Galvenie » 2013 » Jūlijs » 29 » Radītāja Skaidrojums 02.07.09. Saeima* - pamats Jaunai regularitātei
07:46
Radītāja Skaidrojums 02.07.09. Saeima* - pamats Jaunai regularitātei
Radītāja Skaidrojums 02.07.09. Saeima* - pamats Jaunai regularitātei

1. Jūs nekādi nevarat savā LīdzZiņā apgūt Etnosa pārveidošanas vai transformācijas procesa sākumu TAUTĀ! Tas galvenais ne tikai priekš jums, kā atsevišķām Būtnēm, atsvešinātām vai šķirtām vienai no otras Blīvā plāna netikumu vai neatrisinātu problēmu dēļ, bet arī no Manis, tādēļ, ka jūsu VIENOŠANA GARĀ ir platforma JAUNAS REGULARITĀTES formēšanai, atbilstošai Telpas evolūcijas programmai.
2. ES jau jums par to runāju, ka nevar būt Telpas izmainīšnas, ja šīs izmainīšanas vaininieks vēl nav gatavs un ar savu nepilnību bremzē AUGSTĀKAS KĀRTĪBAS enerģijas KLASTERA formēšanu.
3. ES neredzu nekādas problēmas jūsu VIENOŠANAI, izņemot pašu mazumiņu - jūsu nevēlēšanos ne tikai attīrīties, bet arī apzināties savu NOZĪMĪGUMU priekš Veseluma un, dabīgi, ņemt visaktīvāko dalību sevis un Telpas PILNVEIDOŠANĀ, kur cilvēkam, kā Dievišķai Būtnei, atvēlēta LīdzRadītāja loma.
4. Taču, kā ES runāju, lai kļūtu cilvēks-LīdzRadītājs, jāiziet divi paaugstināšanas etapi: personīgās PAAUGSTINĀŠANAS etaps, tātad, Telpas uzbūves pamatu apzināta pieņemšana un kolektīvās GARĪGĀS VIENOŠANAS etaps - etaps PAAUGSTINĀŠANAI un pārejai no etnosa TAUTĀ!
5. Priekš tā nav un nevar būt nekādu šķēršļu, mūsdienu mākslīgās regularitātes veidā, jo viņas sagrūs zem TĪRA GARA spiediena un attīrīs PLATFORMU Dievišķās regularitātes Piramīdas uzcelšanai, sauktai GARĀ VIENOTU CILVĒKU taisnīga TAUTAS DIEVKOPĪBA (VEČE )!
6. ES runāju jums par to, ka jūsu liktenis vai dzīves ceļš ir jūsu pašu rokās un LAIKS - jūsu LīdzZiņas atvasināts - obligāti pakļausies jums! Gribu tik papildināt, ka Telpas liktenis arī ir jūsu rokās, tādēļ, ka APVIENOTS GARS ar sevi izpauž VISAUGSTĀKO VIBRĀCIJU (ENERĢIJU) KLASTERU, bet GARĀ KOPĪGAS (ticiet, pavisam ne bara)TAUTAS APZIŅA ir cilvēciskās civilizācijas iespēju paraugs, vadošs ne tikai LAIKU, bet arī TELPU.
7. Tikai šajā, vienā un vienīgajā, gadījumā jūs varat pāriet uz Cilvēka-Dieva LīdzZiņas līmeni, vadoša Telpu, radošu Jaunu un atrodošos pastāvīgā LīdzJaunrades stāvoklī ar Radītāju, jo viņš ir daļa Augstākā Saprāta.
8. Viss, ko ES jums tagad runāju, nav priekš jums tiešamība, jo ES runāju par jūsu neatklātām iekšējām JAUNRADES iespējām, kas atklāsies tikai tiem no jums, kuri apzināsies TICĪBAS atbildību un, kuri pieņems šo Pasauli kā objektīvu realitāti, neprasošu materialistiskās zinātnes pierādījumus.
9. ES jau jums gatavoju JAUNAS REGULARITĀTES platformu un izdarīšu tā, lai nevardarbīgi un, piedodiet, pat neapzināti jūs veiktu soli jūsu Pasaules pārveidošanai, apejot visas Blīvā plāna netikumu un bezgarīguma lamatas.
10. Mani vienmēr aizkustināja naivie priekšstai, ne tikai laicīgās, bet arī reliģiskās varas, par to, ka viņu regularitātes lemj Pasaules un cilvēku likteņus, bet īstenībā, viņi paši ir cilvēka LīdzZiņas audzinātāji Manās rokās, jo cilvēkam priekš Mīlestības un Labuma apzināšanās nepieciešams redzēt vai satikt Ļunuma un naida izpausmes!
11. Šodien visu sugu mākslīgās regularitātes demonstrē cilvēkiem, kā nevajag dzīvot. Progresa dzinēji, pēc viņu viedokļa, ir zlats, ir nauda, bet viss cildenais, traucējošs šim "progresam" un nolemts ieskaitīšanai ākstībās vai vēl ļaunāk -jukušas LīdzZiņas rangā.
12. Viņiem nesaprast, ka nedrīkst vadīt, bet jo vairāk, izmainīt Dievišķas Būtnes ApZiņu, personīgās, mantkārīgās interesēs, jo cilvēks ir ne tikai Dievišķa Būtne, bet arī daļa Radītāja, tātad, Dievišķas Svētības un Mīlestības aizsargāts pret dažāda veida uzbrukumiem.
13. Vara, vai mākslīga regularitāte, nesaprot vēl to, ka tās principi pretrunā ar VIENOTAS EVOLŪCIJAS Dievišķo Programmu, tādēļ vienmēr mirstīga un nav nekādu cerību uz nākotni. Bet tas, kurš tādu varu pārstāv vai to aizstāv, tam jāsaprot, ka faktiski nostājas pret Radītāju.
14.Tam, kurš pat negribot nostājas pret Mani, jāsaprot sekas tādai viencīņai, jo spēki ne tikai nevienlīdzīgi, bet arī, vienkārši, neizmērāmi!
15. ES jums par to runāju, ka pat mats no jūsu galvas nenokritīs bez Manas Gribas uz to; tādēļ pat NEGRIBOT, cilvēki, nokļuvuši varā, arī izpilda Manu Gribu, šoreiz uzstājoties negatīva piemēra iespējās cilvēka tikumiskai un morālai krišanai.
16. Kā ES runāju, katrs no jums saņem savu uzdevumu savam īsajam iemiesojumam un katram no jums jāiziet sava KARMISKĀ apmācība. Tas viss priekš Telpas PAAUGSTINĀŠANAS un nedrīkst šajā Lielajā procesā pārspēlēt savu lomu, paļaujoties uz personīgā saprāta iespējām.
17. ES jau runāju, ka ļoti bieži zemes (izpaustā) cilvēka saprāts, augstas LīdzZiņas neatbalstīts, ir cilvēka ienaidnieks, jo fantazējot, aizved viņu no pilnveidošanās augstumiem un nolaiž, pat negribot, grēku un netikumu biezoknī.
18. Radiet sevi, vadiet savu LAIKU un jūs pārvarēsiet Blīvā plāna netikumus, bet attīroties no tiem, jūs varēsiet sasniegt Veseluma augstumus un pie visu cilvēku Garīgas apvienošanas, jūs sasniegsiet Radītāja augstumus.
19. Apzinaties šo vienkāršo PAAUGSTINĀŠANAS postulātu un tad etnosa pārvēršana TAUTĀ paies bezsāpīgi un tad Mēs ne vienkārši runāsim par dabīgu Dievišķu regularitāti, bet sāksim šo regularitāti būvēt uz Zemes.
20. Sociālisms neizveidojās uz Zemes kā Paradīze, kaut arī bija pareiza orientācija, bet nespēja no iebaznīcotiem cilvēkiem un ateistiem (kā likums, slēptiem ticīgiem) radīt KOPĪGU TAUTU, jo nebija cilvēka GARĪGĀS apvienošanas pamatu.
21. Vienīgā regularitāte, kas atbilst cilvēka-Radītāja LīdzZiņas līmenim, ir tikai Garīgi brīvu cilvēku regularitāte, bez piesaistes materiālām vērtībām, nesošām "dzīves labumu" un Garīgo tukšumu vienlaicīgi.
22. Man, priekš Dabīgas regularitātes radīšanas, nepieciešami cilvēki Garā augsti, bet ne zemu vibrāciju pārstāvji, kuriem panākumu un dzīves kritērijs bija un ir Zelta telēns.
23. Pirmais etaps JAUNĀS (DIEVIŠĶĀS) REGULARITĀTES formēšanai būs ne tikai taisnīgums un AUGSTS Gars, bet arī, kā jau ES teicu, SAEIMA, vai brīvu KOPĪGA GARA cilvēku iniciatīva, tātad, Telpu radoši cilvēki.
24. Nepadomājiet par to, ka SAEIMA ir viena no Telpas vienkāršajām pašvadības formām. Runājot par SAEIMU, ES ar to saprotu daudzu cilvēku AKTIVITĀTI, apzinājušos savas JAUNRADES TIESĪBAS un ATBILDĪBAS KRUSTU, rūpēs ne par materiālo panākumu sasniegumiem, bet AUGSTA GARA VIENOŠANAS formēšanu!
25. ES atkārtoju vārdu "SAEIMA", tikai kā vārdu, jums viegli pieņemamu un nenesošu iesākuma domstarpības par regularitātes iekšējā mehānisma formu, taču iespiedošos cilvēku ApZiņā, jo Dievišķās regularitātes kritērijs, tātad kritērijs evolūcijas un pilnveidošanas līmenim ir Gars, ir Sirds, Mīlestības piepildīta.
26. Kad Vienošanas Gars iespiedīsies katra cilvēka ApZiņā, tad arī tiks palaists VIENOŠANAS mehānisms SAEIMAS mehānisms un mehānisms etnosa transformācijai TAUTĀ.
27. Tādas dziļas Garīgas Vienošanas sākums ir jūsu vēršanās pie Maniem Vārdiem, jo viņi vienmēr nes Mīlestību un Harmoniju cilvēkam un Telpai, tātad, apzināšanos jums par savu piederību Kopīgam Telpas evolūcijas procesam.
28. Jums nepieciešams ar pilnu ATBILDĪBU uztvert Jaunas DIEVIŠĶĀS regularitātes formēšanu, kura nekad nedrīkst ieiet konfliktā ar mūsdienīgo mākslīgo regularitāti, jo visas tās defektīvas un to zinot, var nevardarbīgi pamainīt ne tikai vadības posmus, bet pilnībā pārveidot vismākslīgākās regularitātes pilnīgi bez cīņas, bet jo īpaši bez asinīm.
29. ES jums pateikšu priekšā un atklāšu mākslīgo regularitāšu iekšējos defektus un atklāšu ceļus nevardarbīgai izmainīšanai ne tikai varas, bet galvenais, LīdzZiņas, cilvēka, dzīvojoša mākslīgas regularitātes apstākļos, jo, ja nenotiek izmaiņas cilvēka LīdzZiņā, tad nevar būt nākotnes arī pat VisDabīgākajai regularitātei.
30. ES jums palīdzēšu realizēt Dievišķo regularitāti uz SAEIMAS pamata, taču Jaunrades mokas savas nākotnes labā - paliek jums, TAUTAI - APGAISMOTĀJAI!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-02.07.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.07.2013.
-----------
*Krieviski "Sobornosķ" (Latviskoju intuitīvi, uztverot teksta saturu nojautu priekā, ar latviskas mentalitātes sajūsmu, apziņā, ka Dievs mums visiem ir VIENS. Paldies visiem par sapratni. Eslauma).

Latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 29.07.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 29.07.2013.
Skatījumu skaits: 645 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: