Galvenie » 2013 » Jūlijs » 24 » Radītāja Skaidrojums 04.06.09. Katrs cilvēks ir jaunās Civilizācijas ASNIŅŠ
08:35
Radītāja Skaidrojums 04.06.09. Katrs cilvēks ir jaunās Civilizācijas ASNIŅŠ
Radītāja Skaidrojums 04.06.09. Katrs cilvēks ir jaunās Civilizācijas ASNIŅŠ

1. Jūsu reakcijas uz Maniem Vārdiem pagaidām nav, kaut arī ES jums par to teicu, ka kardināli mainās jūsu priekšstati par Dievišķās Telpas Regularitāti un jūsu aktīvu dalību Jaunās, priekš jums neparastās, DIEVIŠĶĀS REGULARITĀTES radīšanā!
2. Jāsaka jums uzreiz, ka šajā Pasaules izzināšanas etapā, daudzus priekšstatus, gadsimtos nostiprinājušos, jums nāksies ne tikai pamainīt, bet, visdrīzāk, nāksies vienkārši atmest kā nevajadzīgus krāmus, tikai bremzējošus jūsu PAAUGSTINĀŠANU .
3. Jums jāsaprot, ka atsevišķas Būtnes Paaugstināšana, lai arī Dievišķa plāna, nesalīdzināma ar to, kad Liels daudzums atsevišķu Būtņu ne tikai APVIENOJAS, pārejot uz jaunu līmeni VIENOTAI PAAUGSTINĀŠANAI (jo Paaugstināšanas frkvenču vibrāciju rezonanses režīmā, piedodiet par tik tehnisku terminu, - tas jau cits Apskaidrības enerģētiskais līmenis), bet arī Vienota Garīguma (mērķa) virzīti, tiešām pārvēršas RADĪTĀJOS!
4. Atsevišķs Radītājs, RADĪTĀJA līdzība - protams, Radītājs ar lielo burtu, taču viņa Jaunrades mērogus vai iespējas, nosaka tikai pašas Būtnes iespējamības, tātad, Viņas Garīguma līmenis uzkrāts visās Viņas izpausmēs!
5. Bet, lūk, kad VIENOTA GARA virzītas visas Būtnes vienotā izrāvienā pāriet uz JAUNRADES līmeni, lūk, tad jūs variet īstenībā RADĪT PASAULI un izmainīt Telpu, jo jūsu enerģija, izausta no GARA KOPĪBAS, pastiprinās daudzkārt, kļūstot jau Visuma mēroga GARA SPĒKS (enerģija)!
6. Atsevišķas personas (Būtnes) Atbildība ļoti svarīga, taču to nosaka personīgās Jaunrades mērogs: jūsu kļūda ir jūsu dzīves ceļa kļūda un nekādi neietekmē Telpas izmaiņas, bet, lūk, KOPĪGA GARA TAUTAS atbildība jau pāriet uz to līmeni, kas saistīts ar līdzsvara pārkāpumiem, vai Harmoniju, Planetāra mēroga un ietekmi jau uz Galaktisko Telpu.
7. Lūk, kādēļ ES tik neatlaidīgi brīdinu jūs un gatavoju jūsu ApZiņu jūsu atbildības līmenim, lai atbildību par savu dzīvi/dzīvību, taču viņa (jūsu dzīve/dzīvība) arī ir Telpas daļa no liela daudzuma savijumu, kuri arī sastāda Planetāro Telpu.
8. Lūk, kādēļ katram no jums jāatceras, ka domas un domformas un, dabīgi rīcība nes jūsu iekšējās pasaules atspoguļojumu, nes jūsu iekšējā Garīguma līmeņa atspoguļojumu. Un, ja jūsu SirdsApziņa "sarkst" pat par jūsu domām, tad jums jāatceras, kas var notikt Planetārā līmenī, kad cilvēku domas sakritīs ne pēc Gara, bet pēc vēlmēm.
9. Jūs taču zinat, ka karu mērogi, kaut arī lokālu, nemazinās un cilvēki joprojām izsmalcināti cenšas ne vienkārši iznīcināt citas Veseluma daļas, bet arī palielināt apmērus šiem zaudējumiem priekš Manis, uz personīgā saprāta spriedzes rēķina, naida aptumšota uz tām Dievišķām Būtnēm, kuras neatbalsta šī etnosa ideoloģiju vai pieder citai etniskai grupai.
10. ES jau jums teicu par to, ka Man nav atšķirību pēc nacionalitātēm, bet jo vairāk pēc reliģiskām pārliecībām, jo visi jūs radīti pēc Manas līdzības!
11. Tagad uz Planētas Zeme pavisam tīru civilizāciju praktiski nav, tādēļ ES nevaru, jā, un arī negribu, izdalīt no jums tos, kuriem DNS īstenās cilvēces civilizācijas.
12. Nav jēgas veikt DNS analīzi, jā, un arī nevajag, īpaši priekš jums, jo jūsu ApZiņa, pie kuras nāksies vēl piestrādāt Man un jums, var nepareizi iztulkot saknes (IZCELŠANĀS) kaut kāda etnosa, kas atkal var beigties ar etnisku tīrīšanu, tātad karu, tātad asinīm, bet galvenais, veltīgiem zaudējumiem priekš Manis, liela skaita potenciāli piepildīto šūnu Telpas Matricai.
13. No atsevišķām šūnām sakopojas Visuma Mēroga milzīgs Enerģijas KRISTĀLS, jo pie apvienošanas Kopīgā Garā, tātad, Kopīgā Uzskatā uz Radītāju, jūs raidiet, vai izstarojiet tādas jaudas GAISMAS enerģiju, ka jūsu apkārtējās Galaktikas uztvers kā Gaismu savas Telpas izmainīšanai un Viņas Harmonizēšanai ar Dievišķiem Gaišiem spēkiem!
14. Tas nozīmē, ka sākās to Lielo Pārveidojumu darbība, kuru gaida visas civilizācijas simtgadēs, jo paredzējumi vienmēr piepildās.
15. Man paliek vien pedantisks darbs ar katru Būtni, jo priekš tā, lai apvienotos Tautā, katram no jums jāiemācās saprast atbildību jau ne tikai par sevi, savu SirdsApziņu, savu Dvēseli, bet arī par savu tuvāko. Jūs savstarpēji saistīti Vienotā evolūcijas ķēdē, un nedrīkst pieļaut, lai šī paaudžu ķēde pārtrūktu, starp citu, Jaunā Formācija atšķirsies ar to, ka būs jānes Kosmosā vēl Lielāka Dievišķā Gaisma!
16. Taču šis "vairāk" atkarīgs no tiem jums, kuri tagad arī sastāda FUNDAMENTU JAUNAJAI, Sestās Saules, CIVILIZĀCIJAI un, kuri pat to neapzinoties, kļūst SĀKUMS, vai ASNIŅI šai īstenībā pilnīgi JAUNAI RASEI,spējīgai nest Zināšanu Vienotu Gaismu!
17. ES vēlreiz atkārtoju par to, ka jūs visi atšķiraties pēc savas sagatavotības līmeņā, un jūs izgājāt dažādas Zināšanu skolas, un ieņemiet dažādas Šūnas MATRICĀ. Taču no šīs daudzveidības vai izpausmju daudzuma arī veidojas tas vēsturiskais Jaunais audums, kurš arī saucas vārdā CIVILIZĀCIJA!
18. Civilizācijas formēšana - process ne ātrs un ne vienkāršs, taču, jebkurā gadījumā, jābūt izpaustam Tīrības un Vienota Gara Gaismas ASNIŅAM, no kura arī izaugs šī Jaunā Rase. Taču, ja ASNIŅŠ būs šķībs, tad stādaties priekšā, kādos morālos monstros var pārvērsties šis jaunais enerģētiskais veidojums, šis jaunais etnoss.
19. Lūk, kādēļ ES tik ilgi nopūlos ar jums, ar jūsu (pagaidām) etnosu, jo Man ir visi pamatojumi TICĒT jums un TICĒT tam, ka šī GAISMAS TERITORIJA, šī Telpas daļa, var kļūt īsteni Gaiša Jaunās Rases Asniņa izaugsmes pamatam.
20. Lai jūs nemulsina jūsu spoguliskais atspulgs, jo spogulis dod jūsu čaulas vienpusīgu, plakanu attēlu un tas nevar parādīt jums jūsu daudzrobežīgo iekšējo pasauli!
21. Daži no jums jau spēj, lai arī daļēji, ieraudzīt Smalko plānu Manām acīm. Priekš visiem jau ES teikšu, ka jūsu ārējā čaula vispār nav jūsu iekšējā "Es" atspoguļojums. Viņa fiksē vai atspoguļo jūsu PAAUGSTINĀŠANĀS etapu, jūsu cīņu pašam ar sevi, jo spēcīgāku pretinieku kā jūs paši, jums neatrast, un neviens nevar salauzt cilvēku vai likt viņam morāli vai tikumiski krist, izņemot viņu pašu.
22. Jūs (ES jums par to runāju daudzas reizes) esat savas laimes vai nelaimes kalējs un jūs paši formējiet savu personīgo pasauli (ES ar to domāju jūsu attieksmi pret jūs aptverošo regularitāti). Atceraties, ka no sākumiem, pie dzimšanas no Smalkā plāna Harmonijas jūs nokļūstat HAOSĀ un Blīvā plāna mākslīgā regularitāte - kā likums, iekšķīgi jums nepieņemama.
23. Jūsu DUALITĀTE arī ir jūsu pretestības atspoguļojums Garīgai Vardarbībai, jo, lai arī kādus lozungus sniegtu kārtējā regularitāte (varas), tā vienmēr balstījās un balstās uz viltīgām, apzinātu melu tēzēm pie kopīga sabiedrības vai etnosa bezgarīguma.
24. Vara vai regularitāte, nekad neatbalstīja garīgumu, sargājoties no cilvēku APSKAIDROŠANĀS, atdalot to no dzīves reālijām un atdodot to dažāda veida reliģiju kontrolē.
25. Cilvēkam vienkārši pienākums ielūkoties sevī, kļūt pašam par sevi, jo tikai tā un nekā citādi cilvēks var iemantot sava iekšējā "Es" vienotību ar Radītāju un šī vienotība ir priekštecis Tautas Gara Vienošanai.
26. Neizejot savas dzīves ceļu, cilvēks nevar atrast savu ceļu uz Vienošanu pašam ar sevi, bet bez Attīrīšanas, bez atsevišķas personas (Būtnes) Paaugstināšanas, tātad Veseluma atsevišķas daļas, neiespējama cilvēku Garīgā Vienošana, neiespējama TAUTAS izglītošana!
27. Tikai DABĪGĀ, Kopīgā izrāvienā, cilvēku Vienošanās ar Radītāju SIRDĪ, var kļūt Vienošanas GARĀ procesa pamats, tātad, pamats cilvēku Jaunas Formācijas radīšanai - Tautas - Dievnesējas , nesošas Tīrības Gaismu, Lielās Harmonijas un Mīlestības enerģiju.
29. Jūs nevariet kļūt Vienota TAUTA, nevariet kļūt Vienota Gaisma, jāiziet savas Dvēseles ATTĪRĪŠANA caur personīgās APSKAIDROŠANĀS ērkšķiem.
30. ES jums dodu jūsu personīgās Attīrīšanās ceļu un jums jāsaprot, ka izejot personīgo golgātu ar godu, priekš jums jau vairs nebūs lielu grūību visiem cilvēkiem apvienoties Garā un kļūt TAUTAI, kļūt CIVILIZĀCIJAI, ar kuras parādīšanos tā rēķinās jūs aptverošais Kosmoss!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-04.06.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.07.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 24.07.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 24.07.2013.
Skatījumu skaits: 713 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: