Galvenie » 2013 » Oktobris » 23 » Radītāja Skaidrojums 16.12.09. Izzinot sevi, jūs sapratīsiet Patiesību
11:28
Radītāja Skaidrojums 16.12.09. Izzinot sevi, jūs sapratīsiet Patiesību

Radītāja Skaidrojums 16.12.09. Izzinot sevi, jūs sapratīsiet Patiesību

1. Mani visu laiku izbrīna jūsu NETICĪBA, jūsu NEVĒLĒŠANĀS kaut palūkoties apkārt, un jūsu NEVĒLĒŠANĀS ieraudzīt, ka Pasaule, jūsu radītā, jau ne vienkārši mainās, bet sāka plaisāt un kļuva daudz līdzīgāka kuģim ar radušos sūci.
2. Pasaule tik intensīvi sāka izmainīties, bet tehnogēna rakstura katastrofas kļuva tik bieža parādība, ka cilvēks vairs vienkārši nevar atvairīties no acīm redzamām Telpas izmaiņām, kas cilvēkam izraisa jautājumu par viņa tālāko uzturēšanos uz Planētas, kas jau maina savu izskatu!
3. Jūs strīdaties līdz aizsmakumam par to, vai mainās klimats, un oponenti, apgalvojoši pretējo, vai nu pamuļķi, vai cilvēki ieinteresēti biznesā. Tādēļ arī "lielu naudu" jūs iemācījāties taisīt ne uz radīšanu vai jaunradi, bet uz graušanu un kariem, kad papīrdrukas mašīna ieslēdzas uz maksimumu, ne ar kādām saistībām neapstiprinātai naudai.
4. Kā zinātnes augstāko sasniegumu jūs uzskatāt mēģinājumu radīt mākslīgo saprātu, parauga piemēram ņemot savas nervu sistēmas uzbūvi, cilvēciskā organisma vadības sistēmu un personīgo smadzeņu uzbūvi.
5. Taču jūs visu laiku aizmirstat par to, ka kopējot sevi (pārzinot sevi pamatīgi, kā jums šķiet), jūs nokļūstat NEZINĀŠANAS slazdos, tādēļ, ka kopējot Kāda radītu organismu un nesaprotot tā izcelšanos, var tikai kaut kā atkārtot, taču uz aklas kopēšanas radīt kaut ko jaunu, neiespējami.
6. Jūs turpiniet stāvēt uz vietas, pat ļoti tuvu pieejot SĀKUMU SĀKUMA izpratnei, un viss no tā, ka no izzināšanas izslēdzat visa uz Zemes Esošā PIRMCĒLONI, neņemot vērā RADĪŠANAS DIEVIŠĶĪGUMU, ne tikai cilvēka, ne tikai Planētas Zeme, bet arī VARENĀ KOSMOSA.
7. ES jau jums par to runāju, ka jūs - DIEVI, radīti pēc līdzības PILNĪBAI, tādēļ, uztaisīt vai atkārtot līdzīgu var tikai tas, kurš kļuva vai pietuvojās, pēc attīstības līmeņa, RADĪTĀJA PILNĪBAI!
8. Jūs zinat, lai kļūtu PILNĪBA, RADOŠA PILNĪBA, jāizmaina sevi līdz nepazīšanai, atmetot visu materiālo, visu zemo frekvenču piegružojumu Būtnes ApZiņā, Dievišķas izcelsmes esošas un, nesošai sevī tādas dotības, lai kļūtu PILNĪBA!
9. Jums jāizzin sevi un jasaprot cēloņu-seku sakari personīgai Dievišķai Būtnei, personīgā organisma, jo, analizējot personīgo uzbūvi no SĀKUMU SĀKUMA, jūs varēsiet saprast cilvēka radīšanas un eksistēšanas pamatu.
10. Jums jāsaprot, ka VISA ESOŠĀ pamatā un, ne tikai uz Planētas Zeme, ir ENERĢIJA, bet jūsu gadījumā, materiālais apvalks ir tikai pagaidu aizsardzības miesa, nodrošinoša komfortablus eksistēšanas apstākļus jūsu smalkvibrējošajai enerģētiskajai Būtnei.
11. Taču pat jūsu miesa, pat jūsu apvalks, kaut arī pagaidu izpildījuma, arī ne jūsu radīts, bet Radītāja, un tādēļ sevī nes PILNĪBAS īpašības par cik nodrošina dzīves turpinājumu pat apstākļos, kad pats cilvēks, pārkāpjot visus eksistēšanas BAUŠĻUS Materiālajā Pasaulē, savu miesu iedzen apstākļos, nesavienojamos ar dzīvību.
12. Jūsu ķermenis, jūsu apvalks, kā ES runāju, ir RADĪTĀJA RADĪŠANAS PILNĪBAS AUGLIS, sevī nesošs divus DNS un abi DNS, kā Blīvā, tā arī Smalkā plānu, vienādi svarīgi, jo ar sevi demonstrē TELPAS AUGSTĀKO HARMONIJU, kopējot savā līmenī Augstākā Saprāta Telpu!
13. ES jums par to runāju, ka radīju jūs pēc Savas līdzības, liekot pamatā FRAKTĀLĀS LĪDZĪBAS KANONU, un šiem Maniem Vārdiem vajadzēja jūsu domu virzīt ne uz jūsu signālu un kustību sistēmas kopēšanu, bet uz CILVĒKA BŪTNES dziļu izpēti, spējīgu RADĪT ne tikai sevi, bet arī Telpu!
14. Jums ļoti daudz dots, taču šī VELTE var tikt atklāta, ne skrupulozā cilvēciskā organisma uzbūves izpētē, bet skrupulozā PIRMCĒLOŅU izzināšanā, ka cilvēku RADĪJA Dievs, kā Viņa neatņemamu sastāvdaļu.
15. Jums nebija jāmetas reliģijā, taisošā jūs par Gara vergiem! Jums bija jāizstudē Gars, jāizstudē RADĪŠANAS enerģija, beigu beigās panākot sapratni, ka pat vissīkākā organisma daļa - atsevišķa šūna - nes sevī Augstākā Saprāta mikrodaļu, un, ka VISS jūsos un jūsu organismā pauž TELPAS AUGSTĀKĀS HARMONIJAS piemēru!
16. Un, ja Varenā Kosmosa Telpu vada cēloņu-seku, vai atgriezeniskā saikne, tad jūsos šis vadošais Kanons ir ne tikai klātbūtne, bet arī pamats jūsu eksistencei un attīstībai!
17. Padomājiet: jūs esiet Augstākā Saprāta daļa, bet tas nozīmē, ka pie jūsu RADĪŠANAS izmantojās Telpas Kanoni, un citādi vienkārši nevarēja būt, bet tas nozīmē, ka jūs vadāties pēc Augstākās Kārtības un Harmonijas principa (Kanona)!
18. Jūsu apvalks ar savu MIKROPASAULES piemēru pauž Varenā Kosmosa Harmoniju un tādēļ katra jūsu organisma šūniņa, ar blakus šūniņām un citām organisma daļām, atrodas enerģētiskā harmonijā.
19. Tādēļ, kā jau ES teicu, katra atsevišķa šūniņa sevī ne tikai nes enerģiju un Augstākā Saprāta izpausmes formu mikrolīmenī, bet arī demonstrē cēloņu-seku (vadošus) sakarus, nodrošinošus pat vienai šūniņai pieņemt personīgo, un ticiet, suspendētu lēmumu, kas ir cilvēka dzīves pamats Izpaustajā plānā!
20. ES jums pastāvīgi runāju par to, ka šajā Pasaulē nav nekā nejauša, jo VISS sevī nes RADĪTĀJA JAUNRADES zīmogu un tas VISS, ieskaitot cilvēku un viņa miesu, ir RADĪTĀJA RADĪŠANAS rezultāts un tādēļ ar sevi demonstrē visas VESELUMA PILNĪBAS īpašība!
21. Jums nav tiesību postīt to, ko paši neradijāt (ar to, vispirms, domāju cilvēku, vai Blīvajā plānā izpaustu Dievišķo Būtni), jums ir tiesības tikai izzināt/izstudēt RADĪTĀJA JAUNRADES rezultātu, kā Veseluma fraktālo līdzību un gatavot sevi (caur pašiem sevis izzināšanu un saprašanu) LĪDZSADARBĪBAI!
22. Kad ES runāju par fraktālo līdzību, pievērsiet uzmanību, ka ES pasvītroju Mūsu līdzību mikro- vai supmikrolīmenī, atsevišķa fraktāla vai atsevišķas šūniņas līmenī!
23. ES jums it kā norādu mērogus vai horizontus cilvēka, cilvēciskā organisma izzināšanai, un tā ne manotehnoloģijas izdaudzinātība, orientēta uz pētāmā objekta izmēra samazināšanu, bet dziļa izpēte, orientēta uz KVANTU ENERĢIJAS izstudēšanu, no kuru kombinācijām, pie zemām vibrācijām, materializējas Izpaustās Dievišķās Būtnes atsevišķa šūna!
24. Padomājiet, no kā sastāv atsevišķa šūna un jūs atradīsiet cilvēka izcelšanās PIRMCĒLONI, jūs atradīsiet pierādījumu tam, ka cilvēks DIEVA RADĪTS, ka cilvēks ENERĢIJAS RADĪTS vai RADĪTĀJA MĪLESTĪBAS DZĪVĪBRADOŠAS GAISMAS uz SAVU RADĪJUMU!
25. Jūs radīti ne tikai pēc LĪDZĪBAS MAN, bet vēl arī ar MILZĪGU MĪLESTĪBU, jo ES radot jūs, radīju SEVI jūsos, zinot, ka MANA MĪLESTĪBA pret Savu RADĪJUMU radīs ne tikai PILNĪGAS IZPAUSMES Blīvajā plānā, bet ļaus arī šai DIEVIŠĶAI BŪTNEI RADĪT SEVI un RADĪT TELPU.
26. Atkārtoju, ka katrā no jums ielikta MANA JAUNRADE, tātad, katrā no jums ir RADĪTĀJA ENERĢIJA, tādēļ jūsu Materiālais DNS ne pavisam nav saistīts ar jūsu izcelšanās DABU, jo jūsu izcelšanās DABA ielikta katra atsevišķa FRAKTĀLA dziļumā, katrā atsevišķā ENERĢIJAS KVANTĀ, savienotā cēloņu-seku sakaru Mūžības IDEĀLĀ BŪTNĒ, spējīgā RADĪT!
27. Jūs ar savām domām spējīgi RADĪT Pasaules, bet tas nozīmē, spējīgi materializēt Smalko plānu Blīvā plāna izpausmē!
28. Ziniet, ka jūsu apvalks, nesošs RADĪTĀJA RADĪŠANAS zīmogu, radīts tā, ka bezgalīgs daudzums izpausmju, atsevšķu fraktālu - atsevišķu šūnu - RITMA enerģētiskajā HARMONIJĀ rada PILNĪGU APVALKU priekš izpaustās Dievišķās Būtnes!
29. Izstudējot sevi, izzinot savu uzbūvi, izzinot savu cēloņu-seku sakaru līmeni, jūs sapratīsiet Mūžības uzbūvi un priekš jums būs ATKLĀTS, ka katra atsevišķa Būtne (cilvēks) ļoti svarīga priekš Varenā Kosmosa, jo ar sevi pauž/izrāda SABALANSĒTU SISTĒMU (MATRICU) varenu daudzumu vai BEZGALĪGU izpausmju, saistītu cēloņu-seku sakaros pretimnākošās veiļņveida (enerģētiskās) plūsmās!
30. Lūkojiet paskatīties uz sevi kā uz MIKROKOSMOSU un jūs atradīsiet PIRMCĒLONI ne tikai cilvēka, kā Veseluma daļas, RADĪŠANAI, bet arī PIRMCĒLONI vai AUGSTĀKĀ KOSMISKĀ SAPRĀTA SĀKUMU SĀKUMU!
31. Izmainiet attieksmi pret sevi un jūs sapratīsiet, ka iepazīstot sevi, jūs iepazīstiet PATIESĪBU, tātad, iepazīstiet SĀKUMU SĀKUMU un tikai tad, jūs sapratīsiet, ka jūs jau ar RADĪTĀJU neatdalāmi un, ka jums ir tikai VIENS CEĻŠ MŪŽĪBĀ - kļūt reāli DIEVAM ar VIŅA DOMĀM un JAUNRADES IESPĒJĀM!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-16.12.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.10.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.10.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 23.10.2013.Skatījumu skaits: 596 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: