Galvenie » 2013 » Jūlijs » 13 » Radītāja Skaidrojums 16.01.09. Radītāja Palīdzība parastiem ļaudīm
11:53
Radītāja Skaidrojums 16.01.09. Radītāja Palīdzība parastiem ļaudīm
Radītāja Skaidrojums 16.01.09. Radītāja Palīdzība parastiem ļaudīm

1. Atceraties "dzirdīgais, lai dzird", "cietējs, lai mierināts", "pavirzījies, lai glābts". Bet napavirzījies?
2. Bet kā būt ar tiem, kuri tik tikko nostājās uz ceļa pie Dieva, bet laika priekš pilnvērtīgas personīgās pilnveidošanās vienkārši nav?!
3. Tādēļ viss ko ES daru, ko ES jums runāju tagad (jau 5 gadu laikā) ir tikai viens - Mana PALĪDZĪBA nomaldījušamies, ir Mana PALĪDZĪBA tiem, kuri, to negribot, atpalika savā Garīgajā attīstībā un tagad bez Manas PALĪDZĪBAS nevarēs panākt tos, kuri jau sen interesējas ne tikai par Dievu, bet arī par Telpas uzbūvi!
4. Nomaldījušies cilvēki jau vairs nevarēs panākt tos, kuri tam nobrieda, lai saprastu Gaišās Zināšanas, dāvātas cilvēkiem agrāk ne tikai kā Svētie Raksti, bet dāvātas arī tagad caur jūsu laikabiedriem Krievijā un ne tikai.
5. Pavirzījušies cilvēki - jau paši kā skolotāji un ir Bākugunis Telpas izzināšanai. Bet par cik ES kontrolēju jūsu Pasauli, tad viņu apgaismības darbs un maldīšanās, bet kur nu vēl lepnība, arī Manā kontrolē un tiek Manis bargi sodīta, jo kuram daudz dots no tā arī daudz tiek prasīts.
6. Taču, kā būt ar tiem, kuri nelasa Blavatskas grāmatas un nedzirdēja par viņu? Kā būt ar tiem, kuriem ezotēriskā literatūra neinteresē, bet Manus Tempļus apiet ar līkumu, nezinot un neinteresējoties par savas Dievišķās izcelšanās avotiem? Bet kā būt ar tiem, kuriem visa Pasaule sašaurinājās līdz Matērijai, līdz Mamonam, taču, kuriem tomēr sāp Dvēsele, bet ceļus sevis dziedināšanai tāds cilvēks ne tikai neredz, bet arī nezina?!
7. Kā būt ar tiem no jums, kuri tā iejūdzās skrējienā pēc materiāliem labumiem, ka neredz tālāk par savu degungalu un kurus dzīve iedzina stūrī?
8. Cilvēku mākslīgi izdomātās regularitātes noteikumi, neesošiem nekāda sakara ar cilvēka LīdzZiņas pilnveidošanas Dievišķo Programmu, nedod viņiem iespēju pat atskatīties, tādēļ, ka informatīvā prese virza viņu acis uz biznesu, uz tieksmi sasniegt panākumus par jebkuru cenu, noraidot jebkurus cilvēka centienus ieskatīties sevī un apstāties.
9. Viss, ko cilvēciskā sabiedrība dara ar cilvēkiem tirgus apstākļos, kā saka jūsu filozofi, cilvēka personības attīstības apstākļos, tad tas tikai viens - likt cilvēkiem būt Mamona vergiem, virzot visus cilvēka Garīgos spēkus ne Augšup uz Dievišķo Zināšanu Gaismu, bet Mamona sasniegumu Tumsā par katru cenu!
10. ES jau jums runāju un ne reizi vien par to, ka visām mākslīgām regularitātēm, visiem "ismiem", virzītiem uz materiāliem labumiem, nav tiesību pastāvēt, jo nav nekā kopēja ar cilvēka LīdzZiņas pilnveidošanas Dievišķo Programmu, par cik vienmēr bija un ir virzīti uz cilvēka brīvizpausmes ierobežošanu, uz domtēlu formēšanas ierobežošanu!
11. Piedāvājot savu cilvēciskās sabiedrības attīstības paradigmu (atšķirīgu no Manis ieplānotā jūsu pilnveidošanas Ceļa no Radīšanas sākuma līdz Veseluma augstumiem) varu atbalstošie cilvēki, "jaunās" izstrādātāji, pēc viņu viedokļa, daudz taisnīgākas, cilvēku vadīšanas struktūras, uzņēmās uz sevi arī milzīgu grēku!
12. Viņi pieņēma uz sevi pavadoņa Krustu viņiem nepiederoša ganāmpulka - cilvēciskās sabiedrības, par ko arī saņēma pelnītu sodu un nosodījumu, proporcionāli nodarījumam!
13. Atceraties: "un saņems katrs pēc nopelniem saviem"? Nepieciešams pievienot: "un saņems katrs pēc nodomiem saviem", jo nodomi vienmēr materializējas, bet materiālizējoties parāda visiem, "kas ir kas", lai Kunga Sods būtu saprotams visiem cilvēkiem kā Augstākais Dievišķais taisnīgums un kā atgādinājums cilvēkiem par to, ka saņemot brīvās izvēles tiesības, katrs no jums pilnā mērā nes atbildību par savu izvēli, par savu rīcību un no Radītāja taisnīgā soda nevienam ne tikai neaiziet, bet katrs grēcinieks to arī saņems ne "Rīt", bet šodien un tagad!
14. Atceraties savu vēsturi: iniciatori mākslīgām regularitātēm, tēvi-izstrādātāji vēsturiskām revolūcijām, tātad, cilvēka LīdzZiņas evolucionārā procesa paaugstināšanas pārkāpēji, vinmēr pirmie saņēma sodu par saviem grēkiem!
15. Pat šo cilvēku lūgumi netika Manis pieņemti, jo viņu neprātīgās, negarīgās domas un darbības bija pretrunā ar Manām Programmām Veseluma daļiņu pilnveidošanā, esošām Telpas perifērijā, par cik tas bija un ir tīrs Visuma Eksperiments, kuru bremzēt, bet jo vairāk apturēt, nav dots nevienam!
16. Tādēļ Manas ATKLĀSMES ir PALĪDZĪBA visiem cilvēkiem, visiem tiem, kuri zem apstākļu spiediena nekādi nepaspēj uz "vēstures vilcienu", taču kurš vēl nav priekš Manis zudis un, kuram ir izredzes pacelties un sastādīt Sestās rases pamatu, papūloties ar savu prātu un savu Garu, jo, kā visiem, tādam cilvēkam (bet tādu ir vairākums) ir savas LīdzRadīšanas Dievišķās saknes!
17. Cilvēkiem, parastiem cilvēkiem, visvairāk vajadzīga Manis pasniegtā roka, jo nav cita atbalsta, sabiedrība vai laicīgā vara, ne tikai atstāja viņus likteņa varā, bet arī novirzīja viņus ne pa to ceļu, arvien pazeminot un pazeminot viņu Garu, cenšoties un sveicot visādus priekšlikumus un centienus padarīt cilvēkus par Mamona vergiem!
18. Pats nepatīkamākais tas, ka Garīgā vara vai labāk teikt, tā saucamā Garīgā vara, jo tā cilvēku vara un vara pār cilvēkiem, arī ne no Dieva, jo, kā ES jau runāju, nav Manis daudzveidīgajos reliģiskajos priekšstatos un, ja ES paciešu šo reliģiozo Haosu, tad tikai tādēļ, ka arī šajā Haosā vienalga izaugs stādiņi VIENAI RELIĢIJAI un VIENAM DIEVAM!
19. Garīgā vara arī viņus atstāja (parastos cilvēkus) vienus, atverot Manu Namu durvis, taču aizejot no galvenā, visneatliekamākā jautājuma: ko tad cilvēkiem darīt tālāk, jo Kvantiskā pāreja, vai Telpas vibrāciju līmeņa izmaiņas uzņem apgriezienus!
20. Kur palikt vienkāršam, lai arī iebaznīcotam cilvēkam, kad Telpa "trīc pa vīlēm", bet vibrāciju Fons pāriet uz daudz augstāku vibrāciju oktāvu un neviens no cilvēkiem nezina glābšanas ceļu, kaut arī cilvēces iznīcināšanas bīstamība karājas virs galvas!
21. Šādos vispārējas trauksmes un apjukuma apstākļos, vienīgā Cerība uz glābšanos ir Manis pasniegtā roka, ir Manas Atklāsmes cilvēkiem, dodošas iespēju saprast notiekošo, bet uzzinot iemeslu, pieņemt lēmumu, izdarīt izvēli vai noformulēt savu attieksmi pret notiekošajām Telpas izmaiņām.
22. Tādēļ Atklāsmes nav un nekad nebūs instrukcija, jo instrukcija ir cita regularitātes forma, kas runā pretim Manai Programmai jūsu pilnveidošanā, bet ir palīgs cilvēkam, viņa brīvās un pareizās gribas izpausmes formēšanā un viņa brīvā sava ceļa izvēlē pie Dieva!
23. ES neļaušu nevienam atcelt galveno noteikumu Dievišķajam Visuma Eksperimentam (kas, kā jau ES runāju, tuvojas nobeigumam) - BRĪVU GRIBASIZPAUSMI vai BRĪVU IZVĒLI cilvēkam. Jo tikai domformu BRĪVĪBA, cilvēka rīcības BRĪVĪBA, bez blakus ietekmes/iejaukšanās, ir priekšnosacījums cilvēka LīdzZiņas BRIEDUMAM no daļas, no Augstākā Saprāta daļiņas, līdz Veseluma līmenim, bet pēc tam arī Augstākā Saprāta līmenim!
24. Eksperiments, pat Dievišķais, nebūs sekmīgs līdz galam, ja cilvēku vairākums (kā ES runāju, parastu cilvēku) paliks "aiz kadra" un nesapratīs Manu NODOMU un nedarbosies aktīvi tajās Telpas izmaiņās, kas ne tikai paredzētas, bet jau startējušas.
25.Tādēļ ES tā priecājos par to, ka cilvēki sāk aktīvi uztvert Manu Uzrunu viņiem un cilvēku skaita pieaugums Atklāsmju lasīšanā, ir Mana Cerība sekmīgam jūsu Paaugstināšanas Dievišķās Programmas noslēgumam!
26. Tur nav nekā peļama, ka Radītājs tā iededzies par katru no jums, jo, ja jūs atceraties, jūs esat ES, tādēļ, ka ES esmu jūs. Tādēļ ES brīdināju jūs par to, ka aizmirstot Mani, jūs aizmirstiet savi un atsakoties no Manis, jūs atsakāties no sevis!
27. ES šodienas sarunu sāku ar vārdiem "pavirzījušies, lai glābtos" un, lūk, parastiem ļaudīm jāizdzird Manu Balsi, Mana Uzruna viņiem, jo Pārmaiņu Laiks iesācies un viss, kas šobrīd notiek ir atspoguļojums tam, kas notiek jūsu iekšienē!
28. ES turpinu Savu Uzrunu parastiem ļaudīm, jo, ja ES viņiem nepalīdzēšu, kas tad viņiem palīdzēs, Garīgi cietušiem, kuru nu jau ne miljoni, bet miljardi - mākslīgi atdalīti no Radītāja, taču palikuši neatņemama Telpas Daļa, neatņemama Dieva daļa?!
29. Tādēļ Mana Palīdzība ir Mana klātbūtne viņos, ir Mana klātbūtne viņu LīdzZiņā!
30. Atceraties: ES esmu VISS, tātad ES esmu jūsos un Mana Palīdzība jūsu LīdzZiņai materializēta vai izpausta Manas Uzrunas veidā jūsu Izpaustajam plānam, jūsu Blīvajam plānam, Vēstījumu veidā no Smalkajām Pasaulēm, Atklāsmju veidā, kas nekad nepārtrūks, kamēr kaut viens, pats pēdējais cilvēks nesaņems pilnvērtīgu palīdzību no Radītāja!
31. ES jau jums runāju ne reizi vien: nav priekš Manis sliktu vai labu, nav priekš Manis pavirzījušos vai nepavirzījušos cilvēku, jūs visi priekš Manis esat parasti ļaudis, jūs visi esat Dieva Daļiņas Izpaustajā plānā. Jautājums tikai viens: kādu ceļu priekš sevis izvēlas cilvēks, Augstākā Saprāta daļa Izpaustajā plānā?!
32. Tādēļ jūs visi vienādi dārgi Man, jo jūs visi sastādiet Augstākā Saprāta daļas evolūcijas vai pilnveidošanas VIENOTU Programmu līdz Absolūta Augstumiem.
33. Tāda jūsu daudzveidība Izpaustajā plānā ir tikai rezultāts jūsu izpildītajai Manas Programmas daļai pilnveidošanā līdz Veseluma līmenim. Tādēļ "nesodiet un sodīti netiksiet", jo neviens no jums nezin uzdevumus kārtējai izpausmei, neviens nezin Manu uzdevumu cilvēkam KOPĒĀ VIENOTĀ Telpas evolūcijas Programmā!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-16.01.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.07.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 13.07.2013.
Skatījumu skaits: 744 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: