Galvenie » 2014 » Septembris » 9 » N. J. Remizova-Babuškina (1)
08:01
N. J. Remizova-Babuškina (1)

N. J. Remizova-Babuškina (1)

Energoinformatīvo sakaru kanālu patiesuma izzināšana

Avots: žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr. 3(15) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 2014.05.09.- 06.09.

* * *
Kad sapņoju - tad dzīvoju
Kā Uguns Bezgalības plašumos...
Domu savu asinu
Realitātē un ticamībā!
Tad radu un ceļu
Dzīvi varenu un skaistu,
Ar sevi viņu piepildu
Un garīgos Augstumus izzinu.
Es - Gars, Apziņa un Liesma, -
Ko Sirds ar ritmu piepilda,
Es - Svētku Karogs svēts,
Ko nākotne spārno.
Valdoņu Hierahijas Gaisma
Ved mani pa Mūžības robežām...
Caur Viņiem pēkšņi ieraugu Dieva Vaigu
Visiem mirdzošu Bezgalīgi!

* * *
Nav vairs nevienam noslēpums, ka Kosmosā eksistē augsti apzināti Gaismas Spēki, līdzīgi, kā - pilnīgi apzinīgi tumsas spēki, pirmajiem pretimstāvoši savas nepieklājības dēļ... Priekš izklāsta mūs interesēs šīs divas pamatnometnes - Gaismas spēki un tumsas spēki, kuri ieinteresēti zemes civilizācijas evolūcijā no viņas attīstības pozīcijas pastāvīgā pilnveidošanā (Gaismas un Mīlestības spēki), vai - paverdzināt un pakļaut savām interesēm (tumsas spēki). Abiem kanāliem ir iestrādāti energoinformatīvie sakaru kanāli priekš zināšanu, priekš jebkuras informācijas nodošanas u.t.t.
Mūsu neviekāršajā laikā parādījās daudz kontaktieru vai mediatoru, mediumu, apgalvojošu, ka viņi saņem informāciju no Augstākā Saprāta vai no Gaismas Spēku Mājokļa/Обители priekš verbāla (vārdiska) izklāsta vai vēstulei priekš citiem cilvēkiem. Tādēļ ļoti svarīgi tādam mediatoram, īpaši iesācējiem, zināt energoinformatīvā kānāla patiesuma atšķirību, dodoša viņiem kaut kādu vēstījumu vai zināšanas no Smalko Pasauļu Telpas, kas arvien vairāk tuvinās zemes blīvajam Plānam vai dimensijām. Sazināšanās process ar citām pasaulēm Uguns Laikmetā, kas tagad sākās, pastāvīgi pieaugs.
Ar ko tad mediatorisms atšķiras no mediumizma? Galvenais tas, ka mediators-kontaktieris - tas aktīvs energoinfo (nosauksim tā īsi) uztvērējs, izsmalcināts un visai jūtīgs. Viņš aktīvi apdomā pienākošo energoinfo, izlaižot, it kā priekš patiesuma izzināšanas caur savām jūtām (sirdi), savu iekšējo intuitīvo plašas, iepriekšējo iemiesojumu (Budhi) pieredzes kanālu, kā arī - caur savas apziņas otro signālu sistēmu, atmiņas bankas uzkrājumu, vai tekošās eksistēšanas apzināto pieredzi. Pie tam viņa griba pastāvīgi kontrolē visu procesu. Mediators visu salīdzina, pārbauda, analizē, sajūt, izdara savus secinājumus, tātad - izstudē energoinfo ar visu savu būtni. Viņš var pieņemt vai atraidīt viņam doto informāciju, nepiekrist viņam no ārienes pienākošajām domām, ja tās neatbilst viņa priekšstatiem, zināšanām, pieredzei, saprašanai, sajušanai.
Mediums jau - tas pasīvs energoinfo pieņēmējs, viņa griba nospiesta vai pilnībā atslēgta, viņš vienkārši pieņem un fiksē priekš izklāsta to, kas viņam tiek dots. Viņš skaitas vadāms no ārienes. Ne velti par mediumiem Skolotāji runāja, ka tas - "pastāvīgs pagalms/sēta priekš dažādiem iemiesotiem/развоплощённых Gariem". Tādā veidā šeit var tikt nodota arī jebkura negatīva informācija, izkropļota u.t.t. Šeit var būt arī ļaunprātīga mediuma - pārvadītāja organisma izmantošana. Jo dodošajam pieņēmējs vienaldzīgs, no ierindas iziešanas gadījumā, - viņi vienmēr atradīs un paņems sev jaunu upuri. Bet tādu cilvēku, kā zināms, mūsu laikā uz planētas pilnīgi pietiekami...
Smalkās enerģijas var tikai just, sajust, izjūtot to kvalitātes, pozitīvo vai negatīvo ietekmi uz apziņu un visu pieņēmēja organismu kopumā. Jo energoinfo vienmēr ir savi parametri vai gradācijas. Tās: krāsa, smarža, garša, vibrācijas sajūtās un izjūtās, skaņa... Cilvēks it kā uztver energoinfo ar visu savu būtību, vai sarežģītu organismu, caurlaižot tās plūsmu caur savu "Es". Tur piedalās visi viņa ķermeņi (blīvais vai fiziskais, un smalkie). Cilvēks - tas jaudīgs uztvērējs, līdzīgs kondensatoram (uzkrājējam), transformatoram (atslābinošam vai pastiprinošam); transmutators, visu Dzīvības telpu jebkuru enerģiju magnetizētājs.
Jebkura enerģija savā darbībā apzināta/сознательна un sevī nes informāciju, viņa arī - viscaurplūstoša patstāvīgi un visuresoša/вездесуща! Ar viņu var pat sazināties.

* * *
Enerģija apveltīta dzīvas būtnes īpašībām, kuras var vadīt tikai caur viņu uztverošā attīstītas un paplašinātas apziņas domām, jūtām un gribu, kura suverenitāti sargā Kosmiskais Likums: "Nenodari ļaunu!"
Mūs šajā rakstā interesēs galvenokārt mediatori - kontaktieri pieņemoši energoinfo no ārienes, no dažādiem Esamības Plāniem. No tāda pieņēmēja iekšējām īpašībām daudz kas atkarīgs, jo viss caurplūst un notiek pēc atbilstības; augstākais pievelkas pie augstākā, zemākais - pie zemākā. Citu variantu būt nevar! Tādēļ paša mediatora īpašības vienmēr tieši proporcionālas pievelkamajai vai pieņemamajai energoinfo. Iedarbības simptomi ar pieņemošā kontaktiera vadītāju parasti kopīgi un praktiski nav atkarīgi no pārraides formas un paņēmiena, Lai tas: teksts, audio (muzika, skaņas) video, vibrācijas, gaismas gamma, zīmes, cipari, ģeometriski attēlojumi, zīmējumi, Morza, žesti, pozas, formulas, dejas, gleznas, klaudzieni utt. Energoinfo ietekme arī uztveras ar visu organismu kopumā.

* * *
Starpība var būt tikai visu sajūtu pēctecībā un izteiksmē, pārvadītāja individuālā uztvērumā un izklāstā, to tālākā atspoguļošanā... Piemēram: iesākumā var būt skaņa, pēc tam gaisma, - gaismas uzliesmojums, dažādas nokrāsas un intensitātes (jo gaisma biezāka - jo piesātinātāka, pie paaugstinātas spriedzes), smarža, parādīšanās jūtu iekšienē, emociju, sajūtu utt. Vai arī - otrādi, tas ir - viss atkarīgs no formas, kādā energoinfo izteikta...
Protams, pirmā būs krāsa, jo "Krāsa un skaņa ir vienas no galvenajām ugunīgajām izpausmēm". Ja info izteikta krāsu gammā (varavīksnes veidā), ja tā - mūzika, pirmās būs jūtas, emocijas utt. Galveno lomu šeit ieņem intuitīvo jūtu zināšana vai pareizāk - jūtzināšana, tā īpaši izteikta izsmalcinātiem organismiem, labi attīstītā Sirdī un mediatora paplašinātā apziņā. To var vēl raksturot kā Garazināšanu. Tādu kontaktieri grūti apmānīt pie informācijas nodošanas viņam, jo viņš tūliņ atšķirs pozitīvo no negatīvās.
Informāciju neatbilstošu Patiesībai (dezinformāciju), viņš momentāni atpazīst! Tā - priekš viņa negatīva, vai atšķirīga, vedoša viņu maldos, virzoša pa melīgu ceļu viņa attīstību vai uz nepareiza lēmuma pusi. Visbiežāk cilvēks kļūdās savas neattīstības dēļ, ko veicina izglītības trūkums, personīgā neuzticība sev, nepareiza sava "Es" uztvere, savu jūtu, emociju, sajūtu utt. Nepierada pagaidām cilvēks klausīt savu patieso "Es".
Piemēram, Droši vien, katram tā bijis, kad neparādījās vēlēšanās kaut ko darīt, kaut kur braukt, iet utt. Taču, pārvarot savu iekšējo "negribu", tomēr nācās pārliecināties, ka nebija vērts kaut ko darīt, braukt, iet. Par cik neizdevās kaut kas nodomātais, vai nenotika, maz kas vēl - beidzās bēdīgi vai traģiski.
Es zināju kādu ģimeni, kura sagatavojās tālam ceļam personīgajā mašīnā. Pirms došanās ceļā, vīrietis izjuta nevēlēšanos braukt. Taču devās ceļā, kā rezultātā iekļuva smagā avārijā un gāja bojā, cieta visa ģimene, saņemot smagas traumas... Gars cilvēkā vienmēr brīdina savu bērnu vai Viņa radīto Būtni! Vajag tik būt ļoti uzmanīgiem un ar uzticību izturēties pret savu iekšējo Sirdsbalsi, intuīciju vai jūtu zināšanu.
Minēsim piemēru mediatora informācijas pieņemšanai no Augstākiem Gaismas Spēkiem salīdzinājumā ar imformācijas pieņemšu un darbībām no tumšiem spēkiem. Abas nometnes var un ir tiesības runāt jums par Mīlestību, iespējams - vārdiski (verbāli) utt. Šeit tūlīt jāvadās pēc savām jūtām, intuīcijas, emocijām, sajūtām, kas šeit izraisās organisma iekšienē. Energoinfo no Gaismas Spēkiem un Mīlestības vienmēr jūsu sajūtās dos mīlestības svētlaimes jūtu plūsmu, pateicības un prieka. Pat sirdī parādīsies saldmes siltums vai karstums, pilnīga svētlaime, harmonijas sajūtas, kas tālāk izlīs no krūtīm pa visu ķermeni patīkamā siltumā...
Tumsas spēki jau arī jums stāstīs par savu Mīlestību, daudzvārdība un apstiprinājums - tas viņu "zirdziņš". Taču pieņemošais neko no augstāk mīnētā neizjutīs, vai viņš izjutīs iekšējo aukstumu, pat negatīvas, nepieņemšanas sajūtas, atteikumu, dažreiz - līdz nelabumam, ja meli un izlikšanās tur izpaužas... Dažreiz tikai pēc teksta izlašīšanas, jūtīgs cilvēks un pavirzījies (attīstīts) sajūt lamatas, apmānu un negatīvas jūtas (emocijas), ko izraisa intuīcija.. Tas - pats pirmais un ļoti svarīgais!
Uzskaitīsim īpatnības jebkuras informācijas nodošanai no Gaismas Spēkiem, kur jūs uzreiz redzēsiet un sapratīsiet starpību infonodošanai no tumšā sakaru kanāla, jo dezinformējošs (negatīva un nevēlama priekš jums).
Gaismas Spēki savu energoinformācijas nodošanu veido uz līdzsadarbības principiem, jo viņi nepieņems melīgus izkropļojumus, cīnās ar viņiem un .../ратуют par Dzīves Skaistuma atdzimšanu Labsirdībā, atzīstot Gara un Sirds virskundzību/господство!
Gaismas Spēku pārstāvji nekad nemīlinās ar info pieņemošo, necildina viņu, neliela, nesola viņam nekādus labumus un dāvanas (neuzpērk un neieinteresē ar solījumiem).
Nekad nepārliecina par savu mīlestību un uzticību, jo pieņemošajam mediatoram pašam tas jāsajūt.
Nekad nespiež, nepieprasa zvērestus un visāda veida solījumus. "Nekad nezvēram", lūk, viņu vārdi.
Gaismas Spēki nekad nepieļauj kaut kādu vardarbību, piespiešanu, piesaistīšanu, nekādus spaidus, neprasa nekādas saistības. Viņi - Ugunīgās Apziņas nesēji, tādēļ viņu daļa - pacietība. Taču viņi apstiprina tikai kopīgu darbu Labuma vārdā un pasludina, ka "cita Sirdi nedrīkst aizskart"/"на Сердце другого нельзя посягать!" (Агни-Йога).
6. Vardarbību Viņi nekad nepieļauj, nebaida, nepalielina bailes, neatriebjas. Viņi var dot tikai padomu - un arī tikai ja mediators par to prasa/lūdz.
Pret kontaktieri Gaismas Spēki vienmēr izturas ļoti saudzīgi un ar cieņu, konkrēti, izklāstot info stingrā un viņam pieejamā secībā. Runā par abstrakto ļoti maz un īsi.
Vienmēr pasaka priekšā papildus avotus priekš atsevišķu datu apstiprināšanas. Dažreiz vizuāli parāda nepieciešamo grāmatu un pat lappusi, kur var nepieciešamo izlasīt. Ar mani bieži tā notika.
Energoinformatīvo sakaru kanālu vienmēr rūpīgi aizsargā no ārējiem tīkojumiem.
Sniedz energoinformāciju galvenokārt domtematiski/мыслепатемами (saspiesta un apkopota informācija) vai domformās ar to, dažkārt, vizuālu pavadījumu caur trešo aci, pie nepieciešamības. Nodošana balsī notiek ļoti reti un arī tad tikai tādā gadījumā, ja mediatoram draud kaut kāda bīstamība, bet viņš to mentāli nedzird, novērsies. Tas saistīts ar to, ka Augstākie vienmēr sargā cilvēka runas centrus, lai tos nepārpūlētu, sagalabātu veselus. Pie tam, var uzzibsnīt pretim vai virs galvas, tā saucamās, spilgtas, telpā mirdzošas "zvaigznītes", par kurām būs runa zemāk...
Gaismas Spēki nekad nenosoda, nekritizē. Viņi nepieņem nekādu kritiku, jo vienmēr izturas pacietīgi. Vienkārši, viņi savu dialogu vadīs tā, ka pats skolnieks visu sapratīs salīdzinājumā... Tas - pēc principa: "Lai mazinātu vienas svītras nozīmi, vajag blakus novilkt treknāku..." Domājošs cilvēks tūliņ visu sapratīs.
Gaismas Spēku Skolotāji vienmēr ļoti atturīgi dod vērtējumu citiem informācijas avotiem (grātu, rakstu utt.) pieļaujot tikai to atturīgu un korektu analīzi kur runu vadīs tā, ka skolnieks-mediators pats visu sapratīs un izdarīs pats savu pareizu izvēli. Viņi ieinteresēti, lai mēs paši iemācītos atpazīt informācijas avota melīgumu..."Gaismas Hierarhija pieņēmēja īpašībā var parādīt nesaderību savas pacietības spēkā. Ar savu pacietību un nesaderību Hierarhs paceļ skolnieku, aicinot viņu izņemt visādu nosodīšanu"!
Gaismas Spēki ieinteresēti paša skolnieka - mediatora attīstībā, tādēļ dod brīvību viņa domām, apzināšanos, izvēli... Tālāk viņi tēmu izklāstīs tā, ka mediators-skolnieks arī pats sapratīs, kur maldījies/kļūdījās, savus secinājumus veicis nepareizi.
Gaismas Spēki vienmēr nemanāmi vai neredzami steidzas palīgā skolniekam, ja nepieciešams. Dažreiz skolniks pat nepamana, ka Viņi novērsa no viņa kādu bēdu vai bīstamību.
Gaismas Spēki nekad skolnieku neaizrauj ar kaut kādiem apbalvojumu solījumiem, dāvanām, bagātību, garīgām vērtībām utt. Vārdu sakot - nevienu uzpirkt nemēģinās.
Atmiņā kāds gadījums, kad sievietei-uztvērējai kādi spēki apsolīja no viņas uztaisīt otru Vangu vai superdziednieci, ar sajūsmu izsakot viņas vērtīgumu utt. Tā - ne Augstāko Spēku metode, visbiežāk - tā Dugpa/Дугпа (Tibetas melnās cepures) cenšas pavedināt uzticamus kontaktierus. Iespējams, ka tie - zemākā Astrāla pārstāvji tā izklaidējas vai tiem ir nodoms noformēt apsēstību mediatoram, iekļūstot viņa spēka laukā, lai viņu vadītu. Tur jābūt ļoti uzmanīgam, un neuzticēties tādam kontaktam, lai nenokļūtu viņu atkarībā. Vēlēšanās kļūt ievērojamam - tā patības vai pašizredzētības pazīme, no tādām sava rakstura pazīmēm vajag atbrīvoties.
Sieviete, par kuru stāstu, man nenoticēja, ka no šī kontakta vajag steidzami atteikties. Turpināja sazināšanos, dzirdēja viņu balsis, pierakstīja no "viņiem" informāciju, kuras jēga un saturs bija vienkārši nesaistošs, muļķīgs, neloģisks un dažkārt pauda kaut kādu " abrakadabra", bezjēdzīgas tenkas... Sakarā ar ko, viņa galarezultātā nokļuva psihatriskā klīnikā un ilgi ārstējās. Bet vēlāk ieradās pie manis ar mērķi nogalināt. Tādēļ, ka viņi viņu sūtīja, un viss tikai tādēļ, ka es viņai atvēru acis par tāda kontakta nevēlamību, kaut arī līdz tam nebija pret manu un viņas draudzību. Sākās atriebība un skaidra agresija, kas var būt visai bīstama. Tādā veidā sieviete nokļuva nežēlīgā atkarībā... Es tiku brīdināta ar spilgti uzdzirkstošu melnu zvaigznīti virs viņas... Draudzēties mēs pārstājām, taču vispār, satiekoties mīļi sveicināmies, dažreiz pat sarunājamies uz ielas. Tā viņa arī atrodas psihiatra uzskaitē. Ģimenē viņai pilnīgs saskaņotības trūkums. Ko tur darīsi? Cilvēks pats izdarīja savu izvēli. Bet man nāk prātā vārdi no Agni Jogas, ka "reiz izdarījis soli Ceļā uz Gaismu, atkāpties nedrīkst, jo, ja pēc tam veikt soli atpakaļ, tad tas draud ar neprātu. Divi soļi atpakaļ - var novest pie bojā ejas". Tumsa tūliņ ierodas pie atkritēja. Atceraties teicienu: "Kur pazūd vai dziest Gaisma - tur sāk valdīt tumsa...".
Gaismas Spēku pārstāvji nekad neiedarbojas uz mediatoru-kontaktieri fiziskām, viņiem pieejamām darbībām: grūdieniem, dūrieniem, astrāliem belzieniem utt. Tas jau - piespiešana, baiļu sēšana. Tumšie vienmēr mīl tumsu sēt un izplatīt bailes, šausmas, jo visa viņu disciplīna tieši tā veidojas. Tas ir - uz iebiedēšanu, draudēšanu, atriebību; viņi var spēcīgi uzplīties un apnikt cilvēkam.
Manā praksē zināms cilvēks, kurš izcieta spēcīgus un sāpīgus dūrienus kāju ikros, pat palēcās pie dūrieniem, kad viņam vajadzēja aiziet no viņa atrašanās vietas, vai ko nedarīt utt. Pie tam, viņš vēl izbaudīja grūdienus.... Šeit - skaidra kaut kādu negatīvu spēku ietekme, centienos viņu vadīt un uzspiest savu gribu. Šie piemēri visi no dzīves un viņi ļoti reāli.
Augstākie Spēki ļoti pacietīgi. Viņi - cēlsirdīgi un mīloši vienmēr, pat tad, kad skolnieks kļuva Viņu uzmanības necienīgs, kā nodevējs un paļātājs... Augstākie vienmēr ciena cilvēka brīvo gribu un atlaiž jebkuru situāciju uz gribu Karmas Likumam (cēloņu un seku Likums). Viņi var tikai brīdināt par rīcības nelabvēlīgām sekām. Par to labi pasaka Šambalas Valdnieks, H. I. Rērihas grāmatās Agni Joga. Mediatora-kontaktiera personīgajā dzīvē, Augstākie Spēki nekad neiejaucas, sargājot viņa brīvās izvēles tiesības un lēmumus.
Augstākie Spēki nekad neprasa upurus, visāda veida ziedošanu, Viņu doto zināšanu reklamēšanu utt.
Augstākie Spēki vienmēr sargā skolnieku, saudzīgi seko viņa veselībai un palīdz pie pašas robežas, ļaujot viņam pašam noteikt rīcību izbaudāmajā pārbaudījumā. Viņi ciena patstāvību.
Augstākie Gaismas Spēki vienmēr strādā ar skolnieku, galvenokārt, individuāli, neprasa no viņa pateicību, iesaistīt citus dažādās grupās, sabiedrībās utt. Viņi var dot tikai padomu, taču lēmuma pieņemšanu atstāj pašam skolniekam, un arī tikai, kad tas vēršas pie Viņiem pēc padoma un atbalsta. Skolotāji augstu vērtē paša skolnieka īpašības, ja viņš - pateicīgs un, pie tam, saka paldies.
Augstākie Skolotāji cenšas aktivizēt patstāvību skolnieka meklējumos, izzinot kaut kādu tēmu.
Augstākie Spēki vienmēr aicina skolniekus saudzēt savu veselību, īpaši sargāt savu sirdi no pārpūles un dažādiem pārdarījumiem viņai.
Informāciju Augstākie Spēki var nodot arī vizuāli, bet - retāk, taču pie tā mediators izbaudīs augstas skaistuma uztveres jūtas un emocijas.
Dažreiz cilvēks sajūt vai izjūt kāda klātbūtni, vai viņam rodas kaut kādi redzējumi, Eņģeļu, Erceņģeļu, citu Būtņu veidā no Samlkās Pasaules. Īpaši, ka mūsu laika kvantiskajā pārejā, notiek nemitīga visu Pasauļu tuvināšanās - kā blīvo, tā arī smalko.
Ļoti svarīgi iemācīties atpazīt, kas jūsu priekšā!
Tādēļ īsumā aprakstīsim tādas atšķiršanas īpatnības, jo tumsa arī iemācījās jau parādīt savus fantomus eņģelisku vai erceņģeļu veidos paļāvīgu kontaktieru skatam. Lai atpazītu viņu .../камуфляж ? nepieciešams:
Izpētot jums priekšā stājušās būtnes ārējo izskatu, tūlīņ jau noskaņojieties uz savu Sirdi - visu jūtu un emociju ģeneratoru. Jāvērš uzmanība uz to, kādas jūtas, emocijas, sajūtas, skaņas un smakas jūsos parādījās... Kādas krāsas, zieds un gaisma (uzliesmojums), smakas to pavada... "Enerģijas realizēšana aromātā ir ļoti izteikts fakts", - saka Skolotāji (Sirds, Agni Joga, p.577).
Aukstuma parādīšanās sirdī vai krūtīs, atteikuma un nepatikas jūtas, atbaidošums - tas pirmais signāls nevēlamam kontaktam ar tādu būtni. Var parādīties sirds smacēšana/žņaugšana...
Var parādīties baiļu jūtas, liels satraukums. Sirds var dot signālu ar sāpēm, ritma traucējumiem. Nepieciešams steidzami iziet no tāda kontakta! Sirds vienmēr dod savas zīmes... Viņu neapmānīsi, ja viņa neguļ, kā saka Skolotāji. Rodas steidzama vēlēšanās pārtraukt tādu kontaktu. Dažreiz - slikta dūša... Atklātas un attīstītas Sirds valoda nekad nepievils!
- Ļoti svarīgi skatīties acīs jūsu priekšā stāvošai Būtnei. Acis ir Gara - Dvēseles spogulis, un viņas izstaro gandrīz 90% sava nesēja izstarojošo iekšējo enerģiju, kas visai informatīva un iedarbīga priekš pieredzējuša vērotāja, ja viņš uzmanīgs. "Skata kvalitāte pilnībā nenovērtēta - tas līdzīgs staram priekš fotogrāfiskās filmas... Fiziskais skats aiztur telpā gaismas tīklu/сеть". Skata ķīmisms jau sen zināms, izejot no tā, tautā pazīstama, tā saucamā, "ļaunā acs", ar skatu var atdzīvināt, bet var arī nobeigt jebkuru būtni. Viss atkarīgs no skatošā, viņa iekšējā spēka un gribas, kā arī - no upura spējas prasmīgi aizsargāties vai arī prasmes paaugstināt savas vibrācijas, pārejot spektrā, zemām vibrācijām nesasniedzamā. Vēstījums sekmību sasniedz tad, kad cilvēks izjūt Beznosacījumu Mīlestību pret visu esošo.
Tumsas pārstāvja acis neizstaro Mīlestības garīgo gaismu pie šķietami patīkama, svētīga tēla. Mīlestības Gaismas siltumu var izstarot tikai Gaismas un Mīlestības pārstāvji, jo Viņi - vienmēr to izstaro caur acīm uz āru/вовне. Mīlestība - viņu Augstākā stihija, jo Viņi - Dievlīdzīgi. Bet Dievs ir Uguns un Mīlestība!
Pievērsiet uzmanību acu spožumam. Tumšajam tās izstaro aukstumu, gandrīz metālisku, it kā sastingušu spožumu un krāsu ar apstājušos skatu, var teikt - saldējošu, var teikt pat, bezjūtīgu... Pie tam, viņš var smaidīt.
7. Pie tumsas pārstāvja parādīšanās var rasties trūdu smaka, sadalīšanās, pelējuma, ļaunums sev apkārt vienmēr izplata nelabu smaku... Augstākās Garīgās Būtnes parādīšanos pavada Mīlestības, Skaistuma, Prieka pozitīvās jūtas un emocijas, pie tam, nav nekādu iekšēju baiļu, ir tikai uzticēšanās. Apkārt parādās brīnišķīga puķu smarža (rožu, tulpju, lotosa, vijolīšu, neaizmirstulīšu utt).
Var pat izdzirdēt sfēru maigu skanēšanu apkārt, burtiski burvju mūzika plūst jūsu ausīs no telpas... Viņu acis pilnas gaišzila starojuma, baltas vai dzeltenas nokrāsas, tās dzirkstī Mīlestībā, Priecīgā spožumā par tikšanos ar jums, labvēlīgumu.
Var sajust dažādas Gaismas Būtņu spēka lauka izstarojumu vibrācijas: augstas, maigas, harmoniskas... Vai - zemas, skarbas un neharmoniskas no tumsas pārstāvja.
Augstākai Garīgai Būtnei var ieraudzīt apkārt galvai mirdzošu vainagu/нимб, stari aizmugurē, mirdzošu spārnu veidā (kā Gaismas spēku eņģeļiem). Tie var būt tikai tīru krāsu (dzeltena, balta, gaišzila, violeta), bez pelēka piejaukuma, vai tumšbordo, tumšbrūna...

* * *
Augstākie Spēki, kā likums, nejaucas jūsu sadzīves lietās un jautājumos, sevišķi - sīkumos; ko pirkt, ģērbt utt. Šeit atbilde var iet no cilvēka personīgā ego, vai - zemākā astrāla pārstāvja, noteicēja/одержателя.
Atmiņā gadījums, kad viena mediatore-kontaktiere centās mani pārliecināt, ka viņai Šambalas Skolotājs ieteica pārdot vienu mašīnu, ar kuru viņa brauca, un pirkt sev citu.. Es tūliņ saspringu un sapratu, ka tas - ne augsts kontakts...
Aplūkosim dažus aizsardzības paņēmienus pie nevēlama kontakta:

Turpinājums nākošreiz.

Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 3(15) 2014. El.adres žurnāla: mirovoy_channeling@mail.ruTel/faks:+7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12.
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 06.09.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/09.09.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 09.09.2014.

 

Skatījumu skaits: 696 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 1
1 Kennethpaity  
0
I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.
I'll immediately snatch your rss as I can't find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you've any? Kindly allow me know in order that I may just subscribe. Thanks.
https://sinee7e2q-nebo1c4d-golova1c2q.com

Vārds *:
Email *:
Kods *: