Galvenie » 2013 » Janvāris » 31 » Radītāja Atklāsme 31.07.12. LīdzRadītāja Kodekss, vai cilvēka Uzruna PirmRadītājam
19:13
Radītāja Atklāsme 31.07.12. LīdzRadītāja Kodekss, vai cilvēka Uzruna PirmRadītājam
Radītāja Atklāsme 31.07.12. LīdzRadītāja Kodekss, vai cilvēka Uzruna PirmRadītājam

1. Laiks savā kustībā nepielūdzams un sagaidāmie notikumi, tagad jau planetāra mēroga, piespiedīs cilvēkus saliedēties ap Radītāju un Viņa Kustību, jo Radītājs nes ne tikai PirmMīlestību, bet visīstāko glābšanu!
2. Sākas tas Patiesības moments, kad visi Planētas cilvēki atcerēsies par Dievu vai Visaugstāko, jo Dvēselē vai Sirdī bez Viņa, viņiem būs pavisam neviegli pārdzīvot to, kas sagaida stūrgalvīgo cilvēci!
3. Īpaši svarīgi priekš cilvēkiem būs Radītāja Kustības eksistēšanas fakts, kas nes Patiesību un Atslēgu pilnīgi Jaunas LīdzZiņas formēšanai - LīdzZiņas Sestai rasei, LīdzRadītāju rasei!
4. Drīz kļūs pilnīgi skaidrs, kurš no cilvēkiem pieņēma Zināšanas, kas nozīmē, arī PARADIGMU Jaunai Dievišķai regularitātei un ne vienkārši pieņēma, bet kļuva tās ceļvedis masās, pagaidām vēl Garīgi gulošiem cilvēkiem un cilvēkiem baznīcai piesaistītiem, nepieņemošiem nekā jauna, jo pēc viņu uzskata, viss tas Jaunais no Radītāja, ko nes Viņa Gaismas Pulka dalībnieki, ķecerība, pretimstāvoša Bībeliskām patiesībām!
5. Pirms paskaidrot cilvēkiem jēgu par to, kas ir Kustība "Par Valstiskumu un Krievijas Garīgo atdzimšanu", Man jāsaka cilvēkiem, kuri piesaistīti baznīcai, ka Patiesība, tātad, PATS RADĪTĀJS, nekļūs cilvēkiem tuvāks tikai tādēļ, ka visus Bībeliskos foliantus rakstīja un pārrakstīja cilvēki, iztapībā to laikmetu cilvēciskajai regularitātei!
6. Šodien, īstā Patiesība tiek Manis, jūsu Radītāja, diktēta un nekādu attiecību un pat mājienu uz cilvēcisko regularitāti nav, tās ne tikai nav, bet pretstata Jauno Dievišķo regularitāti, kuru iemiesot realitātē lemts tikai Krievijas Tautai!
7. Tas tiks izdarīts, pretēji visiem Tumšo un Pelēko spēku centieniem, centieniem apturēt cilvēkus, kuri tiecas izzināt Patiesību par spīti Mamonam!
8. Mana Kustība, ja vēlaties, ir MANAS GRIBAS realizācija vai izpausme Blīvajā plānā, tātad, jaunu Augstākā taisnīguma Sabiedrisko attiecību izveidošanas DOMKOPĪBA, kādas vēl nekad nebija (bez Manas Palīdzības) starp vienas Ģints cilvēkiem!
9. Viss tas uzliek milzīgu ATBILDĪBU ne tikai un ne tik daudz uz katra cilvēka, kurš tiecas kļūt LīdzRadītājs, cik arī uz Kustības vadību, jo šie cilvēki uz sevis nes atbildības Krustu par valsts un visas pasaules nākotni!
10. Tomēr, ļoti svarīgi, lai vienkāršie, vai "mazie" cilvēki apzinātos, ka tikai Garīgi apvienojušies viņi radīs to Radošo EGREGORU, kurš pie Garīgās VIENOŠANĀS izpausmes, bet tas nozīmē, GRIBAS VIENOTĪBĀ, kļūs jau Dievišķās Jaunrades SPĒKS - RADĪTĀJS!
11. Tādēļ, kļūstot LīdzRadītājam (bet tā arī ir Brīvās Gribas izpausme) cilvēkam jāvar skaidri/noteikti saprast, ka viņš BRĪVPRĀTĪGI, izpaužot Brīvās GRIBAS TIESĪBAS, pieņem NOTEIKUMUS, kurus cilvēkam izvirza Pats Radītājs, nosaucot šo nodomu LĪDZSADARBĪBA, tātad, nodoma Vienībā ar Dievu, no kura atteikties cilvēkam vairs nav tiesību!
12. Lūk, kādēļ ES runāju, ka cilvēki kļūst LīdzRadītāju komanda, vai GAISMAS komanda (Pulks) tikai tad, kad viņi aizliegs sev pat domāt par to, ka kaut kad varēs atkāpties, vai iziet uz kompromisiem ar cilvēka iekšējo "Es", iestrēguša starp iekšējo Dualitāti un Blīvā vai Izpaustā plāna Dualitāti.
13. Tādēļ starp LīdzRadītājiem nevar būt nekādu kompromisu starp cilsvēka SirdsApziņu un LīdzZiņu, pieņēmušu uz sevi cilvēces Pavadoņa KRUSTU; viņam jābūt tikai tīriem nodomiem un tīrām darbībām/rīcībām - LīdzRadītāja darbībām/rīcībām!
14. Priekš svarīguma apzināšanās, ja vēlaties, vēsturiska nozīmīguma, "mazā" cilvēka izvēlei, tāds cilvēks, kurš pieņem IZPROTOŠI un APZINĀTI noteikumus savai kalpošanai Pašam Radītājam, jāzin, ko tad Dievs viņam uzliek, parakstot Dievišķo "kontraktu" cilvēka kalpošanai Radītājam!
15. No parakstīšanas momenta, tāds "kontrakts" kļūst jau paša cilvēka DOMINANTE Izpaustajā un Smalkajā plānos!
16. Saprotiet Krievijas "mazā" cilvēka izvēles svarīgumu un atbildību, ES, tomēr, piedāvāju viņam padomāt par Maniem VĀRDIEM un par to, kā sev jāstādās priekšā sevi kā Nākotnes cilvēku - Jaunās ēras cilvēku!
17. ES gribu, lai cilvēki, LABPRĀTĪGI piekrituši pieņemt GAISMAS Pulka dalībnieka "IESVĒTĪBU", saprastu, ka ATBILDĪBAS mērs tagad jau ne vienkārši KRUSTS, bet TIESĪBU kļūdīties nav, jo pārāk daudz likts uz cilvēces glābšanas "kārts"!
18. GAISMAS Pulka dalībnieka "IESVĒTĪBA" paredz, ka "mazajam" cilvēkam, pieņēmušam LīdzRadītāja darbību/rīcību, nevar būt nekādu citu darbību/rīcību, bet galvenais, nodomu, izņemot KALPOŠANU Radītājam un protams, kalpošanu LīdzRadītājiem!
19. Tiem LīdzRadītājiem, priekš kuriem tagad GLĀBT cilvēkus ir pienākums/misija, jeb dzīves jēga, jo Radītāja vai LīdzRadītāja daļiņai pie Kolektīvās Vienošanas GARĀ, nevar būt nekādu citu uzdevumu, izņemot cilvēces glābšanu!
20. Cilvēkam, pieņemot GAISMAS Pulka dalībnieka "IESVĒTĪBU", jāatceras arī, ka Dievišķā regularitāte ir ne tikai Radītāja darbība/rīcība, bet arī katra LīdzRadītāja darbība/rīcība, kurš uz sevi pieņēmis ATBILDĪBU ne tikai par sevi, bet arī par visu savu Tautu - Tautu-Glābēju un Tautu-Pirmgājēju!
21. Tādēļ, piedāvājot sevi, pie tam pilnīgi BRĪVPRĀTĪGI, cilvēkam būs jāsaka un vispirms Man, citu Radītāja daļiņu klātbūtnē, tas, ka viņš pats, bez kaut kāda Garīga spiediena, grib piedalīties, kopā ar Radītāju, Telpas Pārveidošanā!
22.Cilvēkam jāpasaka, ka tagad visa viņa dzīve, LĪDZSASKAŅĀ ar Mani, kļūst par patiesu piemēru kalpošanai Radītājam un VIŅA KANONIEM, pēc kuriem dzīvot būs lemts šeit, uz Planētas un TUR, kur Radītājs lems izmantot sava LīdzRadītāja potenciālu!
23. Cilvēka Uzrunai Radītājam, pirms viņš liek savu parakstu un, pie tam, pilnīgi LABPRĀTĪGI, jāizskan šādā veidā:
"MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS, ES pieņemu pilnīgi LABPRĀTĪGI uz sevi ATBILDĪBU par visiem saviem nodomiem un darbībām/rīcībām, kas virzītas nodibināt uz Planētas to Dievišķo regularitāti, kas ir pamats augstākā taisnīguma Sabiedrības izveidošanai!
Pieņemot uz sevi ATBILDĪBU par cilvēces nākotni, Es par savas dzīves jēgu izvēlos KALPOŠANU PirmRadītājam, tādēļ man nav un nevar būt citu Dievu, kā Radošā Sākuma Sākums!
Pieņemot LīdzRadītāja Izpaustā plāna noteikumus, es apņemos izpildīt un ievērot Mūžības Kanonus, jo apzinos sevi par Telpas PIRMMATRICES daļu, kurai paredzēts noformēt Vienotu GARĪGO Veselumu - Radītāju, spējīgu patstāvīgi RADĪT Jaunas pasaules Mūžībā!
Apzinoties savas ATBILDĪBAS lielumu par savas Tautas un visas cilvēces nākotni, es apsolos un ZVĒRU mūžīgi kalpot PirmRadītājam! Un, lai iet man garām šaubu un neticības kauss!
MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS, es bez šaubīšanās nododu sevi Tavās rokās, ar Mīlestību un apzinātu vēlēšanos būt Tavam atbalstam un Tavam Izpaustam plānam Mūžībā!"
Šajā datumā, parakstu lieku brīvprātīgi un apzināti.
Āmen.
24. ES domāju, ka pēc tādas"mazā" cilvēka uzrunas parakstīšanas Radītājam, jau vairs neradīsies nevienam ne mazāko šaubu par to, ka LīdzRadītāji tagad ir tas Dievišķais spēks, kas pārveidos Telpu un beidzot realizēs daudzgadsimtīgo cilvēces sapni par Augstāko Dievišķo taisnīgumu un par to, ko cilvēki gadsimtiem sauca par PARADĪZI!
25. Ķīla Manai pārliecībai, ka viss notiks pēc Mana scenārija, ka cilvēce būs glābta, tagad kļūst šī "cilvēka Uzruna Radītājam", kuru parakstot, cilvēks veic vēsturisku savas nākotnes izvēli - Nākotnes, līdzās PirmRadītājam un tagad jau nekādi spēki nespēs izmainīt dzīves jēgu cilvēkam, kurš izvēlējies LīdzRadītāja ceļu!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-31.07.12.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi*, Eslauma 01.08.2012.
*intuitīvi - izjūtu līmenī, jo tulkot neprotu, ļoti lūdzu, lasītājus, pievērsiet uzmanību pirmteksta oriģinālam krievu valodā! Paldies! Eslauma.
Skatījumu skaits: 826 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: