Galvenie » 2013 » Janvāris » 30 » Radītāja Atklāsme 16.08.11. Garīgā Kustība: problēmas un to risinājumi
10:28
Radītāja Atklāsme 16.08.11. Garīgā Kustība: problēmas un to risinājumi
Radītāja Atklāsme 16.08.11. Garīgā Kustība: problēmas un to risinājumi

1. "Cik cilvēku - tik viedokļu". Frāze šī pazīstama daudziem cilvēkiem un tas liecina tikai par to, ka starp cilvēkiem nav vienprātības un nav vienojoša Sākumu Sākuma!
2. Tā bijis vienmēr un šīs cilvēcīgās paradigmas atskaņas tikai apstiprina un izskaidro, kāpēc Garīgā Vienošana Krievijā formējas ar tik lielām grūtībām un saskaras ar tik daudziem nopietniem šķēršļiem!
3. Un tikai tas cilvēks, kurš kaut vienreiz centies saliedēt Garīgi, gadsimtiem ilgi sašķeltu brāļu Tautu, tas zina, ka visas Tautas Garīgās Vienošanas uzdevums ir UZDEVUMS, kura risinājums pa spēkam tikai DIEVAM ar Viņa iespējām, jo cilvēkam nav nekādu izredžu apvienot NEAPVIENOJAMO, bet tas nozīmē - Garīgā sašķeltībā, ne tikai visa cilvēce, bet arī atsevišķas tautas!
4. Tam, kurš uzmanīgi seko Krievijas tautu Garīgās Vienošanas pašreizējām problēmām, jāsaprot, ka visiem cilvēkiem par APVIENOJOŠO SĀKUMU var būt tikai TAS, KURŠ augstāk par visiem un TAS, KURŠ izveidoja vai RADĪJA Šo DUALITĀTES Pasauli, jo tikai VIŅA NODOMS spēj tas būt!
5. Nodoms Radītāja un nodoms cilvēka vienmēr atšķiras ne tikai pēc vibrāciju OKTĀVĀM, bet, dabīgi, arī pēc Radīšanas enerģiju līmeņa!
6. Cilvēki Blīvajā plānā komplementāri, taču, neskatoties uz viņu atšķirībām pēc daudziem parametriem, tajā skaitā arī pēc iekšējām un ārējām vibrācijām, Smalkajā plānā viņas sastāda VIENOTU GARĪGO VESELUMU un, nav piemēru Blīvajā plānā, darbojas kā TIEŠĀM VIENOTS VESELUMS, pie tam, pēc savas iekšējās SŪTĪBAS Garīgā Vienotībā!
7. Nevienam no cilvēkiem (Smalkajā plānā) nerodas pat šaubu ēna par Garīgo Vienotību, jo cilvēkiem nav un navar būt nekā pagodinošāka, bet galvenais, mērķtiecīgāka par Radītāja visu daļiņu Garīgu Apvienošanu VIENĀ VESELĀ un tas attiecas ne tikai uz Krievijas Tautu, bet arī uz visām Planētas Zeme tautām!
8. Cilvēki tagad iziet etapu, vai Garīgās Vienošanas mēģinājumu, pagaidām - vienas Tautas (Krievijas) mērogā, tādēļ RĪT jūsu Tautai nāksies nodemonstrēt, ka Garīgā Vienošana IR pamatu pamats VIENOTA GARA formēšanai. Pie tam, ne tikai parādīt, ka tas iespējams, bet, ka šī Vienošana jau iemiesojas seno Arijevu Tautas DVĒSELES DZĪLĒS!
9. ES redzu, ar kādām grūtībām norit Garīgās ATTĪRĪŠANĀS process cilvēku Dvēselēs un Apziņās, un tas viss vēl uz MANAS visaktīvākās Līdzdalības fona Tautas Garīgās ATDZIMŠANAS procesā, Radītāja izredzētas būt cilvēces Garīgajam PAVADONIM!
10. Tagad padomāsim: kāpēc radušās Garīgās Vienošanās problēmas? Varbūt ES pasteidzos, dodot "mājienu" vai komandu Tautas Kustības izveidošanai Garīgai Vienošanai? Vai, varbūt, cilvēki vēl nav apjautuši šī vēsturiskā lēmuma pieņemšanas nopietnību, kā priekš viņiem pašiem, tā arī Planētas Zeme?
11. ES taču cilvēkiem devu nu jau divas dienas mēnesī, kurām priekš viņiem jākļūst par kontrolpunktiem Garīgā Vienošanā! Liekas, ko tad nu vēl vajadzētu, PATS RADĪTĀJS taču nozīmējis kontroldienas jūsu Garīgā stāvokļa pārbaudīšanai un jūsu GATAVĪBAI Pārveidot, neizkropļojot (kā parasti) Telpu, piešķirot Viņai jaunu augstu vibrāciju skanējumu!
12. Tas, kurš neatlaidīgi atkārto "par agru", ne tikai nezina Manu Scenāriju Planetāro notikumu attīstībā, bet vienkārši nesaprot arī Manu frāzi par to, ka "no šī brīža Planētas Zeme vadība pāriet Radītāja rokās"!
13. Tas ir, no šī brīža tas saistīts ar RADĪTĀJA NODOMU par Cilvēka -LīdzRadītāja Jaunās PSIHOLOĢIJAS formēšanu, kurš iziet ne tikai GUDRĪBAS SKOLU, bet arī Dievišķās apgaismības Augstāko Skolu, jo abas SKOLAS IR Skolas Jaunā cilvēka formēšanai - Sestās rases Gaismas cilvēks!
14. Nekad nav par vēlu, un nekad nav par agru - lūk, dzīves jēga Garīgi BRĪVAM cilvēkam, jo katram cilvēkam nepieciešams pilnīgi cits/atšķirīgs laiks (laika sprīdis) Gara Vienotības formēšanai!
15. Dievišķā Telpa ir ne vienkārši DUĀLA, viņa vēl arī "lemj" cilvēku likteņus un, katrā atsevišķā gadījumā - pēc individuālas programmas, kas saskaņota ar Mani!
16. Cilvēkiem jāsaprot, ka nav un nevar būt vienāds termiņš viņu Apziņas evolūcijā, dabīgi, arī viņu Garīgai Vienošanai! ES zinu precīzi, ka viedokļu apmaiņā starp cilvēkiem (viedokļu pārbaude) personīgās pozīcijas pieņemšanā ir tomēr POZITĪVS kustības vektors! Tādai POZITĪVAI situācijai Garīgas Vienotības formēšanā beidzot jāīstenojas un jāpārkāpj valstiskās robežas, jo tas IR pats reālākais ceļš cilvēces GLĀBŠANAI!
17. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka jums nedrīkst būt nekādu personisku ambīciju, kas ietekmētu personīgās ApZiņas izmaiņas, un, protams, arī nekādu šaubu Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas sekmīgā izpildīšanā.
18. Man, protams, jāpiekrīt dažiem no jums par to, ka oficiālā Kustības dalībnieku reģistrācija, kas balstās uz iepriekšējiem (jau sevi pārdzīvojušiem) uzskatiem, bet Kustības Nolikuma uzrakstīšana vispār atdod anahronismam (anahroņizmom ?), jo tas nekādi neatbilst Maniem Vārdiem!
19. Tomēr jāatzīst, ka Telpa vēl neizmainījās un spēle pēc esošiem noteikumiem ir nodeva pagātnei, kas iestrēgusi kā skabarga cilvēku ApZiņā!
20. ES zinu, ka daži cilvēki nepiekrīt Maniem Postulātiem (Paradigmai) "Par Valstiskumu un Krievijas Garīgo atdzimšanu" Kopīgu Garīgo Kustību. Taču, no otras puses, ES vēl nedzirdēju nekādus priekšlikumus no Gaismas aizstāvjiem, kas tikai parāda un apstiprina, ka Garīgā Vienošana (precīzāk - GARĪGĀ ATDZIMŠANA) PRASA NO CILVĒKIEM PAŠU VIENKĀRŠĀKO nodomu, pie tam, vispirms - GARĪGO NODOMU, caur Garīgās nepieklājības ērkšķiem uz Svētā Gara zvaigznēm!
21. ES, tomēr, gribu redzēt jūsu JAUNĀ CILVĒKA VEIDOŠANAS mēģinājumus, jo bez Svētā nodoma Gaismas cilvēks formēties nevar! Lūk, kādēļ Man ir tik svarīga jūsu iekšējā SŪTĪBA uz Garīgo Vienošanu, jo tās ir "kāpnes Augšup"!
22. Nedrīkst mākslīgi steidzināt Brīva cilvēka Garīgo augšanu, taču atstāt viņu bez "Gaismas tuneļa galā" arī nevar! Tādēļ Kustība jums jāuzskata ne kā AUGSTĀKĀ TAISNĪGUMA partija, bet kā SVĒTĀ GARA KOORDINĀCIJAS CENTRS, kurā katrs cilvēks var saņemt atbildes uz jebkuru viņu interesējošu jautājumu, ieskaitot jautājumus par savu nākotni!
23. Padomājiet paši: cilvēkam priekš sava mērķa apzināšanās Lielo Pārmaiņu laikā ("X" laikā) jau dota visa nepieciešamā informācija, atlicis tikai palīdzēt viņam personīgās ApZiņas formēšanā un viņa pievienošanā Garīgās Vienotības Kustībai!
24. Jums jāsavāc sev apkārt visas ABSOLŪTA DAĻIŅAS un jāvada GLĀBŠANAS kuģi pie Radītāja augsto NODOMU JAUNĀS Telpas krasta!
25. Visi iepriekšējie paredzējumi sāk piepildīties un vairākumam cilvēku nav pat šaubu ēnas par to, ka Telpa iziet Dievišķo PĀRVEIDOŠANOS, pievienojot arvien vairāk teritoriju un cilvēku šajā vēsturisko pārmaiņu virpulī.
26. Laiks tiešām sapresējas un tie, ticiet Man, nav nejauši notikumi, bet dabisks Dievišķās Telpas apzinātas evolūcijas process.
27. Piektās rases attīrīšanu un pārveidošanu ES atstāju Sev, tātad, ES atstāju SEV TIESĪBAS izvest viņus uz Jauniem horizontiem! Viennozīmīgi, cilvēku iniciatīva vai NODOMS arī svarīgi un nepieciešami, tādēļ, ka pēc Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas scenārija, cilvēciskās ApZiņas evolūcijas nākošajam etapam jākļūst par DIEVIŠĶO APGAISMĪBU un šis evolūcijas etaps jau stāv pie Krievijas sliekšņa!
28.Tagad cilvēkiem atlicis vēlreiz PĀRDOMĀT Telpas vēsturiskās PĀRVEIDOŠANAS gaitu un pieņemt savu PERSONĪGO (neatkārtojamo) ceļu pie Radītāja, atskatoties un salīdzinot to ar Kustību uz Garīgo Vienotību!
29. Cilvēki reģistrēsies, kā Manas Kustības dalībnieki, vai nē - uz to viņiem ir BRĪVAS TIESĪBAS! Taču jāsaka jums, ka jūs vēl dzīvojiet valstī, kur pat Garīgās kustības reģistrācijas apstākļus pagaidām vēl neviens nav atcēlis.
30. ES apstiprinu, ka jau cilvēku miljoni pievienojušies Kustībai, kuras vadītājs ir PATS RADĪTĀJS un pieņēmuši Kustību ar visu savu Sirdi, kā apliecinājumu personīgai Garīgai PĀRVEIDOŠANAI, bet tikai tūkstoši no viņiem veikuši savu oficiālo vēsturisko izvēli!
31. Atkartoju: Man nav TIESĪBU iejaukties jūsu PERSONĪGAJĀ izvēlē, jo tā - LIELA LAIME "mazam" cilvēkam, kuram PATS RADĪTĀJS dāvājis TIESĪBAS RADĪT Jaunu Pasauli un Jaunu cilvēku!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-16.08.11.html / pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.08.2011., ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 30.01.2013.
Skatījumu skaits: 600 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: