Galvenie » 2013 » Janvāris » 10 » Radītāja Skaidrojums 14.08.08. Meli - cilvēka izgudrojums
14:36
Radītāja Skaidrojums 14.08.08. Meli - cilvēka izgudrojums
Radītāja Skaidrojums 14.08.08. Meli - cilvēka izgudrojums

1. ES vienmēr, sākot informācijas vai Zināšanu diktēšanu, pārbaudu jūsu reakciju uz Maniem Vārdiem, jo viss, ko ES daru, ES daru jūsu dēļ, dēļ Harmonijas nodibināšanas starp cilvēku un Telpu, kas nodrošina Veseluma evolūciju!
2. Bezšaubām, ES negaidu vienprātību saņemamās informācijas vērtēšanā, taču Manu Vārdu analīzei un sapratnei obligāti jābūt.
3. Nepamatots atteikums Maniem Vārdiem, runā par daudz ko un vispirms, par jūsu ApZiņas piesārņotību, ne-gatavību atsaukties uz Patiesību, nākošu no Radītāja un atraidošu ne Mani, ne Manus Vārdus, bet pašu cilvēku, jo noslēdzies cilvēks nav spējīgs Garīgi augt, tātad, nekad nespēs sasniegt Harmoniju ar Radītāju!
4. Protams, var jau praktiski jebkuram cilvēkam likt paskatīties uz Pasauli ar citām acīm, bet tā jau būs vardarbība pret viņa LīdzZiņu un tas jau runā pretim galvenajam Mūžības Kanonam, kas cilvēkam dod tiesības brīvi izvēlēties.
5. Priekš Manis ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēks, tomēr, spētu pats sevī atklāt, neskatoties uz ApZiņas piesārņotību ar dogmām, pagātnes kļūdainajiem priekšstatiem par apkārtējo Telpu, sevišķi Smalkajiem plāniem, tātad, spētu atklāt sevī iespējas attīrīt savu ApZiņu un Paaugstināt savu iekšējo "Es" līdz Radītāja augstumiem, bet tas nozīmē, pieņemt Radītāju kā savu nākotni.
6. ES zinu, ka jums vienatnē (bez Manas Palīdzības) ļoti grūti nojaukt dogmu un kļūdaino priekšstatu daudzslāņainību, jo jūsu pasaulē ļoti bieži zem vārda TICĪBA slēpjas neticība!
7. Daudzo tūkstošgadu laikā cilvēku iemācīja melot un apmānīt un vispirms jau pašam sevi, tādēļ ļoti bieži priekšstati, vārdi, darbības un reālās domas, pat baznīcas cilvēka (kaut kādā mērā Dieva cilvēka) tik ļoti atšķiras, ka dažiem no jums Sirdsapziņa kvēlo kauna krāsā.
8. Taču jūsu pasaule tā iekārtota, ka savas Ticības deklarēšana, bet galvenais, cilvēkos izplatītās ceremonijas un tradīcijas deva šiem ļaudīm sabiedriskas tiesības pieskaitīt sevi Dievišķai videi, pie visa tā, radot melu, apmāna un nepatiesības auru.
9. Lūk, kas audzināja jūsu ApZiņu! Taču, lai cik spēlētu šo melu izrādi, cilvēka Sirdsapziņu neiespējami apmānīt, un sarežģīta, grūta, nožēlojama dzīve daudziem no jums ir reakcija, ja vēlaties "balva" par meliem un nepatiesību personiskajās un sabiedriskajās attiecībās.
10. Cilvēks var melot savai apkārtnei, taču cilvēks nevar melot pats sev, jo tas runātu pretim viņa Dievišķās izcelsmes pamatiem, jo no Radītāja nevar iziet meli, bet cilvēka iekšējais "Es", viņa SirdsApziņa, viņa ApZiņa, beigu beigās, viņa Gars, nekad nepārrāva sakarus ar Mani!
11. Cilvēks nevar melot Man, jo melus no Manis nekad nenoslēpt aiz tukšiem vārdiem. Meli plaukst tikai attiecībās starp cilvēkiem, starp nācijām, starp etnosiem, starp valstīm.
12. Meli - cilvēka izgudrojums!
13. Telpā neviens nemelo, neviens Telpā nenostāda sevi pret Mūžības Kanoniem, jo viss ir tik ļoti nolīdzsvarots, ka mazākā sagrozīšana, vai meli var novest pie Pasaules disharmonijas!
14. Taču cilvēks, tas Radītāja lepnums, pirmais izdomāja un lietoja melus, nevēloties sasniegt Harmoniju ar Telpu un Smalko plānu struktūras (uzbūves) saprašanu!
15. Tādēļ arī jūsu pasaulē esošās zināšanas, ir izkropļoti priekšstati par Telpu, par cik izkropļota ApZiņa un bezizmēra lepnums daudziem no jums radīja apstākļus nekompetencei un sašaurinātībai jūsu uzskatos par apkārtējo Pasauli.
16. Cilvēka izkropļotā LīdzZiņa visā esošajā: gan zināšanās par Dabu un priekšstatos par Dievišķo Telpu, morāli un cilvēciskās sabiedrības tikumību, ir tik klātesoša, ka, lai arī uz ko raudzītos, redzami daudzkārtaini meli, bet šos melu apmēra slāņus atsevišķai personībai maksimāli grūti sagraut.
17.  Mamons un meli jūsu sabiedrību tik saliedējis, ka patiesību meklējošie cilvēki vienkērši nevar izlauzties pie Dieva, jo tādā gadījumā viņiem jāatsakās no jūsu melnmorāles standartiem, kā jūs sakiet, no "dubultstandartiem" priekšstatos par Labo un Ļauno! 
18. Lūk, kādēļ jums tik grūti tikt skaidrībā, kur Labais, kur Ļunais. Jo jūsu ApZiņa audzināta apmāna un izkropļotos priekšstatos, nevar atšķirt taisnumu, tādēļ jūs domājiet vienu, bet dariet pavisam ko citu.
19. Jums visiem, ticiet Man, ir divi standarti. Taču jūs godīgi tikai savas Sirdsapziņas priekšā un Bargā Tiesa nav nekas cits kā Mana Saruna ar jūsu Sirdsapziņu.
20.Jūs radījāt tik daudz melu, ka pat jūsu iznīcīgais ķermenis, pastāvīgi izbaudošs uz sevi iekšējo cīņu, jūsu Ego un jūsu Sirdsapziņas, nav spējīgs ilgi izturēt jūsu Mikrokosmosa disharmoniju, tādēļ slimības vai iemiesojuma (dzīves)pārtraukšana ir dubultstandartu pieņemšanas rezultāts.
21. Nevar būt vesela ķermeņa pie melīgas Dvēseles. Tādēļ cilvēkam vienkārši pienākums atbrīvot sevi no Materiālās Pasaules melu tīkliem, jo nākotne, bet tas nozīmē, četrdimensionālās Telpas redzējums, ir Smalko plānu uztveres iespēja, kas pārtrauc cilvēcisko melu, apmāna, nepatiesuma parādi uz visiem laikiem.
22. Jūsu pasaulskatījuma meli neļāva jums sastādīt pareizus priekšstatus par Telpas struktūru, tādēļ, viss tas ko jūs sev stādaties priekšā par kosmosu, ir tikai jūs aptverošās Telpas plakana hologramma.
23. Jūsu izkropļotā LīdzZiņa, par nožēlošanu, dod jums tādu pašu izkropļotu priekšstatu par Pasauli un tas, ko ES jums jau atklāju, ir tikai mazs pilieniņš Patiesības, kas vēl jo vairāk, neietilpinās jūsu sakompleksotajā ApZiņā.
24. ES jums solīju dot Zināšanas un turpinu Tās dot, taču jūs nevēlaties pat domāt par jauno priekš jums informāciju un joprojām meklējiet citu jēgu Manos Vārdos un tas nozīmē, ka jūsu meli jau pārklāja kārtu Smalkajam plānam.
25. Jums ļoti ērti un komfortabli dzīvot šajā apmāna pasaulē un tikai jūsu Sirdsapziņa moka jūs pa naktīm, liekot pārskatīt, kā kino, jūsu dzīvi un liekot jums mācīties no personīgām kļūdām, labojot tās, jūsu ApZiņu; beigu beigās, jūsu Dvēseli!
26. Padomājiet: kādēļ ES tik ilgi, par izbrīnu daudziem, diktēju, liekas, vispārzināmas Patiesības un priekš kā?
27. Lieta tā, ka, lai jūs glābtu, bet cita ceļa nav, tad vispirms vajag attīrīt jūsu ApZiņu, izlabot jūsu izkropļoto iekšējo pasauli, bet darbs tas ļoti sarežģīts, ņemot vērā jūsu priekšstatu dziļo piesārņotību, tas nevar tikt izpildīts "piecās minūtēs"!
28. Jums - ne Man, bet tieši jums! - vajadzīgs ilgs laiks, lai apzinātos jūsu esamības attēlu/skatu, ieraudzītu Patiesību, jo, lai arī cik jums runātu, viss paliek vienā un tanī pašā vietā un viss no tā, ka sabieriskie morāles principi un reliģisko priekšstatu dogmas ir galvenās bremzes jūsu apskaidrībai!
29. ES turpināšu runāt ar jums līdz tam laikam, kamēr jūs nenobriedīsiet un nevarēsiet sagraut melīgo priekšstatu čaumalas paši par sevi, par apkārtējo Telpu, par tiem Kanoniem, uz kuriem turas Baltā un Melnā Mūžīgā Harmonija!
30. Jums beidzot īsteni jānobriest un jāierauga sarežģītā, taču brīnišķīgā enerģija ne tikai dažādu frekvenču, bet arī dažādu plānu Pasaule, atrodošās pastāvīgā līdzsvarā un tiecošās uz veselumu un universālumu!
31. Lielajā Dievišķajā Telpā ir cīņa, ir Harmonija un ir mūžīga sacensība evolucionārajā attīstībā, taču nekad nebija un nav melu un apmāna - visa tā, kas bija cilvēka ienests, neskatoties uz viņa Dievišķo izcelšanos!
32. Zeme - cilvēces šūpulis, taču Zeme vienlaicīgi arī poligons pārbaudījumiem un jūsu LīdzZiņas formēšanai un šim poligonam nepieciešama tīrīšana no melu un apmāna, no zemu frekvenču enerģijām negatīvajās zīmēs, jo meli un apmāns arī ir enerģija, taču enerģija Dievišķai Telpai pretimesoša, bet tas nozīmē, ir zemu frekvenču enerģija!
33. Tagad mēģiniet kaut vienu reizi paskatīties apkārt sev un saprast, kādu melnumu jūs nesiet Svētā Gara Pasaulē un padomājiet, ko lai daru ES, jūsu Radītājs, ar tiem, kuri Man melo un ienes Telpā disharmoniju ar savu zemo vibrāciju enerģiju!
34. ES domāju, ka katram godprātīgam cilvēkam jānošausminās par savām domām par sastrādāto un jānovērtē Manu Mīlestību pret jums un Manu ilgo pacietību, jo ES taču tik ilgi paciešu jūsu kļūdas ar jums jūsu pašu dēļ!
35. Tīrības un taisnīguma uzplaiksnījumi jūsu LīdzZiņā ir labākais apbalvojums par Manu Darbu un ir Mana Cerība uz to, ka Piektās Saules cilvēki kļūs Mani palīgi, kad Sestā Saule pacelsies virs horizonta!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-14.08.08.html  pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.01.2013.
Skatījumu skaits: 661 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: