Galvenie » 2013 » Jūlijs » 19 » Radītāja Skaidrojums 13.05.09. Tikai cilvēki var izmainīt Pasauli
09:03
Radītāja Skaidrojums 13.05.09. Tikai cilvēki var izmainīt Pasauli
Radītāja Skaidrojums 13.05.09. Tikai cilvēki var izmainīt Pasauli

1. Jūs arvien turpiniet apspriest Manus Vārdus, tā vietā, lai jūs tos pa tiešo izmantotu paredzētajam uzdevumam, bet Viņu uzdevums viens - PASAULES IZZINĀŠANA, RADĪTĀJA IZZINĀŠANA UN SEVIS PAŠA IZZINĀŠANA!
2. Uzdevums, liekas pavisam vienkāršs, taču jūsu NETICĪBA joprojām Manos Vārdos meklē kādus īpašus cēloņus. Taču meklēt jums tur nav nekā, jo vienkāršāk un saprotamāk ar jums ES vēl nerunāju, un, jo sevišķi, tik pieejami ES vēl neesmu skaidrojis notiekošā būtību un jēgu jūsu klātesamībai vai izpausmei šajā Dievišķajā Telpā.
3. Tādēļ ES jums velreiz runāju: nestrīdaties veltīgi, strīdiem nav nekādas jēgas, jo, kā Es runāju, katrs no jums NEATKĀRTOJAMS kā NEATKĀRTOJAMA un DAUDZVEIDĪGA Telpa un jūsu enerģiju kamertoņi apvienosies VIENOTĀ Gara mūzikā tikai tad, kad jūs savās sirdīs atradīsiet vietu Radītājam.
4. Nevajag vienkāršot, bet nevajag arī sarežģīt situāciju, kurā cilvece sevi iedzina ar savu neremdināmo kaislību kļūt bagātam, aizmirstot, ka kaislība uz bagātības gūšanu un bezmērīgu savas dzīves materiālizēšanu ir NETICĪBAS atvasinājums.
5. Šos vārdus ES jums runāju un atkārtoju pastāvīgi, taču kā tas jūsu Pasaulē mēdz būt, jūs turpiniet NE TICĒT, jūs turpiniet Manus Vārdus laist caur sevi, neapgrūtinot sevi ar iespēju padomāt!
6. Neviens no cilvēkiem nevar jums sniegt atbildi par cilvēka dzīves jēgu, bet jo vairāk, parādīt ceļu uz Patiesību. Un kaut arī ceļš pie Dieva priekš dažiem no jums izrādījās pārāk ēršķains, tomēr priekš jums tas noteikts tās Gara Programmas Paaugstināšanai, kuru jūs VISI saņēmāt vēl pie dzimšanas.
7. Atceraties, ka katram no jums STINGRI IEDALĪTA LOMA Dievišķajā Telpā un neviens no jums VIŅU nevar pārrakstīt personīgo vai kāda cita vēlmju labā, jo Mūžības Kanoni cilvēciskajai ApAiņai nepakļaujas.
8. Taču ES jums runāju un gribu vēlreiz atkārtot, ka jūs VISI, neskatoties uz individuālo Gara Paaugstināšanas Programmu, sevī nesat JAUNRADES TALANTU, Manis dotu jums!
9. Tādēļ pastāvīgi jūs brīdinu par to, ka DOMA vai DOMTĒLS noteikti materializēsies, jo jūs spējīgi uz JAUNRADI caur domāšanu vai DOMSŪTĪŠANU (MIŠĻEŠĻEŅIJE ?).
10. Esiet uzmanīgi ar savām domām, jo "ko sēsi, to pļausi". Tādēļ TĪRAS DOMAS dzemdina Gaišus tēlus, nesošus Mīlestību un Harmoniju, bet TUMŠAS DOMAS nes tikai postīšanu, Ļaunumu un netikumus.
11. Jūs bieži jautājiet par Dievu, izceļot Zemes Logosa jēdzienu, ar to pašu pārorientējot savu izpratnes interesi uz Telpas uzbūvi un Augstākā Saprāta līmeni sniedzoša šos Vārdus!
12. Jūsu bēda vai problēma slēpjas tur, ka jūsu (visbiežāk) ANALĪTISKĀ domāšana vai ApZiņa cenšas Telpu cilvēciskot, vai vēl ļaunāk, Viņu materializēt, lai atvieglotu visa tā izpratni, kas atrodas aiz Blīvā plāna robežām.
13. Jūs arī Mani, Radītāju (vai jūsuprāt - Logosu) cenšaties padalīt uz Zemes līmeņiem, Saules Sistēmu, Galaktikām un tā tālāk, un būvēt uz tā savu dzīves filozofiju, aizmirstot, ka pat pie Telpas DAUDZLĪMENĪBAS Vienota Veseluma dalīšana uz enerģiju līmeņiem pietiekami nosacīti.
14. Jums jāzina, ka informāciju vai Zināšanas pieņemat no tā VESELUMA līmeņa, kas saprotams jūsu LīdzZiņai, saprotams jūsu spējām izdzirdēt Manus Vārdus un jāatceras tas, ka Telpas enerģētisko līmeņu tiešām daudz taču RADĪTĀJS VIENS, jo citādi nebūtu Pasauļu, Galaktiku un visa Lielā Kosmosa Harmonijas.
15. Harmonija vai enerģētiskais līdzsvars pretimnākošām viļņveidu plūsmām, pie visas to daudzveidības, arī tiek noteikts ar Augstākā Saprāta Telpas VIENDABĪGUMU.
16. Tādēļ, jūsu LīdzZiņas līmenī, nav ko sev dzīvi sarežģīt ar Telpas uzbūves izpratni, iedziļinoties Viņas daudzlīmenībā. Un ja daži no jums sevi uzskata kā ļoti "pavirzījušos" Telpas uzbūves izpratnē, tad īstais laiks prasīt viņiem, kurš tad viņiem deva šīs Zināšanas un kurš nes atbildību par viņu apskaidrību?
17. Jūs brīvi savā ceļa izvēlē, jūs brīvi reliģijas izvēlē, JŪS VISPĀR BRĪVI. Taču jūsu izvēle arī nosaka jūsu ceļa izvēli Mūžībā, bet tas nozīmē, nosaka jūsu nākotni tuvojošos Kvantiskās pārejas notikumos.
18. Jābrīdina jūs par to, ka visas diskusijas par Dievu, vai priekšā stāvošo pāreju, bezvērtīgas vēl arī tādēļ, ka nes negatīvas psihiskās enerģijas lādiņu, postošu kā cilvēku tā arī Telpu.
19. Nestrīdaties veltīgi, labāk koncentrējieties uz sevi, uz izpratni par savu vietu Telpā. Un, jo vairāk jūs aizdomāsieties, nenovirzoties ne uz ko, jo skaidrāka būs jūsu loma Telpā un saprotamāks jums būs ceļš pie Dieva un, galvenais, jūsu ceļš pie sevis paša!
20. ES taču jūs neaicināju un neaicinu uz Blīvā plāna revolūciju, bet jo vairāk uz Gara revolūciju, jo gan viens, gan otrs runā pretim jūsu PILNVEIDOŠANAI!
21. ES jūs aicinu uz SEVIS PAŠA SAPRAŠANU, caur SAVAS LOMAS APZINĀŠANOS MŪŽĪBĀ bez visām diskusijām vai polemikām šajā tēmā, jo Patiesība strīdos nekļūs skaidrāka!
22. JŪS ESAT TAS, KAS JŪS ESAT, atkārtoju, JŪS VISI ESAT AUGSTĀKĀ SAPRĀTA IZPAUSMES DAĻAS Blīvajā plānā un JŪSU GALVENAIS UZDEVUMSN - SAPRAST un PIEŅEMT šo NEAPGĀŽANO PATIESĪBU!
23. Jums jāsaprot, ka JŪS VISI esat Radītāja NEROKDARBU DAĻA, nesoša sevī RADOŠAS DOTĪBAS, DIEVIŠĶĪBAS dotības, nesoša ZINĀŠANU GAISMU, pagaidām tikai šeit, uz Planētas, taču jums, sasniedzot Radītājam atbilstošu līmeni - ZINĀŠANU GAISMU nesoša citās Pasaulēs un Galaktikās.
24. Jūs variet padomāt par to, ka ES atkārtoju un atkārtoju, taču Mana atkārtošana ir jūsu NETICĪBAS rezultāts un tādēļ, tikai caur atkārtošanu, ES varu PIESPIEST jūs pieņemt šo, jūsu izcelšanās vienkāršo Patiesību, jo jūsu izkropļotā ApZiņa nekādi neņem pretī Manus Patiesības Vārdus.
25. ES tik ilgi dodu jums Zināšanas, ES jums jau tik daudz reižu runāju par mūsu fraktālo līdzību, par sarežģītību un Telpas VIENDABĪGUMU, ka, šķiet, jums nebūtu jāšaubās par Manu Vārdu Patiesīgumu! Bet Mans redzējums jūsu LīdzZiņas izmaiņu pakāpei runā par to, ka ļoti jau lēnām mainās jūsu uzskats (jūsu ApZiņa) par jūs aptverošo Pasauli.
26. Pat vārds "LĒNĀM" neder LīdzZiņas izmaiņu raksturošanai dažiem no jums, jo NETICĪBA, iestrēgusi jūsu LīdzZiņā, pavisam atraida Manus Vārdus, nepieņemot TICĪBAI arī Zināšanas par Pasauli, Zināšanas par Radītāju, Zināšanas par sevi pašu!
27. ES pagaidām apturēju Jaunu Zināšanu sniegšanu par Telpas uzbūves sarežģītību tikai tādēļ, ka pārāk lēni izmainās jūsu ApZiņa un jau pavisam lēni mainās jūsu DOMRĪCĪBA - jūsu darbība!
28. ES redzu, ka jūsu padzīvošanas Blīvajā plānā grēki un netikumi un jūsu NETICĪBA , ne vienkārši kā čaula, bet jau kā "bruņas" neļauj attīrīt jūs, jūsu ApZiņu vienstundīgi.
29. Viss vēl priekšā un ES precīzi zinu jūsu APSKAIDROŠANOS un neatlaidīgi gaidu to, jo APSKAIDRĪBA ne tikai katru no jums, bet izmainīs arī jūsu Pasauli, jo jūsu enerģija, kuru tā gaida viss Kosmoss, iemantos DIEVIŠĶĀS GAISMAS TĪRĪBU.
30. ES turpinu jums atkārtot un vienlaicīgi brīdinu jūs par to, ka jūs, DIEVA IZPAUSTĀ DAĻA, nesiet sevī un ģenerējiet Kosmosā JAUNRADES ENERĢIJU un jūsu KOLEKTĪVĀ (KOPĒJĀ) enerģija (EGREGORA ENERĢIJA) ievērojami ietekmē tuvāko un tālāko Kosmosu.
31. Kamēr katrs cilvēks neapzināsies SAVAS ATBILDĪBAS MĒRU par TĪRĪBU ne tikai PASAULĒ bet arī KOSMOSĀ, līdz tam laikam jūsu EGREGORA enerģijai būs NETICĪBAS PELĒKĀ KRĀSA!
32. Tikai TICĪBA glābs jūs, tikai TICĪBA var izmainīt jūsu APSKAIDRĪBAS Programmas gaitu, tātad Programmu ne tikai Dieva izpratnei, bet arī pašiem sevis, kā RADĪTĀJA DAĻU MĪLESTĪBAS un HARMONIJAS Dievišķajā Telpā!
33. Pagaidām cilvēks vēl nenes Mīlestības enerģiju (Harmoniju ar Dabu), taču ES zinu precīzi, ka ļoti drīz cilvēku ApZiņa sasniegs Radītāja līmeni, bet tas nozīmē, cilvēki spēs izmainīt ne tikai sevi, bet arī viņus aptverošo Pasauli!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-13.05.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.07.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 19.07.2013.

Skatījumu skaits: 642 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: