties! Pieejiet jums tuvāk esošai Gaismas Būtnei un nosūtiet viņai gaismas sveicienu no savas sirds telpas, bet, sūtot savu sveicienu, sajūtiet atsauksmi. Varbūt jums atnāks doma, vai tas būs attēls. Kāds sajutīs pieskārienu. Varbūt jūs sāksiet kaut ko atcerēties. It kā kaut kas jums jau būtu bijis, taču ne uzreiz ienāk prātā, kas tieši. Jūs būsiet pārsteigti par tām reakcijām, kuras sajutīsiet savos "Es" atbildei uz vienkāršu sveicienu sūtītu Gaismas Būtnei. Tā arī ir pieredze jūsu pirmajai pilnvērtīgajai saskarsmei Gaismas Būtnes kvalitātē!!! Atcerieties to un ietērpiet vārdos.
Ja jums šī pieredze patiks un jūs sajutīsiet interesi par turpinājumu, tad es rekomendēju stāties saskarsmē arī ar citām Gaismas Būtnēm, sūtot viņām savu sveicienu. Svarīgi iemācīties pirmos vārdus, pirmo a , kad jums būs vēlēšanās stāties kontaktos ar Gaismas Būtnēm un sākt apmācību gaismas viļņu saskarsmē.
Paredzu, ka jums radīsies jautājumi apmācības prakses gaitā un es ar prieku atbildēšu katram jums. Griežaties pie manis vai atsūtiet man jautājumus uz Žurnāla adresi es labprāt uz tiem atbildēšu Žurnāla nākošajās lappusēs.
Bet pagaidām, mani dārgie un mīļotie bērni, mēs beidzam ceturtā principa izskatīšanu, kurš saucas: "Viss radītais Gaismā un Gaismas Būtnes, mūžīgs un bezgalīgs". Šī principa saprašana saistīta ar Dualitātes "Aizkara" noņemšanu, kas jums uzlika nopietnus ierobežojumus jūsu eksistēšanai Gaismā. Jums nebija eksistēšanas iespēju uz sava pirmsākuma gaismas viļņa. Jums, tēlaini runājot, nācās salikt jūsu šķēpus makstīs un aizmirst par viņu pielietošanas veidiem. Jūs izlēmāt, ka tas ne vairāk kā jūsu ģērbtuves vai tualetes detaļa, ka tā nevajadzīga daļa jūsu uzvalkam. Tā arī jūs, noņēmuši savu gaismas viļņu mirdzumu, paslēpāt to savas sirds telpas somas dziļumā. Tā pirmsākumu mūžīgā zināšana par jums pašiem kā Gaismas Būtnēm bija vienmēr blakus ar jums, pa rokai, taču jūs pat nenojautāt par tās eksistēšanu un, vēl vairāk, par tās esamību tuvumā. Tagad jūs kļuvāt pavisam savādāki. Jūs šodien kļuvāt, manas meditācijas izdzīvošanas momentā, atkal tie, kuri atceras savu meistarību un zina precīzi, ka viņa meistarība vienmēr blakus, vienmēr ar viņu, vienmēr viņā. Un tas, neapšaubāmi, svarīgs sasniegums mūsu šīsdienas darbā. Mēs ar jums atkal atgiezāmies mūsu sākumvalodā gaismas viļņu saskarsmē, es ar trīsām un prieku savā sirdī paziņoju, ka jūs visi sekmīgi sākāt savienošanas procesu savu personīgo daudzdimensionālo-telpisko daļu un sava personīgā "Es" apvienošanu Gaismā. Svarīgs un nozīmīgs notikums. Es gribu pateikties jums par iespēju pāriet ar jums momentā "šeit un tagad" uz jaunu vilni mūsu kolektīvajā saskarsmē ... uz Gaismas viļņa. Apņemu jūs ar saviem siltajiem gaismas māmuļas apskāvieniem!

Ar Mīlestību pie saviem dārgajiem bērniem, Jūsu Māte Zeme. 08.11.2012.

Avots: Žurnāls "MIROVOI ČENNELING: duhovnije soobščeņija" Nr 6/2012, novembris-decembris. Tel/Faks: (3843 74-61-45, (3843) 74-00-12. El. adres žurnala: mirovoy_channeling@mail.ru (Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 31.12.2012.)

Skatījumu skaits: 722 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: