Galvenie » 2013 » Oktobris » 17 » Radītāja Skaidrojums 04.09.08. Starp āmuru un laktu"
10:38
Radītāja Skaidrojums 04.09.08. Starp āmuru un laktu"

Radītāja Skaidrojums 04.09.08. Starp āmuru un laktu"

1. Ne tikai Blīvajā, bet arī visā Dievišķajā Telpā sajūtama notikumu tuvošanās, kas jūsu Pasauli izgrozīs/sagrozīs, jo pirmoreiz cilvēces, kā enerģētiskas Būtnes radīšanas laikā, radītai pēc līdzības Radītājam, notiks cilvēka un Telpas evolūcijas Programmas izmainīšana.
2. ES gribu pasvītrot, ka sagaidāmā evolūcijas izmaiņa, vai evolucionārā procesa izmaiņa, skars ne tikai vienu no dzīvajām Būtībām - cilvēku, esošu Dievišķas izcelsmes, bet arī visu Dievišķo Telpu, Manis nosauktu kā Veseluma perifērija.
3. Krasām Telpas perifērijas, vai vienkārši, nomales izmaiņām, cēloņu ir ļoti daudz, bet galvenais iemesls saistīts ar nepieciešamību izmainīt evolūcijas Programmu cilvēkam, kurš spītīgi ignorē (vairākas tūkstošgades) Radītāja mērķi, noteicošu cilvēka ApZiņas evolūciju līdz Radītāja augstumiem.
4. Tāda augsta ApZiņas līmeņa sasniegšana cilvēkam, patstāvīga sava ceļa izvēles apstākļos, garantētu sekmīgu Dievišķo Gaišo spēku saprāta izplatīšanu uz Varenā Kosmosa citu Galaktiku Planētām.
5. Šis cilvēka ApZiņas evolūcijas uzdevums - vispār ne Radītāja kaprīze, bet stingrs aprēķins, tādēļ, ka Dievišķā Programma ir divu Mūžības zīmju caurvīšanās līdz tādai pakāpei, ka pretimnākošo enerģētisko plūsmu mazākā nelīdzsvarotība varētu novest pie katastrofas.
6. Cilvēka, vai psihiskā enerģija, ievērojami ietekmē ne tikai Zemes apkārtējo Telpu, bet arī visu Saules Galaktiku, starp citu, praktiski nav ietekmes uz visu Vareno Kosmosu.
7. Tādēļ Dievišķo spēku Programma virzīta uz palīgu sagatavošanu Gaišo spēku saprāta (ietekmes) izplatīšanai uz citām, vēl neapdzīvotām Galaktikām. Varenais Kosmoss arī pastāvīgi evolucionē, veidojot jaunas Galaktikas ar aprēķinu jūsu spēju attīstībai (nākotnē) ne tikai negatīvo spēku ietekmes izzināšanai, bet arī prasmēm tām pretim stāties.
8. Pēc Augstāko Kosmisko spēku lēmuma, jūs ilgi atradāties izolācijas apstākļos no tiešiem kontaktiem ar citām civilizācijām, tādēļ vairāk attīstītām civilizācijām gadījuma iekļūšana jūsu Blīvajā plānā - tie vēl ne kontakti, tā tikai to civilizāciju ziņkārības izpausme, kuriem ir milzīgs potenciāls, spējīgs ietekmēt jūsu evolūcijas gaitu.
9. Jūs atceraties, ka līdzās jums (Zemei) Smalkajā plānā ir jūsu spoguļattēls citas Planētas veidā, ar negatīvo spēku karogu, jau ļoti sen gatavi ar jums uzsākt cīņu par Saules sistēmas Telpas iekarošanu.
10. Ņemot vērā jūsu ApZiņas attīstības zemo (zema Garīguma) līmeni, nespējīgu turēties pretim un, lai nepazaudētu jūs, Dievišķās Aizsardzības noņemšanas brīdī, Mums, visiem Dievišķajiem spēkiem, vienkārši pienākums paaugstināt jūsu ApZiņas/LīdzZiņas līmeni.
11. Mēs jūs gatavojam četrdimensiju Telpai, kur abas Mūžības Zīmes atrodas ne tikai Harmonijā, bet arī pastāvīgā sacensībā, noturot Kosmosu stingrā enerģētiskā līdzsvarā.
12. Jūsu acīm redzamais zaudējums negatīvo kaimiņu Planētai var krasi izmainīt Līdzattiecību spēkus jūsu Galaktikā, kas, protams, neizsauks Varenā Kosmosa kolapsi, taču tomēr novedīs pie nepieciešamības pārdalīt enerģijas priekš līdzsvara izlīdzināšanas, jo, kā ES runāju, kas augšā, tas arī apakšā!
13. Cilvēce savā tagadējā - zemajā - Garīgās attīstības līmenī, Pelēkā Egregora līmenī, var kļūt Galaktikas enerģētiskā līdzsvara pārkāpējs un šis disbalansa vilnis, protams, skars Kosmisko Telpu.
14. ES to runāju tādēļ, ka pat Veseluma, jūsu (iekšējā) enerģētiskajā (zemo frekvenču) perifērijas līmenī, jūs ne tikai nevariet turēties pretim vilinājumiem, bet vēl arī paši vairojiet grēkus un netikumus, nīkuļojot, vispirms paši savos, melos un apmānā.
15. Jūs neredzat un nejūtiet savu Smalko plānu, jūs nekad nebijāt saticībā ar savu SirdsApziņu, bet jūsu ApZiņa vienkārši snauž, atrodoties sākuma ApZiņas (dotas pie jūsu ieņemšanas) līmenī.
16. Viena iemiesojuma laikā, labākajā gadījumā, jūs atklājiet tikai piecus procentus spēju, talantu vai potenciāla, Manis ielikta jūsos pie dzimšanas.
17. Stādaties priekšā, ko jūs varētu sasniegt, ja jūs, kaut mazlietiņ, nodarbotos ar sava iekšējā "Es" pašpilnveidošanu, ja mūsdienīgais milzīgais zinātniskais un tehniskais progress būtu sasniegts, tikai pie minimālu procentu cilvēka iespēju potenciāla izmantošanas.
18. Jūsu cīņa pašam ar sevi, galīgi apturēja ApZiņas evolūcijas procesu, bet cīņa par varu ar sev līdzīgajiem, noveda ne tikai pie ApZiņas, bet arī domāšanas veida, ieskaitot arī cilvēka dzīves veida - Pasaules Saprāta Dievlīdzīgās enerģētiskās daļas, degredācijas!
19. ES jau sāku jums par to runāt, ka daži no jums, vienkārši ignorējot Radītāju un savu lomu Dievišķajā Telpā, ved nepārtrauktus karus par cilvēku Dvēselēm, nekad viņiem nepiederošām un šie ēnu "tautas tēvi" iepotē cilvēkiem izkropļotu ideoloģiju, radot viņos izkropļotu ApZiņu, pie tam, savu Garīgo genocīdu pamatojot ar vārdiem no Svētajiem Rakstiem.
20. Bez šaubām, "Garīgā" vandālisma sākums nevarēja notikt tukšā vietā un šīs Garīgās vardarbības ciltstēvi bija iekšējie negatīvie spēki, mēģinoši apturēt cilvēka ApZiņas evolūciju cilvēka-dzīvnieka līmenī!
21. Taču Man jāsaka (Atklāsmju sākumā ES to īpaši pasvītroju), ka jūs atrodaties pārbaudījumu poligonā un pēc Mana uzdevuma, Dievišķie spēki vada jūsu ApZiņas pārbaudījumus, piedāvājot jums dažāda veida vilinājumus, liekot jums sasprindzināt savu prātu, savu ApZiņu, priekš tā, lai ar godu izietu no grūtām situācijām, izvēlē starp Labo un Ļauno!
22. Jūs izrādījāties "starp āmuru un laktu", tādēļ, ka ārējie negatīvie spēki, Mūsu savaldīti, vēlas uzsākt ar jums cīņu (сразиться ?), pastāvīgi provocējot jūs uz konfliktu (Smalkā plāna līmenī) un vienlaicīgi ar to, vēl ir jūsu iekšējā Dievišķo pārbaudījumu Programma jūsu ApZiņai, kas pārbaudot jūs ar vilinājumiem, liek jums izstrādāt pretestības pamatus ārējam ļaunumam!
23. ES ceru, jums saprotams, ka jūs esat Gaišo Dievišķo spēku Radījums, un jūsu uzdevums - iemācīties turēties pretim ārējiem negatīviem spēkiem, priekš Kosmiskā līdzsvara izlīdzināšanas starp Plusu un Mīnusu!
24. Tas ir uzdevums un Programma jūsu nākotnei, atbilstoši Manai Programmai jūsu pašpilnveidošanā.Taču jūsu šīs Programmas izpildījuma rezultāts, lika Mums, Dievišķajiem spēkiem, aktivizēt jūsu darbības, pārvest jūs (steidzami) uz daudz augstāku ApZiņas līmeni, jo jebkurā citā gadījumā, Dievišķo spēku disbalansa krīze, jūsu dēļ, būtu vienkārši neizbēgama.
25. Lai saglabātu spēku Lielo līdzsvaru, lai saglabātu Kosmosa Harmoniju, Mēs vienkārši spiesti transformēt Telpu un, protams, jūs pašus, pārvedot jūsu Galaktiku uz vibrāciju ceturto līmeni, nesagaidot jūsu izaugsmi līdz tāda augstuma Garīguma līmenim.
26. Tādēļ visi jūsu plāni un visa jūsu, piedodiet, kņada par tiesībām vadīt jūsu Blīvo plānu tagad, kad uz spēles likta jūsu nākotne, šķiet vienkārši bērnišķīgi šļupsti un tukša laika tērēšana.
27. Zinot, ka neviens jūs neglābs Kvantiskās pārejas momentā (ES ar to domāju laicīgo un baznīcas varu) ES vēršos pie jums un dodu katram no jums Zināšanas, jo jūsu glābšana - jūsu rokās.
28. Jūsu glābšana - jūsos pašos, taču ES un visa Gaismas Hierarhija, cīnāmies par jūsu glābšanu un pastāvīgi pamācam jūs caur dažādiem Kanāliem par to, ka Pārmaiņu Laiks sācies un vairs neviens un nekas nenobremzēs vienlaicīgu jūsu un Telpas pārveidošanas procesu!
29. Nav jau vairs laika izveidot jaunas reliģijas, jo, kā jau ES teicu, Dievs vienalga ir jūsu katra sirdī un tagad jums atlika tiesības būt pašiem, kas esat un būt ar Dievu Dvēselē vai nodzīvot (nodedzināt) atlikušo laiku melu, apmāna, bezgarīguma maldu stāvoklī, beidzot savu eksistēšanu nemākulībā.
30. ES jau jums vairākos tekstos paskaidroju jūsu izkropļotās ApZiņas bildi un cēloņus un tikai priekš tā, lai jūs beidzot saprastu, ka "nav Praviešu savā tēvzemē" starp cilvēkiem, ja tikai uz viņiem neuzkrita Dievišķo spēku izvēle.
31. Sagrozītā Telpā, cilvēku (izkropļotas ApZiņas) radītā melos un netikumos, vairojas viltus pravieši ar vēl vairāk izkropļotu ApZiņu, jo Tumsa rada Tumsu, katru reizi palielinot Tumsas līmeni!
32. Tagad katrs no jums ir savas nākotnes Radītājs, bet jūsu galvenais soģis - jūsu iekšējais "Es" un jūsu SirdsApziņa, atbildoša par ceļu, kuru jūs izvēlaties!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-04.09.08.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.10.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 17.10.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 17.10.2013.Skatījumu skaits: 791 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: